Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv odměn a trestů v dětství na odměňování a trestání vlastních dětí

Vliv odměn a trestů v dětství na odměňování a trestání vlastních dětí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Bartoňová
Šetření:28. 03. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, jmenuji se Kateřina Bartoňová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svou diplomovou práci píši na téma Vliv odměn a trestů v dětství na odměňování a trestání vlastních dětí. Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, kterým chci zjistit rozdíly, mezi způsobem výchovy v dětství rodiče a následným uplatňováním odměn a trestů u vlastních dětí.
Ráda bych Vás upozornila, že odpovědi jsou pro mě velmi důležité, proto prosím o pravdivé zodpovězení všech otázek. Tento dotazník je anonymní!

Dopředu děkuji za vyplnění!
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1666,67 %66,67 %  
Muž833,33 %33,33 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40833,33 %33,33 %  
41-50729,17 %29,17 %  
21-30416,67 %16,67 %  
Méně než 20 let312,5 %12,5 %  
51 a více28,33 %8,33 %  

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vdaná/Ženatý1666,67 %66,67 %  
Svobodná/ý625 %25 %  
Rozvedená/ý28,33 %8,33 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1354,17 %54,17 %  
Vysokoškolské833,33 %33,33 %  
Střední bez maturity312,5 %12,5 %  

Graf

5. Kolik máte dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11666,67 %66,67 %  
2520,83 %20,83 %  
328,33 %8,33 %  
4 a více14,17 %4,17 %  

Graf

6. Jaký je věk vašich děti

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5312,5 %12,5 %  
6 měsíců28,33 %8,33 %  
214,17 %4,17 %  
jeden rok14,17 %4,17 %  
24 , 22 , 17 , 1014,17 %4,17 %  
1814,17 %4,17 %  
314,17 %4,17 %  
014,17 %4,17 %  
2 roky14,17 %4,17 %  
2214,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 9,13
24,23
10
37
9 a 15
9
25, 22, 17
5,8
25, 3
10, 18, 20
dva roky
1145,83 %45,83 % 

Graf

7. Co si představujete pod pojmem odměna?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cokoli, co je pro druhého příjemné

cukrovinnka, pochvala

Návštěva vytouženého filu, cikrusu - u menších dětí

něco navíc k platu za splnění ůkolu nad rámec základních povinností

Něco, z čeho bude mít dítě radost

oblíbená věc, činnost nebo jídlo toho, kdo má být odměŇOVÁN, pochvala

Odmena je materialni, citove nebo ustni vyjadreni spokojenosti za ciny nebo chovani k osobe druhe.

ohodnocení nějaké činnosti kterou dítě vykonalo z vlastní iniciativy

peníze

pochvala

pochvala, drobnosti,..

pochvala, nebo věc, která se dítěti líbí, nebo co si dlouho přeje atd

pochvala, pomazlení, sladkost

pochvala, výlet, dárek

Pochvala,poděkování,pohlazení,dle věku dítěte

pochvalu, peněžní či materiální dar, zážitek (výlet aj.)

reakce na něčí činnost, která je dotyčným pociťovaná pozitivně

sladkost, financie

sladkost, hračka, knížka, čtení pohádek, výlet

sladkost, možnost hrát videohru, návštěva Becklandu

to po čem dítě touží nebo z toho bude mít radost

věc

věc

věcný dárek

8. Co si představujete pod pojmem trest?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bití, pokárání, mlčení

jakékoliv omezení

nadavka, facka

Něco, z čeho radost mít nebude

netrestám,snažím se domluvit

plácnutí po zadku nebo po ruce, zákaz televize, zákaz počítače, zákaz sladkostí

pohlavek, zákaz videoher

pokárání dítěte za nějakou schválnost

pokárání, zákaz, fyzický trest

pokárání, zákaz, příkaz vykonat

přijít o práci

reakce na něčí činnost, která je dotyčným pociťovaná negativně

snížení platu za porušení povinností

Trestem je odsouzeni osoby za ciny nebo chovani neslucitelne se spolecensky uznavanymi normativy. Trest by nemel byt neprimereny, mel by byt zpravedlivy a mel by dotycnou osobu motivovat k naprave sveho jednani.

vězení

vyhubování s vysvětlením, aby se dítě stydělo., zákaz oblíbené činnosti

výtka, ve velmi krajním případě fyzický trest (plácnutí přes ruku, přes zadek), nebo zákaz - různých činností od hraní a koukání na TV po zákaz výletu apod, nebo zákaz oblíbeného jídla, návštěvy kina

zákaz

zákaz

zákaz něčeho

zakaz niecoho,

zákaz pc, zaracha

zákaz počítače, práce...

