Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv reklamy s tématikou nemocí poruch příjmu potravy na mládež

Vliv reklamy s tématikou nemocí poruch příjmu potravy na mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Zapletalová
Šetření:16. 03. 2011 - 27. 03. 2011
Počet respondentů:269
Počet otázek (max/průměr):30 / 24.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den. Jmenuji se Anna Zapletalová a právě ukončuji 5. ročník na Fakultě multimediálních komunikací UTB. Za téma diplomové práce jsem si zvolila „Vliv sociální reklamy na hodnotovou orientaci mládeže“, pro kterou bude využit níže uvedený dotazník. Ale nejen pro ni – taktéž přispěje k vytvoření kampaně, která může pomoci postiženým nemocemi poruch příjmu potravy a jejich přátelům ve věkové skupině středoškolské mládeže.

Odpovědi respondentů

1. Současný ideál krásy reprezentovaný hubenými modelkami, mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí.11040,89 %40,89 %  
Nevnímám9936,8 %36,8 %  
Vadí.6022,3 %22,3 %  

Graf

2. Jak hodnotíš svou postavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nějakou část bych změnil/a.11944,24 %44,24 %  
Jsem spokojen/a.8029,74 %29,74 %  
Chtěl/a bych zhubnout.5721,19 %21,19 %  
Nejsem vůbec spokojen/a.134,83 %4,83 %  

Graf

3. Sportuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pro radost.8531,6 %31,6 %  
Občas pro radost6624,54 %24,54 %  
Ano, chci mít hezkou postavu.3211,9 %11,9 %  
Nesportuji.2810,41 %10,41 %  
Občas pro hezkou postavu.248,92 %8,92 %  
Ano, pro zdraví.186,69 %6,69 %  
Občas pro zdraví.165,95 %5,95 %  

Graf

4. Hlídáš si, co jíš, kvůli strachu z tloušťky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.15758,36 %58,36 %  
Občas.8330,86 %30,86 %  
Ano.2910,78 %10,78 %  

Graf

5. Pokud jsi odpověděl/a v předchozí otázce občas či ano, jak omezování vypadá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beru si menší porce než ostatní.6357,27 %23,42 %  
Držím dietu.2623,64 %9,67 %  
Snažím se nejíst.2119,09 %7,81 %  

Graf

6. Jsou podle tebe nemoci poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) závažným onemocněním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23386,62 %86,62 %  
nevím238,55 %8,55 %  
ne134,83 %4,83 %  

Graf

7. Co podle tebe nejvíce podmiňuje jejich vznik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společnost, kultura a média.14152,42 %52,42 %  
Osobnost.3613,38 %13,38 %  
Emoce.217,81 %7,81 %  
Kritické životní události.186,69 %6,69 %  
Rizikové povolání nebo zájmy (modeling, sport).155,58 %5,58 %  
Rodina.124,46 %4,46 %  
Biologické faktory.72,6 %2,6 %  
Závislost na psychoaktivních látkách.51,86 %1,86 %  
blbost jedince10,37 %0,37 %  
Je toho více z výše uvedených faktorů.10,37 %0,37 %  
anorexii nepovazuji za nemoc10,37 %0,37 %  
více z uvedených možností10,37 %0,37 %  
nevím10,37 %0,37 %  
nervy10,37 %0,37 %  
okolí - rodina, spolužáci, média10,37 %0,37 %  
společnost, emoce, osobnost10,37 %0,37 %  
zrcadlo10,37 %0,37 %  
přátelé, partner10,37 %0,37 %  
láska10,37 %0,37 %  
vzhled10,37 %0,37 %  
komplex z větší váhy10,37 %0,37 %  
souhr několika faktorů - biol.faktory, rodina, ...10,37 %0,37 %  

Graf

8. Znáš někoho s tímto onemocněním? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám ve svém okolí nikoho postiženého.15959,11 %59,11 %  
Ano, znám jednoho postiženého.6423,79 %23,79 %  
Ano, znám více než jednoho postiženého.4416,36 %16,36 %  
Sám/a jsem postižen/a uvedenou nemocí.62,23 %2,23 %  

