Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vliv ošetřovatelské péče na psychiku hospitalizovaných

vliv ošetřovatelské péče na psychiku hospitalizovaných

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Bučková
Šetření:22. 07. 2014 - 31. 07. 2014
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):24 / 20.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pravdivé vyplnění mého anonymního dotazníku. Výsledky tohoto dotazníku budou zveřejněny v rámci přednášky pro zdravotníky a mohou sloužit k zamyšlení či ke zlepšení péče v některých nemocnicích.

 

Předem moc děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

A. Bučková

Odpovědi respondentů

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let3257,14 %58,18 %  
30 - 49 let2137,5 %38,18 %  
50 - 60 let23,57 %3,64 %  
Více než 60 let11,79 %1,82 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2544,64 %45,45 %  
vysokoškolské vzdělání2442,86 %43,64 %  
vyšší odborné vzdělání35,36 %5,45 %  
střední bez maturity23,57 %3,64 %  
základní vzdělání23,57 %3,64 %  

Graf

3. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj1119,64 %20 %  
Moravskoslezský kraj712,5 %12,73 %  
Středočeský kraj58,93 %9,09 %  
Plzeňský kraj47,14 %7,27 %  
Praha47,14 %7,27 %  
Jihočeský kraj47,14 %7,27 %  
Liberecký kraj47,14 %7,27 %  
Oloumoucký kraj35,36 %5,45 %  
Ústecký kraj35,36 %5,45 %  
Jihomoravský kraj35,36 %5,45 %  
Zlínský kraj35,36 %5,45 %  
Vysočina23,57 %3,64 %  
Královehradecký kraj23,57 %3,64 %  
Pardubický kraj11,79 %1,82 %  

Graf

4. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4783,93 %85,45 %  
Muž916,07 %16,36 %  

Graf

5. Byl/a jsem hospitalizován/a v nemocnici :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v posledních 3 měsícíchotázka č. 6, v posledních 6 měsícíchotázka č. 6, v posledním roceotázka č. 6, v posledních dvou letechotázka č. 6, v posledních pěti letechotázka č. 6, před více než pěti letyotázka č. 6, ještě nikdy jsem nebyl/a hospitalizován/aotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před více než pěti lety1628,57 %29,09 %  
v posledních pěti letech916,07 %16,36 %  
v posledních dvou letech916,07 %16,36 %  
v posledním roce916,07 %16,36 %  
v posledních 6 měsících610,71 %10,91 %  
ještě nikdy jsem nebyl/a hospitalizován/a47,14 %7,27 %  
v posledních 3 měsících35,36 %5,45 %  

Graf

6. Nemocnice, ve které jsem byl/a hospitalizován/a se nacházela v kraji :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj917,31 %16,36 %  
Praha815,38 %14,55 %  
Moravskoslezský kraj59,62 %9,09 %  
Středočeský kraj47,69 %7,27 %  
Ústecký kraj47,69 %7,27 %  
Kralovehradecký kraj47,69 %7,27 %  
Liberecký kraj35,77 %5,45 %  
Jihomoravský kraj35,77 %5,45 %  
Jihočeský kraj35,77 %5,45 %  
Plzeňský kraj23,85 %3,64 %  
Olomoucký kraj23,85 %3,64 %  
Vysočina23,85 %3,64 %  
Zlínský kraj23,85 %3,64 %  
Pardubický kraj11,92 %1,82 %  

