Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv medií na dospívajícího jedince

Vliv medií na dospívajícího jedince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nastya Tret´jakova
Šetření:18. 03. 2016 - 29. 03. 2016
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jmenuji se Anastasiya Tretyakova. Jsem studentkou Vysoké školy finanční a správní, obor Marketing. Pro účely své diplomové práce Vás prosím o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku na téma „Vliv medií na dospívajícího jedince“. Dotazník je anonymní a je určen pro respondenty od 12 do 25 let. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7556,82 %56,82 %  
Muž5541,67 %41,67 %  
Ano21,52 %1,52 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-254735,61 %35,61 %  
12-152518,94 %18,94 %  
16-182418,18 %18,18 %  
19-212216,67 %16,67 %  
21-25139,85 %9,85 %  
15-1810,76 %0,76 %  

Graf

3. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5037,88 %37,88 %  
Vysokoškolské3728,03 %28,03 %  
Základní3627,27 %27,27 %  
Vyšší odborné64,55 %4,55 %  
Středoškolské s výučním listem32,27 %2,27 %  

Graf

4. Označte jedno z nabízených elektronických médií, kterému dáváte přednost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač/tablet8060,61 %60,61 %  
Mobilní telefon3526,52 %26,52 %  
Televize139,85 %9,85 %  
Rozhlas43,03 %3,03 %  

Graf

5. Kolik času denně využíváte média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 h. a více6448,48 %48,48 %  
2 – 3 h.3224,24 %24,24 %  
1 – 2 h.2015,15 %15,15 %  
Do 1 h.1410,61 %10,61 %  
Nepoužívám21,52 %1,52 %  

Graf

6. Považujete média za zdroj zábavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10478,79 %78,79 %  
Ne2821,21 %21,21 %  

Graf

7. Považujete média za zdroj vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10075,76 %75,76 %  
Ne3224,24 %24,24 %  

Graf

8. Kterému typu zpravodajství dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové7959,85 %59,85 %  
televizní2418,18 %18,18 %  
zpravodajství nesleduji2317,42 %17,42 %  
rozhlasové64,55 %4,55 %  

Graf

9. Důvěřujete informacím v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8463,64 %63,64 %  
Ano4836,36 %36,36 %  

Graf

10. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejaktuálnější informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové zpravodajství10478,79 %78,79 %  
Televizní zpravodajství2216,67 %16,67 %  
Rozhlasové zpravodajství64,55 %4,55 %  

Graf

11. Považujete se za dospělého člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9874,24 %74,24 %  
Ne3425,76 %25,76 %  

Graf

12. Souhlasíte s tím, že i dospělý člověk by měl zůstat co nejdéle dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8362,88 %62,88 %  
Ne4937,12 %37,12 %  

Graf

13. Cítíte se být přetížen informacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často, ale nevadí mi to5037,88 %37,88 %  
Necítím4836,36 %36,36 %  
Často a stěžuje mi to život3425,76 %25,76 %  

Graf

14. Preferujete elektronická média před svými zájmy (sport, kultura, cestování aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6146,21 %46,21 %  
Jen trochu4836,36 %36,36 %  
Ano2317,42 %17,42 %  

Graf

15. Trávíte čas na internetu do pozdních nočních hodin a do kolika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 24 hodin4433,33 %33,33 %  
Do 22 hodin3627,27 %27,27 %  
Déle než do 24 h3325 %25 %  
Ve večerních hodinách internet nevyužívám129,09 %9,09 %  
Do 20 hodin75,3 %5,3 %  

Graf

16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 den10478,79 %78,79 %  
Musím být stále online118,33 %8,33 %  
6 h107,58 %7,58 %  
3 h64,55 %4,55 %  
1 h10,76 %0,76 %  

Graf

17. Co Vás nejvíc přitahuje na využívání internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání a vyhledávání informací4836,36 %36,36 %  
Komunikace se známými lidmi3224,24 %24,24 %  
Hry, koníčky a zájmy2418,18 %18,18 %  
Internet využívám k práci1410,61 %10,61 %  
Nákupy86,06 %6,06 %  
Komunikace se neznámými lidmi64,55 %4,55 %  

Graf

18. Jaké jsou Vaše nejdůležitější životní hodnoty? Seřaďte podle preferencí.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kariera6.31110.184
Zdraví3.9099.28
Rodina4.1368.39
Láska4.6367.701
Přátelství4.6524.227
Svoboda5.2276.645
Bohatství7.6147.995
Vzdělání6.8945.034
Zábava7.1146.267
Pomoc lidem7.5838.046
Možnost ovlivnit společnost7.87112.991

Graf

19. Jak Vaše postoje ovlivňují média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy měním své chování díky médiím6650 %50 %  
Média mne neovlivňují6650 %50 %  

Graf

20. Je pro Vás důležitý sociální status přátel: např. jakou značku telefon má, v jakých soc. sítích jsou a kolik má lajku a sledujících, jaké trendy sleduje, atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10478,79 %78,79 %  
Ano2821,21 %21,21 %  

