Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv reklamy na LCD monitorech

Vliv reklamy na LCD monitorech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Kašpárková
Šetření:02. 09. 2013 - 30. 09. 2013
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Následující dotazník slouží k průzkumu atraktivnosti a vlivu reklamních spotů prezentovaných na LCD monitorech (velkých „televizních“ obrazovkách) na spotřebitele.

Dotazník je určen široké veřejnosti všech věkových kategorií.

Odpovědi respondentů

1. Kupujete zboží na základě reklamy?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně9349,47 %49,47 %  
Někdy6434,04 %34,04 %  
Nikdy2513,3 %13,3 %  
Ano (často)63,19 %3,19 %  

Graf

2. Jak moc věříte sdělení v reklamách?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na předmětu reklamy (propagovaném zboží, službě)10756,91 %56,91 %  
Vůbec jim nedůvěřuji8042,55 %42,55 %  
Věřím jim10,53 %0,53 %  

Graf

3. Setkali jste se již někde s reklamou běžící na LCD monitorech?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18296,81 %96,81 %  
Ne63,19 %3,19 %  

Graf

4. Pokud někde běží reklamní spoty na LCD monitorech, sledujete je?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesleduji10656,38 %56,38 %  
Ano, jedno opakování reklam6936,7 %36,7 %  
Ano, opakovaně105,32 %5,32 %  
Ano, jednu sadu31,6 %1,6 %  

Graf

5. Na jakých místech byste se s reklamou na LCD chtěl(a) setkat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci se s ní setkávat9550,53 %50,53 %  
V blízkosti zastávek MHD7137,77 %37,77 %  
V čekárnách u lékaře6635,11 %35,11 %  
U technických nástrojů a pomůcek s nabídkou jejich instalace, provozu3217,02 %17,02 %  
V bance189,57 %9,57 %  
Na pojízdných autech63,19 %3,19 %  
v MHD21,06 %1,06 %  
kdekoliv, kde se čeká a není co dělat :-)10,53 %0,53 %  
verejne prostory10,53 %0,53 %  
tam kde musím stát a nemám co dělat10,53 %0,53 %  
reklamu vetsinou nevnimam 10,53 %0,53 %  
sportovní zařízení (stadiony,hřiště)10,53 %0,53 %  
ve školách10,53 %0,53 %  
obecně v čekárnách a jiných místech na ukrácení dlouhé chvíle10,53 %0,53 %  
Na ulici10,53 %0,53 %  
nikde10,53 %0,53 %  

Graf

6. Jak na vás reklama v těchto místech působí?

K jednotlivým odpovědím přiřaďte body hodnotící atraktivnost reklamy v daném místě.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak dlouhá sada jednotlivých reklam je pro vás zajímavá?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 sekund10153,72 %53,72 %  
30 sekund6031,91 %31,91 %  
1 min2312,23 %12,23 %  
3 min42,13 %2,13 %  

Graf

8. Pokud jde o reklamní spoty ve venkovních prostorách (na ulici), preferujete ke spotům i zvuk?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14175 %75 %  
Ano, ale potichu4121,81 %21,81 %  
Ano63,19 %3,19 %  

Graf

9. Co vás více zaujme?

Prosím vyberte pouze jednu odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátké spoty (videa s dějem)14979,26 %79,26 %  
Sada statických reklam (tj. po sobě jdoucí billboardy)3920,74 %20,74 %  

Graf

10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?

Prosím zaškrtněte jednu z odpovědí pro každý druh předmětu reklamy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jste prosím ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10957,98 %57,98 %  
Muž7942,02 %42,02 %  

Graf

12. Patříte do věkové kategorie ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let11862,77 %62,77 %  
31 - 40 let2915,43 %15,43 %  
15 - 20 let2412,77 %12,77 %  
41 - 50 let136,91 %6,91 %  
51 - 60 let31,6 %1,6 %  
60+ let10,53 %0,53 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání je ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8243,62 %43,62 %  
Středoškolské - SŠ s maturitou7640,43 %40,43 %  
Středoškolské - SOU105,32 %5,32 %  
Vyšší odborné - VOŠ105,32 %5,32 %  
Základní (bez vzdělání)105,32 %5,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak moc věříte sdělení v reklamách?

 • odpověď Vůbec jim nedůvěřuji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. Kupujete zboží na základě reklamy?

5. Na jakých místech byste se s reklamou na LCD chtěl(a) setkat?

 • odpověď V blízkosti zastávek MHD:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V blízkosti zastávek MHD=Zde tato reklama patří, zajímá mě na otázku 6. Jak na vás reklama v těchto místech působí?
 • odpověď V čekárnách u lékaře:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V bance na otázku 5. Na jakých místech byste se s reklamou na LCD chtěl(a) setkat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V čekárnách u lékaře=Zde tato reklama patří, zajímá mě na otázku 6. Jak na vás reklama v těchto místech působí?

10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?

 • odpověď Cigarety=Obtěžoval:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alkohol=Obtěžoval na otázku 10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?
 • odpověď Hubnoucí preparáty=Obtěžoval:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Touha po zdravém životním stylu=Obtěžoval na otázku 10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete zboží na základě reklamy?

2. Jak moc věříte sdělení v reklamách?

3. Setkali jste se již někde s reklamou běžící na LCD monitorech?

4. Pokud někde běží reklamní spoty na LCD monitorech, sledujete je?

5. Na jakých místech byste se s reklamou na LCD chtěl(a) setkat?

6. Jak na vás reklama v těchto místech působí?

7. Jak dlouhá sada jednotlivých reklam je pro vás zajímavá?

8. Pokud jde o reklamní spoty ve venkovních prostorách (na ulici), preferujete ke spotům i zvuk?

9. Co vás více zaujme?

10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?

11. Jste prosím ...

12. Patříte do věkové kategorie ...

13. Nejvyšší dosažené vzdělání je ...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete zboží na základě reklamy?

2. Jak moc věříte sdělení v reklamách?

3. Setkali jste se již někde s reklamou běžící na LCD monitorech?

4. Pokud někde běží reklamní spoty na LCD monitorech, sledujete je?

5. Na jakých místech byste se s reklamou na LCD chtěl(a) setkat?

6. Jak na vás reklama v těchto místech působí?

7. Jak dlouhá sada jednotlivých reklam je pro vás zajímavá?

8. Pokud jde o reklamní spoty ve venkovních prostorách (na ulici), preferujete ke spotům i zvuk?

9. Co vás více zaujme?

10. Který druh reklamy by vás na LCD monitorech obtěžoval?

11. Jste prosím ...

12. Patříte do věkové kategorie ...

13. Nejvyšší dosažené vzdělání je ...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašpárková, I.Vliv reklamy na LCD monitorech (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-reklamy-na-lcd-monitore.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.