Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv pohlaví na získání zaměstnání a výši platu

Vliv pohlaví na získání zaměstnání a výši platu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Nováková
Šetření:17. 10. 2011 - 24. 10. 2011
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník zkoumá potenciální diskriminaci žen při žádosti o zaměstnání. Je součástí ročníkové práce z předmětu Sociologie v ekonomické praxi. Přínosné budou odpovědi žen i mužů.

Odpovědi respondentů

1. Koho by dle vašeho názoru zaměstnal personalista raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž 30 let a více4445,36 %45,36 %  
muž 18-29 let3334,02 %34,02 %  
žena 18-29 let 1717,53 %17,53 %  
žena 30 let a více33,09 %3,09 %  

Graf

2. Myslíte, že personalisté přihlíží u ženy na věk jejích dětí a potřebnou péči s nimi spojenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5354,64 %54,64 %  
spíše ano4041,24 %41,24 %  
spíše ne33,09 %3,09 %  
rozhodně ne11,03 %1,03 %  

Graf

3. Myslíte si, že ovlivňuje rodinný stav ženy její šance na získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4849,48 %49,48 %  
rozhodně ano2525,77 %25,77 %  
spíše ne2424,74 %24,74 %  

Graf

4. Kdo by měl být podle Vás živitel rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na tom6465,98 %65,98 %  
muž3131,96 %31,96 %  
žena22,06 %2,06 %  

Graf

5. Jaké mohou být důvody pro upřednostnění muže před ženou v získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuje odejít na mateřskou dovolenou4647,42 %47,42 %  
nemusí se starat o rodinu a domácnost2626,8 %26,8 %  
je flexibilnější1212,37 %12,37 %  
je méně citově labilní33,09 %3,09 %  
vše uvedené22,06 %2,06 %  
mohou být všechny výše uvedené a spousta dalších11,03 %1,03 %  
všechny víše uvedené11,03 %1,03 %  
nic11,03 %1,03 %  
vsechny moznosti11,03 %1,03 %  
všechno11,03 %1,03 %  
Různé, individuální11,03 %1,03 %  
finanční11,03 %1,03 %  
různé11,03 %1,03 %  

Graf

6. Znáte nějakou ženu, která nebyla přijata na určitou pozici z výše uvedených důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,79 %59,79 %  
ano3940,21 %40,21 %  

Graf

7. Má žena šanci získat danou pozici před mužem, když mají stejné vzdělání, stejné zkušenosti a rodinné stavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5253,61 %53,61 %  
spíše ano2929,9 %29,9 %  
rozhodně ano1111,34 %11,34 %  
rozhodně ne55,15 %5,15 %  

Graf

8. Platí tvrzení, že muži jsou silnější, vlivnější a samostatnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6364,95 %64,95 %  
ano3435,05 %35,05 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou na vedoucí pozice přijímáni spíše muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6870,1 %70,1 %  
rozhodně ano2020,62 %20,62 %  
spíše ne99,28 %9,28 %  

Graf

10. Myslíte si, že ženy nižšího věku mají menší šanci získat práci než ženy starší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - kvůli potenciálnímu odchodu na mateřskou / rodičovskou dovolenou3637,11 %37,11 %  
ano - díky nedostatečné praxi3334,02 %34,02 %  
ne, není to pravda2828,87 %28,87 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 296162,89 %62,89 %  
18 - 222222,68 %22,68 %  
40 let a více88,25 %8,25 %  
30 - 4055,15 %5,15 %  
méně než 1811,03 %1,03 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 13, muž → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8082,47 %82,47 %  
muž1717,53 %17,53 %  

Graf

13. Jaký je váš současný pracovní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studentka5163,75 %52,58 %  
zaměstnaná2328,75 %23,71 %  
nezaměstnaná45 %4,12 %  
na mateřské / rodičovské dovolené22,5 %2,06 %  

Graf

14. Absolvovala jste někdy pracovní pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5771,25 %58,76 %  
ne2328,75 %23,71 %  

Graf

15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-32950,88 %29,9 %  
4-61729,82 %17,53 %  
7 a více1119,3 %11,34 %  

