Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv médií na veřejnost

Vliv médií na veřejnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:11. 11. 2008 - 25. 11. 2008
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj!!!!!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Vliv médií na veřejnost a jak média ovlivňují naš názor na politiku".

Dotazník bude součastí diplomové práce v oboru Public Relations.

Předem všem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaká média Vás zajímají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet15995,21 %94,08 %  
Noviny, časopisy12071,86 %71,01 %  
Televize10864,67 %63,91 %  
Rádio6740,12 %39,64 %  
nic10,6 %0,59 %  

Graf

2. Zajímá Vás politika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu zajímá8147,93 %47,93 %  
Nezajímá4627,22 %27,22 %  
Hodně zajímá3621,3 %21,3 %  
Nevím 63,55 %3,55 %  

Graf

3. Nakolik ovlivňují média Vaš názor na politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo8449,7 %49,7 %  
Hodně5431,95 %31,95 %  
Vůbec ne1710,06 %10,06 %  
Nevím148,28 %8,28 %  

Graf

4. Kdo/co nejvíc ovlivnil/o Vaše rozhodnutí při posledních volbách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezůčastnil/a sem se voleb8147,93 %47,93 %  
Nic mne neovlivnilo,bylo to mé vlastní rozhodnutí4727,81 %27,81 %  
Vystoupení kandidátů2514,79 %14,79 %  
Rodina,blízcí2313,61 %13,61 %  
Televize, noviny, rádio158,88 %8,88 %  
Televizni debaty kandidátů158,88 %8,88 %  
Předvolební kampaně158,88 %8,88 %  
Přátelé, známí116,51 %6,51 %  
Nevím10,59 %0,59 %  

Graf

5. Důvěřujete médiím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častečně13177,51 %77,51 %  
Ne3017,75 %17,75 %  
Ano63,55 %3,55 %  
Nevím21,18 %1,18 %  

Graf

6. Jakému médiu nejvíc důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Novinám, časopisům5331,36 %31,36 %  
Internetu4828,4 %28,4 %  
Televizi3721,89 %21,89 %  
Rádiu74,14 %4,14 %  
zadnemu21,18 %1,18 %  
žádnému21,18 %1,18 %  
"intuici"10,59 %0,59 %  
jak kterým televizím, tádiu, tisku a webům10,59 %0,59 %  
nelze zobecnit - některé TV, některé noviny 10,59 %0,59 %  
nastejno10,59 %0,59 %  
asi ČT24, ale ničemu se nedá slepě věřit10,59 %0,59 %  
Hospodářské noviny, Internet (jak co a jak kde)10,59 %0,59 %  
serioznimu10,59 %0,59 %  
Seriózním novinám10,59 %0,59 %  
všem tak stejně10,59 %0,59 %  
Týden10,59 %0,59 %  
důvěřuji pouze některým konkrétním novinářům 10,59 %0,59 %  
Nevěřím žádnému10,59 %0,59 %  
ani jednomu...10,59 %0,59 %  
všem jen v určité mezi10,59 %0,59 %  
veřejnoprávní tv a rádio10,59 %0,59 %  
neznate10,59 %0,59 %  
těm věrohodným, co nejsou utažené za vlasy10,59 %0,59 %  
záleží na zdroji10,59 %0,59 %  
Žádným médiím se nedá stoprocentně věřit.10,59 %0,59 %  
neda se rici cemu duveruji nejvice.10,59 %0,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká média Vás zajímají?

2. Zajímá Vás politika?

3. Nakolik ovlivňují média Vaš názor na politiku?

4. Kdo/co nejvíc ovlivnil/o Vaše rozhodnutí při posledních volbách?

5. Důvěřujete médiím?

6. Jakému médiu nejvíc důvěřujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká média Vás zajímají?

2. Zajímá Vás politika?

3. Nakolik ovlivňují média Vaš názor na politiku?

4. Kdo/co nejvíc ovlivnil/o Vaše rozhodnutí při posledních volbách?

5. Důvěřujete médiím?

6. Jakému médiu nejvíc důvěřujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doe, J.Vliv médií na veřejnost (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://vliv-medii-na-verejnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.