Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv růstu cen energií na uživatele

Vliv růstu cen energií na uživatele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Nečasová
Šetření:08. 12. 2021 - 25. 12. 2021
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

do rukou se Vám dostal dotazník, který má za úkol zjistit, jaký vliv na Vás má růst cen energií, který se globálně týká každého z nás. Dotazník je anonymní a obsahuje 7 jednoduchých otázek, které Vám nezaberou více než 2 minuty Vašeho času. Vždy prosím o zaškrtnutí jedné odpovědi.

Předem Vám děkuji za Vaši otevřenost, zpětnou vazbu a také za Váš čas, který věnujete tomuto dotazníku.

Děkuji, Martina Nečasová (student FES UPCE)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš hlavní zdroj k vytápění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zemní plyn9946,48 %46,48 %  
Dálkově dodávané teplo5123,94 %23,94 %  
Elektřina2813,15 %13,15 %  
Uhlí104,69 %4,69 %  
Tepelné čerpadlo83,76 %3,76 %  
Dřevo73,29 %3,29 %  
Biomasa62,82 %2,82 %  
Kapalná paliva20,94 %0,94 %  
Solární energie10,47 %0,47 %  
dřevěné pelety10,47 %0,47 %  

Graf

2. Jakou peněžní částku (Kč) platíte měsíčně za vytápění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2000,- až 3999,-8640,38 %40,38 %  
Méně než 1999,-8539,91 %39,91 %  
4000,- až 5999,-2612,21 %12,21 %  
8000,- až 9999,-104,69 %4,69 %  
6000,- až 7999,-52,35 %2,35 %  
10 000,- a více10,47 %0,47 %  

Graf

3. Jak hodnotíte kvalitu služeb Vašeho dodavatele energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá8539,91 %39,91 %  
Velmi dobrá7836,62 %36,62 %  
Nespokojenost219,86 %9,86 %  
Spíše horší198,92 %8,92 %  
Nevím104,69 %4,69 %  

Graf

4. Jak na Vás působí globální zdražování energií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dotklo se mě to částečně10951,17 %51,17 %  
Výrazně se mě dotklo6530,52 %30,52 %  
Nedotklo se mě to vůbec3918,31 %18,31 %  

Graf

5. Přemýšlíte o změně Vašeho dodavatele energií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15673,24 %73,24 %  
Ano5726,76 %26,76 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž10750,23 %50,23 %  
Žena10649,77 %49,77 %  

Graf

7. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 až 458539,91 %39,91 %  
46 až 596430,05 %30,05 %  
60 až 754219,72 %19,72 %  
13 až 29209,39 %9,39 %  
76 až 8920,94 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak na Vás působí globální zdražování energií?

  • odpověď Výrazně se mě dotklo:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8000,- až 9999,- na otázku 2. Jakou peněžní částku (Kč) platíte měsíčně za vytápění?
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespokojenost na otázku 3. Jak hodnotíte kvalitu služeb Vašeho dodavatele energie?

5. Přemýšlíte o změně Vašeho dodavatele energií?

  • odpověď Ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespokojenost na otázku 3. Jak hodnotíte kvalitu služeb Vašeho dodavatele energie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš hlavní zdroj k vytápění?

2. Jakou peněžní částku (Kč) platíte měsíčně za vytápění?

3. Jak hodnotíte kvalitu služeb Vašeho dodavatele energie?

4. Jak na Vás působí globální zdražování energií?

5. Přemýšlíte o změně Vašeho dodavatele energií?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaká je Vaše věková kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš hlavní zdroj k vytápění?

2. Jakou peněžní částku (Kč) platíte měsíčně za vytápění?

3. Jak hodnotíte kvalitu služeb Vašeho dodavatele energie?

4. Jak na Vás působí globální zdražování energií?

5. Přemýšlíte o změně Vašeho dodavatele energií?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaká je Vaše věková kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nečasová, M.Vliv růstu cen energií na uživatele (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vliv-rustu-cen-energii-na-uz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.