Zákaz počítače, televize

9. Zamyslete se do jaké míry převažuje ve vaší výchově následující styl - styl trestající, poskytující dítěti málo samostatnosti, malé porozumění potřebám dítěte, rodič dítě determinuje svými zkušenostmi a rozhodnutími

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1770,83 %70,83 %  
nikdy416,67 %16,67 %  
průměrně28,33 %8,33 %  
často14,17 %4,17 %  

Graf

10. Zamyslete se do jaké míry převažuje ve vaší výchově následující styl - styl, který neklade na dítě přílišné požadavky, nevyžaduje důsledné plnění požadavků, důsledně nekontroluje, rodič řídí děti málo či vůbec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1354,17 %54,17 %  
nikdy625 %25 %  
často312,5 %12,5 %  
průměrně28,33 %8,33 %  

Graf

11. Zamyslete se do jaké míry převažuje ve vaší výchově následující styl - styl podporující iniciativu dítěte, působící příkladem, možnost diskuze mezi rodičem a dítětem, dítě dostává samo možnost řešení, rodič poskytuje dítěti návrhy, rodič porozumění individualitě dítěti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1562,5 %62,5 %  
průměrne520,83 %20,83 %  
občas28,33 %8,33 %  
vždy28,33 %8,33 %  

Graf

12. Uplatňujete u svých dětí tresty (zákazy, nemluvení s dítětem, domácí práce nad rámec jejich běžných povinností, fyzické tresty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas1041,67 %41,67 %  
Ano, ale pouze ve výjimečných případech833,33 %33,33 %  
Ne, tresty u dětí nikdy nepoužívám416,67 %16,67 %  
Ano, pravidelně28,33 %8,33 %  

Graf

13. Pokud ano, jaký typ trestů nejčastěji používáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákaz- tv, pc, vycházky apod.1354,17 %54,17 %  
nic520,83 %20,83 %  
Fyzické tresty – pohlavky312,5 %12,5 %  
Nemluvení s dítětem14,17 %4,17 %  
Domácí práce nad rámec běžných povinností dítěte14,17 %4,17 %  
pobyt nahanbě(za dveřmi), pokárání, plácnout zadek14,17 %4,17 %  

Graf

14. Za co své dítě nejčastěji trestáte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hlučnost

je hodné, takže za nic

když neuposlechne několikrát opakovanou výzvu

Když příjde pozdě a neřekne o tom předem, když je příliš drzé

ked ublilzuje surodencovi, neslusne sa sprava k starym rodicom

Lhani a necestne jednani

lhaní, nedůslednost v plnění povinností

něco rozleje nebo rozbije

neplnění školních povinností

neplnění toho co slíbil

neposlouchá, vzteká se

neposlouchání

netrestám

netrestám

netrestám

Nyní už za nic

odmlouvání, vztekání se, neposlušnost, egoismus

trestal jsem velmi málo často, protože nebyl důvod

úmyslně rozbité věci, nedodržení slibu že něco udělá

vzteká se, když má něco udělat (obléknout se, umýt se, jít ven, jít domů), zlobí (bere věci, na které má zakázáno doma sahat, dělá nepořádek, neuklízí hračky), neposlouchá příkazy (pojď na chodník, jede auto....)

za bolestivé štípání = když na mně fysicky "útočí"

za drzost a špatné známky

za neuklizení, neuposlechnutí atp

za neuposlechnutí, nepořádek, nesplnění úkolu

15. Jaký je váš názor na uplatňování trestů ve výchově dětí

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Do jisté míry určitě souhlasím

důležitá a nezbytná věc

Fysické tresty dítě ponižují a staví ho do situace toho, kdo musí odporovat, protože je stejně již "vyvržen ze společnosti". Myslím si, že fysické tresty jsou kontraproduktivní. Zakazování se mi zdá dost podobné jako bití, přináší dítěti pocity bezmoci. Je projevem někoho, kdo má nade mnou moc, komu jsem vydána všanc. Naopak nemluvení s dítětem je, podle mého názoru, dobrá ilustrace následků určitého chování. "Když se budu zlá, nebudou se mnou lidé mluvit."

