Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv reklamy na pracovníky reklamních agentur

Vliv reklamy na pracovníky reklamních agentur

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva Divišová
Šetření:05. 05. 2009 - 12. 05. 2009
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):46 / 44.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení grafici, DTPáci, fotografové, produkční, scaneristi, art direktoři, i vy ostatní, zaměstnaní v pozicích spojených s reklamou. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který vyhodnotím ve své seminární práci.
Dotazník by se dal rozdělit na dvě části. První část obsahuje několik otázek o Vaší profesi - otázky, pomocí kterých bych ráda zjistila, jak na Vás působí reklama. Druhá část je zaměřena na to, jak vnímáte svou práci.
Dotazníky jsou anonymní a žádné informace z nich nebudu zneužívat.
Děkuji moc za Váš čas při vyplňování.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste profesí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
grafik2037,74 %37,74 %  
DTP operátor1833,96 %33,96 %  
designer47,55 %7,55 %  
art director35,66 %5,66 %  
produkční23,77 %3,77 %  
reditel11,89 %1,89 %  
DTP, grafik, fotograf11,89 %1,89 %  
programátor11,89 %1,89 %  
recepční11,89 %1,89 %  
fotograf11,89 %1,89 %  
tiskař11,89 %1,89 %  

Graf

2. Ve stejném, nebo podobném oboru pracuete ... let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 let2954,72 %54,72 %  
11 – 15 let1120,75 %20,75 %  
1 - 5 let916,98 %16,98 %  
1 - 5 let35,66 %5,66 %  
více11,89 %1,89 %  

Graf

3. Váš postoj k práci se dá vyhodnotit následovně: Jsem se svou prací:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji především pro peníze, práce mne baví1732,08 %32,08 %  
spokojen/a1528,3 %28,3 %  
spokojen/a - považuji svou práci zároveň za koníčka1426,42 %26,42 %  
pracuji především pro peníze, práce mne nebaví47,55 %7,55 %  
nespokojen/a35,66 %5,66 %  

Graf

4. Zdokonaluete se průběžně ve svém oboru? (nové technologie, postupy, programy...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5094,34 %94,34 %  
ne23,77 %3,77 %  
nevím11,89 %1,89 %  

Graf

5. Jak se popřípadě ve svém oboru zdokonalujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četba literatury/periodik3769,81 %69,81 %  
samostudium manuálů, nových funkcí programů, ap.3566,04 %66,04 %  
sleduji weby týkající se mého oboru2649,06 %49,06 %  
účast na různých kurzech1426,42 %26,42 %  
jiná možnost611,32 %11,32 %  

Graf

6. Jak často přemýšlíte o svých zakázkách mimo pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často (alespoň jednou za 2 dny)3158,49 %58,49 %  
příležitostně když je zakázka inspirativní1222,64 %22,64 %  
příležitostně když mi zakázka přinese veliký zisk713,21 %13,21 %  
jiná možnost23,77 %3,77 %  
nikdy11,89 %1,89 %  

Graf

7. Aktivně sledujete a vyhodnocujete reklamní produkci ostatních firem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4279,25 %79,25 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím11,89 %1,89 %  

Graf

8. Považujete dnešní reklamní produkci za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsahuje většinu průmerných a menšinu pod i nadpdrůměrných reklam3871,7 %71,7 %  
většinou nekvalitní a bez nápadu 916,98 %16,98 %  
většinou kvalitní a profesionální 59,43 %9,43 %  
jiná možnost11,89 %1,89 %  

Graf

9. Všímáte si manipulace s realitou v reklamních kampaních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, všímám si toho3566,04 %66,04 %  
ano, sám/sama s oblibou dělám při práci totéž1630,19 %30,19 %  
jiná možnost11,89 %1,89 %  
ne, vůbec to nesleduji (nepovažuji to za nijak důležité)11,89 %1,89 %  

Graf

10. Vyhodnocujete reklamní produkci z hlediska výsledného efektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyhodnocuji3056,6 %56,6 %  
ano a snažím se zjistit jak bylo dosaženo výsledného efektu1120,75 %20,75 %  
ne, nezajímá mě to713,21 %13,21 %  
jiná možnost59,43 %9,43 %  