Graf

7. Co na Vás během hospitalizace působilo kladně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjemné vystupování zdravotnického personálu (všeobecné sestry, asistenti, ošetřovatelky, sanitáři)2140,38 %38,18 %  
příjemné vystupování lékaře/ů2038,46 %36,36 %  
dostatečné a dobře vysvětlené informace o zdravotním stavu a plánovaných vyšetřeních lékařem1732,69 %30,91 %  
příjemné prostředí nemocnice917,31 %16,36 %  
srozumitelné vysvětlení od sestry toho, jak bude probíhat vyšetření815,38 %14,55 %  
příjemná komunikace se sestrami815,38 %14,55 %  
edukace (poučení) o mém onemocnění a dietním režimu59,62 %9,09 %  
zdravotníci, které jejich práce baví a dělají svou práci rádi a s nadšením59,62 %9,09 %  
zachování intimity při jakýchkoliv úkonech (i při rozhovoru)35,77 %5,45 %  
nic11,92 %1,82 %  
byly mi 3 roky, takže si poněkud nepamatuji11,92 %1,82 %  
hospitalizován jsem byl jako dítě a z kladných věcí si pamatuji holčičku, která mi donesla lentilky11,92 %1,82 %  
bohužel nic11,92 %1,82 %  
jelikož jsem nebyla jen na jednom oddělení, tak musím říct, že na každém oddělení se chovají jak sestřičky tak doktoři jinak, někde je výborná atmosféra, příjemný personál a někde se k vám chovají hrozně11,92 %1,82 %  
vůbec nic nepůsobilo na mě kladně .11,92 %1,82 %  
nepamatuji se11,92 %1,82 %  
dostatek času na jednoho pacienta11,92 %1,82 %  
dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci11,92 %1,82 %  
Wi-Fi na pokoji11,92 %1,82 %  
Nepamatuji, bylo mi 8 let11,92 %1,82 %  

Graf

8. Co hodnotíte jako negativní zkušenost při pobytu v nemocnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neuspokojivé prostředí v nemocnici (zastaralé vybavení)1834,62 %32,73 %  
nevhodné chování ošetřovatelského personálu1528,85 %27,27 %  
nedostatek času, věnovaného pacientům1426,92 %25,45 %  
nedostatečná edukace (poučení) o onemocnění příp. léčebném režimu (dieta, pohyb atd.)1019,23 %18,18 %  
nedostatečné informace o mém zdravotním stavu a dalších vyšetření917,31 %16,36 %  
nedostatečná intimita při výkonech a vyšetření917,31 %16,36 %  
nedostatečná intimita při podávání informací815,38 %14,55 %  
nevhodné chování lékaře/ů35,77 %5,45 %  
nic35,77 %5,45 %  
nevím23,85 %3,64 %  
nic mi nechybělo11,92 %1,82 %  
byly mi 3 roky, takže si negativního nepamatuji, jen že mi nepřidali v jídelně11,92 %1,82 %  
musel jsem vypít kakao, z kterého zvracím11,92 %1,82 %  
kdybych mohl, zakroužkoval bych vše11,92 %1,82 %  
společný pooperační pokoj11,92 %1,82 %  
1/druhý den po operaci mě ošetřovatelský personál nebyl ochoten přinést jídlo - musela jsem si pro něj dojít na chodbu - přestože jsem měla bolesti 2/ zaráží mě, že odd. interna je v zoufalém stavu a jiné odd.jsou moderně vybavena-nefunguje přerozdělování11,92 %1,82 %  
rozbitá Wi-Fi11,92 %1,82 %  

Graf

9. Myslíte si, že dobrá ošetřovatelská péče může ovlivnit psychiku pacientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5089,29 %90,91 %  
spíše souhlasím47,14 %7,27 %  
nevím11,79 %1,82 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,82 %  

Graf

10. Pod pojmem "Ošetřovatelská péče" si představuji :

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

komplení profesionální péče o pacienta o fyzické i psychické potřeby

- pomoc s naplněním základních potřeb, když jsem z důvodu svého špatného zdravotního stavu indisponován

..

celková péče

Celková zdravotnická péče

cokoliv, kde se jeden stará o nemocného-či jinak fyzicky či duševně postiženého

čas na pacienta, empatii ohledně jeho zdravotního stavu, vstřícnost

činnost zaměřená na udržení a podporu zdraví

čistý, nakrmený pacient, zdravotně zajištěný na základní (sesterské) úrovni

dobro

interakci

jak fyzická, tak psychická

kladný pístup zdravotních sester

Komfort

kompletní servis ze strany zdravotnických pracovníků

Komplexní péči o pacienta. Zejména pak práci zdravotních sester, asistentů a sanitářů.

