Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv médií na dodržování správné životosprávy

Vliv médií na dodržování správné životosprávy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roka
Šetření:28. 08. 2018 - 09. 09. 2018
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Vyhodnocená data budou využita v mé obsahové analýze. Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9468,12 %68,12 %  
muž4431,88 %31,88 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let6244,93 %44,93 %  
30-49 let4230,43 %30,43 %  
14-19 let2518,12 %18,12 %  
50 a více let96,52 %6,52 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5640,58 %40,58 %  
Středoškolské (s maturitou)5439,13 %39,13 %  
Základní2014,49 %14,49 %  
Vyučen (bez maturity)85,8 %5,8 %  

Graf

4. Zaujímají média důležitou roli ve Vašem volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6547,1 %47,1 %  
Spíše ne3223,19 %23,19 %  
Určitě ano2921,01 %21,01 %  
Vůbec ne128,7 %8,7 %  

Graf

5. Myslíte si, že Vás média ovlivňují v tom, co děláte či jaké máte názory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6547,1 %47,1 %  
Spíše ano5338,41 %38,41 %  
Určitě ne1510,87 %10,87 %  
Určitě ano53,62 %3,62 %  

Graf

6. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8460,87 %60,87 %  
Ne5439,13 %39,13 %  

Graf

7. Zaznamenal/a jste v poslední době nárůst témat souvisejících s životosprávou v mediální oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7352,9 %52,9 %  
Ne3626,09 %26,09 %  
Minimálně2820,29 %20,29 %  
Ano, velmi10,72 %0,72 %  

Graf

8. Sledoval/a jste někdy nějaký pořad o životním stylu v TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8158,7 %58,7 %  
Ano, příležitostně5439,13 %39,13 %  
Ano, pravidelně32,17 %2,17 %  

Graf

9. Přečetl/a jste si za poslední dobu časopis či knihu na téma správná životospráva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9971,74 %71,74 %  
Ano3928,26 %28,26 %  

Graf

10. Sledujete videa zaměřená na dodržování životosprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8360,14 %60,14 %  
Ano, příležitostně4935,51 %35,51 %  
Ano, pravidelně64,35 %4,35 %  

Graf

11. Jste členem skupin/y či fanouškem stránek věnujícím se životosprávě na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10777,54 %77,54 %  
Ano3122,46 %22,46 %  

Graf

12. Do jaké míry Vás ovlivňují média v dodržování životosprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně5338,41 %38,41 %  
Vůbec4331,16 %31,16 %  
Výjimečně3928,26 %28,26 %  
Velmi32,17 %2,17 %  

Graf

13. Přispěla média nějakým způsobem ke změně Vaší životosprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8057,97 %57,97 %  
Částečně4331,16 %31,16 %  
Ano1510,87 %10,87 %  

Graf

14. V případě, že jste na otázku č.13 odpověděli Ano či Částečně, k jaké změně životosprávy Vám média napomohla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více sportuji1322,41 %9,42 %  
Dodržuji jídelníček1118,97 %7,97 %  
Více relaxuji915,52 %6,52 %  
Zhubnul/a jsem712,07 %5,07 %  
Mám větší sebevědomí610,34 %4,35 %  
Stal/a se ze mě vegetarián/ka či vegan/ka35,17 %2,17 %  
Nekouřím vůbec nebo pouze příležitostně35,17 %2,17 %  
Vegan jsem se nestal kvůli médiím, ale pomáhají mi se dál informovat o stravě atd.11,72 %0,72 %  
spíš obráceně - propagace nezdravé stravy, ale třeba letáky sleduju - hodně se rozšiřuje nabídka potravin11,72 %0,72 %  
Nic11,72 %0,72 %  
Negativní vliv11,72 %0,72 %  
Více z výše uvedeného11,72 %0,72 %  
čtu etikety11,72 %0,72 %  

Graf

15. Jaké reklamy Vás nejvíce dokážou zaujmout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné6446,38 %46,38 %  
jídlo, pití a doplňky stravy2014,49 %14,49 %  
cestování1913,77 %13,77 %  
bydlení a domácnost139,42 %9,42 %  
automobily128,7 %8,7 %  
výpočetní technika, mobily, elektro107,25 %7,25 %  

Graf

16. Mají reklamy zásadní vliv na Váš výběr produktů souvisejících s životosprávou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8259,42 %59,42 %  
Výjimečně4935,51 %35,51 %  
Ano75,07 %5,07 %  

