Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv směnného provozu na spánek

Vliv směnného provozu na spánek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jindřiška Hřívová
Šetření:13. 02. 2012 - 23. 02. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

prosíme Vás o vyplnění dotazníku, ve kterém zkoumám vliv směnného provozu na spánek a zdraví člověka. Informace, které s Vaší pomocí získáme, zpracujeme a použijeme v bakalářské práci s názvem "Noční zaměstnání, spánek a zdraví."

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let4546,88 %46,88 %  
26-35 let3132,29 %32,29 %  
36-45 let1616,67 %16,67 %  
46-55 let33,13 %3,13 %  
více než 55 let11,04 %1,04 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let5860,42 %60,42 %  
6-10 let1717,71 %17,71 %  
11-20 let1414,58 %14,58 %  
více než 20 let77,29 %7,29 %  

Graf

3. Během denní směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odpočatě2.511.229
Soustředěně2.1350.95
Výkonně2.2081.061
Empaticky2.3331.056
Trpělivě2.2710.989

Graf

4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odpočatě3.1671.764
Soustředěně3.011.323
Výkonně31.104
Empaticky3.0311.28
Trpělivě2.9381.454

Graf

5. Pracujete raději v denních směnách ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5759,38 %59,38 %  
ne2323,96 %23,96 %  
nevím1616,67 %16,67 %  

Graf

6. Pracujete raději v nočních směnách ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5557,29 %57,29 %  
ano2526,04 %26,04 %  
nevím1616,67 %16,67 %  

Graf

7. Jak snášíte při střídání směn přechod z denní na noční ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32930,21 %30,21 %  
22526,04 %26,04 %  
51616,67 %16,67 %  
41616,67 %16,67 %  
11010,42 %10,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.03
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Jak snášíte při střídání směn přechod z noční na denní ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32829,17 %29,17 %  
42526,04 %26,04 %  
52425 %25 %  
21414,58 %14,58 %  
155,21 %5,21 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:3

Graf

9. Cítíte se po nočním spánku více odpočatí, než po spánku během dne ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7275 %75 %  
ne1818,75 %18,75 %  
nevím66,25 %6,25 %  

Graf

10. Lidé se dají rozdělit na tzv. skřivany a sovy. Skřivani bez potíží vstávají ráno, maximum aktivity mají přes den a večer jsou brzy unaveni. Sovy ráno obtížně vstávají, vrchol aktivity mají večer a v noci. Za jaký typ se považujete Vy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sova5052,08 %52,08 %  
Skřivan4647,92 %47,92 %  

Graf

11. Ovlivňuje práce ve směnném provozu negativně Váš spánek ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7173,96 %73,96 %  
Ne2526,04 %26,04 %  

Graf

12. Vyberte z následujících variant ty, které nejlépe charakterizují, jak se směnná práce negativně projevuje na Vašem spánku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez pocitu odpočinku po probuzení4157,75 %42,71 %  
Přerušovaný spánek3954,93 %40,63 %  
Kratší doba spánku3853,52 %39,58 %  
Ztížené usínání3549,3 %36,46 %  
Obtížné probouzení2738,03 %28,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu ?

 • odpověď 1-5 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 1. Kolik je Vám let ?

5. Pracujete raději v denních směnách ?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empaticky=5 na otázku 4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Pracujete raději v nočních směnách ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočatě=5 na otázku 4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

6. Pracujete raději v nočních směnách ?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočatě=5 na otázku 4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pracujete raději v denních směnách ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empaticky=5 na otázku 4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let ?

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu ?

3. Během denní směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

5. Pracujete raději v denních směnách ?

6. Pracujete raději v nočních směnách ?

7. Jak snášíte při střídání směn přechod z denní na noční ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

8. Jak snášíte při střídání směn přechod z noční na denní ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

9. Cítíte se po nočním spánku více odpočatí, než po spánku během dne ?

10. Lidé se dají rozdělit na tzv. skřivany a sovy. Skřivani bez potíží vstávají ráno, maximum aktivity mají přes den a večer jsou brzy unaveni. Sovy ráno obtížně vstávají, vrchol aktivity mají večer a v noci. Za jaký typ se považujete Vy ?

11. Ovlivňuje práce ve směnném provozu negativně Váš spánek ?

12. Vyberte z následujících variant ty, které nejlépe charakterizují, jak se směnná práce negativně projevuje na Vašem spánku:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let ?

2. Jak dlouho pracujete ve směnném provozu ?

3. Během denní směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

4. Během noční směny se cítíte: (známkujte jako ve škole)

5. Pracujete raději v denních směnách ?

6. Pracujete raději v nočních směnách ?

7. Jak snášíte při střídání směn přechod z denní na noční ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

8. Jak snášíte při střídání směn přechod z noční na denní ? (1-velmi dobře 5-velmi špatně)

9. Cítíte se po nočním spánku více odpočatí, než po spánku během dne ?

10. Lidé se dají rozdělit na tzv. skřivany a sovy. Skřivani bez potíží vstávají ráno, maximum aktivity mají přes den a večer jsou brzy unaveni. Sovy ráno obtížně vstávají, vrchol aktivity mají večer a v noci. Za jaký typ se považujete Vy ?

11. Ovlivňuje práce ve směnném provozu negativně Váš spánek ?

12. Vyberte z následujících variant ty, které nejlépe charakterizují, jak se směnná práce negativně projevuje na Vašem spánku:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hřívová, J.Vliv směnného provozu na spánek (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-smenneho-provozu-na-spa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.