Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak ovlivnil výcvik na řidičském trenažéru Vaši první jízdu v provozu.

Jak ovlivnil výcvik na řidičském trenažéru Vaši první jízdu v provozu.

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Navrátil
Šetření:14. 02. 2015 - 10. 03. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé, držitelé řidičských oprávnění, kolegové, kolegyně, kamarádi a kamarádky. Jmenuji se Ladislav Navrátil a chci Vás požádat o spolupráci při výzkumném šetření, ve kterém chci posoudit jaký vliv má na žáky řidičských kurzů autoškoly výcvik na řidičském trenažéru před první jízdou ve skutečném provozu. Pokud jste autoškolu absolvovali před delší dobou, prosím vzpomeňte si jak trenažér ovlivnil Vaši první jízdu. Jestliže autoškola neměla k dispozici trenažér, prosím zodpovězte pouze otázky číslo 16 a 17.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6055,56 %55,56 %  
žena4844,44 %44,44 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 a více4541,67 %41,67 %  
25 - 29 let2926,85 %26,85 %  
18 - 24 let2725 %25 %  
30 - 34 let76,48 %6,48 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4844,44 %44,44 %  
vysokoškolské4642,59 %42,59 %  
středoškolské bez maturity76,48 %6,48 %  
učební obor43,7 %3,7 %  
základní32,78 %2,78 %  

Graf

4. Výcvik v autoškole jste absolvoval ve městě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 000 obyvatel3936,11 %36,11 %  
do 100 000 obyvatel2725 %25 %  
nad 500 000 obyvatel1816,67 %16,67 %  
do 500 000 obyvatel1312,04 %12,04 %  
do 10 000 obyvatel1110,19 %10,19 %  

Graf

Jestliže jste výcvik na automobilovém trenažéru v autoškole neabsolvovali, přejděte prosím na otázku číslo 16.

5. Kolik učebních hodin jste strávil/strávila na řidičském trenažéru před první jízdou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 vyučovací hodinu4855,17 %44,44 %  
2 vyučovací hodiny2933,33 %26,85 %  
více jak 2 vyučovací hodiny1011,49 %9,26 %  

Graf

6. Výcvik na trenažéru mi pomohl při řízení a udržení vozidla na pozemní komunikaci v přímém směru.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2836,36 %25,93 %  
nesouhlasím1924,68 %17,59 %  
spíše souhlasím1418,18 %12,96 %  
spíše nesouhlasím1215,58 %11,11 %  
nevím45,19 %3,7 %  

Graf

7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,57 %20,37 %  
nesouhlasím2025,97 %18,52 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %12,96 %  
souhlasím1316,88 %12,04 %  
nevím810,39 %7,41 %  

Graf

8. Při jízdě v jízdních pruzích byla moje orientace v provozu přehlednější a udržení vozidla v jízdním pruhu snazší.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2025,97 %18,52 %  
nesouhlasím1823,38 %16,67 %  
spíše souhlasím1722,08 %15,74 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %14,81 %  
nevím67,79 %5,56 %  

Graf

9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2228,57 %20,37 %  
spíše souhlasím1823,38 %16,67 %  
souhlasím1620,78 %14,81 %  
spíše nesouhlasím1519,48 %13,89 %  
nevím67,79 %5,56 %  

Graf

10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2937,66 %26,85 %  
spíše souhlasím2633,77 %24,07 %  
nesouhlasím1012,99 %9,26 %  
spíše nesouhlasím911,69 %8,33 %  
nevím33,9 %2,78 %  

Graf

11. Získal/a jsem rychlejší orientaci o umístění ovladačů a sdělovačů (kontrolek) ve vozidle.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2633,77 %24,07 %  
souhlasím2532,47 %23,15 %  
nesouhlasím1418,18 %12,96 %  
spíše nesouhlasím79,09 %6,48 %  
nevím56,49 %4,63 %  

Graf

12. Při jízdě jsem díky nácviku sledoval/a svislé a vodorovné dopravní značení a okolí vozidla s větší jistotou.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1924,68 %17,59 %  
nesouhlasím1823,38 %16,67 %  
spíše souhlasím1620,78 %14,81 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %12,96 %  
nevím1012,99 %9,26 %  