Graf

16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001017,54 %10,31 %  
50915,79 %9,28 %  
158,77 %5,15 %  
1047,02 %4,12 %  
3047,02 %4,12 %  
2047,02 %4,12 %  
6035,26 %3,09 %  
8035,26 %3,09 %  
023,51 %2,06 %  
2523,51 %2,06 %  
ostatní odpovědi 75
90
33
40
5
2
66
67
70
3
1119,3 %11,34 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:47
Minimum:1
Maximum:100
Variační rozpětí:99
Rozptyl:1117.31
Směrodatná odchylka:33.43
Medián:50
Modus:100

Graf

17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3764,91 %38,14 %  
ano2035,09 %20,62 %  

Graf

18. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li jste časově flexiibilní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5189,47 %52,58 %  
ne610,53 %6,19 %  

Graf

19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3867,86 %39,18 %  
ano1832,14 %18,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte, že personalisté přihlíží u ženy na věk jejích dětí a potřebnou péči s nimi spojenou?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 a více na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 3. Myslíte si, že ovlivňuje rodinný stav ženy její šance na získání zaměstnání?

14. Absolvovala jste někdy pracovní pohovor?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 a více na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 30 - 50 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 50 - 80 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 80 - 100 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li jste časově flexiibilní?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 10 - 30 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?

16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

 • odpověď < 0 - 10 >:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 12. Jakého jste pohlaví?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Absolvovala jste někdy pracovní pohovor?

17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 80 - 100 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

18. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li jste časově flexiibilní?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 a více na otázku 15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 30 - 50 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 50 - 80 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 10 - 30 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 80 - 100 > na otázku 16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Koho by dle vašeho názoru zaměstnal personalista raději?

2. Myslíte, že personalisté přihlíží u ženy na věk jejích dětí a potřebnou péči s nimi spojenou?

3. Myslíte si, že ovlivňuje rodinný stav ženy její šance na získání zaměstnání?

4. Kdo by měl být podle Vás živitel rodiny?

5. Jaké mohou být důvody pro upřednostnění muže před ženou v získání zaměstnání?

6. Znáte nějakou ženu, která nebyla přijata na určitou pozici z výše uvedených důvodů?

7. Má žena šanci získat danou pozici před mužem, když mají stejné vzdělání, stejné zkušenosti a rodinné stavy?

8. Platí tvrzení, že muži jsou silnější, vlivnější a samostatnější?

9. Myslíte si, že jsou na vedoucí pozice přijímáni spíše muži?

10. Myslíte si, že ženy nižšího věku mají menší šanci získat práci než ženy starší?

11. Kolik je Vám let?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Jaký je váš současný pracovní stav?

14. Absolvovala jste někdy pracovní pohovor?

15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?

16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?

18. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li jste časově flexiibilní?

19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Koho by dle vašeho názoru zaměstnal personalista raději?

2. Myslíte, že personalisté přihlíží u ženy na věk jejích dětí a potřebnou péči s nimi spojenou?

3. Myslíte si, že ovlivňuje rodinný stav ženy její šance na získání zaměstnání?

4. Kdo by měl být podle Vás živitel rodiny?

5. Jaké mohou být důvody pro upřednostnění muže před ženou v získání zaměstnání?

6. Znáte nějakou ženu, která nebyla přijata na určitou pozici z výše uvedených důvodů?

7. Má žena šanci získat danou pozici před mužem, když mají stejné vzdělání, stejné zkušenosti a rodinné stavy?

8. Platí tvrzení, že muži jsou silnější, vlivnější a samostatnější?

9. Myslíte si, že jsou na vedoucí pozice přijímáni spíše muži?

10. Myslíte si, že ženy nižšího věku mají menší šanci získat práci než ženy starší?

11. Kolik je Vám let?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Jaký je váš současný pracovní stav?

14. Absolvovala jste někdy pracovní pohovor?

15. Kolik pracovních pohovorů jste již absolvovala?

16. Kolik z absolvovaných pohovorů bylo úspěšných (uvádějte prosím v procentech, ale bez znaku %)

17. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li plánujete děti?

18. Dostala jste na nějakém pohovoru otázku, zda-li jste časově flexiibilní?

19. Setkala jste se někdy s tím, že práci, o kterou jste se ucházela, získal muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, E.Vliv pohlaví na získání zaměstnání a výši platu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-pohlavi-na-ziskani-zame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.