Graf

9. Na koho by ses v případě, že bys hledal/a pomoc s poruchami příjmu potravy, obrátil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na lékaře.11442,38 %42,38 %  
Na přátele.7327,14 %27,14 %  
Na rodiče.6624,54 %24,54 %  
Na občanské sdružení.41,49 %1,49 %  
přítel20,74 %0,74 %  
partnera, rodiče10,37 %0,37 %  
otec = psycholog10,37 %0,37 %  
Přímo na onu osobu.10,37 %0,37 %  
Už bych nepotřeboval pomoc10,37 %0,37 %  
na přítele10,37 %0,37 %  
Na alkohol10,37 %0,37 %  
Internet - informace, poté rozhodnutí kam dál10,37 %0,37 %  
na nikoho10,37 %0,37 %  
sám na sebe10,37 %0,37 %  
rodina10,37 %0,37 %  

Graf

10. Znáš nějaké sdružení, které se věnuje nemocem poruch příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21479,55 %79,55 %  
ano5520,45 %20,45 %  

Graf

11. Znáš Občanské sdružení Anabell?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.17063,2 %63,2 %  
Ano, odněkud znám název.7929,37 %29,37 %  
Ano, vím, čím se zabývá.207,43 %7,43 %  

Graf

12. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.20576,21 %76,21 %  
Je mi to jedno.4516,73 %16,73 %  
Ne.197,06 %7,06 %  

Graf

13. Jaké cesta k získání informací by podle tebe byla nejefektivnější? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netradiční reklamní kampaň (virální spoty, reklama na neobvyklých místech, zajímavé předměty).10840,15 %40,15 %  
Přes články, reportáže a informace z médií.10137,55 %37,55 %  
Pravidelné besedy ve škole.9133,83 %33,83 %  
Ucelená klasická reklamní kampaň (spot, plakáty, internet).9033,46 %33,46 %  
Zajímavý časopis.5620,82 %20,82 %  
Jiné.72,6 %2,6 %  

Graf

14. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "jiné", napiš prosím, jaká cesta k získání informací je podle tebe nejefektivnější..

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dssffdfd

internet, facebook

je mi to jedno

oslovit na ulici lidi, co tak vypadají

Pravidelné povinné návštěvy obvodního lékaře.

přes modelky

Ukazovat vyfocená těla zničená těmito nemocemi a jako kontrast použít záběry z podviživené Afriky.

15. Znáš nějakou kampaň zabývající se nemocemi poruch příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15156,13 %56,13 %  
ano11843,87 %43,87 %  

Graf

16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádnou kampaň.13249,07 %49,07 %  
Plakát s nahou modelkou Isabelle Caro od Oliviera Toscaniho No – anorexia. Nolita.8029,74 %29,74 %  
The Mirror – video, kde se vyhublá dívka vidí v zrcadle jako tlustá. Anorexi/Bulimi-Kontakt.5721,19 %21,19 %  
Perfect girl – panenka Barbie vyobrazená jako anorektička. Anabell.4416,36 %16,36 %  
Ohrožený druh – dívka připevněná jako květina v herbáři. Anabell.124,46 %4,46 %  
Pomozte nám, potřebují zachránit samy před sebou – dívka s prsty namířenými do krku. Anabell.124,46 %4,46 %  
Reverse – dívka u stolu si místo vkládání, vytahuje vidličkou z úst těstoviny. Forum Crisalide.103,72 %3,72 %  
Scarytale – video, kde malá holčička radí, jak se stát anorektičkou. Don´t Die for a Diet.62,23 %2,23 %  
Kampaň 'Not every suicide note looks like a suicide note' – videa i tištěná kampaň ukazující na projevy nemocí v běžném životě. Looking Glass Foundation.62,23 %2,23 %  
TasteFreedom – video ukazující příběh dívky s anorexií, v závěru se objevuje u zrcadla spoutaná. TasteFreedom.51,86 %1,86 %  
Jiné.41,49 %1,49 %  

Graf

17. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "jiné", napiš prosím, jakou kapaň znáš.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dívka sedící v tmavé místnosti, nápis :Jídlo jako první pomoc

dsffdd

nevzpomenu si

18. Pokud tě kampaň zaujala, můžeš říci proč? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kampaň mě nezaujala.11342,01 %42,01 %  
Zobrazuje skutečný příběh.10539,03 %39,03 %  
Dává informace o tom, kde je možné najít pomoc.3914,5 %14,5 %  
Zobrazuje, jak poznám příznaky onemocnění.3011,15 %11,15 %  
Jiné.176,32 %6,32 %  

Graf

19. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "jiné", napiš prosím, čím tě kampaň zaujala.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dsdfvd

Fotografií, sloganem. Někdy příběhem, radou.

je odstrašující

je šokující.

