Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he

Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Bosticka
Šetření:20. 12. 2010 - 27. 12. 2010
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je poskytnutí pohledu na vliv rodinného zázemí na duševní vývoj dítěte. Jsem sám zvědav, co z toho vyleze.

 

Předem díky za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Oblast původu - narození / Area of origin - birth ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední Evropa / Central Evrope3792,5 %92,5 %  
Východní Evropa / Eastern Evrope37,5 %7,5 %  

Graf

2. Pohlaví / Sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena / Female3895 %95 %  
Muž / Male25 %5 %  

Graf

3. Společenské zařazení rodiny v době dětství / Social class of family during childhood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší střední / Lower middle class2665 %65 %  
Vyšší střední / upper middle class1332,5 %32,5 %  
Nízké / Low class12,5 %2,5 %  

Graf

4. Stěhovali jste se mezi zeměmi / Did you family migrate between countries ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne / No3997,5 %97,5 %  
Ano / Yes12,5 %2,5 %  

Graf

5. Země původu měla během dospívání režim / Country of origin had during adolescence political system ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický / Democratic3075 %75 %  
Komunistický a postkomunistický / Communist and postcommunist922,5 %22,5 %  
Komunistický / Communist12,5 %2,5 %  

Graf

6. Dosažené vzdělání rodičů / Education level your parents reached ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (vyučen) / High school (skilled)2357,5 %57,5 %  
Jeden střední (vyučen) a druhý vysoké / One parent high school (skilled) and other university degree1025 %25 %  
Oba vysoké / Both university degree615 %15 %  
Základní / Basic12,5 %2,5 %  

Graf

7. Vaše dosažené vzdělání / Education level you have reached ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké / University degree1742,5 %42,5 %  
Střední / High school graduated1537,5 %37,5 %  
Základní / Basic820 %20 %  

Graf

8. Jsou či byli rodiče věřící / Are or were your parents religious ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne / No3587,5 %87,5 %  
Ano / Yes512,5 %12,5 %  

Graf

9. Rodiče byli během Vašeho dospívání / Your parents were during your childhood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sezdaní / Married3280 %80 %  
Rozvedení / Divorced512,5 %12,5 %  
Sezdaní ale žili odděleně / Married but lived separately37,5 %7,5 %  

Graf

10. Jak byste charakterizoval(a) vztah rodičů během dětství / How would you characterize relationship of your parents ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný / Normal2357,5 %57,5 %  
Problematický / Problematic1230 %30 %  
Harmonický / Great410 %10 %  
Špatný s domácím násilím / Bad with home violence12,5 %2,5 %  

Graf

11. Jaký je Váš aktuální dojem z Vašeho dětství / What is your current impression of your childgood ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šťastné ale s problémy / Happy with problems1640 %40 %  
Šťastné / Happy1435 %35 %  
Dodnes cítím následky / Still feel the effects615 %15 %  
Nešťastné / Traumatic410 %10 %  

Graf

12. Jak fungovali mezigenerační vztahy / How was relationship of your family to your grandparents ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré / Good1742,5 %42,5 %  
Skvěle / Great1332,5 %32,5 %  
Špatné / Bad922,5 %22,5 %  
Vůbec jsme se nestýkali / We did not know each other12,5 %2,5 %  

Graf

13. Jak vycházíte s rodiči v současné době / How do you get along with your parents today ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře / Good1332,5 %32,5 %  
Velmi dobře / Very good1127,5 %27,5 %  
Skvěle / Perfect615 %15 %  
Hůře / Not good615 %15 %  
Nestýkám se s rodiči / I am not in touch with them25 %5 %  
Špatně / Bad12,5 %2,5 %  
Velmi špatně / Very bad12,5 %2,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vás rodiče připravili na život v dospělosti dostatečně / Do you think your parents prepared you for adult life sufficiently ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře / Good2665 %65 %  
Perfektně / Perfect717,5 %17,5 %  
Špatně / Bad512,5 %12,5 %  
Vůbec / Not at all25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bosticka, R.Vliv rodiny na duševní zralost dítěte / Family influence on child's he (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-rodiny-na-dusev.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.