Lidé, které se o vás starají ať fyzicky tak především po psychické stránce

Lidi kteří svou práci vykonávají protože ji vykonávat chtějí a je jejich posláním pomáhat druhým a nedělají to jen protože by jinak umřeli hlady a nic jiného jim nezbývá.

Například návštěvu prodavačky s novinami na pokoji nepohyblivých pacientů.

Nejen přístup lékařů, sester ale i dalšího ošetřujícího personálu

nezdravotnické úkony

nic

Ošetřovatelsky pečovat

Ošetřovatelský proces - anamnéza, diagnóza, plánování, realizace, vyhodnocení

Pece o pacienta zejmena ve vecech, ktere on sam nezmuze.

péče o nemocného, o jeho primární a sekundární potřeby, dušení stav, podpora zdraví, zmírnění bolesti a utrpení

péče o pacienta

Péče o pacienta či nemocného

Péče o pacienty a jejich potřeby

péče sestry o pacientovy potřeby

pěče zdr.personálu o pacienty

péči

péči odborníků o zdraví pacienta

práci ošetřovatele

práci zdravotní sestry - podávání léků, pomoc s některými úkony, podávání některých informací...

Pro začátek aspoň to, že se sestřičky chovají slušně, lidsky a s respektem.

příjemný personál, na každého pacienta si udělat tolik času kolik potřebuje

přímou péči s klientem

Sestry

sestřičky

soubor jednání a ošetřovatelských úkonů sester, tzv. středního a nižšího zdravotnického personálu - od komunikace s pacientem přes manipulaci s ním, pomoc s hygienou, podávání léků, polohování, rehabilitační cvičení až po drobná ošetření

starání o potřeby pacientů(klientů).

Starání se o pacienta, dostatečná informovanost.

Starost o pacienta, v případě jeho potřeb mu pomoci a poradit

Uzdravit tělo i duši

věnování se pacientovi

Veškerá péče, kterou dávají sestřičky.

Všechno, co si člověk v nemocnic nemůže "obsloužit" sám

Všechny úkony, které zdrav. personál u klienta nemocnice provádí.

Výkony prováděné sestrami a NZP.

Vymezení času na pacienta a vše provádět důkladně ❤

y

zacházení s pacientem jako se sobě rovným člověkem ne jako s nějakým hadrem

Zdravotní pece, psychická podpora

Že mě budou léčit a pocítím nějakou změnu a nebudu tam jen ležet s tím, že se mě jednou za den příjdou zeptat na dvě otázky, to jsem mohla zůstat radši doma.

11. Myslíte si, že dobře poskytnutá ošetřovatelská péče může zkrátit dobu hospitalizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3358,93 %60 %  
spíše souhlasím1221,43 %21,82 %  
nevím1017,86 %18,18 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,82 %  

Graf

12. Myslíte si, že dobrý psychický stav nemocného může pozitivně ovlivnit rychlejší uzdravení ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4885,71 %87,27 %  
spíše souhlasím814,29 %14,55 %  

Graf

13. Byl/a jste při hospitalizaci vy nebo někdo z vašich blízkých odkázán v něčem pouze na zdravotnický personál ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %70,91 %  
ne1730,36 %30,91 %  

Graf

14. Měl/a jste vy nebo někdo z vašich blízkých problém v dopomoci od zdravotníků v oblasti, kterou jste nezvládl/a sám/sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2051,28 %36,36 %  
ano1948,72 %34,55 %  