Je šokujúca

je vidět jak hrozné to muže byt

Neviděl jsem žádnou.

Neznám žádnou kampaň. Nemohu odpovědět.

Poutavé, ukazuje zajímavou formou to, jak se dívky s takovou nemocí vnímají.

Zajimave zpracovany odstrasujici priklad

Zaskočila mě.

Zaujala mne hloupost techto lidii

Žádnou neznám

že je postiženo více lidí po celém světě

20. 17. Zajímavá kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy by měla být (můžeš vybrat i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šokující.15457,25 %57,25 %  
Ukazovat nemoc i s projevy – klidně se mohou ukázat vyhublé postavy13650,56 %50,56 %  
Poradit, kde mohu najít pomoc.11743,49 %43,49 %  
Ukázat příznaky nemoci.11442,38 %42,38 %  
Stát na skutečném příběhu.10338,29 %38,29 %  
Ukázat, jak se nemoc může dotknout právě mě.10137,55 %37,55 %  
Mít zajímavý vizuál.6825,28 %25,28 %  
Mít chytlavý slogan.4717,47 %17,47 %  
Interaktivní.3312,27 %12,27 %  
Poukazovat na nemoci nepřímo – neukazovat přímo vyzáblá těla.186,69 %6,69 %  
Jiné.41,49 %1,49 %  

Graf

21. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "jiné", napiš prosím, jak by podle tebe měla vypadat zajímavá kampaň na nemoci poruch příjmu potravy.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dsvdsv

foto, video

Nepoukazovala bych na špatnost anorexie přímo, spíš bych, osobně, se snažila nějak vyzdvihnout krásu ženského zdravého těla. Poukázala bych na to, že holky co mají nějaké to kilo navíc (ne obézní), mají pořádná prsa a zadek jsou přitažlivějží. Podle mě ty reklamy s odstašujícími případy moc nefungují. Mladé dívky které mají sklony k anorexii by měli vidět nějaký ideál ženské krásy. Ale ženské v tom pravém smyslu. Hubené holky, vychrtlé modelky a anorektičky jim k tomu nepomůžou, i když by to měl být odstrašující případ. A také do toho nějak přimotat zdravý životní styl a sport. Motivovat je k tomu, co mají dělat, co je správné, ne je pouze odstrašovat.

Poukázat na to, že "Miss Mauthausen" je pro muže naprosto nezajímavá.

ukázat, jak je to hnusné

22. Kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, by měla být viditelná (můžeš vybrat i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu.19572,49 %72,49 %  
V televizi.18869,89 %69,89 %  
Ve škole.15657,99 %57,99 %  
V časopise.13148,7 %48,7 %  
Na Facebooku.12847,58 %47,58 %  
V novinách.7728,62 %28,62 %  
Jiné.186,69 %6,69 %  

Graf

23. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "jiné", napiš prosím, kde by podle tebe měla být vidětelná kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bannery, billboardy

Billboardy

Billboardy

billboardy

billboardy

billboardy

Billboardy, ...

Billboardy, lavičky (veřejná místa)

kdekoliv, MHD, bilboardy

Na blozích zabývajících se podporou anorexie atd. Když už tedy musí být.

Na jakeemkoliv miiste

Například nějaké akce ve městech. Ne jen reklamy.

