Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv nástrojů CSR na spotřební chování

Vliv nástrojů CSR na spotřební chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Huml
Šetření:31. 08. 2016 - 22. 09. 2016
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumného úkolu nazvaného “Význam nástrojů společenské odpovědnosti a zeleného marketingu pro organizace a jejich vliv na spotřebitelské nákupní chování“. 

Vyplnění odpovědí by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Děkuji Vám za ochotu a několik minut Vašeho času.

Jan Huml

Odpovědi respondentů

1. Co je pro Vás důležité při nakupování?

Ohodnoťte na stupnici důležitosti.

1 - nedůležité;         5 - důležité             

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita produktu4.1251.276
Cena3.751.271
Původ (země původu)3.0831.743
Značka31.083
Dřívější zkušenost s výrobkem/výrobcem4.1671.639
Označení výrobku certifikátem o kvalitě2.751.438
Označení výrobku certifikátem o šetrnosti k životnímu prostředí2.251.271
Vědomí, že se výrobce chová eticky ke svým zaměstnancům2.51.667
Vědomí, že se výrobce chová eticky k životnímu prostředí2.5831.66
Vědomí, že výrobce aktivně přispívá k řešení nejrozmanitějších společenských problémů2.0421.707
Obal výrobku2.5421.248

Graf

2. Které z následujících projevů firmy Vás spolehlivě odradí od nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoměr kvality a ceny výrobku2083,33 %83,33 %  
Lživá reklama1458,33 %58,33 %  
Nekvalitní zákaznický servis1250 %50 %  
Prokázané porušováním zákonů (právních předpisů)937,5 %37,5 %  
Poškozování životního prostředí729,17 %29,17 %  
Korupční aféra520,83 %20,83 %  
Testování výrobků na zvířatech312,5 %12,5 %  
Špatné chování k zaměstnancům14,17 %4,17 %  
Netransparentní obchodní politika14,17 %4,17 %  

Graf

3. Slyšel(a) jste někdy pojem společenská odpovědnost (někdy také společenská odpovědnost organizací, CSR – corporate social responsibility)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1562,5 %62,5 %  
Ne937,5 %37,5 %  

Graf

4. Které z následujících tvrzení je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenská odpovědnost firem znamená zodpovědně přistupovat k podnikání tak, že firma zohledňuje sociální, ekonomické a environmentální stránky spojené s podnikáním.1173,33 %45,83 %  
Společenská odpovědnost firem znamená odpovědnost vůči svým zaměstnancům a jejich zařazení ve firmě.320 %12,5 %  
Společenská odpovědnost firem znamená angažování firmy ve společenských aktivitách.16,67 %4,17 %  

Graf

5. Slyšel(a) jste pojem zelený marketing (green marketing)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1875 %75 %  
Ano625 %25 %  

Graf

6. Které z následujících tvrzení je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelený marketing je obecně snaha firem chovat se odpovědně k přírodním zdrojům (například sponzorováním aktivit neziskových organizací zabývajících se ochranou přírody).350 %12,5 %  
Zelený marketing je snaha firem zaujmout kupující tzv. zelenou reklamou (někdy též označovanou jako greenwashing) na produkty, které ve skutečnosti ekologické nejsou.233,33 %8,33 %  
Zelený marketing je koncepce založená na začlenění širokého okruhu aktivit, jako je organizace výroby a výroba produktu včetně balení, distribuce, stejně tak změny propagace s důrazem na trvalou udržitelnost celého procesu a dosažení cílů firmy.116,67 %4,17 %  

Graf

7. Značka zelený bod (viz obrázek) na výrobku znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekologicky šetrný výrobek.1041,67 %41,67 %  
Recyklovatelný obal.729,17 %29,17 %  
Zapojení firmy do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů.729,17 %29,17 %  

Graf

8. Společensky odpovědná firma v sociální oblasti je pro Vás taková, .....

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
které nejsou lhostejné sociální problémy společnosti a snaží se pomoci prostřednictvím dobročinnosti.1666,67 %66,67 %  
která respektuje morální zásady společnosti.1562,5 %62,5 %  
která se kromě své ekonomické činnosti podílí na různých projektech v sociální a environmentální oblasti.1250 %50 %  
která dělá pro zaměstnance a spotřebitele víc, než je nařízeno zákonem.1041,67 %41,67 %  
která se stará o rozvoj svých zaměstnanců.833,33 %33,33 %  
která umožňuje svým zaměstnancům vykonat dobrovolné aktivity v různých sociálních či environmentálních programech.625 %25 %  
jejíž zaměstnanci mají velmi kladný přístup ke spotřebiteli.312,5 %12,5 %  
která je známá štědrým sponzorováním v oblasti sportu.28,33 %8,33 %  

