Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sexu na výsledky studentů

Vliv sexu na výsledky studentů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Mlsna
Šetření:12. 04. 2013 - 17. 04. 2013
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentem Vysoké školy ekonomické v Praze a píši seminární práci na téma "Vliv sexu na studijní výsledky vysokoškolských studentů". Tento dotazník je určen studentům vysokých škol, jeho účelem je zjistit, zda má sex pozitivní vliv na studijní výsledky. Dotazník je anonymní. Jedná se o 10 jednoduchých otázek, snad na max. 2 minuty.

 

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9663,58 %63,58 %  
Muž5536,42 %36,42 %  

Graf

2. Studovaný ročník:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33825,17 %25,17 %  
53422,52 %22,52 %  
42919,21 %19,21 %  
12919,21 %19,21 %  
22113,91 %13,91 %  

Graf

3. Dosažený studijní průměr v posledním semestru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,51 - 2,05939,07 %39,07 %  
2,01 - 2,54831,79 %31,79 %  
1,0 - 1,52717,88 %17,88 %  
2,51 - 3,0159,93 %9,93 %  
3,01 a více21,32 %1,32 %  

Graf

4. Frekvence pohlavního styku (za týden) během posledního studijního období:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 2 x6845,03 %45,03 %  
0 x3523,18 %23,18 %  
3 - 4 x2818,54 %18,54 %  
5 a více2013,25 %13,25 %  

Graf

5. Jaké jsou Vaše nejčastější motivace k pohlavnímu styku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sexuální zvrušení12784,11 %84,11 %  
Odreagování, "přijít na jiné myšlenky"6643,71 %43,71 %  
Zvyk, pravidelnost3523,18 %23,18 %  
Jiné2919,21 %19,21 %  
Stres, frustrace, "špatná nálada"149,27 %9,27 %  
Nuda85,3 %5,3 %  

Graf

6. Které z nabízených typů aktivního odpočinku během učení považujete za nejvhodnější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sex9764,24 %64,24 %  
Procházka, jóga, stretching7952,32 %52,32 %  
Běh, jízda na kole6442,38 %42,38 %  
Posilování, fitness3422,52 %22,52 %  
Míčové sporty2516,56 %16,56 %  

Graf

7. Považujete sex za vhodný formu aktivního odpočinku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13388,08 %88,08 %  
ne1811,92 %11,92 %  

Graf

8. Pozoroval/a jste na sobě někdy, že by pohlavní styk (pravidelný i nepravidelný) měl pozitivní vliv na vaše studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9864,9 %64,9 %  
Ano5133,77 %33,77 %  
Ne, spíše negativní21,32 %1,32 %  

Graf

9. Změnil/a byste frekvenci pohlavního styku během zkouškového období, v případě platnosti předpokladu, že sex má pozitivní vliv na vámi dosažené studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9462,25 %62,25 %  
ne5737,75 %37,75 %  

Graf

10. Považujete za společenský přijatelné, aby sex byl použit jako prostředek ke stimulaci výkonnosti studenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, sex je součástí partnerského vztahu a měl by sloužit pouze k jeho upevnění a zkvalitnění7247,68 %47,68 %  
Ano, považuji6543,05 %43,05 %  
Ne, jiné důvody138,61 %8,61 %  
Ne, náboženské důvody10,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké jsou Vaše nejčastější motivace k pohlavnímu styku:

  • odpověď Odreagování, "přijít na jiné myšlenky":
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stres, frustrace, "špatná nálada" na otázku 5. Jaké jsou Vaše nejčastější motivace k pohlavnímu styku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Studovaný ročník:

3. Dosažený studijní průměr v posledním semestru:

4. Frekvence pohlavního styku (za týden) během posledního studijního období:

5. Jaké jsou Vaše nejčastější motivace k pohlavnímu styku:

6. Které z nabízených typů aktivního odpočinku během učení považujete za nejvhodnější:

7. Považujete sex za vhodný formu aktivního odpočinku?

8. Pozoroval/a jste na sobě někdy, že by pohlavní styk (pravidelný i nepravidelný) měl pozitivní vliv na vaše studijní výsledky?

9. Změnil/a byste frekvenci pohlavního styku během zkouškového období, v případě platnosti předpokladu, že sex má pozitivní vliv na vámi dosažené studijní výsledky?

10. Považujete za společenský přijatelné, aby sex byl použit jako prostředek ke stimulaci výkonnosti studenta?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Studovaný ročník:

3. Dosažený studijní průměr v posledním semestru:

4. Frekvence pohlavního styku (za týden) během posledního studijního období:

5. Jaké jsou Vaše nejčastější motivace k pohlavnímu styku:

6. Které z nabízených typů aktivního odpočinku během učení považujete za nejvhodnější:

7. Považujete sex za vhodný formu aktivního odpočinku?

8. Pozoroval/a jste na sobě někdy, že by pohlavní styk (pravidelný i nepravidelný) měl pozitivní vliv na vaše studijní výsledky?

9. Změnil/a byste frekvenci pohlavního styku během zkouškového období, v případě platnosti předpokladu, že sex má pozitivní vliv na vámi dosažené studijní výsledky?

10. Považujete za společenský přijatelné, aby sex byl použit jako prostředek ke stimulaci výkonnosti studenta?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mlsna, M.Vliv sexu na výsledky studentů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-sexu-na-vysledky-studen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.