Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv školy na kulturní povědomí

Vliv školy na kulturní povědomí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Skřebská
Šetření:01. 01. 2012 - 03. 01. 2012
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění dotazníku ohledně vlivu školy na kulturní povědomí české společnosti. Studuji vysokoškolský obor spojený s kulturou a o české školství se dlouhodobě zajímám, proto se stal tento průzkum součástí mé seminární práce. 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, zda a jak škola poskytuje informace týkající se kultury, dokáže žáky dostatečně informovat a zaujmout, jak jsou studenti spokojeni. Proto se otázky týkají zejména ZŠ a SŠ. 

Za vyplnění předem děkuji! 

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte prosím, nakolik je pro Vás zajímavé téma kultura. (1-velmi zajímavé, 5-vůbec mne nezajímá)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23235,16 %35,16 %  
13134,07 %34,07 %  
31718,68 %18,68 %  
488,79 %8,79 %  
533,3 %3,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.88
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:2

Graf

2. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny hudební výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ale jen na prvním stupniotázka č. 3, Ano, ale jen na druhém stupniotázka č. 3, Ano, po celou dobu školní docházkyotázka č. 3, Ne, neprobíhalyotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, po celou dobu školní docházky7784,62 %84,62 %  
Ano, ale jen na prvním stupni1010,99 %10,99 %  
Ano, ale jen na druhém stupni33,3 %3,3 %  
Ne, neprobíhaly11,1 %1,1 %  

Graf

3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bavily mne2.7781.684
Byly oddechové2.0441.198
Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)3.71.588
Byly poučné3.3671.521
Byly zajímavé3.1331.516
Byly nudné31.8
Byly zbytečné3.1441.901
Stresovaly mne4.1671.45

Graf

4. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny hudební výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, probíhalyotázka č. 5, Ne, neprobíhalyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neprobíhaly5863,74 %63,74 %  
Ano, probíhaly3336,26 %36,26 %  

Graf

5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bavily mne2.2731.592
Byly oddechové2.1210.955
Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)3.031.848
Byly poučné2.7271.35
Byly zajímavé2.5451.702
Byly nudné3.3641.747
Byly zbytečné3.1822.27
Stresovaly mne4.4240.79

Graf

6. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ale jen na prvním stupniotázka č. 7, Ano, ale jen na druhém stupniotázka č. 7, Ano, po celou dobu školní docházkyotázka č. 7, Ne, neprobíhalyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, po celou dobu školní docházky7986,81 %86,81 %  
Ano, ale jen na prvním stupni99,89 %9,89 %  
Ne, neprobíhaly33,3 %3,3 %  

Graf

7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bavily mne2.4891.773
Byly oddechové1.9321.245
Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)3.171.96
Byly poučné3.4771.636
Byly zajímavé2.831.664
Byly nudné3.2611.557
Byly zbytečné3.3072.008
Stresovaly mne4.0681.814

Graf

8. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, probíhalyotázka č. 9, Ne, neprobíhalyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neprobíhaly5156,04 %56,04 %  
Ano, probíhaly4043,96 %43,96 %  

Graf

9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bavily mne2.31.61
Byly oddechové1.9751.124
Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)2.951.948
Byly poučné2.451.448
Byly zajímavé2.2251.374
Byly nudné3.51.85
Byly zbytečné3.62.19
Stresovaly mne4.2750.699

Graf

10. Setkal/a jste při výuce s těmito oblastmi? (možno označit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadlo (na ZŠ)5156,04 %56,04 %  
Divadlo (na ŠŠ)4953,85 %53,85 %  
Film/audiovizuální kultura (na SŠ)4043,96 %43,96 %  
Film/audiovizuální kultura (na ZŠ)2729,67 %29,67 %  
Žádná z možností2527,47 %27,47 %  
Tanec (na ZŠ)1920,88 %20,88 %  
Tanec (na SŠ)1819,78 %19,78 %  

Graf

11. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Toto učivo je zajímavé5257,14 %57,14 %  
Toto učivo je inspirující3437,36 %37,36 %  
Toto učivo by se mělo probírat ve větší míře2628,57 %28,57 %  
Toto učivo je důležité a nemělo by chybět2224,18 %24,18 %  
Toto učivo není moc důležité1819,78 %19,78 %  
Tohoto učiva se probírá tak akorát99,89 %9,89 %  
Toto učivo je zbytečné66,59 %6,59 %  
Tohoto učiva by se mělo probírat méně44,4 %4,4 %  

Graf

12. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Toto učivo je zajímavé4347,25 %47,25 %  
Toto učivo je inspirující3336,26 %36,26 %  
Toto učivo by se mělo probírat ve větší míře2830,77 %30,77 %  
Toto učivo je důležité a nemělo by chybět2830,77 %30,77 %  
Tohoto učiva se probírá tak akorát1617,58 %17,58 %  
Toto učivo není moc důležité1516,48 %16,48 %  
Toto učivo je zbytečné88,79 %8,79 %  
Tohoto učiva by se mělo probírat méně55,49 %5,49 %  

Graf

13. Navštěvoval/a jste během školní docházky (ZŠ i SŠ) nějaké kroužky/volnočasové aktivity, spojené s kulturou? (např. hra na hudební nástroj, dramatický kroužek, tanec,atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jedenotázka č. 14, Ano, několikotázka č. 14, Ne, žádnýotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několik4549,45 %49,45 %  
Ano, jeden2527,47 %27,47 %  
Ne, žádný2123,08 %23,08 %  

