Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv rozvodu rodičů na děti

Vliv rozvodu rodičů na děti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nyklová
Šetření:06. 04. 2013 - 08. 04. 2013
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o pár minut Vašeho času a požádala Vás o vyplnění krátkého dotazníku.
Cílem dotazníku je zjistit informovanost české veřejnosti o specifickém problému rozvodových sporů o děti - o syndromu zavrhovaného rodiče.
Výsledky použiji ve své kvalifikační práci. Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/la jste někdy pojem "syndrom zavrhovaného rodiče"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6759,82 %59,82 %  
Ne4540,18 %40,18 %  

Graf

2. Týká se Vás nebo někoho ve Vašem okolí syndrom zavrhovaného rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5070,42 %44,64 %  
Ano2129,58 %18,75 %  

Graf

3. Jestliže jste se se syndromem zavrhovaného rodiče setkal/la, jakým způsobem byl diagnostikován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl rozpoznán jedním z rodičů dítěte950 %8,04 %  
Byl rozpoznán pedagogy ve školce nebo škole316,67 %2,68 %  
Nevím316,67 %2,68 %  
Byl rozpoznán psychologem nebo terapeutem dítěte211,11 %1,79 %  
Byl rozpoznán sociálním pracovníkem211,11 %1,79 %  
člen rodiny15,56 %0,89 %  
poznala jsem sama15,56 %0,89 %  
Blízcí přátelé a rodina15,56 %0,89 %  
Byl rozpoznán pediatrem dítěte15,56 %0,89 %  

Graf

4. Proběhla, nebo probíhá, v případě syndromu zavrženého rodiče, o kterém víte, nějaká terapie, pracuje s postiženou rodinou nějaký odborník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1270,59 %10,71 %  
Ano317,65 %2,68 %  
Nevím211,76 %1,79 %  

Graf

5. Jste pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženského10291,07 %91,07 %  
Mužského108,93 %8,93 %  

Graf

6. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 až 49 let6659,46 %58,93 %  
méně než 29 let4439,64 %39,29 %  
více než 50 let10,9 %0,89 %  

Graf

7. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší nebo vysokoškolské6054,05 %53,57 %  
Střední4540,54 %40,18 %  
Základní65,41 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšel/la jste někdy pojem "syndrom zavrhovaného rodiče"?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Týká se Vás nebo někoho ve Vašem okolí syndrom zavrhovaného rodiče?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Proběhla, nebo probíhá, v případě syndromu zavrženého rodiče, o kterém víte, nějaká terapie, pracuje s postiženou rodinou nějaký odborník?

2. Týká se Vás nebo někoho ve Vašem okolí syndrom zavrhovaného rodiče?

  • odpověď Ano:
    • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Proběhla, nebo probíhá, v případě syndromu zavrženého rodiče, o kterém víte, nějaká terapie, pracuje s postiženou rodinou nějaký odborník?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/la jste někdy pojem "syndrom zavrhovaného rodiče"?

2. Týká se Vás nebo někoho ve Vašem okolí syndrom zavrhovaného rodiče?

4. Proběhla, nebo probíhá, v případě syndromu zavrženého rodiče, o kterém víte, nějaká terapie, pracuje s postiženou rodinou nějaký odborník?

5. Jste pohlaví:

6. Váš věk:

7. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/la jste někdy pojem "syndrom zavrhovaného rodiče"?

2. Týká se Vás nebo někoho ve Vašem okolí syndrom zavrhovaného rodiče?

4. Proběhla, nebo probíhá, v případě syndromu zavrženého rodiče, o kterém víte, nějaká terapie, pracuje s postiženou rodinou nějaký odborník?

5. Jste pohlaví:

6. Váš věk:

7. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nyklová, B.Vliv rozvodu rodičů na děti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-rozvodu-rodicu-na-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.