Graf

13. Díky nácviku na trenažéru jsem neměl/a problémy s rozjíždění vozidla do kopce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2735,06 %25 %  
spíše souhlasím1924,68 %17,59 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %12,96 %  
souhlasím1418,18 %12,96 %  
nevím33,9 %2,78 %  

Graf

14. Po nácviku na trenažéru jsem byl/a lépe připraven/a na zvládnutí nečekaných nebo krizových situací v silničním provozu. (např. střet se zvěří, náhlé zastavení vozidla, vyhýbání se nenadálým překážkám na vozovce.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2937,66 %26,85 %  
souhlasím2228,57 %20,37 %  
spíše nesouhlasím1114,29 %10,19 %  
spíše souhlasím911,69 %8,33 %  
nevím67,79 %5,56 %  

Graf

Na otázku prosím odpovězte v případě, že jste první jízdu v silničním provozu absolvoval/a za nepříznivých klimatických podmínek.

15. Na trenažéru jsem si vyzkoušel/a a díky tomu jsem při praktické jízdě lépe zvládnul/a jízdu za ztížených podmínek.( jízda v noci, za deště, sněžení, nebo mlhy,)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trenažér tuto možnost výcviku nenabízel2745 %25 %  
nesouhlasím1118,33 %10,19 %  
souhlasím915 %8,33 %  
spíše souhlasím711,67 %6,48 %  
nevím58,33 %4,63 %  
spíše nesouhlasím46,67 %3,7 %  

Graf

Z nabízených odpovědí prosím vyberte ty, které se co nejvíce blíží Vašim skutečným pocitům a zážitkům z Vaší první jízdy v silničním provozu. Můžete zaškrtnout jednu, nebo všechny odpovědi.

16. Při mojí první jízdě ve skutečném silničním provozu jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při řazení rychlostních stupňů hledal/a pohledem umístění řadící páky.5066,67 %46,3 %  
byl/a stresovaný/á z provozu na komunikaci a z ostatních vozidel.3850,67 %35,19 %  
se občas podíval/a na umístění pedálů brzdy, spojky a plynu.2634,67 %24,07 %  
chvílema nevědě/a co se okolo mého vozidla děje.2432 %22,22 %  
si pletl/a ovládací prvky vozidla.2128 %19,44 %  
při průjezdech zatáčkami a při jízdě v jízdních pruzích často vyjížděl/a do protisměru nebo na krajnici.2026,67 %18,52 %  
při vzniklé nenadálé nebo krizové situaci (nenadálé vstoupení chodce do vozovky, nenadálé zastavení druhého vozidla, atd) nevěděl/a co mám dělat.1824 %16,67 %  
pří jízdě mi musel učitel pomáhat udržovat přímý směr.1722,67 %15,74 %  
při nácviku rozjezdů do kopce, vytvářel/a na silnici nebezpečné situace.1722,67 %15,74 %  
pří jízdě mi musel instruktor pomáhat udržovat přímý směr.22,67 %1,85 %  
byl/a silně stresovaná z provozu na komunikaci a z ostatních vozidel.22,67 %1,85 %  
při průjezdech zatáčkami a při jízdě v jízdních pruzích často vyjížděl/a do protisměru, nebo na krajnici.22,67 %1,85 %  

Graf

17. Moje první jízda v autoškole probíhala na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silnici se slabým provozem (sobota, neděle, jízda mimo dopravní špičku)3842,22 %35,19 %  
autocvičišti3235,56 %29,63 %  
parkovišti u nákupního centra1112,22 %10,19 %  
silnici s vysokou hustotou provozu (jízda v dopravní špičce)55,56 %4,63 %  
silnici s nizkou hustotou provozu (sobota.neděle, jízda mimo dopravní špičku, slabý provoz)33,33 %2,78 %  
polní nebo lesní cestě11,11 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

6. Výcvik na trenažéru mi pomohl při řízení a udržení vozidla na pozemní komunikaci v přímém směru.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 12. Při jízdě jsem díky nácviku sledoval/a svislé a vodorovné dopravní značení a okolí vozidla s větší jistotou.
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Při jízdě v jízdních pruzích byla moje orientace v provozu přehlednější a udržení vozidla v jízdním pruhu snazší.