Graf

11. Kterou z nabízených čokolád (viz. příloha 01) byste si vybrali jako kvalitní produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obr.01 - čokoláda Figaro2649,06 %49,06 %  
obr.03 - čokoláda Orion2649,06 %49,06 %  
obr.02 - čokoláda Kaumi11,89 %1,89 %  

Graf

12. Kterou z nabízených marmelád (viz. příloha 02) byste si vybrali jako kvalitní produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obr.02 - marmeláda Mackays3464,15 %64,15 %  
obr.01 - marmeláda Muhlhauser1935,85 %35,85 %  

Graf

13. V reklamní produkci se zaměřujete především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úroveň (kvalitu) zpracování 2547,17 %47,17 %  
nápad 1528,3 %28,3 %  
reklamní sdělení611,32 %11,32 %  
celek59,43 %9,43 %  
jiná možnost23,77 %3,77 %  

Graf

14. Čemu dáváte přednost při výběru zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita2852,83 %52,83 %  
vzhled1222,64 %22,64 %  
reference611,32 %11,32 %  
cena47,55 %7,55 %  
jiná možnost23,77 %3,77 %  
jsem konzervativní zůstávám u jednoho produktu11,89 %1,89 %  

Graf

15. Ovlivňuje vaší orientaci na trhu design produktů a jejich reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas3464,15 %64,15 %  
ano, myslím, že: kvalitní design = kvalitní produkt815,09 %15,09 %  
ne, nenechávám se reklamou ovlivnit59,43 %9,43 %  
ano, myslím, že: nekvalitní design = nekvalitní produkt47,55 %7,55 %  
jiná možnost23,77 %3,77 %  

Graf

16. Zastáváte názor, že kvalitní výrobky mají propracovaný a kvalitní design a promo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, většinou je kvalitní celek, tedy i obal, reklama,...4381,13 %81,13 %  
ne, kvalitní produkt nepotřebuje dobrou reklamu611,32 %11,32 %  
jiná možnost47,55 %7,55 %  

Graf

17. Dokáže Vás perfektní vzhled výrobku přimět k jeho koupi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4381,13 %81,13 %  
ne916,98 %16,98 %  
nevím11,89 %1,89 %  

Graf

18. Potřebujete-li něco koupit a výrobek nevypadá profesionálně, koupíte ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %60,38 %  
ano1222,64 %22,64 %  
nevím916,98 %16,98 %  

Graf

19. Jste věrný jedné osvědčené značce, nebo vyhledáváte stále nové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji jednu značku2037,74 %37,74 %  
nezáleží mi na značce, kupuji co mne zaujme1935,85 %35,85 %  
rád zkouším nové věci1222,64 %22,64 %  
jiná možnost23,77 %3,77 %  

Graf

20. Jak vylepšujete vzhled nafocených výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upravuji barvy, ostrost, ap.3362,26 %62,26 %  
provádím různé retuše2954,72 %54,72 %  
vylepšuji především okolí výrobku1324,53 %24,53 %  
jiná možnost815,09 %15,09 %  
nevylepšuji nic23,77 %3,77 %  

Graf

21. Věříte vyobrazení výrobků na obalech, promo akcích, letácích, ap.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4788,68 %88,68 %  
ano35,66 %5,66 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

22. Co si myslíte o akčních nabídkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to pouhý reklamní tah2445,28 %45,28 %  
nezajímám se o ně1324,53 %24,53 %  
signalizují špatnou kvalitu produktu (zvyšují zájem)916,98 %16,98 %  
informují o výhodné koupi815,09 %15,09 %  
jiná možnost35,66 %5,66 %  
je to pouhý reklamní tah23,77 %3,77 %  

Graf

23. Připadá Vám reklama užitečná (informace o výrobcích, cenách, použití...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %60,38 %  
ne1833,96 %33,96 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

24. Myslíte si, že můžete reklamám a reklamním nabídkám důvěřovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4584,91 %84,91 %  
ano59,43 %9,43 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

25. Myslíte si, že reklama produkty “zkrášluje”?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5196,23 %96,23 %  
ne11,89 %1,89 %  
nevím11,89 %1,89 %  

Graf

26. Myslíte si, že reklama produkty “zlepšuje”?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3667,92 %67,92 %  
ne1324,53 %24,53 %  
nevím47,55 %7,55 %  

