Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci.

Vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Honsů
Šetření:28. 03. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):37 / 37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den.

Zajímám se o vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci a proto si dovoluji Vás požádat o  spolupráci na vyplnění dotazníku. 

Děkuji předem za vyplnění a odevzdání dotazníku.

Renata Honsů

Odpovědi respondentů

1. Může být sociální práce ovlivněna vlivem psychoterapeutického směru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, může být ovlivněna vlivem směru2295,65 %95,65 %  
nevím14,35 %4,35 %  

Graf

2. V jakém ohledu vnímáte vliv směru ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

člověk se pak dívá jedním směrem a nebere problém globálně

dfirektivita, techniky práce, přístup ke klientovi

Jde o to jakého máte klienta a co s ním musíte řešit

Jedná se o změnu přístupu, značně je tím ovlivněn výsledek práce

Každý sociální pracovník může inklinovat k nějakému psychoterapeutickému směru, který ve své práci může a nemusí uplatňovat. K uplatňování může docházet i nevědomky.

může ovlivnit pracovníka v práci s klienty, procesy, metody, postupy....

například v případě supervizí

negativně

Nejsem schopen odpovědět.

oběktivizace klientova problému

Podle mého názoru ovlivňuje přístup ke klientovi - to jak s ním hovořím, to jak s ním jednám.

pochopit problémy klienta, " udržet na uzdě" emoce

Přístup k práci ke klientovi se v jednotlivých směrech může velmi lišit (např. KBT vs. terapie zaměřená na člověka).

Přístup ke klientům

Rozpoznání hledisek vlastních a hledisek klienta.

styl práce s klientem

určitě, vedením rozhovoru,

v přístupu k možnosti vlastního vkladu klienta do změny. Já preferuji logoterapii.

ve vlastním přijetí své osoby, v orientaci v komunikaci s klienty

vliv na osobnost sociálního pracovníka a jeho přístup

znalost propojená s praxí

Způsob uvažování soc. prac. o klientových problémech, ovlivňuje výběr navrhovaných řešení, volbu metod soc. práce, komunikaci s klientem.

3. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? Rogersovský přístup

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

4. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? Systemická terapie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2191,3 %91,3 %  
ne28,7 %8,7 %  

Graf

5. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? Krizová intervence

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2191,3 %91,3 %  
ne28,7 %8,7 %  

Graf

6. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? KBT

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1460,87 %60,87 %  
ne939,13 %39,13 %  

Graf

7. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? SUR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %52,17 %  
ne1147,83 %47,83 %  

Graf

8. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? Gestalt

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

9. Znáte zaměření psychoterapeutického směru ? Logoterapie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

10. Neznám žádný směr psychoterapeutický směr.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2295,65 %95,65 %  
ano14,35 %4,35 %  

Graf

11. Který směr je Vám nejbližší a uveďte důvod.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Asi je mi nejbližší krizová intervence, nejvíce ho v praxi využiji.

č. 5, nejčastější spolupráce i K

Gestalt

Gestalt, v mnohém mi vyhovuje

Gestalt, zaměření na tady a teď

Krizová intervence

krizová intervence, nejčastěji se sním setkávám, je na OSPOD nejvíce vyádřena

Krizová intervence, používá se u lidí se závislostí

krizová intervence, protože to jinak s míma klientama nejde

Logoterapie

logoterapie, obracet se ke smysluplnosti při volbě svých životních kroků a spoléhámí se na vlastní možnosti ovlivnit svůj život s vědomím svých dispozic , ale i možností je pozměnit, je mi nejbližší

mmně vyhovuje Rogersnovský

možná Systemický, ale jsem zastáncem eklekticismu aneb šití na míru...

Nemám o těchto směrech prakticky žádné informace.

Rogerovský - klasika, která se osvědčila Krizová intervence - používám ji v rámci dlouholeté praxe, je vyzkoušená, osvědčená

Rogersovský - ztotožňuji se se základy Rogersovského přístupu, tj. akceptace klienta, empatie a autenticita. Při práci s rodinou pak systemický přístup - problémy v rodině podléhají cirkulární kauzalitě

Rogersovský, líbí se mi na něm akceptující přístup ke klientovi a jeho nedirektivnost.

Systemická terapie svým důrazem na vlastní aktivitu klienta, který si na řešení svých potíží přijde sám (v doprovodu terapeuta).