Graf

15. Co byl Váš největší problém, se kterým jste potřeboval/a pomoct a musel/a jste si o pomoc poprosit zdravotnický personál ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná informovanost o mém zdravotním stavu1052,63 %18,18 %  
nezvládl/a jsem chůzi631,58 %10,91 %  
měl/a jsem velké bolesti631,58 %10,91 %  
nezvládal/a jsem základní hygienickou péči631,58 %10,91 %  
měl/a jsem problém s vyprazdňováním na lůžku526,32 %9,09 %  
nemohl/a jsem se sama posadit210,53 %3,64 %  
potřeboval/a jsem zařídit odvoz po propuštění210,53 %3,64 %  
nedosáhl/a jsem na pítí, měl/a jsem žízeň210,53 %3,64 %  
nezvládl/a jsem se najíst210,53 %3,64 %  
neviděl/a jsem dostatečně na papíry, které jsem měl/a podepsat210,53 %3,64 %  
nezvládala jsem požadavky - např. hlídat si průběh transfuze, zvládnout prudké krvácení z nosu (ležela jsem v sádrové spice, byla jsem velmi omezená v pohybu) - většinou jsem byla osočená, že dělám problémy15,26 %1,82 %  
byla mi po celou dobu hospitalizace zima15,26 %1,82 %  
i nedostatek stravy15,26 %1,82 %  
velké horko15,26 %1,82 %  
1/dojít si pro jídlo na chodbu kvůli bolesti 2/10letý syn po operaci-celou noc se nikdo nepřišel podívat15,26 %1,82 %  
nemohl jsem si jít koupit noviny, rozhlas neslyším, v TV nebyly skryté titulky, nevěděl jsem co se děje.15,26 %1,82 %  
vyžadovali po mě abych si hlídala infuze, vylévala moč ze sáčku a zapisovala množství pití a vylité moči15,26 %1,82 %  

Graf

16. Řekl/a jste si o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %29,09 %  
ne315,79 %5,45 %  

Graf

17. Proč jste si neřekl/a o pomoc, když jste ji potřeboval/a a nebyla Vám poskytnuta ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styděl/a jsem si o to říct133,33 %1,82 %  
bál/a jsem se si o to říct133,33 %1,82 %  
počkal/a jsem na příbuzné a ty mi pomohli133,33 %1,82 %  
nemělo by to smysl133,33 %1,82 %  
nechtěl/a jsem obtěžovat, už tak měli dost práce133,33 %1,82 %  

Graf

18. Pomohl Vám zdravotnický personál, když jste je upozornil na Váš problém ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, spíše anootázka č. 20, spíše neotázka č. 19, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne850 %14,55 %  
spíše ano531,25 %9,09 %  
ano212,5 %3,64 %  
ne16,25 %1,82 %  

Graf

19. Proč myslíte, že Vám zdravotnický personál nepomohl, aniž byste je musel/a upozornit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím proč mi nepomohli758,33 %12,73 %  
bylo tam málo zdravotnického personálu325 %5,45 %  
měli málo času18,33 %1,82 %  
nevěděli o mém problému18,33 %1,82 %  

Graf

20. Měl/a jste při pobytu v nemocnici pocit, že jste personálu na obtíž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toto hodnotím neutrálně, nemám ani pozitivní ani negativní pocit2137,5 %38,18 %  
měl/a jsem pocit, že se o mě starají pouze proto, že je to jejich práce a musí to dělat2035,71 %36,36 %  
měl/a jsem pocit, že nejsem personálu na obtíž1221,43 %21,82 %  
na tuto otázku nechci odpovídat35,36 %5,45 %  

Graf

21. Po propuštění z nemocnice byl Váš zdravotní stav :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivý3460,71 %61,82 %  
lepší než před hospitalizací916,07 %16,36 %  
výborný814,29 %14,55 %  
horší než před hospitalizací23,57 %3,64 %  
neuspokojivý23,57 %3,64 %  
nebylo možno se vrátit do původního života před onemocněním11,79 %1,82 %  

Graf

22. Myslíte si, že Váš psychický stav po propuštění z nemocnice byl :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivý2850 %50,91 %  
stejný jako před hospitalizací1628,57 %29,09 %  
horší než před hospitalizací814,29 %14,55 %  
neuspokojivý47,14 %7,27 %  

