Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sociálních sítí na život člověka

Vliv sociálních sítí na život člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Diana Součková
Šetření:22. 10. 2015 - 05. 11. 2015
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji VOŠ, obor sociální práce a sociální pedagogika. Tento dotazník bude součástí mé absolventské práce, ve které se zabývám vlivem sociálních sítí na člověka.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11267,47 %67,47 %  
muž5432,53 %32,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 18 letotázka č. 3, 18-25 letotázka č. 3, 26-35 letotázka č. 3, 35-45 letotázka č. 3, 46 let a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let5432,53 %32,53 %  
26-35 let4426,51 %26,51 %  
35-45 let3822,89 %22,89 %  
46 let a více1810,84 %10,84 %  
do 18 let127,23 %7,23 %  

Graf

3. Jste ženatý, vdaná nebo svobodný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženatýotázka č. 4, vdanáotázka č. 4, svobodný/áotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á8853,01 %53,01 %  
vdaná4728,31 %28,31 %  
ženatý3118,67 %18,67 %  

Graf

4. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [městootázka č. 5, vesniceotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město11267,47 %67,47 %  
vesnice5432,53 %32,53 %  

Graf

5. Jaké máte nejvíce dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bez vzděláníotázka č. 6, základníotázka č. 6, učební oborotázka č. 6, střední školaotázka č. 6, vysoká školaotázka č. 6, vyšší odborná školaotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola8853,01 %53,01 %  
vysoká škola3822,89 %22,89 %  
učební obor2112,65 %12,65 %  
základní127,23 %7,23 %  
vyšší odborná škola74,22 %4,22 %  

Graf

6. Kolik využíváte sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnou → konec dotazníku, 1otázka č. 7, 2-3otázka č. 7, 4-5otázka č. 7, více než 5otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19054,22 %54,22 %  
2-35030,12 %30,12 %  
žádnou1710,24 %10,24 %  
4-574,22 %4,22 %  
více než 521,2 %1,2 %  

Graf

7. Pokud nevyužíváte žádnou sociální síť, tak proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) Nepootřebuji 2) jako učitel vím o jejich negativním vlivu 3) jako IT vím o jasných rizicích zneužití

A proč ano? Nepotřebuju to. Spíš mě zajímá, proč je v možnostech žádnou a následné povinné otázky s touto možností nepočítají. Jak můžu být nenulovou dobu na sociální síti, pokud žádnou nemám?

Baví mě to

Když už zobrazujete otázky po jedné, byl by takový problém podle předchozí odpovědi zobrazit pouze buď tuto, nebo následující otázku?

Mám rád svý soukromý :-)

8. Pokud využíváte více než 1 sociální síť, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani nevím

ani nevím, tak nějak k tomu došlo

Baví mě to

baví mě to

baví mě to

baví mě to - přehled o mých přátelích

Bohatě to stačí, stejně je to jen pro zábavu...

facebook soukromně, linkedln pracovně

Chci vědět o více lidech

Je to zábava

jsem víc v kontaktu s různýma lidma

jsou to pro mě velice dobře dostupné informace

K čemu? Linked in bohatě stačí

každá je jiná, jiný okruh lidí

Každá je trošku jiná, vyšlo to vlastně náhodou

Každá síť nabízí jiné možnosti

Když už zobrazujete otázky po jedné, byl by takový problém podle předchozí odpovědi zobrazit pouze buď tuto, nebo předchozí otázku?

Komunikace

komunikace,informace

Kvůli komunikaci

Kvůli rychlému spojení s přáteli

kvůli škole, kontakt se spolužáky

Liší se

mám větší přehled

Na kazde siti je jina skupina lidi.

na některých sítích sdílím pouze určité věci.

podle nálady

pro komunikaci, domlouvání, škola apod.

proč asi, baví mě to ne?

propagace, snadnější komunikace

Protože chci? Co je to za otázku proboha?

protože každá nabízí jiné výhody

protože mám jeden "spící" profil na síti, kterou nevyužívám a asi bych z profesního hlediska měla, a jeden na síti, kam občas nahlédnu

přehled, kontakty

rozdielnosť funkcii jednotlivých SS

Různé využití různých soc. sítí

sociální sítě mě dost baví

škola

tam to žije :)