Systemická terapie v kombinaci s KBT. Rodina vždy tvoří systém, pro účinnou změnu a efektivní práci je zapotřebí pracovat s rodinou jako celkem. Pro nácvik rodinných situací je někdy zapotřebí i KBT.

systemický (vidět klienta v systému rodiny)

Systemický přístup. Považuji jej za vhodný při práci s klienty sociálního kurátora. Klade důraz na způsoby řešení vycházející z představ klienta.

v sociální práci určitě systemika, jinak dynamická PT

12. Máte absolvovaný psychoterapeutický výcvik ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám a zvažuji1356,52 %56,52 %  
nemám a neuvažuji417,39 %17,39 %  
mám ukončení 313,04 %13,04 %  
právě absolvuji 313,04 %13,04 %  

Graf

13. Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čas

Časové možnosti mi neumožňují účastnit se výcviku, ač bych nějaký absolvovala velmi ráda.

dosud to byli finanční důvody.

finanční, časově náročné

myslím, že by mi byl v mé práci prospěšný

na příkaz naměstnavatele

Na začátku jsem síi chtěla zdokonalit techniku práce s klientem a komunikační dovednosti...

Nemám o tom žádné informace.

není čas

osobní a profesní rozvoj

Osobní rozvoj.

potřebovala bych ho k výkonu povolání, které chci dělat

Povinný v rámci školy.

Práce sama na sobě

pro lepší výkon sociální práce

protože ho pořádně nepotřebuji, stačilo to co jsem se učila na vysoké škole

Rád bych měl výcvik, ale pro nedostatek financí ho nemohu absolvovat.

Ráda bych se v budoucnu zabývala skupinovou psychoterapií s lidmi s psychózou, proto bych se výcviku zúčastnila velmi ráda.

rozvoj osobnosti, aplikování teoretických znalostí do praxe

sociální práce v sobě obsahuje terapeutické prvky.

uvažovala bych, kdyby vyslal zaměstnavatel a uhradil

V současné době kdy pracuji i studuji VŠ, není v mých silách výcvik absolvovat. Výcvik zvažuji v budoucnosti, protože jej považuji prospěšný pro práci s cílovou skupinou a jako prostředek sebepoznání.

Výcvik nemám, ale jen proto, že na něj nemám peníze - zaměstnavatel mi jej těžko uhradí a od té doby co dálkově studuji vysokou školu, tak na něj popravdě nemám ani čas.

14. Jaké bylo zaměření a obsah struktury psychoterapeutického výcviku nebo jaké by mělo být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od všeho část1356,52 %56,52 %  
sebezkušenost626,09 %26,09 %  
nevím28,7 %8,7 %  
supervize28,7 %8,7 %  

Graf

15. Jaké máte vysvětlení pro důležitost zaměření výcviku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

aby se šlo do hloubky

budoucí zaměření v povolání

Člověk potřebuje mít srovnaný sám sebe, aby mohl pomáhat ostatním a neprojektovat do nich své případné problémy a osobní zkušenosti.

domnívám se, že od všeho terochu aby byl člověk schopen pomoci všem klientům

Je důležité pracovat na sobě, abych pak mohl lépe pracovat s ostatními lidmi.

je důležité sám poznat to, co mám pak dělat s ostatními, tzv. vědět, o čem je řeč

lepší přístup ke klientům v sociální práce

mysllím, že důležité jsou jiné věci. Mohu absolvovat psychoanalytický výcvik, ale přitom být dobře obeznámena s jiným směrem a ten použít, pokud je v té chvíli vhodnější Za důležitou považuji kvalitu výcviku, ať je to jakýkoliv směr.

Návaznost získávání dalších zkušeností.

Nemám.

Nerozumím otázce.

nevím...

Obrana před vyhořením, sebereflexe, posun v práci, nové trendy a způsoby práce a komunikace s klientem

Poznat sám sebe.

protože nikdy nevíte s čím se setkáte

respekt k sobě i k druhým

schopnost jednat s jakým koliv klientam, pochopit problémy, umět nedávat na jevo negativní názor na problémy klienta

viz. ot. č. 13

zaměřené na složité případy

Zaměření je důležité vzhledem k osobnosti pracovníka, každý je orientován jinak...

zaměření musí člověku sedět, formuje ho, postoj k životu, k sobě, druhým i PT práci

Zaměření výcviku ovlivní, jak budu později pracovat s klientem, co budu považovat za důležité (minulost, traumata z dětství vs. akutní problém, odstranění jeho příznaků bez hlubšího zkoumání klientovy minulosti.

