Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv MŠ na vývoj dítěte v předškolním věku (5let)

Vliv MŠ na vývoj dítěte v předškolním věku (5let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Drnková
Šetření:25. 10. 2012 - 24. 11. 2012
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k výzkumu, který je součástí mé bakalářské práce na téma: Vliv mateřské školy na vývoj dítěte v předškolním věku. Cílem je zjistit, jaké rozdíly mezi dětmi, které navštěvují MŚ od 3let a dětmi, které nastupují do MŠ až v 5letech. Hodnotí se dítě ve věku 5 let, avšak s rozdílným nástupem do MŠ. Prosím o vyplnění obou variant. Dotazník je anonymní a bude využit pouze k výzkumu mé BP. Děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Prosím o označení jedné ze dvou variant, kterou budete právě hodnotit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě navštěvující MŠ od 3let3562,5 %62,5 %  
Dítě nastupující do MŠ až v 5letech2137,5 %37,5 %  

Graf

2. Umí se dítě samostatně obléknout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4071,43 %71,43 %  
Ne1628,57 %28,57 %  

Graf

3. Zvládá dítě pohybové dovednosti (např. chůze, běh, skok, aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5394,64 %94,64 %  
Ne35,36 %5,36 %  

Graf

4. Dokáže napodobit základní geometrické tvary (čára svislá, čára vodorovná aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3460,71 %60,71 %  
Ne2239,29 %39,29 %  

Graf

5. Umí se dítě gramaticky správně vyjadřovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3257,14 %57,14 %  
Ano2442,86 %42,86 %  

Graf

6. Umí pojmenovat dílčí částí těla (ramena, prsa, břicho, záda) i jeho detaily obličeje (čelo, řasy, rty, jazyk, tváře aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4682,14 %82,14 %  
Ne1017,86 %17,86 %  

Graf

7. Umí dítě vydržet min. 10 minut na činnosti motivované dospělým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4173,21 %73,21 %  
Ne1526,79 %26,79 %  

Graf

8. Dokáže dítě nakreslit lidskou postavu a hlavní části těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3155,36 %55,36 %  
Ne2544,64 %44,64 %  

Graf

9. Zvládne dítě orientaci v prostoru a pravolevou orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2951,79 %51,79 %  
Ne2748,21 %48,21 %  

Graf

10. Respektuje dítě autoritu dospělého (učitele)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4173,21 %73,21 %  
Ne1526,79 %26,79 %  

Graf

11. Uplatňuje dítě základní společenská pravidla (pozdrav, odpověď na dotaz, ohleduplnost k ostatním aj.) ve styku s dospělými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4376,79 %76,79 %  
Ne1323,21 %23,21 %  

Graf

12. Umí dítě přijmout změnu a přizpůsobit se jí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4279,25 %75 %  
Ne1120,75 %19,64 %  

Graf

13. Jste žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5089,29 %89,29 %  
Ne610,71 %10,71 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let4478,57 %78,57 %  
31-40 let916,07 %16,07 %  
41-50 let23,57 %3,57 %  
50 a více let11,79 %1,79 %  

Graf

15. Jaké je Vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné vzdělání, které není zaměřeno na pedagogiku2037,74 %35,71 %  
Střední odborná škola pedagogická1630,19 %28,57 %  
Vysoká škola zaměřená na pedagogiku1426,42 %25 %  
SŠ a Vyšší odborná škola zaměřená na pedagogiku35,66 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím o označení jedné ze dvou variant, kterou budete právě hodnotit:

2. Umí se dítě samostatně obléknout?

3. Zvládá dítě pohybové dovednosti (např. chůze, běh, skok, aj.)?

4. Dokáže napodobit základní geometrické tvary (čára svislá, čára vodorovná aj.)?

5. Umí se dítě gramaticky správně vyjadřovat?

6. Umí pojmenovat dílčí částí těla (ramena, prsa, břicho, záda) i jeho detaily obličeje (čelo, řasy, rty, jazyk, tváře aj.)?

7. Umí dítě vydržet min. 10 minut na činnosti motivované dospělým?

8. Dokáže dítě nakreslit lidskou postavu a hlavní části těla?

9. Zvládne dítě orientaci v prostoru a pravolevou orientaci?

10. Respektuje dítě autoritu dospělého (učitele)?

11. Uplatňuje dítě základní společenská pravidla (pozdrav, odpověď na dotaz, ohleduplnost k ostatním aj.) ve styku s dospělými dětmi?

12. Umí dítě přijmout změnu a přizpůsobit se jí?

13. Jste žena?

14. Kolik je Vám let?

15. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím o označení jedné ze dvou variant, kterou budete právě hodnotit:

2. Umí se dítě samostatně obléknout?

3. Zvládá dítě pohybové dovednosti (např. chůze, běh, skok, aj.)?

4. Dokáže napodobit základní geometrické tvary (čára svislá, čára vodorovná aj.)?

5. Umí se dítě gramaticky správně vyjadřovat?

6. Umí pojmenovat dílčí částí těla (ramena, prsa, břicho, záda) i jeho detaily obličeje (čelo, řasy, rty, jazyk, tváře aj.)?

7. Umí dítě vydržet min. 10 minut na činnosti motivované dospělým?

8. Dokáže dítě nakreslit lidskou postavu a hlavní části těla?

9. Zvládne dítě orientaci v prostoru a pravolevou orientaci?

10. Respektuje dítě autoritu dospělého (učitele)?

11. Uplatňuje dítě základní společenská pravidla (pozdrav, odpověď na dotaz, ohleduplnost k ostatním aj.) ve styku s dospělými dětmi?

12. Umí dítě přijmout změnu a přizpůsobit se jí?

13. Jste žena?

14. Kolik je Vám let?

15. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drnková, P.Vliv MŠ na vývoj dítěte v předškolním věku (5let) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-ms-na-vyvoj-ditete-v-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.