Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv myšlení na výběr povolání

Vliv myšlení na výběr povolání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Kreisinger
Šetření:21. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Karel Kreisinger a chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která sleduje vliv stylu myšlení na výběr povolání. 

 

Dotazník je určen primárně pro zaměstnané osoby a je v něm dohromady 50 jednoduchých otázek. Aby bylo možné dotazník vyhodnotit, je potřeba jej vyplnit celý.

 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Dotazník se skládá ze tří částí. První se zabývá Vašemi myšlenkami obecně a vztahuje se k běžným životním situacím, ve druhé popisujete aktivity ve Vašem povolání a třetí slouží k obecné segmentaci.

Odpovědi respondentů

1. Otázky na styl myšlení 1 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Užívám si práci na věcech, kterou mohu splnit dodržováním a následováním návodů.4.0792.848
Mám rád/a situace, kde mohu používat vlastní kreativní řešení.5.4972.795
Zabývám se více obecným efektem situací, než maličkostmi.4.4482.162
Rád/a dělám věci novými způsoby, ne tak, jak řešení aplikoval již někdo v minulosti.4.5942.459
Rád/a se nechávám vést a následuji daná pravidla, či instrukce, když mám splnit nějaký úkol.4.0612.76
Když mám úkol, nejraději na něm pracuji pomocí svých vlastních metod a nápadů.5.0912.277
Když řeším určité problémy, dobře dokáži u každé odhadnout důležitost a rozvrhnout si tak, v jakém pořadí je řešit.5.1212.482
Když si chci koupit novou věc, většinou se neptám na cizí názory a spoléhám na svá vlastní rozhodnutí.4.3453.353
Když řeším prblém, zajímám se raději o obecné věci, než o jejich drobné detaily.4.0612.421
Když s něčím začínám, dělám si list věcí (v hlavně, nebo na papíře), které je potřeba udělat a seřazuji si je podle důležitosti.4.6553.778
Mám rád/a problémy, kde mohu zkoušet vlastní nápady pro jejich řešení.4.7522.732
Mám rád/a situace, kdy přesně vím, co a jak mám dělat, kde nemusím improvizovat.4.5152.419
Když jsem pozván/a na, nebo plánuji výlet, je pro mě důležitější cíl výpravy, než to, kudy se půjde, kde se zastaví na svačinu, apod.4.6423.866
Mám rád/a úkoly, které mohu zpracovávat bez cizí pomoci.5.4552.127
Když potkávám nové lidi, často si nevšimnu barvu jejich očí, jaké mají dámy náušnice, barvu nehtů, apod.4.2424.862

Graf

2. Otázky na styl myšlení 2 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dávám přednost situacím, kde mám jasně stanovenou roli, jak se chovat.4.233.038
Když čelím problému, řeším jej na základě vlastních nápadů a strategií.5.1331.679
Když řeším problém, rád/a zkouším pokrokové strategie a metody, jak jej vyřešit.4.6792.048
Když je hodně věcí na práci, přesně mám v hlavě seřazeno, v jakém pořadí je dělat.4.9152.405
Obvykle si nevšímám detailů.3.5583.289
Rád trávím čas sám/sama.4.43.561
Když pracuji na úkolu, vidím, jak jeho jednotlivé části zapadají do celku.5.1881.825
Když si kupuji nové oblečení, vybírám si často takové, které se hodně liší od toho, co mám nyní.3.2973.227
Věcem, které potřebuji udělat stanovuji priority podle jejich důležitosti. Pak je až začnu plnit.4.7762.695
Rád/a řeším situace bez toho, abych to s kýmkoliv radil.4.2182.571
Rád/a zpochybňuji staré teorie a nápady, jak něco dělat.3.9642.641
Rád/a hledám starým problémům nové a moderní možnosti řešení.4.4422.259
Preferuji situace, kde mohu provádět mé vlastní nápady bez toho, abych potřeboval pomoc ostatních.4.8232.146
Rád/a si hraji se svými nápady a sleduji, kam mě až se dá asociacemi zajít.4.7742.541
Mám rád/a činnosti, které mají jasnou strukturu a stanovený plán vypracování.4.4512.516

