Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv nářečí na vzdělání

Vliv nářečí na vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Kubinčiaková
Šetření:03. 01. 2012 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Velice mi pomůže při mém studiu a zároveň také při psaní bakalářské práce.

Děkuji všem za pomoc :)

Jitka

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše národnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká14886,05 %85,55 %  
polská169,3 %9,25 %  
jiná52,91 %2,89 %  
slovenská31,74 %1,73 %  

Graf

2. Do jaké základní školy jste chodili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do české15790,75 %90,75 %  
do polské158,67 %8,67 %  
do slovenské10,58 %0,58 %  

Graf

3. Do jaké střední školy jste chodili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do české15991,91 %91,91 %  
do polské126,94 %6,94 %  
do slovenské10,58 %0,58 %  
do jiné10,58 %0,58 %  

Graf

4. Chodili jste do školy na Těšínsku (Český Těšín, Třinec, Karviná, Havířov, Bohumín....)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9152,6 %52,6 %  
ano8247,4 %47,4 %  

Graf

5. Mluvilo se (nebo se mluví) u Vás doma nářečím "po našymu"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10761,85 %61,85 %  
ano6638,15 %38,15 %  

Graf

6. Mělo nebo má nářečí vliv na Vaše studijní výsledky - úspěchy (např. potíže s češtinou)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15489,02 %89,02 %  
ano137,51 %7,51 %  
nevím63,47 %3,47 %  

Graf

7. Myslíte si, že je z kulturních a společenských důvodů důležité zachovat nářečí pro budoucí generace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12672,83 %72,83 %  
nevím2715,61 %15,61 %  
ne2011,56 %11,56 %  

Graf

8. Vadí Vám, když na Vás někdo mluví nářečím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14382,66 %82,66 %  
ano2313,29 %13,29 %  
nevím74,05 %4,05 %  

Graf

9. Zastáváte názor, že by lidé měli chodit do školy podle toho jakou mají národnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11465,9 %65,9 %  
ano3520,23 %20,23 %  
nevím2413,87 %13,87 %  

Graf

10. Studujete češtinu nebo polštinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jeden z nich9454,34 %54,34 %  
ano, češtinu5934,1 %34,1 %  
ano, polštinu179,83 %9,83 %  
oba jazyky31,73 %1,73 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13879,77 %79,77 %  
muž3520,23 %20,23 %  

Graf

12. Je Vám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let8851,16 %50,87 %  
26 - 40 let5632,56 %32,37 %  
41 - 60 a více let2816,28 %16,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaká je Vaše národnost?

  • odpověď polská:
    • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do polské na otázku 2. Do jaké základní školy jste chodili?
    • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do polské na otázku 3. Do jaké střední školy jste chodili?

2. Do jaké základní školy jste chodili?

  • odpověď do polské:
    • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do polské na otázku 3. Do jaké střední školy jste chodili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše národnost?

2. Do jaké základní školy jste chodili?

3. Do jaké střední školy jste chodili?

4. Chodili jste do školy na Těšínsku (Český Těšín, Třinec, Karviná, Havířov, Bohumín....)

5. Mluvilo se (nebo se mluví) u Vás doma nářečím "po našymu"?

6. Mělo nebo má nářečí vliv na Vaše studijní výsledky - úspěchy (např. potíže s češtinou)?

7. Myslíte si, že je z kulturních a společenských důvodů důležité zachovat nářečí pro budoucí generace?

8. Vadí Vám, když na Vás někdo mluví nářečím?

9. Zastáváte názor, že by lidé měli chodit do školy podle toho jakou mají národnost?

10. Studujete češtinu nebo polštinu?

11. Jste:

12. Je Vám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše národnost?

2. Do jaké základní školy jste chodili?

3. Do jaké střední školy jste chodili?

4. Chodili jste do školy na Těšínsku (Český Těšín, Třinec, Karviná, Havířov, Bohumín....)

5. Mluvilo se (nebo se mluví) u Vás doma nářečím "po našymu"?

6. Mělo nebo má nářečí vliv na Vaše studijní výsledky - úspěchy (např. potíže s češtinou)?

7. Myslíte si, že je z kulturních a společenských důvodů důležité zachovat nářečí pro budoucí generace?

8. Vadí Vám, když na Vás někdo mluví nářečím?

9. Zastáváte názor, že by lidé měli chodit do školy podle toho jakou mají národnost?

10. Studujete češtinu nebo polštinu?

11. Jste:

12. Je Vám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubinčiaková, J.Vliv nářečí na vzdělání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-nareci-na-vzdelani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.