9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 8. Při jízdě v jízdních pruzích byla moje orientace v provozu přehlednější a udržení vozidla v jízdním pruhu snazší.
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

11. Získal/a jsem rychlejší orientaci o umístění ovladačů a sdělovačů (kontrolek) ve vozidle.

 • odpověď souhlasím:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

13. Díky nácviku na trenažéru jsem neměl/a problémy s rozjíždění vozidla do kopce.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Získal/a jsem rychlejší orientaci o umístění ovladačů a sdělovačů (kontrolek) ve vozidle.
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

14. Po nácviku na trenažéru jsem byl/a lépe připraven/a na zvládnutí nečekaných nebo krizových situací v silničním provozu. (např. střet se zvěří, náhlé zastavení vozidla, vyhýbání se nenadálým překážkám na vozovce.)

 • odpověď nesouhlasím:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Při jízdě jsem díky nácviku sledoval/a svislé a vodorovné dopravní značení a okolí vozidla s větší jistotou.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. Na trenažéru jsem si vyzkoušel/a a díky tomu jsem při praktické jízdě lépe zvládnul/a jízdu za ztížených podmínek.( jízda v noci, za deště, sněžení, nebo mlhy,)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Výcvik v autoškole jste absolvoval ve městě:

5. Kolik učebních hodin jste strávil/strávila na řidičském trenažéru před první jízdou?

6. Výcvik na trenažéru mi pomohl při řízení a udržení vozidla na pozemní komunikaci v přímém směru.

7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

8. Při jízdě v jízdních pruzích byla moje orientace v provozu přehlednější a udržení vozidla v jízdním pruhu snazší.

9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.

10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.

11. Získal/a jsem rychlejší orientaci o umístění ovladačů a sdělovačů (kontrolek) ve vozidle.

12. Při jízdě jsem díky nácviku sledoval/a svislé a vodorovné dopravní značení a okolí vozidla s větší jistotou.

13. Díky nácviku na trenažéru jsem neměl/a problémy s rozjíždění vozidla do kopce.

14. Po nácviku na trenažéru jsem byl/a lépe připraven/a na zvládnutí nečekaných nebo krizových situací v silničním provozu. (např. střet se zvěří, náhlé zastavení vozidla, vyhýbání se nenadálým překážkám na vozovce.)

15. Na trenažéru jsem si vyzkoušel/a a díky tomu jsem při praktické jízdě lépe zvládnul/a jízdu za ztížených podmínek.( jízda v noci, za deště, sněžení, nebo mlhy,)

16. Při mojí první jízdě ve skutečném silničním provozu jsem:

17. Moje první jízda v autoškole probíhala na:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Výcvik v autoškole jste absolvoval ve městě:

5. Kolik učebních hodin jste strávil/strávila na řidičském trenažéru před první jízdou?

6. Výcvik na trenažéru mi pomohl při řízení a udržení vozidla na pozemní komunikaci v přímém směru.

7. Po výcviku na trenažéru jsem lépe řídil/a vozidlo při průjezdu zatáčkami a na kruhovém objezdu.

8. Při jízdě v jízdních pruzích byla moje orientace v provozu přehlednější a udržení vozidla v jízdním pruhu snazší.

9. Díky nácviku na trenažéru jsem měl/a větší jistotu při brzdění, zastavování nebo parkování vozidla.

10. Jistěji jsem zvládal/a manipulaci s řadicí pákou při řazení rychlostních stupňů.

11. Získal/a jsem rychlejší orientaci o umístění ovladačů a sdělovačů (kontrolek) ve vozidle.

12. Při jízdě jsem díky nácviku sledoval/a svislé a vodorovné dopravní značení a okolí vozidla s větší jistotou.

13. Díky nácviku na trenažéru jsem neměl/a problémy s rozjíždění vozidla do kopce.

14. Po nácviku na trenažéru jsem byl/a lépe připraven/a na zvládnutí nečekaných nebo krizových situací v silničním provozu. (např. střet se zvěří, náhlé zastavení vozidla, vyhýbání se nenadálým překážkám na vozovce.)

15. Na trenažéru jsem si vyzkoušel/a a díky tomu jsem při praktické jízdě lépe zvládnul/a jízdu za ztížených podmínek.( jízda v noci, za deště, sněžení, nebo mlhy,)

16. Při mojí první jízdě ve skutečném silničním provozu jsem:

17. Moje první jízda v autoškole probíhala na:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navrátil, L.Jak ovlivnil výcvik na řidičském trenažéru Vaši první jízdu v provozu. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vliv-ridicskeho-trenazeru-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.