Graf

21. Myslíte si, že je někdo z Vašich kamarádů závislý na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9975 %75 %  
Ne3325 %25 %  

Graf

22. Myslíte si, že moderní elektronická média způsobují globalizaci kultury a chováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11587,12 %87,12 %  
Ne1712,88 %12,88 %  

Graf

23. Vnímáte globalizaci jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní6750,76 %50,76 %  
pozitivní6549,24 %49,24 %  

Graf

24. Ctíte nějaké tradice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám své vlastní, rodinné6146,21 %46,21 %  
Ano, národní3123,48 %23,48 %  
Ano, náboženské2216,67 %16,67 %  
Ne, žádné1813,64 %13,64 %  

Graf

25. Rozšiřování hranic a rozdílů mezi státy, přechod od lokálních tradic ke globálním. Myslíte si, že to je klad či zápor pokroku lidstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zápor7556,82 %56,82 %  
Klad5440,91 %40,91 %  
Ne21,52 %1,52 %  
Ano10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musím být stále online na otázku 16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

3. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

 • odpověď Základní:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12-15 na otázku 2. Věk

4. Označte jedno z nabízených elektronických médií, kterému dáváte přednost.

 • odpověď Počítač/tablet:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-25 na otázku 2. Věk

8. Kterému typu zpravodajství dáváte přednost?

 • odpověď internetové:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musím být stále online na otázku 16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

19. Jak Vaše postoje ovlivňují média?

 • odpověď Někdy měním své chování díky médiím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musím být stále online na otázku 16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

23. Vnímáte globalizaci jako

 • odpověď negativní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábava=5 na otázku 18. Jaké jsou Vaše nejdůležitější životní hodnoty? Seřaďte podle preferencí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

4. Označte jedno z nabízených elektronických médií, kterému dáváte přednost.

5. Kolik času denně využíváte média?

6. Považujete média za zdroj zábavy?

7. Považujete média za zdroj vzdělávání?

8. Kterému typu zpravodajství dáváte přednost?

9. Důvěřujete informacím v médiích?

10. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejaktuálnější informace?

11. Považujete se za dospělého člověka?

12. Souhlasíte s tím, že i dospělý člověk by měl zůstat co nejdéle dítětem?

13. Cítíte se být přetížen informacemi?

14. Preferujete elektronická média před svými zájmy (sport, kultura, cestování aj.)?

15. Trávíte čas na internetu do pozdních nočních hodin a do kolika?

16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

17. Co Vás nejvíc přitahuje na využívání internetu?

18. Jaké jsou Vaše nejdůležitější životní hodnoty? Seřaďte podle preferencí.

19. Jak Vaše postoje ovlivňují média?

20. Je pro Vás důležitý sociální status přátel: např. jakou značku telefon má, v jakých soc. sítích jsou a kolik má lajku a sledujících, jaké trendy sleduje, atd.

21. Myslíte si, že je někdo z Vašich kamarádů závislý na internetu?

22. Myslíte si, že moderní elektronická média způsobují globalizaci kultury a chováni?

23. Vnímáte globalizaci jako

24. Ctíte nějaké tradice?

25. Rozšiřování hranic a rozdílů mezi státy, přechod od lokálních tradic ke globálním. Myslíte si, že to je klad či zápor pokroku lidstva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

4. Označte jedno z nabízených elektronických médií, kterému dáváte přednost.

5. Kolik času denně využíváte média?

6. Považujete média za zdroj zábavy?

7. Považujete média za zdroj vzdělávání?

8. Kterému typu zpravodajství dáváte přednost?

9. Důvěřujete informacím v médiích?

10. Která média podle Vašeho názoru poskytují nejaktuálnější informace?

11. Považujete se za dospělého člověka?

12. Souhlasíte s tím, že i dospělý člověk by měl zůstat co nejdéle dítětem?

13. Cítíte se být přetížen informacemi?

14. Preferujete elektronická média před svými zájmy (sport, kultura, cestování aj.)?

15. Trávíte čas na internetu do pozdních nočních hodin a do kolika?

16. Jak dlouho nedokážete být bez internetu?

17. Co Vás nejvíc přitahuje na využívání internetu?

18. Jaké jsou Vaše nejdůležitější životní hodnoty? Seřaďte podle preferencí.

19. Jak Vaše postoje ovlivňují média?

20. Je pro Vás důležitý sociální status přátel: např. jakou značku telefon má, v jakých soc. sítích jsou a kolik má lajku a sledujících, jaké trendy sleduje, atd.

21. Myslíte si, že je někdo z Vašich kamarádů závislý na internetu?

22. Myslíte si, že moderní elektronická média způsobují globalizaci kultury a chováni?

23. Vnímáte globalizaci jako

24. Ctíte nějaké tradice?

25. Rozšiřování hranic a rozdílů mezi státy, přechod od lokálních tradic ke globálním. Myslíte si, že to je klad či zápor pokroku lidstva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tret´jakova, N.Vliv medií na dospívajícího jedince (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-medii-na-dospivajiciho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.