Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv slevových portálů na kvalitu služeb cestovního ruchu

Vliv slevových portálů na kvalitu služeb cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Janurová
Šetření:11. 01. 2014 - 18. 01. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjistit vliv slevových portálů na kvalitu služeb cestovního ruchu.

Odpovědi respondentů

1. Nakupovali jste někdy na slevových portálech hromadného nakupování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4875 %75 %  
ne1625 %25 %  

Graf

2. Zakoupili jste někdy na slevových portálech služby cestovního ruchu (např. ubytování, zájezd, jídlo v restauraci atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4287,5 %65,63 %  
ne612,5 %9,38 %  

Graf

3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
balíček ubytovacích a stravovacích služeb2354,76 %35,94 %  
stravovací služby2047,62 %31,25 %  
ubytovací služby1433,33 %21,88 %  
zájezd1330,95 %20,31 %  
jiné37,14 %4,69 %  

Graf

4. Jak jste byli spokojeni s kvalitou služeb prodávaných prostřednictvím slevových portálů?

(1 - nejhorší, 10 - nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81023,81 %15,63 %  
6819,05 %12,5 %  
7716,67 %10,94 %  
449,52 %6,25 %  
349,52 %6,25 %  
537,14 %4,69 %  
1037,14 %4,69 %  
924,76 %3,13 %  
212,38 %1,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.45
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.23
Směrodatná odchylka:1.8
Medián:7
Modus:8

Graf

5. Připadalo Vám, že dostáváte méně kvalitní služby, než plně platící zákazníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1842,86 %28,13 %  
ano1740,48 %26,56 %  
nevím716,67 %10,94 %  

Graf

6. Vrátili byste se do některého z navštívených zařízení i za plnou cenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2661,9 %40,63 %  
ano921,43 %14,06 %  
nevím716,67 %10,94 %  

Graf

7. Na slevových portálech průměrně ročně utratím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.001 - 6.000 Kč1433,33 %21,88 %  
1.001 - 3.000 Kč1023,81 %15,63 %  
0 - 1.000 Kč921,43 %14,06 %  
6.001 - 10.000 Kč614,29 %9,38 %  
více než 10.000 Kč37,14 %4,69 %  

Graf

8. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4265,63 %65,63 %  
muž2234,38 %34,38 %  

Graf

9. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let2945,31 %45,31 %  
26 - 35 let2031,25 %31,25 %  
36 - 45 let914,06 %14,06 %  
46 - 55 let34,69 %4,69 %  
56 a více let23,13 %3,13 %  
10 - 18 let11,56 %1,56 %  

Graf

10. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2742,19 %42,19 %  
student2335,94 %35,94 %  
nezaměstnaný/á69,38 %9,38 %  
na mateřské dovolené46,25 %6,25 %  
důchodce23,13 %3,13 %  
jiné23,13 %3,13 %  

Graf

11. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3453,13 %53,13 %  
vysokoškolské2335,94 %35,94 %  
jiné34,69 %4,69 %  
vyučený/á34,69 %4,69 %  
základní11,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zakoupili jste někdy na slevových portálech služby cestovního ruchu (např. ubytování, zájezd, jídlo v restauraci atp.)?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi balíček ubytovacích a stravovacích služeb na otázku 3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stravovací služby na otázku 3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ubytovací služby na otázku 3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájezd na otázku 3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 4. Jak jste byli spokojeni s kvalitou služeb prodávaných prostřednictvím slevových portálů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Připadalo Vám, že dostáváte méně kvalitní služby, než plně platící zákazníci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Připadalo Vám, že dostáváte méně kvalitní služby, než plně platící zákazníci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Vrátili byste se do některého z navštívených zařízení i za plnou cenu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1.001 - 3.000 Kč na otázku 7. Na slevových portálech průměrně ročně utratím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3.001 - 6.000 Kč na otázku 7. Na slevových portálech průměrně ročně utratím:

9. Je mi:

 • odpověď 19 - 25 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 10. Jsem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupovali jste někdy na slevových portálech hromadného nakupování?

2. Zakoupili jste někdy na slevových portálech služby cestovního ruchu (např. ubytování, zájezd, jídlo v restauraci atp.)?

3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:

4. Jak jste byli spokojeni s kvalitou služeb prodávaných prostřednictvím slevových portálů?

5. Připadalo Vám, že dostáváte méně kvalitní služby, než plně platící zákazníci?

6. Vrátili byste se do některého z navštívených zařízení i za plnou cenu?

7. Na slevových portálech průměrně ročně utratím:

8. Jsem:

9. Je mi:

10. Jsem:

11. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupovali jste někdy na slevových portálech hromadného nakupování?

2. Zakoupili jste někdy na slevových portálech služby cestovního ruchu (např. ubytování, zájezd, jídlo v restauraci atp.)?

3. Zakoupili jste poukaz na tyto služby cestovního ruchu:

4. Jak jste byli spokojeni s kvalitou služeb prodávaných prostřednictvím slevových portálů?

5. Připadalo Vám, že dostáváte méně kvalitní služby, než plně platící zákazníci?

6. Vrátili byste se do některého z navštívených zařízení i za plnou cenu?

7. Na slevových portálech průměrně ročně utratím:

8. Jsem:

9. Je mi:

10. Jsem:

11. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janurová, M.Vliv slevových portálů na kvalitu služeb cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-slevovych-portalu-na-kv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.