Graf

23. Co si myslíte, že během hospitalizace nejvíce ovlivnilo buď pozitivně či negativně Váš psychický stav ?

Můžete vypsat i pozitivní i negativní vliv, popište prosím jaký vliv to byl a jakým způsobem Vás ovlivnil ( jaký pocit jste poté prožívali ).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

b

-

- Neinformovanost o zdravotním stavu, resp. nezjistila se příčina za celou dobu hospitalizace. + Přístup personálu.

arogantní chování ze strany některých sester, nedostatečná komunikace (nevysvětlení, co se se mnou bude dít) - pocit, že se se mnou nejedná jako s člověkem, ale pouze jako věcí Naopak příjemný personál mě ovlivnil pozitivně

bolest

bylo mi 11, starali se o mě dobře, negativní bylo jen nedostatečné soukromí, vyprazdňování do nádob a podobně, ale to se nedá nic dělat

Celou dobu jsem si vyčítala, že jsem vůbec šla na pohotovost. Změřit teplotu a tlak každé ráno jsem si mohla doma a poslat jim smsku. Stravování a čaj by taky rozhodně bylo lepší doma a aspoň bych si mohla dělat věci do školy. Jediný rozdíl je, že za takový den, kdy jste "pozorováni" zaplatíte +-150kč. Můj pocit z celé hospitalizace byl, že se mi vlastně nikdo nesnaží pomoc a nic se pobytem v nemocnici také nevyřešilo.

chování sester negativně, negativně to, že jsme tam od rána do večera leželi jak placky a nikdo si nás za celý den ani nevšiml.

Chování sester, přístup k pacientům, prostředí které nebylo dostatečně čisté a odměřenost lékařů. V jiné nemocnici jsem měla možnost zažít ve všem pravý opak což se pozitivně odrazilo na mé psychice a následně i zdravotním stavu.

chování zdravotnického perzonálu .

Lékařské zákroky (strach, bolest - čili obecně negativní, ale normální pocity). Slušné chování personálu - velmi pozitivní. Ovšem maximálně negativní zážitek, který dokázal ovlivnit i psychiku, mám z nemocniční stravy.

Můj stav nejvíce ovlivnila povaha mého onemocnění, které vyžadovalo částečnou izolaci od personálu nemocnice a úplnou izolaci od blízkých osob, nesměla jsem opustit pokoj, což mělo výrazně negativní vliv na můj psychický stav. Velmi však oceňuji přístup a chování personálu, který se snažil vše ulehčit.

Nebyla jsem nikdy hospitalizována, jak jste se na tuto otázku již ptali v uvodu

Nedokážu odpovědět.

negativně - byla jsem sama na pokoji, čas vám neutíká pozitivně - na jednom oddělení, z kterého pohoda sálala jsem se cítila skoro jako doma, čas mi utíkal, i po psychické stránce to bylo lepší

negativně - protrahovaná hospitalizace, každý den to bylo jinak, nejednotné informace od zdrav. personálu...co sestra jiná informace...:-(( Nepříjemné sestry, které prospaly noci.. osobně jsem je viděla a když jsem si je dovolila vzbudit, byly velmi nepříjemné a neochotné.. mé dítě mělo velké bolesti po operaci a plakalo... poprosila jsem pouze o léky na bolest Pozitivně - do nemocnice chodil zdravotní klaun...děti to rozptýlilo a alespoň na chvíli rozesmálo

negativně - přístup personálu

negativně - zastaralé vybavení, nevědomost že pokud chci jídlo tak si o něj musím říct, přístup žákyněk pozitivně - přístup lékaře, sester

negativní - ztráta soukromí

nejvíce mě ovlivnilo navázání velmi kamarádského vztahu s jednou slečnou - spolupacientkou - to mi dodávalo sílu a odvahu - negativně - chování personálu, nedostatek prostědků - a´t již finančních nebo materiálních na pomoc

Neměl jsem žádné zprávy (neslyším) a pro noviny jsem si jít nemohl (zlomená noha)

nevím

nevím

nevím

Nevím, byla jsem v nemocnici jen jako hodně malá. A pak už jen na návštěvách a to byla vždy jedním slovem hrůza. Jen tak mě do nemocnice nikdo nedostane.

nic

nic

odloučení

Ostatní děti na oddělení, nebyly zrovna přátelské. V té době jsem to nechtěla nikomu říci.