Trend, spojení s přáteli i novými lidmi, tzv se ,,vezu s davem"

v dnešní době nutnost

ze zvědavosti

9. Jak často jste na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neustáleotázka č. 10, téměř každý denotázka č. 10, jednou týdněotázka č. 10, jen výjimečněotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř každý den9864,05 %59,04 %  
neustále3422,22 %20,48 %  
jednou týdně127,84 %7,23 %  
jen výjimečně95,88 %5,42 %  

Graf

10. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 1 hodinyotázka č. 11, 1-2 hodinyotázka č. 11, 2-4 hodinyotázka č. 11, víceotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 hodiny6743,79 %40,36 %  
1-2 hodiny4730,72 %28,31 %  
2-4 hodiny2415,69 %14,46 %  
více159,8 %9,04 %  

Graf

11. Kde se nejčastěji připojujete na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [domaotázka č. 12, škola/zaměstnáníotázka č. 12, venkuotázka č. 12, téměř všudeotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma10266,67 %61,45 %  
téměř všude2616,99 %15,66 %  
škola/zaměstnání2516,34 %15,06 %  

Graf

12. Vyplňují váš volný čas hlavně sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíš anootázka č. 13, častootázka č. 13, velmi málootázka č. 13, vůbecotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo6240,52 %37,35 %  
často5334,64 %31,93 %  
vůbec2616,99 %15,66 %  
spíš ano127,84 %7,23 %  

Graf

13. Dokázal byste si představit, že byste najednou už neměl/a možnost se přihlásit na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, spíš anootázka č. 14, spíš neotázka č. 14, rozhodně neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6743,79 %40,36 %  
spíš ne4529,41 %27,11 %  
spíš ano3120,26 %18,67 %  
rozhodně ne106,54 %6,02 %  

Graf

14. Dokázal/a byste si představit, že svůj profil na sociální síti sám/sama zrušíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, spíš anootázka č. 15, spíš neotázka č. 15, rozhodně neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6240,52 %37,35 %  
spíš ne4831,37 %28,92 %  
spíš ano3120,26 %18,67 %  
rozhodně ne127,84 %7,23 %  

Graf

15. Proč využíváte sociální sítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám přehled, co dělají přátelé, kolegové, spolužáci ...10069,44 %60,24 %  
mám možnost vyjádřit svůj názor3625 %21,69 %  
protože je mají ostatní2517,36 %15,06 %  
nevím42,78 %2,41 %  
Práce21,39 %1,2 %  
Kontakt se spolužáky10,69 %0,6 %  
pracovní kontakty, občas zajímavá inspirace10,69 %0,6 %  
Bezplatná komunikace10,69 %0,6 %  
sleduji zajímavé stránky a skupiny10,69 %0,6 %  
protože máte špatně postavený dotazník10,69 %0,6 %  
Mám přehled s bývalými spolužáky10,69 %0,6 %  
udržování kontaktu s přáteli po celém světě10,69 %0,6 %  
Náhrada společnosti pro osamělého člověka10,69 %0,6 %  
můžu si psát s ostatními10,69 %0,6 %  
zdroj informací na které bych sama třeba nenarazila10,69 %0,6 %  
informace od lidí ze školy na které nemám jiný kontakt (nemohu to zjistit jinak)10,69 %0,6 %  
Ta samá otázka jako u 8, proč je zde dvakrát?10,69 %0,6 %  
Hledám zaměstnání10,69 %0,6 %  
komunikacia zdarma10,69 %0,6 %  
nevyužívám je10,69 %0,6 %  
možnost komunikace10,69 %0,6 %  
Sleduji různé vychytávky,recepty fotky příbuzných,které vidím jen zřídka10,69 %0,6 %  
mám zde kontakty i na lidi, na které je zbytečné mít třeba čísla, ale kontakt se může hodit a taky si tam se spolužáky předáváme materiály, apod.10,69 %0,6 %  
hlavně podnikání10,69 %0,6 %  
Aktivita v pro mě významných skupinách10,69 %0,6 %  
Aby moji přátelé, co bydlí daleko, měli moźnost vidět co je u mě nového.10,69 %0,6 %  
Komunikační prostředek, reklama.10,69 %0,6 %  
mohu se spojit s lidmi na druhé straně světa (což jde i přes mail či skype, ale sociální sítě jsou "rychlejší")10,69 %0,6 %  
je to můj druh komunikace s přáteli ,rodinnou10,69 %0,6 %  
Zvědavost 10,69 %0,6 %  
kontakt a sdílení fotografií s rodinou a kamarády10,69 %0,6 %  
chat10,69 %0,6 %  
kontakt a komunikace s kolegy, přáteli, spolužáky...10,69 %0,6 %  
Komunikace na oblíbená nebo důležitá témata se širší, jinak nedostupnou skupinou lidí10,69 %0,6 %  
Hlavně pro komunikaci - je to zdrama a já sem docela švorc10,69 %0,6 %  
škola10,69 %0,6 %  
mám tam kamarády se kterými nemám jinak kontakt10,69 %0,6 %  
rss10,69 %0,6 %  
jsem v kontaktu s rodinou a příbuzenstvem10,69 %0,6 %  
informace z oblasti ktere me zajimaji,moznost pobavit se o techto tematech s odborniky v dane oblasti10,69 %0,6 %  
komunikácia10,69 %0,6 %  
Kvůli VŠ, informace si totiž máme hledat tam (říkají nám: tuhle informaci najdete na fb....)10,69 %0,6 %  
propagace, komunikace10,69 %0,6 %  
komunikace10,69 %0,6 %  
Hry10,69 %0,6 %  
planovani akci, ukladani fotek, dozvim se o akcich, ktere se deji (informace o deni), inspirace pro nakupy (stranky se zbozim)10,69 %0,6 %  
nemám přátelé na sociální síti, ale je tam víc info, než všude jinde10,69 %0,6 %  
můžu komunikovat s přáteli10,69 %0,6 %  
komunikace s přáteli10,69 %0,6 %  

