Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv reklamy na děti předškolního věku

Vliv reklamy na děti předškolního věku

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Novák
Šetření:29. 12. 2011 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím RODIČE dětí předškolního věku o vyplnění ankety, jejíž výsledky budou součástí bakalářské práce pro Univerzitu J. A. Komenského. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik let má Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 roky3230,77 %30,77 %  
5-6 let3129,81 %29,81 %  
3-4 roky3028,85 %28,85 %  
4-5 let1110,58 %10,58 %  

Graf

2. Preferuje Vaše dítě prohlížení dětských časopisů nebo sledování dětských televizních pořadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prohlížení časopisůotázka č. 5, Sledování televizeotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sledování televize8379,81 %79,81 %  
Prohlížení časopisů2120,19 %20,19 %  

Graf

3. Kolik hodin denně tráví Vaše dítě sledováním televizních pořadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 hodinu až 2 hodiny4048,19 %38,46 %  
Méně než 1 hodinu3339,76 %31,73 %  
Více než 2 hodiny1012,05 %9,62 %  

Graf

4. Které televizní pořady sleduje Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětské pořady (pohádky atd.)7792,77 %74,04 %  
Zábavní pořady (soutěže, reality show atd.)1113,25 %10,58 %  
Zpravodajství44,82 %3,85 %  
Jiné22,41 %1,92 %  

Graf

5. Jak reaguje Vaše dítě na reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sleduje je zaujatěotázka č. 6, Nezajímají hootázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleduje je zaujatě8278,85 %78,85 %  
Nezajímají ho2221,15 %21,15 %  

Graf

6. Na jaké reklamy reaguje Vaše dítě kladněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kreslené4858,54 %46,15 %  
Nevím1923,17 %18,27 %  
Hrané1518,29 %14,42 %  

Graf

7. Ovlivňuje reklama zájem Vašeho dítěte o určitý produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7085,37 %67,31 %  
Ne1214,63 %11,54 %  

Graf

8. Které reklamy konkrétně ovlivňují Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamy na hračky5680 %53,85 %  
Reklamy na potraviny3550 %33,65 %  
Reklamy na jiné produkty45,71 %3,85 %  

Graf

9. Přesvědčilo Vás dítě ke koupi konkrétního produktu na základě ovlivnění reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4947,12 %47,12 %  
Ne4846,15 %46,15 %  
Nevím76,73 %6,73 %  

Graf

10. O jaká produkt se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jogurt49,3 %3,85 %  
vitamíny Marťánci24,65 %1,92 %  
panenka24,65 %1,92 %  
potraviny (jogurty, bonbóny)12,33 %0,96 %  
Kinder Bueno12,33 %0,96 %  
hrající nočník12,33 %0,96 %  
SMETÁNEK BOBÍK12,33 %0,96 %  
jogurty, vitamíny, bakugan k Vánocům12,33 %0,96 %  
DĚTSKÉ JOGURTY KOSTÍCI12,33 %0,96 %  
Takové ty korálky bindiez jak se slepují vodou12,33 %0,96 %  
ostatní odpovědi vitamíny
jogurty Kostík
vstupenka na film do kina
jogurt, dětský nápoj
jogurty Hellou Kitty
dětský časopis
Gormiti
hračka
kinder vajíčko
panenka Barbie
panenka chou chou
hračky
jogurt dobrá máma
Kinder mléčný řez
zubní pasta
Paula - pudink
dětské corn flakes
Mluvící auto Chunky
vESELÁ CHOBOTNICE
bobík
nutela
sladkosti (Kinder pinguí, kinder vajíčko)
pudink Paula
jogurty
Gormity
Tvaroh Bobík
Babyborn
potraviny,hračky
2865,12 %26,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Na jaké reklamy reaguje Vaše dítě kladněji?

  • odpověď Kreslené:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-5 let na otázku 1. Kolik let má Vaše dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik let má Vaše dítě?

2. Preferuje Vaše dítě prohlížení dětských časopisů nebo sledování dětských televizních pořadů?

3. Kolik hodin denně tráví Vaše dítě sledováním televizních pořadů?

4. Které televizní pořady sleduje Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

5. Jak reaguje Vaše dítě na reklamy?

6. Na jaké reklamy reaguje Vaše dítě kladněji?

7. Ovlivňuje reklama zájem Vašeho dítěte o určitý produkt?

8. Které reklamy konkrétně ovlivňují Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

9. Přesvědčilo Vás dítě ke koupi konkrétního produktu na základě ovlivnění reklamou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik let má Vaše dítě?

2. Preferuje Vaše dítě prohlížení dětských časopisů nebo sledování dětských televizních pořadů?

3. Kolik hodin denně tráví Vaše dítě sledováním televizních pořadů?

4. Které televizní pořady sleduje Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

5. Jak reaguje Vaše dítě na reklamy?

6. Na jaké reklamy reaguje Vaše dítě kladněji?

7. Ovlivňuje reklama zájem Vašeho dítěte o určitý produkt?

8. Které reklamy konkrétně ovlivňují Vaše dítě nejčastěji? (lze vybrat více odpovědí)

9. Přesvědčilo Vás dítě ke koupi konkrétního produktu na základě ovlivnění reklamou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, V.Vliv reklamy na děti předškolního věku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-reklamy-na-deti-predsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.