Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv počtu předchozích partnerů na první manželství

Vliv počtu předchozích partnerů na první manželství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Ottová
Šetření:05. 08. 2010 - 22. 08. 2010
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen ke zjištění počtu předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství a jeho následný vliv na trvání či rozpad tohoto svazku. Je součástí mé seminární práce o partnerských vztazích (Katedra psychologie, FFUK). Je určen dvěma skupinám respondentů: těm, jejichž první manželství trvá už alespoň pět let a těm, jejichž první manželství skončilo rozvodem. Dotazník se skládá ze šesti jednoduchých otázek a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než dvě minuty.

 

Předem děkuji oběma skupinám za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte tvrzení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Momentálně jsem alespoň pět let ženatý/vdaná se svým prvním manželem/manželkou.4876,19 %76,19 %  
Mé první manželství skončilo rozvodem.1523,81 %23,81 %  

Graf

2. Uveďte počet Vašich předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval Váš vztah alespoň půl roku):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12031,75 %31,75 %  
21422,22 %22,22 %  
01320,63 %20,63 %  
3711,11 %11,11 %  
634,76 %4,76 %  
523,17 %3,17 %  
423,17 %3,17 %  
1011,59 %1,59 %  
1511,59 %1,59 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.74
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.16
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:1
Modus:1

Graf

3. Uveďte nebo alespoň odhadněte partnerův/partnerčin počet předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval jeho vztah alespoň půl roku):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12438,1 %38,1 %  
21422,22 %22,22 %  
01219,05 %19,05 %  
457,94 %7,94 %  
346,35 %6,35 %  
1523,17 %3,17 %  
523,17 %3,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.56
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.46
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:1
Modus:1

Graf

4. Uveďte pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4673,02 %73,02 %  
muž1726,98 %26,98 %  

Graf

5. Kolik Vám bylo let při uzavření prvního manželství (alespoň přibližně)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23812,7 %12,7 %  
25812,7 %12,7 %  
22812,7 %12,7 %  
20711,11 %11,11 %  
2857,94 %7,94 %  
2446,35 %6,35 %  
1934,76 %4,76 %  
3034,76 %4,76 %  
3134,76 %4,76 %  
2123,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 18
29
35
32
27
17
34
26
21.5
33
1219,05 %19,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.25
Minimum:19
Maximum:32
Variační rozpětí:13
Rozptyl:12.81
Směrodatná odchylka:3.58
Medián:23
Modus:23

Graf

6. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3657,14 %57,14 %  
2742,86 %42,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte tvrzení:

2. Uveďte počet Vašich předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval Váš vztah alespoň půl roku):

3. Uveďte nebo alespoň odhadněte partnerův/partnerčin počet předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval jeho vztah alespoň půl roku):

4. Uveďte pohlaví:

5. Kolik Vám bylo let při uzavření prvního manželství (alespoň přibližně)?

6. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte tvrzení:

2. Uveďte počet Vašich předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval Váš vztah alespoň půl roku):

3. Uveďte nebo alespoň odhadněte partnerův/partnerčin počet předchozích partnerů před uzavřením prvního manželství (ti/ty s nimiž trval jeho vztah alespoň půl roku):

4. Uveďte pohlaví:

5. Kolik Vám bylo let při uzavření prvního manželství (alespoň přibližně)?

6. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ottová, B.Vliv počtu předchozích partnerů na první manželství (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-poctu-predchozich-partneru-na-prvni-manzelstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.