16. Jak dlouhé absolvování upřednostňujete nebo máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let – 750 hodin626,09 %26,09 %  
2 roky – 400 hodin626,09 %26,09 %  
různě zaměřená školení626,09 %26,09 %  
půl roku – 150 hodin626,09 %26,09 %  
jednodenní – do 8 hodin 313,04 %13,04 %  
krátkodobé – od 8 – 40 hodin 313,04 %13,04 %  

Graf

17. Jak Vás může ovlivnit délka trvání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

čím déle výcvik trvá, tím více si to podle mě člověk "zažije" :)

Další výcvik mě spíše odrazuje

delší je kvalitnější a dá se více věcí dozvědět

finančně

hodně-zásadně

jde o pozornost

může mne to čase přestat tolik zajímat

Myslím, že čím delší výcvik, tím je pro člověka přínosnější a lépe ho připraví na praxi.

nevím

nevím

nevím

Ovlivňuje mě to v tom smyslu, že z osobních důvodů se dlouhodobého výcviku účastnit nemohu. Ale rozumím, že aby byl výcvik skutečně efektivní je délka trvání podstatná.

Po čtyřech hodinách přestávám vnímat.

podle obsahu výcviku (kde nemán zkušenosti rozsah)

prohlobení dovedností

Přijde mi, že kratší výcviky než půlroční nejsou v podstatě výcviky, ale že se jedná spíše o různě zaměřená školení.

trvalost výuky

V hloubce sebepoznání a získání praktických zkušeností

v kvalitě

Vztahuje se to k výše uvedeným důvodům

vždycky záleží na kvalitě lektora

Z hlediska výběru? Vybírala jsem dle přístupu, ne dle délky trvání.

18. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? doporučení zaměstnavatele

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

19. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? doporučení kolegy v zaměstnání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1565,22 %65,22 %  
ano834,78 %34,78 %  

Graf

20. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? doporučení někoho jiného

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1460,87 %60,87 %  
ano939,13 %39,13 %  

Graf

21. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? podle zaměření

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2295,65 %95,65 %  
ne14,35 %4,35 %  

Graf

22. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? podle místa konání nebo času

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1356,52 %56,52 %  
ano1043,48 %43,48 %  

Graf

23. Co Vám pomáhá a umožňuje rozhodování ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dlouholetá praxe

asi dost i intuice

cena výcviku

Doporučení někoho, koho si v práci považuji.

finanční možnosti

finanční možnosti zaměstnavatele

kdo přednáší

kolega - má s tím již zkušenost, podle zaměření - potřebuji k práci a zajímá mě, místo konání - vzdeálená místa ne, jaký je lektor

nabídka

náplň kurzu

názor kolegy, který školení absolvoval, téma školení, lektor

Nedokážu odpovědět.

nevím

Podmínky zajištění domácnosti, lektor, rozhodující je výzva zaměstnavatele

praktické využití

přátelé

Reference absolventů a získání informací z dostupných prezentací jednotlivých výcviků; renomé vedoucích výcviku

Rozhoduji se převážně podle toho, s čím "souzním". Méně významnou, ale stále důležitou roli hraje místo konání (nedojížděla bych).

Sympatie k jednotlivým směrům, pozitivní zkušenosti s terapeuty, který prošli určitým výcvikem.

vlastní zvážení

Výměna zkušeností.

zájem o téma a potřeba pro výkon práce

Zaměření, zda ho využiji pro svou praxi.

24. Jak často v konzultacích, hovorech používáte zvolený směr ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používám více směrů, podle situace1460,87 %60,87 %  
nespecializuji se 521,74 %21,74 %  
když to jde, tak to zkusím28,7 %8,7 %  
pokaždé, jinak nepracuji14,35 %4,35 %  
pokaždé, když si to uvědomím14,35 %4,35 %  

Graf

25. Jak je podle Vás důležité a proč pracovat určitým směrem ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

????

často pracuji s kriz. inter.

Efektivita, utříděnost jednání

individuální přístup podle situace a problémů klienta

je lepší využívat různé směry pro různé situace

Je to důležité v tom, že každý klient je individalita, jeho problém je jiný. Každý směr je "ušitý na míru" jinému klientovi, jedná se o variabilitu.

je to způsob zlepší práce

k dobrání se výsledku

Každý by měl pracovat podle toho, jak to cítí...

kvůli důkladnosti

Lze si uvědomit hlediska pracovníka klienta a lépe cílevědomě pracovat. Znalost psychoterapeutických přístupů považuji za velmi přínosné.

Mít určitý systém

musí odpovídat vnitřnímu pocitu a užitečnosti konání

Myslím, že to do určité míry důležité je, protože směr dává práci s klientem určitou strukturu, práce pod vlivem určitého směru dává větší smysl tím, že se ubírá k jasněji stanovenému cíli.