Otcova zkusenost 3/4 roku stara- Lekari jsou tak z 80% pouzi predepisovaci STANDARTNI medikace bez jakehokoliv zamysleni se nad efekty s jinymi jiz predepsanymi leky od jinych predepisovacu nebo nedej boze, se zamysleni nad jinym lekem. Sestry -az na chvilkove slabsi chvile, ktere ma kazdy, byli mile a ochotne a dokazali otce popsychicky povzbudit.

perhospitalizační komfort hodnotím kladně

personál

pozitivně - nové zařízení

Pozitivně mě ovlivnil přístup lékaře, který mi vysvětlil, proč musím zákrok podstoupit, sestřičky se ke mně chovali mile, ale řekla bych standartně, ale překvapil mě (negativně) přístup ostatního ošetřujícího personálu-neochotný, vnímala jsem, že jsou nespokojeni, že by mě měli "posloužit" - donést jídlo (i když jsem měla bolesti) a daly mi to najevo, 4 pacientky na pokoji :-( , strohé vybavení pokoje, ale pozitivní bylo, že náš pokoj měl vlastní sociální zařízení

pozitivně mě ovlivnil přístup veškerého personálu, negativně odloučení od rodiny (hospitalizace v 6 letech)

pozitivní vliv mělo zlepšení diagnózy a vidina odchodu domů a negativní délka hospitalizac

prostředí a zaměstnanci zdravotnického zařízení

Prostředí, ochota personálu

Při pobytu v nemocnici je člověk bez rodin a přátel a už to se odráží na psychice jedince. Nepřidává jí ani to, že personál "nadává", když si jdete pro kafe, koukáte ve společné místnosti na TV, nespíte podle "programu" atd.

Příjemné a milé chování personálu

příjemné vystupování personálu

přístup lékaře a kvalitní lékařská péče jednoznačné pozitivně - důvěra

přístup personálu

Reakce personálu na mé dotazy- někdy by bylo lepší mít větší pochopení, aby se pacient necítil jako idiot.

Samota nuda nikdo se mi nevenoval izolace smutek

Samotné prostředí nemocnice vedlo k podvědomému psychickému kolapsu po propuštění (indikace: úzkosti, špatné vidění, neschopnost číst delší texty). Přezíravé stanovisko ošetřujících lékařů (nerespektování pokynů zástupce primáře) způsobilo zhoršení zdravotního stavu v oblasti kardio a hypertenze.

Smrt

Stres - jejich výkony, např.vyšetření bylo bolestivé a urážející. Od této zkušenosti, když nemusím k lékaři, tak bohužel nejdu :-X

to,že jsem konečně doma a zdravá

Velmi negativně mě ovlivnila jak nulová informovanost, tak způsob jednání absolutně nerespektující psychický stav pacienta - o čase operace mě informovala jen cedulka na lůžku (bez stravy), když jsem se chtěla na něco zeptat na sále před narkózou (šlo o jednu otázku, nemluvila jsem stále), dostalo se mi odpovědi "jsi na sále, drž hubu a lež", obviňování personálu, že "mohu" za komplikace - např. po masivním krvácení nemám viditelné žíly k napíchnutí transfuze, neochota pomoci v základních věcech, ve kterých si ležící pacient pomoci nemůže (např. přinést toaletní mísu), při přivolání personálu při problému obviňování, že je ruším od jiné práce (byla jsem první pokoj vedle sesterny - o pracovním vytížení jsem měla poměrně dobrou představu a snažila jsem se nikoho nevolat, pokud jsem si mohla jakkoli pomoci sama nebo počkat), minimalizování úkonů pomoci ležícím pacientům - za 14 dnů se mě v daném zařízení jako ležícího pacienta v sádrové spice nikdo nezeptal, zda nepotřebuji pomoc s umýváním apod.

vše bylo dobré a tak můj psychický stav také. Byl dobrý přístup personálu, tak nějak v normě.

