Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he

Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Bosticka
Šetření:20. 12. 2010 - 27. 12. 2010
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je poskytnutí pohledu na vliv rodinného zázemí na duševní vývoj dítěte. Jsem sám zvědav, co z toho vyleze.

 

Předem díky za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Oblast původu - narození / Area of origin - birth ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední Evropa / Central Evrope3792,5 %92,5 %  
Východní Evropa / Eastern Evrope37,5 %7,5 %  

Graf

2. Pohlaví / Sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena / Female3895 %95 %  
Muž / Male25 %5 %  

Graf

3. Společenské zařazení rodiny v době dětství / Social class of family during childhood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší střední / Lower middle class2665 %65 %  
Vyšší střední / upper middle class1332,5 %32,5 %  
Nízké / Low class12,5 %2,5 %  

Graf

4. Stěhovali jste se mezi zeměmi / Did you family migrate between countries ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne / No3997,5 %97,5 %  
Ano / Yes12,5 %2,5 %  

Graf

5. Země původu měla během dospívání režim / Country of origin had during adolescence political system ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický / Democratic3075 %75 %  
Komunistický a postkomunistický / Communist and postcommunist922,5 %22,5 %  
Komunistický / Communist12,5 %2,5 %  

Graf

6. Dosažené vzdělání rodičů / Education level your parents reached ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (vyučen) / High school (skilled)2357,5 %57,5 %  
Jeden střední (vyučen) a druhý vysoké / One parent high school (skilled) and other university degree1025 %25 %  
Oba vysoké / Both university degree615 %15 %  
Základní / Basic12,5 %2,5 %  

Graf

7. Vaše dosažené vzdělání / Education level you have reached ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké / University degree1742,5 %42,5 %  
Střední / High school graduated1537,5 %37,5 %  
Základní / Basic820 %20 %  

Graf

8. Jsou či byli rodiče věřící / Are or were your parents religious ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne / No3587,5 %87,5 %  
Ano / Yes512,5 %12,5 %  

Graf

9. Rodiče byli během Vašeho dospívání / Your parents were during your childhood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sezdaní / Married3280 %80 %  
Rozvedení / Divorced512,5 %12,5 %  
Sezdaní ale žili odděleně / Married but lived separately37,5 %7,5 %  

Graf

10. Jak byste charakterizoval(a) vztah rodičů během dětství / How would you characterize relationship of your parents ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný / Normal2357,5 %57,5 %  
Problematický / Problematic1230 %30 %  
Harmonický / Great410 %10 %  
Špatný s domácím násilím / Bad with home violence12,5 %2,5 %  

Graf

11. Jaký je Váš aktuální dojem z Vašeho dětství / What is your current impression of your childgood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šťastné ale s problémy / Happy with problems1640 %40 %  
Šťastné / Happy1435 %35 %  
Dodnes cítím následky / Still feel the effects615 %15 %  
Nešťastné / Traumatic410 %10 %  

Graf

12. Jak fungovali mezigenerační vztahy / How was relationship of your family to your grandparents ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré / Good1742,5 %42,5 %  
Skvěle / Great1332,5 %32,5 %  
Špatné / Bad922,5 %22,5 %  
Vůbec jsme se nestýkali / We did not know each other12,5 %2,5 %  

Graf

13. Jak vycházíte s rodiči v současné době / How do you get along with your parents today ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře / Good1332,5 %32,5 %  
Velmi dobře / Very good1127,5 %27,5 %  
Skvěle / Perfect615 %15 %  
Hůře / Not good615 %15 %  
Nestýkám se s rodiči / I am not in touch with them25 %5 %  
Špatně / Bad12,5 %2,5 %  
Velmi špatně / Very bad12,5 %2,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vás rodiče připravili na život v dospělosti dostatečně / Do you think your parents prepared you for adult life sufficiently ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře / Good2665 %65 %  
Perfektně / Perfect717,5 %17,5 %  
Špatně / Bad512,5 %12,5 %  
Vůbec / Not at all25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bosticka, R.Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-rodiny-na-dusev.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.