Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv profese setry na životní styl

Vliv profese setry na životní styl

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva šupová
Šetření:04. 11. 2012 - 04. 12. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který Vám nezabere déle než dvě minuty. Výsledky budou použity v mé bakalářské práci.

Děkuji,

Eva Šupová

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 355047,62 %47,62 %  
36 - 453129,52 %29,52 %  
46 - 551615,24 %15,24 %  
56 a výše87,62 %7,62 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu jako všeobecná sestra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 105249,52 %49,52 %  
11 - 203533,33 %33,33 %  
21 a výše1817,14 %17,14 %  

Graf

3. Preferujete raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní směnu6561,9 %61,9 %  
noční směnu4038,1 %38,1 %  

Graf

4. Relaxuje se Vám lépe po:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní směně5956,19 %56,19 %  
noční směně4643,81 %43,81 %  

Graf

5. Po denní směně se cítíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
unaveně7369,52 %69,52 %  
výkonně1615,24 %15,24 %  
v napětí1413,33 %13,33 %  
odpočatě21,9 %1,9 %  

Graf

6. Po noční směně se cítíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
unaveně7268,57 %68,57 %  
v napětí1615,24 %15,24 %  
výkonně1110,48 %10,48 %  
odpočetě65,71 %5,71 %  

Graf

7. Cítíte se v práci ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34240 %40 %  
52120 %20 %  
21615,24 %15,24 %  
41514,29 %14,29 %  
11110,48 %10,48 %  

Graf

8. Co se týká infekčního prostředí v práci, jak moc se cítíte být ohrožen/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35451,43 %51,43 %  
51716,19 %16,19 %  
21312,38 %12,38 %  
41312,38 %12,38 %  
187,62 %7,62 %  

Graf

9. Jakým způsobem nejčastěji relaxujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pasivně (čtení apod.)5350,48 %50,48 %  
jiným způsobem3432,38 %32,38 %  
aktivně (sport)1817,14 %17,14 %  

Graf

10. Do jaké míry dokážete po práci relaxovat (ať už je to jakýmkoliv způsobem) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35148,57 %48,57 %  
22120 %20 %  
41413,33 %13,33 %  
1109,52 %9,52 %  
598,57 %8,57 %  

Graf

11. Práce všeobecné sestry je o celoživotním vzdělávání. Do jaké míry jste ochotni se vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímám se neustále o nové směry ve zdravotnictví4845,71 %45,71 %  
nejsem proti se vzdělávat, ale je to časově náročné3432,38 %32,38 %  
co je třeba se naučím, protože musím1918,1 %18,1 %  
jsem konzervativní, nerad/a přijímám nové věci43,81 %3,81 %  

Graf

12. Pociťujete, že profese všeobecné sestry má negativní vliv na rodinný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4744,76 %44,76 %  
ano3230,48 %30,48 %  
ne2624,76 %24,76 %  

Graf

13. Máte pocit, že zvýšená únava způsobená Vaší profesí má vliv na Váš sexuální život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sex je pro mě forma relaxace5855,24 %55,24 %  
vyhovím partnerovi, ale raději bych relaxoval/a2422,86 %22,86 %  
nemám na sex chuť vůbec2321,9 %21,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Relaxuje se Vám lépe po:

  • odpověď noční směně:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výkonně na otázku 6. Po noční směně se cítíte:

12. Pociťujete, že profese všeobecné sestry má negativní vliv na rodinný život?

  • odpověď ne:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výkonně na otázku 6. Po noční směně se cítíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu jako všeobecná sestra?

3. Preferujete raději:

4. Relaxuje se Vám lépe po:

5. Po denní směně se cítíte:

6. Po noční směně se cítíte:

7. Cítíte se v práci ve stresu?

8. Co se týká infekčního prostředí v práci, jak moc se cítíte být ohrožen/a ?

9. Jakým způsobem nejčastěji relaxujete?

10. Do jaké míry dokážete po práci relaxovat (ať už je to jakýmkoliv způsobem) ?

11. Práce všeobecné sestry je o celoživotním vzdělávání. Do jaké míry jste ochotni se vzdělávat?

12. Pociťujete, že profese všeobecné sestry má negativní vliv na rodinný život?

13. Máte pocit, že zvýšená únava způsobená Vaší profesí má vliv na Váš sexuální život?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu jako všeobecná sestra?

3. Preferujete raději:

4. Relaxuje se Vám lépe po:

5. Po denní směně se cítíte:

6. Po noční směně se cítíte:

7. Cítíte se v práci ve stresu?

8. Co se týká infekčního prostředí v práci, jak moc se cítíte být ohrožen/a ?

9. Jakým způsobem nejčastěji relaxujete?

10. Do jaké míry dokážete po práci relaxovat (ať už je to jakýmkoliv způsobem) ?

11. Práce všeobecné sestry je o celoživotním vzdělávání. Do jaké míry jste ochotni se vzdělávat?

12. Pociťujete, že profese všeobecné sestry má negativní vliv na rodinný život?

13. Máte pocit, že zvýšená únava způsobená Vaší profesí má vliv na Váš sexuální život?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

šupová, E.Vliv profese setry na životní styl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-profese-setry-na-zivotn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.