Graf

3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem nucen/a být hodně kreativní4.4183.334
Si svou denní pracovní náplň stanovuji sám/sama4.5763.626
Si svou pracovní náplň obecně stanovuji sám/sama4.1524.129
Používám opakující se postupy a činnosti4.82.148
Mi vedoucí do posledního detailu zadává, co mám dělat.2.7582.778
Používám dlouhodobě opakující se postupy a činnosti.4.4482.672
Mám více větších úkolů, na kterých pracuji zároveň.4.6062.869
Mám jen jeden hlavní projekt/úkol, na kterém pracuji.3.1153.811
Pracuji s detailními a hloubkovými informacemi (pracuji s čísly, konečnými daty zákazníků, apod.)4.174.529
Se zabývám více koncepční prací, detailní informace zpracovávají jiní.3.5643.313
Jsem otevřen změnám v postupech jejího vykonávání.5.2732.344
Pracuji v týmu. (1 – ne, až 7 – Velký tým)3.8354.016
Potkávám hodně nových lidí.4.6773.841
Pokud se oprostím od vlivu výše mzdy, klima v pracovním kolektivu atd., z hlediska vykonávané činnosti mi práce vyhovuje, dobře jí zvládám ve všech ohledech.5.4882.384
Pokud se oprostím od vlivu výše mzdy, klima v pracovním kolektivu atd., z hlediska vykonávané činnosti mě práce baví.5.4632.883

Graf

4. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11368,48 %68,48 %  
Muž5231,52 %31,52 %  

Graf

5. Jsem ve věkovém rozpětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let9255,76 %55,76 %  
26 - 35 let4124,85 %24,85 %  
46 - 55 let148,48 %8,48 %  
56 a více116,67 %6,67 %  
36 - 45 let74,24 %4,24 %  

Graf

6. Pracuji v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá sféra (mzda)13179,39 %79,39 %  
Státní sféra (plat)3420,61 %20,61 %  

Graf

7. Na stávající pracovní pozici jsem (stejný zaměstnavatel není podmínkou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 roku5633,94 %33,94 %  
1 - 3 roky4527,27 %27,27 %  
3 - 6 let3320 %20 %  
6 a více let3118,79 %18,79 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8551,52 %51,52 %  
Středoškolské7243,64 %43,64 %  
Vyučený42,42 %2,42 %  
Základní42,42 %2,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)

  • odpověď Si svou denní pracovní náplň stanovuji sám/sama=7:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Si svou pracovní náplň obecně stanovuji sám/sama=7 na otázku 3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)
  • odpověď Si svou pracovní náplň obecně stanovuji sám/sama=1:
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Si svou denní pracovní náplň stanovuji sám/sama=1 na otázku 3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)

5. Jsem ve věkovém rozpětí:

  • odpověď do 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když pracuji na úkolu, vidím, jak jeho jednotlivé části zapadají do celku.=3 na otázku 2. Otázky na styl myšlení 2 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Otázky na styl myšlení 1 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

2. Otázky na styl myšlení 2 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)

4. Jsem:

5. Jsem ve věkovém rozpětí:

6. Pracuji v:

7. Na stávající pracovní pozici jsem (stejný zaměstnavatel není podmínkou):

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Otázky na styl myšlení 1 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

2. Otázky na styl myšlení 2 část. (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas):

3. Ve svém povolání: (1 - Jistý nesouhlas ... až po ... 7 - Jistý souhlas)

4. Jsem:

5. Jsem ve věkovém rozpětí:

6. Pracuji v:

7. Na stávající pracovní pozici jsem (stejný zaměstnavatel není podmínkou):

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kreisinger, K.Vliv myšlení na výběr povolání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-mysleni-na-vyber-povola.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.