Vše mě v této nemocnici ovlivnilo pozitivně na rozdíl od jiné nemocnice se o mě postarali a neměla jsem pocit, že bych někomu byla na obtíž. Sestřičky byly milé a ochotné pomoci v kteroukoli denní i noční dobu.

y

Za negativní bych určitě považovala přístu pana primáře a jedné z sestřiček, kteří mi při zánětu slepého střeva tvrdili, že pouze simuluji a chtěli mě poslat domů, sice mi tehdy bylo 13 let, ale tento přístup mě vážně zklamal a pozitivní byl přístup paní doktorky a zbytku sestřiček, které byly naprosto skvělé

známost doktora

24. Vrátil/a byste se zpět do této nemocnice a doporučil/a byste tuto nemocnici ostatním ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2341,82 %41,82 %  
nevím2240 %40 %  
ne1018,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Měl/a jste vy nebo někdo z vašich blízkých problém v dopomoci od zdravotníků v oblasti, kterou jste nezvládl/a sám/sama?

  • odpověď ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Řekl/a jste si o pomoc?

21. Po propuštění z nemocnice byl Váš zdravotní stav :

  • odpověď uspokojivý:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 11. Myslíte si, že dobře poskytnutá ošetřovatelská péče může zkrátit dobu hospitalizace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je :

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. Pohlaví :

5. Byl/a jsem hospitalizován/a v nemocnici :

7. Co na Vás během hospitalizace působilo kladně?

8. Co hodnotíte jako negativní zkušenost při pobytu v nemocnici?

9. Myslíte si, že dobrá ošetřovatelská péče může ovlivnit psychiku pacientů?

11. Myslíte si, že dobře poskytnutá ošetřovatelská péče může zkrátit dobu hospitalizace?

12. Myslíte si, že dobrý psychický stav nemocného může pozitivně ovlivnit rychlejší uzdravení ?

13. Byl/a jste při hospitalizaci vy nebo někdo z vašich blízkých odkázán v něčem pouze na zdravotnický personál ?

14. Měl/a jste vy nebo někdo z vašich blízkých problém v dopomoci od zdravotníků v oblasti, kterou jste nezvládl/a sám/sama?

16. Řekl/a jste si o pomoc?

20. Měl/a jste při pobytu v nemocnici pocit, že jste personálu na obtíž ?

21. Po propuštění z nemocnice byl Váš zdravotní stav :

22. Myslíte si, že Váš psychický stav po propuštění z nemocnice byl :

24. Vrátil/a byste se zpět do této nemocnice a doporučil/a byste tuto nemocnici ostatním ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké věkové skupině se nacházíte?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je :

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. Pohlaví :

5. Byl/a jsem hospitalizován/a v nemocnici :

7. Co na Vás během hospitalizace působilo kladně?

8. Co hodnotíte jako negativní zkušenost při pobytu v nemocnici?

9. Myslíte si, že dobrá ošetřovatelská péče může ovlivnit psychiku pacientů?

11. Myslíte si, že dobře poskytnutá ošetřovatelská péče může zkrátit dobu hospitalizace?

12. Myslíte si, že dobrý psychický stav nemocného může pozitivně ovlivnit rychlejší uzdravení ?

13. Byl/a jste při hospitalizaci vy nebo někdo z vašich blízkých odkázán v něčem pouze na zdravotnický personál ?

14. Měl/a jste vy nebo někdo z vašich blízkých problém v dopomoci od zdravotníků v oblasti, kterou jste nezvládl/a sám/sama?

16. Řekl/a jste si o pomoc?

20. Měl/a jste při pobytu v nemocnici pocit, že jste personálu na obtíž ?

21. Po propuštění z nemocnice byl Váš zdravotní stav :

22. Myslíte si, že Váš psychický stav po propuštění z nemocnice byl :

24. Vrátil/a byste se zpět do této nemocnice a doporučil/a byste tuto nemocnici ostatním ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bučková, A.vliv ošetřovatelské péče na psychiku hospitalizovaných (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-osetrovatelske-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.