Graf

9. Společensky odpovědná firma v ekonomické oblasti je pro Vás taková, .....

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
která poskytuje svým zákazníkům produkty vysoké užitné hodnoty.1458,33 %58,33 %  
která nabízí produkty za férovou cenu.1041,67 %41,67 %  
která je aktivní zejména na místním trhu.937,5 %37,5 %  
která přináší zisk svým majitelům a prostřednictvím odvedených daní prospěch celé společnosti.833,33 %33,33 %  
jejíž výrobky a služby plně uspokojují potřeby zákazníků.729,17 %29,17 %  
která nad svůj ekonomický prospěch staví zájem společnosti a ochranu životního prostředí.729,17 %29,17 %  
která má vysoce efektivní prodej.520,83 %20,83 %  
která má na trhu reputaci prosperující firmy.520,83 %20,83 %  
která se striktně řídí zákonem.520,83 %20,83 %  
která má známou značku.28,33 %8,33 %  

Graf

10. Společensky odpovědná firma v environmentální oblasti je pro Vás taková, .....

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
která investuje do technologií, které při výrobě produkují méně, nebo žádné odpady.1250 %50 %  
která se snaží při výrobě vyhnout použití škodlivých surovin.1041,67 %41,67 %  
která využívá energeticky úsporné technologie.833,33 %33,33 %  
která důsledně třídí odpad.729,17 %29,17 %  
která investuje do moderních technologií na čištění odpadních vod a plynných exhalací.729,17 %29,17 %  
která vyrábí svůj produkt tak, aby minimalizovala náklady spojené s výrobou a užíváním tohoto produktu.625 %25 %  
která vyrábí výrobky, které jsou sice dražší, ale zato déle vydrží.625 %25 %  
která využívá obnovitelné zdroje energie.520,83 %20,83 %  
která se snaží minimalizovat svoji uhlíkovou stopu.416,67 %16,67 %  
která využívá při výrobě repasované součástky a díly.416,67 %16,67 %  
která se při navrhování (designu) výrobku nechá inspirovat přírodou.312,5 %12,5 %  

Graf

11. Vyjádřete míru souhlasu s tvrzením:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Vyjádřete míru souhlasu s tvrzením:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Pokud byste v budoucnu zaznamenal(a) společnost, která by se nechovala dobře k lidem a životnímu prostředí, ovlivní to Vaše nákupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud bude k dispozici konkurenční výrobek splňující moje požadavky, koupím raději jej.1562,5 %62,5 %  
Ne, neovlivní.625 %25 %  
Ano, budu bojkotovat jejich výrobky.312,5 %12,5 %  

Graf

14. Vyjádřete míru souhlasu s tvrzením:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1562,5 %62,5 %  
Žena937,5 %37,5 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35937,5 %37,5 %  
36-45729,17 %29,17 %  
15-2528,33 %8,33 %  
56-6528,33 %8,33 %  
46-5528,33 %8,33 %  
66 a více28,33 %8,33 %  

Graf

17. Velikost bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 150 000 obyvatel1354,17 %54,17 %  
500 - 2 999 obyvatel312,5 %12,5 %  
do 499 obyvatel312,5 %12,5 %  
10 000 - 49 999 obyvatel28,33 %8,33 %  
50 000 - 149 999 obyvatel28,33 %8,33 %  
3 000 - 9 999 obyvatel14,17 %4,17 %  

Graf

18. Uveďte PSČ vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000028,33 %8,33 %  
1400028,33 %8,33 %  
9999928,33 %8,33 %  
1980014,17 %4,17 %  
4110814,17 %4,17 %  
7351114,17 %4,17 %  
6648414,17 %4,17 %  
7790014,17 %4,17 %  
2050014,17 %4,17 %  
1090014,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 19900
74601
58601
28401
36301
15000
16200
78973
78357
3536
9999999999999999999
1145,83 %45,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:43842.5
Minimum:10000
Maximum:99999
Variační rozpětí:89999
Rozptyl:1009576727.98
Směrodatná odchylka:31773.84
Medián:32351
Modus:10000

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1354,17 %54,17 %  
střední s maturitou625 %25 %  
základní312,5 %12,5 %  
střední bez maturity / vyučen28,33 %8,33 %  

Graf

20. Jaký je Váš hlavní zaměstanecký status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1354,17 %54,17 %  
nezaměstnaný312,5 %12,5 %  
student28,33 %8,33 %  
důchodce28,33 %8,33 %  
OSVČ28,33 %8,33 %  
vedoucí pracovník28,33 %8,33 %  

Graf

21. Jaký je Váš hrubý příjem ve srovnání s hrubým průměrným příjmem v ČR? ( v r. 2015 - 26 467 Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrný1250 %50 %  
nadprůměrný937,5 %37,5 %  
průměrný312,5 %12,5 %  

Graf

22. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy třídím937,5 %37,5 %  
Spíše třídím937,5 %37,5 %  
Nikdy netřídím312,5 %12,5 %  
Jak kdy28,33 %8,33 %  
Spíše netřídím14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Huml, J.Vliv nástrojů CSR na spotřební chování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-nastroju-csr-na-spotreb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.