fyzické tresty co nejméně

fyzické tresty odmítám, preferuji rozebrání vzniklé situace s tím, že dítě navrhne adekvátní řešení

je důležitý

je to špatné

jen do určitě míry

jsou nutné, někdy domluva prostě nestačí,

jsou potřebné

kladný

minimalizovat tresty

někdy jsou třeba

někdy to prostě jinak nejde

netrestám -je to nedůslednost ve výchově již od kolébky

nutno velice opatrně a citlivě, každé dítě snese něco jiného

podle hesla nic se nesmí přehánět

Potrestat se musí, ale s mírou a rozumně

Trest by mel byt krajni reseni. Chceme-li aby mel trest odstrasujici ucinky musi se snim vynakladat velmi zodpovedne a hlavne spravedlive.

trestání by mělo být jen do určité míry

určitě nějaké tresty být musí, dítě musí mít určité hranice a musí vědět co může a co už se nesmí

v některých případech jsou nezbytné, ale je nutno jimi šetřit, jinak zevšední a ztratí účinnost

v přiměřené míře ano

vynimocne, ale ma opodstatnenie

16. Uplatňuje u svých dětí také odměny (hmotné odměny, finanční odměny, aktivita za odměnu, slovní odměna)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně1666,67 %66,67 %  
Ano, občas416,67 %16,67 %  
 Ano, ale pouze ve výjimečných případech416,67 %16,67 %  

Graf

17. Pokud ano, jakou formu odměn nejčastěji používáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovní odměna – pochvala, povzbuzení833,33 %33,33 %  
nic729,17 %29,17 %  
Hmotné odměny – sladkost, věc416,67 %16,67 %  
Aktivita za odměnu – výlet, kulturní akce, oběd apod.416,67 %16,67 %  
slovní a fyzická - obejmutí, pohlazení, pusa14,17 %4,17 %  

Graf

18. Jaké chování či čin dítěte vás vede k jeho odměnění

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cokoliv co udělá nad rámec toho, co je po něm požadováno..

činnost vykonaná na základě vlastního uvážení

dobré výsledky ve škole , úspěchy ve sportu

dobré známky,dobré chování

dobrý skutek

dodržení pravidel

hezký obrázek, snězený oběd

Když dobře jí. Když se snaží sedat, stoupat. Když brouká nebo se na někoho usměje. Když čurá nabo kaká do nočníku.

Když samo pomáhalo, snažilo se ve škole, pomáhalo sourozenci, kamarádům

Např. zlepšení známek ve škole, dobré vysvědčení, úspěch v mimoškolních aktivitách...

něco se mu podaří, udělá něco, co mě překvapí (v dobrém slova smyslu), za slušné chování ve společnosti (restaurace, divadlo, návštěva) aniž bych mu to poředtím musela připomínat

nelze konkrétně určit

obetavost, studijne uspechy,....

pilnost

plnění školních povinností, výsledky

pokrok v nějakém úsilí, získání dovedností

poslechne příkaz (uklidí hračky), dojde samo na nočník , samo začne uklízet, samostatně se nají

poslouchá, pomáhá, uklidí si své hračky

poslušnost

poslušnost, aktivita pomáhající chodu domácnosti, úspěch (např. ve hře)

poslušnost, pilnost, učenlivost,

prace nad ramec jeho povinnosti, dobrovolne priznani viny, iniciativa a snaha

různé

samostatný úklid, podařený výtvor (i nepodařený :) známky, pomoc

19. Podle čeho se nejčastěji řídíte při užívání odměn a trestů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní přesvědčení1979,17 %79,17 %  
nic312,5 %12,5 %  
Vzor ve vlastní rodině28,33 %8,33 %  

Graf

20. Nyní se zamyslete nad výchovným stylem vašich rodičů - do jaké míry převažoval styl trestající, poskytující dítěti málo samostatnosti, malé porozumění potřebám dítěte, rodič dítě determinuje svými zkušenostmi a rozhodnutími

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas937,5 %37,5 %  
průměrně833,33 %33,33 %  
často416,67 %16,67 %  
nikdy28,33 %8,33 %  
vždy14,17 %4,17 %  

Graf

21. Nyní se zamyslete nad výchovným stylem vašich rodičů - do jaké míry převažoval styl, který neklade na dítě přílišné požadavky, nevyžaduje důsledné plnění požadavků, důsledně nekontroluje, rodič řídí děti málo či vůbec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas833,33 %33,33 %  
průměrně625 %25 %  
nikdy520,83 %20,83 %  
často416,67 %16,67 %  
vždy14,17 %4,17 %  

Graf

22. Nyní se zamyslete nad výchovným stylem vašich rodičů - do jaké míry převažoval styl podporující iniciativu dítěte, působící příkladem, možnost diskuze mezi rodičem a dítětem, dítě dostává samo možnost řešení, rodič poskytuje dítěti návrhy, rodič porozumění individualitě dítěti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně937,5 %37,5 %  
často833,33 %33,33 %  
občas729,17 %29,17 %  