Graf

16. Jak velkou část ze svých přátel na sociálních sítích znáš osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [všechnyotázka č. 17, většinuotázka č. 17, polovinuotázka č. 17, spíš menší částotázka č. 17, pouze několikotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu7247,37 %43,37 %  
všechny6744,08 %40,36 %  
polovinu85,26 %4,82 %  
pouze několik31,97 %1,81 %  
spíš menší část21,32 %1,2 %  

Graf

17. CO máte na své síti zveřejněno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail7559,52 %45,18 %  
telefonní číslo1511,9 %9,04 %  
fotku ve spodním prádle86,35 %4,82 %  
nic z toho75,56 %4,22 %  
nic z uvedeného53,97 %3,01 %  
nic43,17 %2,41 %  
adresa43,17 %2,41 %  
nič z uvedeneho21,59 %1,2 %  
nic osobního21,59 %1,2 %  
jen jméno10,79 %0,6 %  
jméno, případně nick10,79 %0,6 %  
Žádnou síť jsem nevytvářel10,79 %0,6 %  
Nic takového výše uvedeného, normální fotku jako na občanku a na fcb ještě pár fotek ze hřbitova a z domova, třeba vánoční stromeček10,79 %0,6 %  
Ani jedno z toho, nejsem blázen.10,79 %0,6 %  
nic skutečného10,79 %0,6 %  
školu, fotky (oblečená), ale nastaveno pro přátele10,79 %0,6 %  
domácí mazlíček10,79 %0,6 %  
Z toho nic10,79 %0,6 %  
nějakou fotku10,79 %0,6 %  
Datum narození, město ze kterého pocházím a jen málo osobních fotek10,79 %0,6 %  
co uznam za vhodné10,79 %0,6 %  
fotky z výletů a dovolených, oblíbené písničky10,79 %0,6 %  
ani jedno10,79 %0,6 %  
Jméno10,79 %0,6 %  
Nevím, ale to výše asi ne. 10,79 %0,6 %  
Nic z nabídky10,79 %0,6 %  
svou fotku10,79 %0,6 %  
město,škola,práce,rodinný vztah10,79 %0,6 %  
na linkedln email, na fcb nic osobního10,79 %0,6 %  
ani jedno z toho10,79 %0,6 %  
nic z výše uvedených10,79 %0,6 %  
nic z výše uvedeného10,79 %0,6 %  
Jen město kde bydlím10,79 %0,6 %  
nic, vse fake10,79 %0,6 %  
pro lidi, ktere mam v pratelich, mam zverejneno vice informaci (vetsinu fotek, info o vzdelani, praci, atp.), pro verejnost pouze minimum informaci (jmeno, profilova fotka, odkud pochazim), vubec nemam zverejnene telefonni cislo, adresu ani e-mail10,79 %0,6 %  
jsem anonym10,79 %0,6 %  
nic moc10,79 %0,6 %  

