Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv neformálního chování na autoritu vedoucího

Vliv neformálního chování na autoritu vedoucího

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Komárek
Šetření:20. 12. 2009 - 26. 12. 2009
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, momentálně dělám jeden projekt. Řeším zda má neformální chování vedoucího k podřízenému vliv na jeho autoritu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Formální chvání =  Komunikace probíhá pouze na pracovní úrovni dle stanovených předpisu a požadavků. Komunikátor se komunikantem blíže než obchodně nezná a navzájem si vykají.

 

Neformální chování =  Komunikace neprobíhá pouze na pracovní úrovni a nemá přesně stanovené postupy při jednání. Komunikátor se komunikantem navzájem zná, a navzájem si mohou tykat.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze podřízenýotázka č. 2, Vedu tým, zároveň mám nad sebou svého vedoucíhootázka č. 2, Pouze nadřízený nebo majtel firmyotázka č. 2, Nezaměstnaný, studentotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezaměstnaný, student 1448,28 %50 %  
Pouze podřízený827,59 %28,57 %  
Vedu tým, zároveň mám nad sebou svého vedoucího413,79 %14,29 %  
Pouze nadřízený nebo majtel firmy310,34 %10,71 %  

Graf

2. Jaký styl chování je momentálně ve vaší firmě preferován?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neformální1285,71 %42,86 %  
Formální 214,29 %7,14 %  

Graf

3. Jaký styl chování chování v práci Vám osobně nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neformální2172,41 %75 %  
Formální827,59 %28,57 %  

Graf

4. Myslíte si že forma chování má vliv na atmosféru ve firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2793,1 %96,43 %  
ne26,9 %7,14 %  

Graf

5. Vyjádřete číslicí 1-3 míru používání neformálního chování podle velikosti firem. (1=nejvíce)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Malý podnik1.5860.794
Střední podnik2.0690.133
Velké podniky a nadnárodní korporace2.3450.778

Graf

6. Domníváte se, že neformální chování snižuje autoritu vedoucího?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1551,72 %53,57 %  
ne1448,28 %50 %  

Graf

7. Domníváte se, že lidé, kteří mají mezi sebou neformální vztah si k sobě více dovolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %89,29 %  
ne413,79 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Komárek, J.Vliv neformálního chování na autoritu vedoucího (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vliv-neformalniho-chovani-na-autoritu-vedouciho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.