Graf

23. Používali vaši rodiče během vaší výchovy tresty (zákazy, nemluvení s dítětem, domácí práce nad rámec jejich běžných povinností, fyzické tresty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas1041,67 %41,67 %  
Ano, ale pouze ve výjimečných případech729,17 %29,17 %  
Ano, pravidelně520,83 %20,83 %  
Ne, tresty nikdy nepoužívali28,33 %8,33 %  

Graf

24. Pokud ano, jaký typ trestů to byl nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákaz- tv, pc, vycházky apod.729,17 %29,17 %  
Fyzické tresty – pohlavky520,83 %20,83 %  
nic520,83 %20,83 %  
Nemluvení s dítětem416,67 %16,67 %  
Domácí práce nad rámec běžných povinností dítěte312,5 %12,5 %  

Graf

25. Za co jste byli nejčastěji trestáni

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

drzost

nebyl

nedodržení domluvených pravidel (např. pozdější návrat domů, než bylo určeno)

nemohu konkrétně určit

nepamatuji se

neplnění dohodnutého

neposlušnost, známky

neukázněnost, atd.

neuklízela jsem svůj pokoj, nepomáhala jsem s domácími pracemi

nevím, vytěsnila jsem to

pozdní návraty domů

pozdní příchod

trety - jen v ranném dětství

uličnictví

včasné nesplnění zadaného úkolu

Za drzost

za necestne jednani

za nic

za toulání a známky

za známky

za známky ve škole, pozdní příchody domů

zbil som sestru, nieco som rozbil, ku susedom som bol neslusny

ztráty věcí, problémy ve škole

Že jsem nechtěl hlídat mladší sestru, že jsem něco nestihla udělat, za pozdní příchody

26. Uplatňovali vaši rodiče také odměňování (hmotné odměny, finanční odměny, aktivita za odměnu, slovní odměna)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze ve výjimečných případech937,5 %37,5 %  
Ano, občas833,33 %33,33 %  
Ano, pravidelně520,83 %20,83 %  
Ne, odměny nikdy nepoužívali28,33 %8,33 %  

Graf

27. Pokud ano, jakou formu odměn nejčastěji používali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovní odměna – pochvala, povzbuzení1041,67 %41,67 %  
Hmotné odměny – sladkost, věc625 %25 %  
nic520,83 %20,83 %  
Finanční odměny14,17 %4,17 %  
Aktivita za odměnu – výlet, kulturní akce, oběd apod.14,17 %4,17 %  
neodměňovali14,17 %4,17 %  

Graf

28. Za jaké chování či čin vás rodiče odměňovali

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobré výsledky ve škole, v koníčcích

dobré známky

dobré známky

iniciativa, dobré známky ve škole, pomoc v domácnosti

napamatuji se

Odměňovaná jsem nebyla, ale vámi uvedené formy odměn byly u nás samozřejmostí bez ohledu na moje chování, tj. vždy jsem měla k dispozici sladkosti, dostávala jsem drobnosti, hračky i mimo oslavy, výlety a kultura byly také samozřejmostí, nikdy se nezakazovaly, nerušily, jen chválená jsem nikdy nebyla

pilné, vzorné

práce v domácnosti

pracovitost

různé

slusnost, pomoc s domacimi pracami, studijne vysledky

Splnění úkolů, pomoc doma - bez odmlouvání

šikovnost, poslušnost

úspěchy ve škole, činnost nad rámec dohodnutých povinností

vlastně si to nepamatuji

za dobré chování, úspěchy ve škole atd.

za dobrý prospěch,který jsem nikdy neměl

za plnění úkolů nad rámec běžných poviností

za pomoc pri pracech, za dobre vysledky ve skole

za to, co se mi podařilo (ve škole nebo při jiných aktivitách)

Za úspěch ve sportu a škole

za žádnou

známky :), úklid, zvládnutí lékařského ošetření

známky ve škole

29. Myslíte si, že vás výchovy styl rodičů ovlivnil ve vašem přístupu k vlastním dětem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě1770,83 %70,83 %  
Ano, z části520,83 %20,83 %  
nic14,17 %4,17 %  
Příliš ne14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bartoňová, K.Vliv odměn a trestů v dětství na odměňování a trestání vlastních dětí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-odmen-a-trestu-v-detstvi-na-odmenovani-a-trestani-vlast.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.