Graf

18. Napsal/a jste někdy osobní nebo intimní informace o sobě nebo své rodině někomu koho znáte jen přes sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano častootázka č. 19, občas, jen někomuotázka č. 19, ne nikdyotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nikdy11374,34 %68,07 %  
občas, jen někomu3825 %22,89 %  
ano často10,66 %0,6 %  

Graf

19. Měl/a byste strach sejít se s někým, koho znáte jen ze sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, spíš anootázka č. 20, spíš neotázka č. 20, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4831,58 %28,92 %  
spíš ne4428,95 %26,51 %  
spíš ano3623,68 %21,69 %  
ne2415,79 %14,46 %  

Graf

20. Poslal/a byste intimní fotografii (například ve spodním prádle) někomu koho znáte jen ze sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, spíš anootázka č. 21, spíš neotázka č. 21, rozhodně neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne11072,37 %66,27 %  
spíš ne2818,42 %16,87 %  
spíš ano149,21 %8,43 %  

Graf

21. Jaký mají podle Vašeho názoru sociální sítě vliv na lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíš negativníotázka č. 22, spíš pozitivníotázka č. 22, žádnýotázka č. 22, negativníotázka č. 22, pozitivníotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš negativní6442,11 %38,55 %  
spíš pozitivní4126,97 %24,7 %  
žádný2315,13 %13,86 %  
negativní2113,82 %12,65 %  
pozitivní31,97 %1,81 %  

Graf

22. V čem sociální sítě podle Vás nejvíce lidi ovlivňují?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) lidi ztrácejí schopnost i chuť/odvahu ke skutečné fyzické komunikaci 2) lidi jsou obětmi reklamy (nejen na soc sítích) 3) ztráta soukromí, analýza obsahu nadnárodními společnostmi... 4) ztráta soudnosti a zveřejňování intimit... atd atd...

Asi jejich chování

asi zalezi jak koho a taky jak tyto site lide pouzivaji... za me je to uzitecny nastroj k ziskani informaci a taky moznost komunikace s lidmi i v zahranici se stejnym zamereni o jake se zajimam....

Aspoň lidi o sobě ví

Berou jim čas

Berou to za náhradu reálného setkávání s ostatními.

Člověk se necítí osaměle. Pořád je někdo připojen. Pošlu fotku a mám hned spoustu komentářů. Zajímá mě, kdo k tomu tématu, které řeknu, něco dodá. Někdy je to vtipné, rozesměje mě to i když mi jinak není do smíchu.

Chybi osobni kontakt

Informace,hoaxy ktere zdileji jako o zivot

Izolace od lidske spolecnosi

Je to v podstatě nereálný život, takže ovlivňuje určitě komunikaci v běžném životě

Klesá míra potřeby osobního kontaktu s přáteli.

komunikaci

lidé jsou více v kontaktu

Lidé nejsou sami sebou

Lidé si myslí, že mají vše pod kontrolou a je to ,,jenom počítač" , ale ani z daleka si neuvědomují, jaké následky může mít jakékoliv zveřejnění osobních věcí

Lidé si odvykají komunikovat s lidmi face-to-face, na sociálních sítích nikdy nevíme s kým komunikujeme, což představuje určité riziko, ale zároveň to lidem dává odvahu psát komentáře (teď mám na mysli spíše negativní), jaké by si při přímé komunikaci nedovolili.

lidi neumi uz cas vyuzit jinak, snenim, ctenim, premyslenim, musi byt na socialni siti uz pomalu i na zachode, aby jim nic neuteklo

Lidi ovlivňují soc. sítě v tom jak co nejvíce promrhat času na nepodstatné věci. (prokrestinace)

Méně osobního kontaktu

méně sportují a věnují se méně svým koníčkům, méně vnímají okolí

místo aby se seśli a pokecali fyzicky, sedí u sítě

místo prožívání přítomného okamžiku tady a teď a realizování přirozených vztahů a zájmů lidé podvědomě stále zvažují, co kam postnou, jak to bude vypadat, co jim kdo lajknul a nelajknul... ztrácí se vědomí vlastního soukromí, schopnost přímo komunikovat, ochota prožívat bez stálého zaznamenávání a sdílení

Mnoho řečí a ve skutečnosti by ani stromu nedokázali říct, co si myslí. Vysedávání za počítačem. zbytečné prozrazování osobních informací.