Myslím, že záleží spíše na odhadu situace a co který člověk potřebuje.

na tuto otázku nevím jak odpovědět

Není tolik důležité,

Nevím.

patří to k základní výbave soc. pracovníka

To nevím. Je důležité vědět, co zrovna dělám .

tomu moc nerozumím...

v první řadě člověk do práce s klientem vkládá sebe, výběr směru pak není až tak směrodatný, záleží, co vyhovuje klientovi i terapeutovi.

vždy je potřeba naladit se na klienta, angažovanost soc. prac, direktivnost + na zakázku

26. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? umožnil, jak zacházím se sebou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

27. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? umožnil, uvědomění o klientovi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

28. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? umožnil, uvědomění co se děje mezi mnou a klientem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %86,96 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

29. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? umožnil, uvědomění co se děje s klientem v konzultaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

30. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? umožnil, podle čeho řídím své uvažování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

31. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku? výcvik nemám, označuji svůj předpoklad

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %56,52 %  
ne1043,48 %43,48 %  

Graf

32. Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jak svou větší odbornost a dovednost při své práci

jak už jsem uvedal - osobnostní rozvoj

kvalitní práce s klientam, vhodné posuzování problémů klienta

možnost sebepoznání, které otevírá také cestu k poznávání druhých

Nabsolvoval jsem.

nemám co bych dodal

Nemám co dodat.

nevím

Nevím

nevím

nic protože jsem na žýádném nebyla

nová zkušenost

Práce na sobě.

předpokládám lepší zvládání komunikace sklientam směrem k němu i ke mě

Přínos je to každopádně a nejen pro mě jako pracovníka v pomáhající profesi, ale i pro klienta, který musí cítit empatii, důvěru, pomoc, podporu.

Rozvoj komunikačních dovedností.

sebepoznání, práce s klientem

sebezkušenost

sebezkušenost, osobnostní růst, změna vnímámí sebe sama a svého fungování v sociálním okolí

Zatím jsem výcvik neabsolvovala.

Získání určitého řádu a jistoty v práci i osobním životě.

zvyšování si odbornosti

žádný přínos, neabsolvovala jsem zatím žádný výcvik

33. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pracovník313,04 %13,04 %  
referent sociálního odboru 28,7 %8,7 %  
sociální pracovnice28,7 %8,7 %  
soc. pracovnice28,7 %8,7 %  
vedoucí oddělení14,35 %4,35 %  
úřad14,35 %4,35 %  
sociální pracovnice OSPOD14,35 %4,35 %  
terénní sociální pracovnice14,35 %4,35 %  
osobní asistentka pro děti s poruchami autistického spektra14,35 %4,35 %  
kurátor pro mládež14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi Sociální pracovník - veřejný opatrovník.
student
Vedoucí referátu kurátorů pro dospělé
psycholog
vedoucí
OSPOD
soc. pracov.
kurátor peo mládež
834,78 %34,78 % 

Graf

34. Jaký je Váš typ práce a pracovní funkce ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální kurátor 14,35 %4,35 %  
sociální pracovník14,35 %4,35 %  
sociálně právní ochrana dětí při ÚMČ 14,35 %4,35 %  
sociální pracovnice OSPOD - práce s rodinami v krizi, v rozvodu, ústavní výchova nezl. dětí atd.14,35 %4,35 %  
referent sociálního odboru 14,35 %4,35 %  
asistence u dětí, např. při integraci do školního kolektivu14,35 %4,35 %  
práce s klientem, práce v "terénu", práce v kanceláři, úředník14,35 %4,35 %  
kurátorka pro mládež14,35 %4,35 %  
referent14,35 %4,35 %  
Veřejný opatrovník.14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi OSPOD, odborný referent
kurátorka pro děti a mládež - práce s dětmi, mládeží a s rodinami
student
práce s drogově závislými
Sociální kurátor - práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
sociální pracovnice ve statní správě
psycholog
administrativní
teréní sociální pracovnice
soc. prac, odd. péče o děti, CAN
sociální pracovnice
Sociální pracovnice, úředník.
sociálně právní ochrana, soc. prac.
1356,52 %56,52 % 

Graf

35. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 - 37 let1043,48 %43,48 %  
18 - 27 let626,09 %26,09 %  
38 - 47 let417,39 %17,39 %  
48 - 57 let313,04 %13,04 %  

Graf

36. Jaké máte vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské Bc.626,09 %26,09 %  
vysokoškolské Mgr.521,74 %21,74 %  
středoškolské s maturitou313,04 %13,04 %  
vysokoškolské jiné28,7 %8,7 %  
VOŠ28,7 %8,7 %  
gymnazijní28,7 %8,7 %  
vyšší odborné (DiS.)14,35 %4,35 %  
vyšší odborné14,35 %4,35 %  
VOŠSP14,35 %4,35 %  

Graf

37. Je zřizovatelem organizace v které pracujete stát ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Honsů, R.Vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-psychoterapeutickych-sm-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.