Graf

27. Pracujete v týmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vše dělám sám/a2751,92 %50,94 %  
ano, po celou dobu realizace1019,23 %18,87 %  
ano, zpočátku na nápadu917,31 %16,98 %  
jiná možnost611,54 %11,32 %  
nic11,92 %1,89 %  

Graf

28. Znáte celou reklamní strategii výrobku pro které vytváříte promo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - Vím pouze informace týkající se mého zadání4075,47 %75,47 %  
ano - Jsem informován/a o celé strategii1120,75 %20,75 %  
jak kdy11,89 %1,89 %  
netvořím reklamu11,89 %1,89 %  

Graf

29. Dokážete svou práci naprosto oddělit od svého soukromí, od svých ideálů a od svého přesvědčení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3158,49 %58,49 %  
ne1630,19 %30,19 %  
nevím611,32 %11,32 %  

Graf

30. Znáte výrobní/nákupní cenu produktů pro které připravujete reklamní promo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4483,02 %83,02 %  
ano713,21 %13,21 %  
nevím23,77 %3,77 %  

Graf

31. Znáte obchodní marži/čistý zisk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5196,23 %96,23 %  
ano23,77 %3,77 %  

Graf

32. Zajímáte se o vyhodnocení výsledků vačich reklamních kapaní (nárůst – pokles) prodeje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %60,38 %  
ano1935,85 %35,85 %  
nevím23,77 %3,77 %  

Graf

33. Musíte často vyhovět klientovi na úkor svých vlastních názorů při tvorbě reklamního vizuálu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %75,47 %  
ne916,98 %16,98 %  
nevím47,55 %7,55 %  

Graf

34. Stalo se Vám někdy, ze jste vyrobil/a promo/vizuál za který jste se styděl/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %75,47 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

35. Vytvoříte občas vizuál se kterým sami nesouhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4381,13 %81,13 %  
ne815,09 %15,09 %  
nevím23,77 %3,77 %  

Graf

36. Stalo se Vám, že jste věděl/a o tom, že sdělení, které v reklamě uvádíte není pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %75,47 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

37. Přemýšlíte někdy o tom, že to, co vytváříte není “skutečné”?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %75,47 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

38. Myslíte si, že vytváříte v lidech falešné představy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3973,58 %73,58 %  
ne1222,64 %22,64 %  
nevím23,77 %3,77 %  

Graf

39. Pokud jste na otázku č. 38 odpověděli ANO - Neapeluje to někdy na Vaše morální hodnoty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2852,83 %52,83 %  
ne2343,4 %43,4 %  
nevím23,77 %3,77 %  

Graf

40. Máte pocit, že jste se svou prací stali součástí konzumního koloběhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %77,36 %  
ne916,98 %16,98 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

41. Pokud jste na otázku č. 40 odpověděli ANO - Půsoní tyto myšlenky na Vás nějaký tlak?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3056,6 %56,6 %  
ano1732,08 %32,08 %  
nevím611,32 %11,32 %  

Graf

42. Chtěl/a byste k tématu něco doplnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

delam neco, co nikdo skutecne nepotrebuje

je to ho mnoho. Nejradeji se z toho kolotoce falese, komerce, prodeje a konzumu co nejlepe a s co nejlehcim svedomim vymotat.

moc pekne,...

ot. 11 - 12 : Obal na fotce nevypovídá téměř nic o "kvalitě" obsahu...

Reklamy je všude kolem nás tolik, že ji ani člověk nemůže vnímat,aby ji vůbec bral vážně.

43. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2960,42 %54,72 %  
žena1939,58 %35,85 %  

Graf

44. Studium k oboru (Vzdělával/a jste se se zaměřením na Váš obor?):

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3164,58 %58,49 %  
ne1735,42 %32,08 %  

Graf

45. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 – 352552,08 %47,17 %  
17 – 27 let1735,42 %32,08 %  
36 – 4248,33 %7,55 %  
více24,17 %3,77 %  

Graf

46. Zařadil/a byste se do ekonomické a sociální skupiny:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší sřední třída2653,06 %49,06 %  
nižší střední třída1530,61 %28,3 %  
nevím36,12 %5,66 %  
vyšší třída36,12 %5,66 %  
nižší třída12,04 %1,89 %  
nižší třída12,04 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Divišová, e.Vliv reklamy na pracovníky reklamních agentur (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vliv-reklamy-na-pracovniky-rek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.