Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv rodiny na budoucí kariéru

Vliv rodiny na budoucí kariéru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vojta
Šetření:18. 02. 2013 - 25. 02. 2013
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník mi má pomoci se zodpovězením několika hypotéz v diplomové práci v otázkách pracovního uplatnění mladých lidí a možnostech podnikání.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9780,17 %80,17 %  
Muž2419,83 %19,83 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 233226,45 %26,45 %  
263125,62 %25,62 %  
18 - 192722,31 %22,31 %  
24 - 252218,18 %18,18 %  
20 - 2197,44 %7,44 %  

Graf

3. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou5646,28 %46,28 %  
Vyšší odborná škola/ bakalář3428,1 %28,1 %  
Vysoká škola (Mgr./Ing.)1814,88 %14,88 %  
Základní škola129,92 %9,92 %  
Vyučen10,83 %0,83 %  

Graf

4. Budete dále ve studiu pokračovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9477,69 %77,69 %  
ne2722,31 %22,31 %  

Graf

5. Cítíte, že jsou rodiče (alespoň jeden z nich) vaším pracovním vzorem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3629,75 %29,75 %  
nesouhlasím3125,62 %25,62 %  
spíše nesouhlasím2419,83 %19,83 %  
souhlasím2016,53 %16,53 %  
nevím108,26 %8,26 %  

Graf

6. Jaké mají pracovní uplatnění vaši rodiče? (především živitel rodiny nebo ten, který je více vzorem pracovního/kariérního úspěchu). Pokud má více prací, zaškrtněte tu nejdůležitější z nich.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec6452,89 %52,89 %  
Zaměstnanec - vedoucí pozice2823,14 %23,14 %  
Podnikatel/Majitel firmy1512,4 %12,4 %  
Živnostník108,26 %8,26 %  
Nezaměstnaný43,31 %3,31 %  

Graf

7. Jakou kariéru máte nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6957,02 %57,02 %  
Zaměstnanec3125,62 %25,62 %  
Nezaměstnaný86,61 %6,61 %  
Zaměstnanec - vedoucí pozice75,79 %5,79 %  
Podnikatel/Majitel firmy32,48 %2,48 %  
Živnostník32,48 %2,48 %  

Graf

8. Jakou kariéru plánujete do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec - vedoucí pozice4738,84 %38,84 %  
Zaměstnanec3428,1 %28,1 %  
Podnikatel/Majitel firmy2117,36 %17,36 %  
Student86,61 %6,61 %  
Živnostník64,96 %4,96 %  
Investor/rentiér54,13 %4,13 %  

Graf

9. Cítíte, že pokud byste si vybral(a) kariéru podnikatele/majitele firmy, bude vás rodina podporovat (myšleno jak psychicky, tak případně finančně)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4436,36 %36,36 %  
souhlasím3629,75 %29,75 %  
spíše nesouhlasím1512,4 %12,4 %  
nevím1512,4 %12,4 %  
nesouhlasím119,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

  • odpověď 18 - 19:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Vaše vzdělání

7. Jakou kariéru máte nyní?

  • odpověď Student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 19 na otázku 2. Váš věk
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Vaše vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Budete dále ve studiu pokračovat?

5. Cítíte, že jsou rodiče (alespoň jeden z nich) vaším pracovním vzorem

6. Jaké mají pracovní uplatnění vaši rodiče? (především živitel rodiny nebo ten, který je více vzorem pracovního/kariérního úspěchu). Pokud má více prací, zaškrtněte tu nejdůležitější z nich.

7. Jakou kariéru máte nyní?

8. Jakou kariéru plánujete do budoucna?

9. Cítíte, že pokud byste si vybral(a) kariéru podnikatele/majitele firmy, bude vás rodina podporovat (myšleno jak psychicky, tak případně finančně)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Budete dále ve studiu pokračovat?

5. Cítíte, že jsou rodiče (alespoň jeden z nich) vaším pracovním vzorem

6. Jaké mají pracovní uplatnění vaši rodiče? (především živitel rodiny nebo ten, který je více vzorem pracovního/kariérního úspěchu). Pokud má více prací, zaškrtněte tu nejdůležitější z nich.

7. Jakou kariéru máte nyní?

8. Jakou kariéru plánujete do budoucna?

9. Cítíte, že pokud byste si vybral(a) kariéru podnikatele/majitele firmy, bude vás rodina podporovat (myšleno jak psychicky, tak případně finančně)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vojta, J.Vliv rodiny na budoucí kariéru (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-rodiny-na-budouci-karie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.