Graf

17. Mají média vliv na výběr Vašich sportovních aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10475,36 %75,36 %  
Výjimečně2921,01 %21,01 %  
Ano53,62 %3,62 %  

Graf

18. Které z médií na Vás má největší vliv v oblasti životosprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média na mě nemají žádný vliv3928,26 %28,26 %  
Instagram2215,94 %15,94 %  
Časopisy, magazíny1913,77 %13,77 %  
Youtube1813,04 %13,04 %  
Facebook1510,87 %10,87 %  
TV1410,14 %10,14 %  
Blogy64,35 %4,35 %  
Rádio32,17 %2,17 %  
Twitter21,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 14-19 let:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

6. Zajímáte se o zdravý životní styl?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Přispěla média nějakým způsobem ke změně Vaší životosprávy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Přečetl/a jste si za poslední dobu časopis či knihu na téma správná životospráva?

7. Zaznamenal/a jste v poslední době nárůst témat souvisejících s životosprávou v mediální oblasti?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bydlení a domácnost na otázku 15. Jaké reklamy Vás nejvíce dokážou zaujmout?

10. Sledujete videa zaměřená na dodržování životosprávy?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobily na otázku 15. Jaké reklamy Vás nejvíce dokážou zaujmout?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Zajímáte se o zdravý životní styl?

12. Do jaké míry Vás ovlivňují média v dodržování životosprávy?

 • odpověď Částečně:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodržuji jídelníček na otázku 14. V případě, že jste na otázku č.13 odpověděli Ano či Částečně, k jaké změně životosprávy Vám média napomohla?

13. Přispěla média nějakým způsobem ke změně Vaší životosprávy?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 5. Myslíte si, že Vás média ovlivňují v tom, co děláte či jaké máte názory?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 12. Do jaké míry Vás ovlivňují média v dodržování životosprávy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Zaujímají média důležitou roli ve Vašem volném čase?

5. Myslíte si, že Vás média ovlivňují v tom, co děláte či jaké máte názory?

6. Zajímáte se o zdravý životní styl?

7. Zaznamenal/a jste v poslední době nárůst témat souvisejících s životosprávou v mediální oblasti?

8. Sledoval/a jste někdy nějaký pořad o životním stylu v TV?

9. Přečetl/a jste si za poslední dobu časopis či knihu na téma správná životospráva?

10. Sledujete videa zaměřená na dodržování životosprávy?

11. Jste členem skupin/y či fanouškem stránek věnujícím se životosprávě na sociálních sítích?

12. Do jaké míry Vás ovlivňují média v dodržování životosprávy?

13. Přispěla média nějakým způsobem ke změně Vaší životosprávy?

14. V případě, že jste na otázku č.13 odpověděli Ano či Částečně, k jaké změně životosprávy Vám média napomohla?

15. Jaké reklamy Vás nejvíce dokážou zaujmout?

16. Mají reklamy zásadní vliv na Váš výběr produktů souvisejících s životosprávou?

17. Mají média vliv na výběr Vašich sportovních aktivit?

18. Které z médií na Vás má největší vliv v oblasti životosprávy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Zaujímají média důležitou roli ve Vašem volném čase?

5. Myslíte si, že Vás média ovlivňují v tom, co děláte či jaké máte názory?

6. Zajímáte se o zdravý životní styl?

7. Zaznamenal/a jste v poslední době nárůst témat souvisejících s životosprávou v mediální oblasti?

8. Sledoval/a jste někdy nějaký pořad o životním stylu v TV?

9. Přečetl/a jste si za poslední dobu časopis či knihu na téma správná životospráva?

10. Sledujete videa zaměřená na dodržování životosprávy?

11. Jste členem skupin/y či fanouškem stránek věnujícím se životosprávě na sociálních sítích?

12. Do jaké míry Vás ovlivňují média v dodržování životosprávy?

13. Přispěla média nějakým způsobem ke změně Vaší životosprávy?

14. V případě, že jste na otázku č.13 odpověděli Ano či Částečně, k jaké změně životosprávy Vám média napomohla?

15. Jaké reklamy Vás nejvíce dokážou zaujmout?

16. Mají reklamy zásadní vliv na Váš výběr produktů souvisejících s životosprávou?

17. Mají média vliv na výběr Vašich sportovních aktivit?

18. Které z médií na Vás má největší vliv v oblasti životosprávy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, R.Vliv médií na dodržování správné životosprávy (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vliv-medii-na-dodrzovani-spr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.