Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv předvolebních debat a kampaní na rozhodnutí voličů

Vliv předvolebních debat a kampaní na rozhodnutí voličů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Teichmannová
Šetření:19. 11. 2013 - 27. 11. 2013
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, následující dotazník se věnuje vlivu volebních debat a kampaní na voliče a jejich rozhodování při výběru politických stran. Jeho cílem je analýza chování a reakcí voličů na volební debaty a kampaně jednotlivých kandidátů. Bude použit jako podklad pro seminární práci z předmětu Statistické metody v marketingu. Dotazník je anonymní. Předem děkujeme za vyplnění. :) 

Odpovědi respondentů

1. Co preferujete při výběru politických stran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
program10766,05 %66,05 %  
zaměření strany9659,26 %59,26 %  
minulost strany5936,42 %36,42 %  
politické kampaně a debaty4326,54 %26,54 %  
jiné63,7 %3,7 %  

Graf

2. Jste dlouhodobě věrni jedné politické straně, nebo své preference při každých volbách měníte na základě volebních debat popř. kampaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám jasné preference8451,85 %51,85 %  
Ne, pokaždé volím jinak7848,15 %48,15 %  

Graf

3. Mají vaše majetkové poměry podstatný vliv na vaše rozhodování, kterou politickou stranu budete volit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10766,05 %66,05 %  
Ano5533,95 %33,95 %  

Graf

4. Jak často sledujete volební debaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7043,21 %43,21 %  
Zřídka5433,33 %33,33 %  
Velmi často2515,43 %15,43 %  
Vůbec (v případě této odpovědi pokračujte prosím otázkou číslo 7.)138,02 %8,02 %  

Graf

5. Ověřujete si pravdivost informací vycházející z úst účastníků dané debaty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8254,3 %50,62 %  
Ne6945,7 %42,59 %  

Graf

6. Může se stát, že po volební debatě kompletně změníte svůj původní názor na to, koho volit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8456,38 %51,85 %  
Ne6543,62 %40,12 %  

Graf

7. Jaké aspekty kampaně by Vás ovlivnily natolik, že byste díky nim změnili názor na danou politickou stranu? (1 - nejméně, 5 - nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lživé vystupování4.4881.089
Populistická spojení3.371.147
Rozesílání dopisů apod. do poštovních schránek2.4011.537
Hádky mezi kandidáty2.9631.567
Hádky v rámci strany3.631.455
Netransparentnost financování3.6361.096
Bývalé členství v KSČ (Komunistická strana Československa)3.2282.077
Negativní kampaň3.5861.366

Graf

8. Považujete volební kampaně za důvěryhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10363,58 %63,58 %  
nevím4628,4 %28,4 %  
ano138,02 %8,02 %  

Graf

9. Myslíte si, že cena kampaně (u velkých politických stran v současné době pohybující se v řádech desítek milionů) má přímou souvislost s konečnou voličskou podporou strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6540,12 %40,12 %  
Spíše ne4628,4 %28,4 %  
Nevím2515,43 %15,43 %  
Určitě ano148,64 %8,64 %  
Určitě ne127,41 %7,41 %  

Graf

10. Je pro Vaši volbu důležité, jak se jednotlivé strany prezentují v politických kampaních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité9961,11 %61,11 %  
spíše nedůležité2515,43 %15,43 %  
velmi důležité1710,49 %10,49 %  
nemám názor127,41 %7,41 %  
nedůležité95,56 %5,56 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9860,49 %60,49 %  
Muž6439,51 %39,51 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 2611570,99 %70,99 %  
27 – 604527,78 %27,78 %  
Více než 6021,23 %1,23 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitní zkouškou12174,69 %74,69 %  
Vysokoškolské3320,37 %20,37 %  
Vyšší odborné42,47 %2,47 %  
Základní31,85 %1,85 %  
Střední škola bez maturitní zkoušky10,62 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste dlouhodobě věrni jedné politické straně, nebo své preference při každých volbách měníte na základě volebních debat popř. kampaní?

  • odpověď Ano, mám jasné preference:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec (v případě této odpovědi pokračujte prosím otázkou číslo 7.) na otázku 4. Jak často sledujete volební debaty?

8. Považujete volební kampaně za důvěryhodné?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hádky v rámci strany=1 na otázku 7. Jaké aspekty kampaně by Vás ovlivnily natolik, že byste díky nim změnili názor na danou politickou stranu? (1 - nejméně, 5 - nejvíce)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co preferujete při výběru politických stran?

2. Jste dlouhodobě věrni jedné politické straně, nebo své preference při každých volbách měníte na základě volebních debat popř. kampaní?

3. Mají vaše majetkové poměry podstatný vliv na vaše rozhodování, kterou politickou stranu budete volit?

4. Jak často sledujete volební debaty?

5. Ověřujete si pravdivost informací vycházející z úst účastníků dané debaty?

6. Může se stát, že po volební debatě kompletně změníte svůj původní názor na to, koho volit?

7. Jaké aspekty kampaně by Vás ovlivnily natolik, že byste díky nim změnili názor na danou politickou stranu? (1 - nejméně, 5 - nejvíce)

8. Považujete volební kampaně za důvěryhodné?

9. Myslíte si, že cena kampaně (u velkých politických stran v současné době pohybující se v řádech desítek milionů) má přímou souvislost s konečnou voličskou podporou strany?

10. Je pro Vaši volbu důležité, jak se jednotlivé strany prezentují v politických kampaních?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co preferujete při výběru politických stran?

2. Jste dlouhodobě věrni jedné politické straně, nebo své preference při každých volbách měníte na základě volebních debat popř. kampaní?

3. Mají vaše majetkové poměry podstatný vliv na vaše rozhodování, kterou politickou stranu budete volit?

4. Jak často sledujete volební debaty?

5. Ověřujete si pravdivost informací vycházející z úst účastníků dané debaty?

6. Může se stát, že po volební debatě kompletně změníte svůj původní názor na to, koho volit?

7. Jaké aspekty kampaně by Vás ovlivnily natolik, že byste díky nim změnili názor na danou politickou stranu? (1 - nejméně, 5 - nejvíce)

8. Považujete volební kampaně za důvěryhodné?

9. Myslíte si, že cena kampaně (u velkých politických stran v současné době pohybující se v řádech desítek milionů) má přímou souvislost s konečnou voličskou podporou strany?

10. Je pro Vaši volbu důležité, jak se jednotlivé strany prezentují v politických kampaních?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Teichmannová, A.Vliv předvolebních debat a kampaní na rozhodnutí voličů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-predvolebnich-debat-a-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.