Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv reklamy a osobního prodeje na zákazníka

Vliv reklamy a osobního prodeje na zákazníka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Písaříková
Šetření:03. 03. 2014 - 16. 03. 2014
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3863,33 %63,33 %  
Muž2236,67 %36,67 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní1931,67 %31,67 %  
Středoškolské s maturitou1931,67 %31,67 %  
Vysokoškolské1118,33 %18,33 %  
Středoškolské bez maturity915 %15 %  
Vyšší odborné23,33 %3,33 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let3761,67 %61,67 %  
36 - 50 let1118,33 %18,33 %  
26 - 35 let711,67 %11,67 %  
51 a více let58,33 %8,33 %  

Graf

4. V případě, že uvažujete o koupi určitého výrobku (např. mobilního telefonu, obuvi) je pro Vás rozhodující

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena3965 %65 %  
Kvalita3355 %55 %  
Značka1423,33 %23,33 %  
Design výrobku1016,67 %16,67 %  

Graf

5. Dáváte přednost Vámi ověřené značce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám svou oblíbenou značku.3863,33 %63,33 %  
Ne, stále zkouším nové značky.1830 %30 %  
Nekupuji značkové výrobky.46,67 %6,67 %  

Graf

6. Co Vás nejvíce zaujme nebo co Vám nejvíce utkví v paměti z reklamního sdělení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značka711,86 %11,67 %  
Cena 46,78 %6,67 %  
hudba23,39 %3,33 %  
vtip23,39 %3,33 %  
předmět reklamy11,69 %1,67 %  
reklamy nemám rád11,69 %1,67 %  
Samotný výrobek, popřípadě jméno firmy.11,69 %1,67 %  
desing11,69 %1,67 %  
Cena dané věci11,69 %1,67 %  
Samé blbosti11,69 %1,67 %  
ostatní odpovědi Akce
Osoby
slogany, hudba
noví výrobek
Vodafone
funkčnost výrobku
zabavnost reklamy
To je těžká otázka...
značka a design
Nesleduji
sleva, akce
na co je to dobrý
Ženský:-))
Vtipné provedení
To, jakým způsobem je to přednesené.
design
melodie
nic, reklamy nesleduji
jak je výrobek kvalitní a jaké má funkce
výrobek, vtip pokud nějáký obsahuje, hudební doprovod
Specifikace, tvar
slogan
Vzhled výrobku
nazev vyrobku
Děj reklamy
Název produktu.
asi nic
cena výrobku
to je individualni
znacka kvalita
Nesleduji reklamy.
nic, reklamám se úspěšně bráním
většinou je to kvalita
Nic
jak kdy
originalita
většinou nic
znčka
3864,41 %63,33 % 

Graf

7. Máte zkušenost s osobním prodejem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenost s osobním prodejem.2846,67 %46,67 %  
Ano, mám dobrou zkušenost.1626,67 %26,67 %  
Ano, nemám dobrou zkušenost.1626,67 %26,67 %  

Graf

8. Jaký je Váš postoj k osobnímu prodeji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtěžuje, zdržuje mě to.3151,67 %51,67 %  
Když mám čas, s produktem se nechám seznámit.2440 %40 %  
Vždycky si na osobní prodej vyšetřím svůj čas.58,33 %8,33 %  

Graf

9. Kde převážně nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenné prodejny (mám dostatek času si produkt v klidu vyzkoušet)5083,33 %83,33 %  
Osobní prodej (např. trhy)58,33 %8,33 %  
Internetové prodejny58,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk

  • odpověď 15 - 25 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Věk

4. V případě, že uvažujete o koupi určitého výrobku (např. mobilního telefonu, obuvi) je pro Vás rozhodující

5. Dáváte přednost Vámi ověřené značce?

7. Máte zkušenost s osobním prodejem?

8. Jaký je Váš postoj k osobnímu prodeji?

9. Kde převážně nakupujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Věk

4. V případě, že uvažujete o koupi určitého výrobku (např. mobilního telefonu, obuvi) je pro Vás rozhodující

5. Dáváte přednost Vámi ověřené značce?

7. Máte zkušenost s osobním prodejem?

8. Jaký je Váš postoj k osobnímu prodeji?

9. Kde převážně nakupujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Písaříková, M.Vliv reklamy a osobního prodeje na zákazníka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-reklamy-a-osobniho-prod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.