Graf

14. Hrála při výběru této aktivity nějakou roli škola? (možné zaškrtnout i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nehrála3347,14 %36,26 %  
Ano, odehrávala se ve škole1622,86 %17,58 %  
Ano, dozvěděla jsem se o ní ve škole, ale mimo výuku (školní nástěnka, rozhlas,...)1521,43 %16,48 %  
Ano, začal/a jsem se o ni zajímat při výuce912,86 %9,89 %  
Ano, dozvěděla jsem se o ní od spolužáků912,86 %9,89 %  
Nevím68,57 %6,59 %  

Graf

15. Jak často se věnujete těmto aktivitám? (1-velmi často, 5-vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sledování filmu v TV2.8791.557
Návštěva divadla3.1981.214
Návštěva kina3.111.219
Návštěva koncertu3.1541.515
Návštěva výstavy/galerie3.7691.123
Návštěva tanečního vystoupení4.0661.314

Graf

16. Jaká je Vaše současná situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ3740,66 %40,66 %  
Student SŠ/gymnázia/učiliště2729,67 %29,67 %  
Pracující student VŠ1415,38 %15,38 %  
Pracující66,59 %6,59 %  
Žák ZŠ33,3 %3,3 %  
Nezaměstnaný11,1 %1,1 %  
Pracující student VOŠ11,1 %1,1 %  
nic11,1 %1,1 %  
mateřská dovolená11,1 %1,1 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 25 let6268,13 %68,13 %  
15 až 1 let2021,98 %21,98 %  
26 až 35 let44,4 %4,4 %  
36 let a více33,3 %3,3 %  
Méně než 15 let22,2 %2,2 %  

Graf

18. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5964,84 %64,84 %  
Muž3235,16 %35,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

 • odpověď Bavily mne=1:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=1 na otázku 3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Byly nudné=5:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=1 na otázku 3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Stresovaly mne=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly nudné=5 na otázku 3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=1 na otázku 3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavily mne=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

4. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny hudební výchovy?

 • odpověď Ano, probíhaly:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavily mne=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=2 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly poučné=2 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=2 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zbytečné=5 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stresovaly mne=5 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Ne, neprobíhaly:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 1. Ohodnoťte prosím, nakolik je pro Vás zajímavé téma kultura. (1-velmi zajímavé, 5-vůbec mne nezajímá)

5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

 • odpověď Byly poučné=2:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=2 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Stresovaly mne=5:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavily mne=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

 • odpověď Byly oddechové=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly nudné=5 na otázku 7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Byly poučné=5:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=5 na otázku 7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Byly zajímavé=1:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly poučné=1 na otázku 7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
 • odpověď Stresovaly mne=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stresovaly mne=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

8. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

 • odpověď Ano, probíhaly:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavily mne=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavily mne=2 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly nudné=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly oddechové=2 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly poučné=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly poučné=2 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=2 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zbytečné=4 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zbytečné=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)=2 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stresovaly mne=4 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stresovaly mne=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

 • odpověď Byly zbytečné=5:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly nudné=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

10. Setkal/a jste při výuce s těmito oblastmi? (možno označit i více možností)

 • odpověď Divadlo (na ŠŠ):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tanec (na SŠ) na otázku 10. Setkal/a jste při výuce s těmito oblastmi? (možno označit i více možností)

11. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na ZŠ?

 • odpověď Toto učivo je zajímavé:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly nudné=5 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byly zajímavé=1 na otázku 9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inspirovaly mne (např.k vlastní činnosti, vyhledání informací,..)=2 na otázku 3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

16. Jaká je Vaše současná situace?

 • odpověď Student SŠ/gymnázia/učiliště:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 až 1 let na otázku 17. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte prosím, nakolik je pro Vás zajímavé téma kultura. (1-velmi zajímavé, 5-vůbec mne nezajímá)

2. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny hudební výchovy?

3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

4. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny hudební výchovy?

5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

6. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

8. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

10. Setkal/a jste při výuce s těmito oblastmi? (možno označit i více možností)

11. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na ZŠ?

12. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na SŠ?

13. Navštěvoval/a jste během školní docházky (ZŠ i SŠ) nějaké kroužky/volnočasové aktivity, spojené s kulturou? (např. hra na hudební nástroj, dramatický kroužek, tanec,atd.)

14. Hrála při výběru této aktivity nějakou roli škola? (možné zaškrtnout i více možností)

15. Jak často se věnujete těmto aktivitám? (1-velmi často, 5-vůbec)

16. Jaká je Vaše současná situace?

17. Jaký je Váš věk?

18. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte prosím, nakolik je pro Vás zajímavé téma kultura. (1-velmi zajímavé, 5-vůbec mne nezajímá)

2. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny hudební výchovy?

3. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

4. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny hudební výchovy?

5. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

6. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a základní školu, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

7. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

8. Probíhaly v době, kdy jste navštěvoval/a střední školu/gymnázium/učiliště, pravidelné hodiny výtvarné výchovy?

9. Na škále ohodnoťte, jak na Vás tyto hodiny působily (1-rozhodně ano, 5-rozhodně ne)

10. Setkal/a jste při výuce s těmito oblastmi? (možno označit i více možností)

11. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na ZŠ?

12. Jaký je váš názor na probírání učiva o filmu, divadle a tanci ve výuce na SŠ?

13. Navštěvoval/a jste během školní docházky (ZŠ i SŠ) nějaké kroužky/volnočasové aktivity, spojené s kulturou? (např. hra na hudební nástroj, dramatický kroužek, tanec,atd.)

14. Hrála při výběru této aktivity nějakou roli škola? (možné zaškrtnout i více možností)

15. Jak často se věnujete těmto aktivitám? (1-velmi často, 5-vůbec)

16. Jaká je Vaše současná situace?

17. Jaký je Váš věk?

18. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skřebská, A.Vliv školy na kulturní povědomí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-skoly-na-kulturni-poved.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.