Nikde, společnost má větší problémy které neřeší.

plakáty

rádio

sdvdsd

v hospodě

Všude

24. Zajímavou kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy zaměřenou na mládež, která by se šířila internetem, bych poslal/a dál.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16762,08 %62,08 %  
ne10237,92 %37,92 %  

Graf

25. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21178,44 %78,44 %  
Je mi to jedno.4315,99 %15,99 %  
Ne.155,58 %5,58 %  

Graf

26. Tvůj věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 let.9133,83 %33,83 %  
18 let.7026,02 %26,02 %  
17 let.6423,79 %23,79 %  
16 let.3814,13 %14,13 %  
15 let.62,23 %2,23 %  

Graf

27. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.14654,28 %54,28 %  
Muž.12345,72 %45,72 %  

Graf

28. Studuješ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odbornou školu.15657,99 %57,99 %  
Gymnázium.8933,09 %33,09 %  
Učiliště.248,92 %8,92 %  

Graf

29. Studuješ ve městě:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KM9736,06 %36,06 %  
Varnsdorf6825,28 %25,28 %  
zl3412,64 %12,64 %  
České Budějovice238,55 %8,55 %  
Praha72,6 %2,6 %  
zlín62,23 %2,23 %  
ostrava20,74 %0,74 %  
Holešov20,74 %0,74 %  
čb20,74 %0,74 %  
Vsetín20,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi Jihlava
Kladno
Kojetín
Bratislava
Olomouc
Kroměříž
budějovice
plzeň
Budejce
ano
...
Rokycany
Písek
Vlašim
DKA
Trutnov
xx
dsvd
-
Pardubice
prešov
Uherské Hradiště
Mariánské Lázně
Brno
269,67 %9,67 % 

Graf

30. Studuješ obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všeobecné4115,3 %15,24 %  
Informační technologie3011,19 %11,15 %  
gastronomie2810,45 %10,41 %  
podnikání176,34 %6,32 %  
cukrář155,6 %5,58 %  
kuchař145,22 %5,2 %  
všeobecné gymnázium93,36 %3,35 %  
chovatel koní72,61 %2,6 %  
Gymnázium62,24 %2,23 %  
jezdec a chovatel koní62,24 %2,23 %  
ostatní odpovědi všeobecný
IT
pekař
Multimédia a komunikace
Osmileté gymnázium
Ekonomika
Grafický Design
obecné
Gympl
Cestovní ruch
ICT
informacni technologie
číšník
zahradník
jazyky
výtvarný
vseobecny
zdravotní
Marketing
Obchodně podnikatelskou činnost
Obchodní akademie
Gymnázium - víceleté všeobecné
nevím
gym
Gymnázium - všeobecné
strojírenství
čtyřleté všeobecné gymnázium
všeobecné zaměření
Všeobecné čtyřleté gymnázium
Vejsku, biologii
studuji obor.
gymnízium všeobecné
...
ekonomie
všeobrcné gymnázium
Informační technologie a multimédia
Programátor a správce sítí
Multimédia a prezentace
Informační technologie - multimediální obor
Mutimedia prezentace
Vš-(nevsimla jsem ze to je pro teenagery
informační technoloie
Multimédia, komuniace
ITE
Počítačové sítě a programování
Počitače
Výpočetní technika, Počítačové sítě a programování
Programátor / Správce sítě
grafikcý design
Programování a sítě
garficky design
Programování a Počítačové sítě
Programoväní a pc sïtě
Informatika (programování a počítačové sítě)
Informační trchnologie
Aplikace osobních počítačů
xx
dsdvvd
Informační technologie - Programování a PC sítě
-
Na naší škole nemáme obory.
nič
cukřář
bez oboru
učitelství pro MŠ
optika a optometrie
všeobecné - přírodovědné zaměření
9535,45 %35,32 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Hlídáš si, co jíš, kvůli strachu z tloušťky?

 • odpověď Ne.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuchař na otázku 30. Studuješ obor:

12. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

 • odpověď Ne.:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 25. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

15. Znáš nějakou kampaň zabývající se nemocemi poruch příjmu potravy?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi The Mirror – video, kde se vyhublá dívka vidí v zrcadle jako tlustá. Anorexi/Bulimi-Kontakt. na otázku 16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomozte nám, potřebují zachránit samy před sebou – dívka s prsty namířenými do krku. Anabell. na otázku 16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Perfect girl – panenka Barbie vyobrazená jako anorektička. Anabell. na otázku 16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám žádnou kampaň. na otázku 16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

27. Pohlaví.

 • odpověď Muž.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační technologie na otázku 30. Studuješ obor:
 • odpověď Žena.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učiliště. na otázku 28. Studuješ:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cukrář na otázku 30. Studuješ obor:

28. Studuješ:

 • odpověď Gymnázium.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi České Budějovice na otázku 29. Studuješ ve městě:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zl na otázku 29. Studuješ ve městě:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi všeobecné na otázku 30. Studuješ obor:
 • odpověď Střední odbornou školu.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Varnsdorf na otázku 29. Studuješ ve městě:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi gastronomie na otázku 30. Studuješ obor:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační technologie na otázku 30. Studuješ obor:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuchař na otázku 30. Studuješ obor:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikání na otázku 30. Studuješ obor:

29. Studuješ ve městě:

 • odpověď KM:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učiliště. na otázku 28. Studuješ:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cukrář na otázku 30. Studuješ obor:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi gastronomie na otázku 30. Studuješ obor:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuchař na otázku 30. Studuješ obor:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikání na otázku 30. Studuješ obor:
 • odpověď Varnsdorf:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační technologie na otázku 30. Studuješ obor:

30. Studuješ obor:

 • odpověď všeobecné:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zl na otázku 29. Studuješ ve městě:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Současný ideál krásy reprezentovaný hubenými modelkami, mi:

2. Jak hodnotíš svou postavu?

3. Sportuješ?

4. Hlídáš si, co jíš, kvůli strachu z tloušťky?

5. Pokud jsi odpověděl/a v předchozí otázce občas či ano, jak omezování vypadá?

6. Jsou podle tebe nemoci poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) závažným onemocněním?

7. Co podle tebe nejvíce podmiňuje jejich vznik?

8. Znáš někoho s tímto onemocněním? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

9. Na koho by ses v případě, že bys hledal/a pomoc s poruchami příjmu potravy, obrátil/a?

10. Znáš nějaké sdružení, které se věnuje nemocem poruch příjmu potravy?

11. Znáš Občanské sdružení Anabell?

12. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

13. Jaké cesta k získání informací by podle tebe byla nejefektivnější? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

15. Znáš nějakou kampaň zabývající se nemocemi poruch příjmu potravy?

16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

18. Pokud tě kampaň zaujala, můžeš říci proč? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

20. 17. Zajímavá kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy by měla být (můžeš vybrat i více odpovědí):

22. Kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, by měla být viditelná (můžeš vybrat i více odpovědí):

24. Zajímavou kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy zaměřenou na mládež, která by se šířila internetem, bych poslal/a dál.

25. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

26. Tvůj věk.

27. Pohlaví.

28. Studuješ:

29. Studuješ ve městě:

30. Studuješ obor:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Současný ideál krásy reprezentovaný hubenými modelkami, mi:

2. Jak hodnotíš svou postavu?

3. Sportuješ?

4. Hlídáš si, co jíš, kvůli strachu z tloušťky?

5. Pokud jsi odpověděl/a v předchozí otázce občas či ano, jak omezování vypadá?

6. Jsou podle tebe nemoci poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) závažným onemocněním?

7. Co podle tebe nejvíce podmiňuje jejich vznik?

8. Znáš někoho s tímto onemocněním? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

9. Na koho by ses v případě, že bys hledal/a pomoc s poruchami příjmu potravy, obrátil/a?

10. Znáš nějaké sdružení, které se věnuje nemocem poruch příjmu potravy?

11. Znáš Občanské sdružení Anabell?

12. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

13. Jaké cesta k získání informací by podle tebe byla nejefektivnější? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

15. Znáš nějakou kampaň zabývající se nemocemi poruch příjmu potravy?

16. Pokud znáš kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, jaká to je? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

18. Pokud tě kampaň zaujala, můžeš říci proč? (Můžeš vybrat i více odpovědí.)

20. 17. Zajímavá kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy by měla být (můžeš vybrat i více odpovědí):

22. Kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy, by měla být viditelná (můžeš vybrat i více odpovědí):

24. Zajímavou kampaň upozorňující na nemoci poruch příjmu potravy zaměřenou na mládež, která by se šířila internetem, bych poslal/a dál.

25. Myslíš si, že je nutné o dané problematice s mladými lidmi hovořit (upozorňovat na ni)?

26. Tvůj věk.

27. Pohlaví.

28. Studuješ:

29. Studuješ ve městě:

30. Studuješ obor:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zapletalová, A.Vliv reklamy s tématikou nemocí poruch příjmu potravy na mládež (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-reklamy-s-tematikou-nem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.