Móda

Napodobují ostatní lidi

Nejvíce ovlivňují sociální sítě lidi ve volném času a presentování sama sebe.

Nemají potřebu se scházet s kamarády.

Neschází se osobně, říkají a ukazují víc než by měli a soudí přátelé podle sociální sítě.

Neschopnost vlastního názoru, masová propaganda blbosti

Neumí spolu komunikovat přímo

nevim ...neovlivňuje mi nebo si to neuvědomuju a ostatní jak bych to mohla vědět :)

nevím jak by je mohli ovlivnit

ovlivňují chování lidí

Reklamou, zavist co delaji ostatni...

Snižují potřebu reálného kontaktu, virtuální život nahrazuje reálný - vztahy, zážitky, setkání s lidmi.

Svoji existenci

Uzavírají se do virtuální reality

V názorech na určitou věc, např. politika, přistěhovalci, styl bydlení...

V pohledu na svět

V předchozí otázce by bylo lepší mít 'neutrální' místo 'žádný' - vliv může být velký a přítom se pozitivní a negativní efekty vyrovnat

v předsudcích

v přenosu informací

v tom, že jsou anonymní

V trávení volného času

V trávení volného času.Lidé se méně stýkají

V umění komunikace při osobním setkání. Vidím kolem sebe všechny zahleděné do mobilů a komunikace vázne, lidé se neumějí ani pořádně vyjadřovat.

ve všem, nejvíc však ve ztrátě soukromí

ve zkresleném vnímání opravdového světa

Ve zpusobu komunikace mezi lidmi. Clovek si o nekom jinem dokaze udelat obraz podstatne rychleji a mnohdy objevi i to, co na sebe clovek sam neprozradi.

Ve zpusobu traveni volneho casu, utvareni nazoru, predstav o tom, co je a co neni bezne, 'normalni'

Získávají informace a můžou komunikovat se jinými lidmi, někteří ale skoro nekomunikují a nechodí

Že pak mají problém komunikovat v reálu, taky že jim může chybět osobní kontakt s kamarády jako takový (to psaní si není tak úolně ono)

žerou čas

žijí, píšou, projevují se, sdílejí, lajkují pro ostatní, nežijí pro sebe a svůj pocit... čekají odezvu, připadají si tak součástí něčeho, ale nejsou sami s sebou. Snadno jsou strženi proudem, přestávají mít vlastní osobnost, názory.... dělají to, co ostatní, aby byli in. Je pro ně důležitější názor ostatních, svým si nejsou jisti, nebo ho nemají. Svůj život žijou online, pro ostatní, dle mého názoru, je každodenní několikahodinové online působení na sociální síti ztrátou času, který se dá využít lépe....

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý na otázku 3. Jste ženatý, vdaná nebo svobodný/á?

3. Jste ženatý, vdaná nebo svobodný/á?

 • odpověď svobodný/á:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 5. Jaké máte nejvíce dosažené vzdělání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více na otázku 10. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

10. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

 • odpověď do 1 hodiny:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 9. Jak často jste na sociálních sítích?

13. Dokázal byste si představit, že byste najednou už neměl/a možnost se přihlásit na sociální sítě?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 12. Vyplňují váš volný čas hlavně sociální sítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste ženatý, vdaná nebo svobodný/á?

4. Kde bydlíte?

5. Jaké máte nejvíce dosažené vzdělání?

6. Kolik využíváte sociálních sítí?

9. Jak často jste na sociálních sítích?

10. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

11. Kde se nejčastěji připojujete na sociální sítě?

12. Vyplňují váš volný čas hlavně sociální sítě?

13. Dokázal byste si představit, že byste najednou už neměl/a možnost se přihlásit na sociální sítě?

14. Dokázal/a byste si představit, že svůj profil na sociální síti sám/sama zrušíte?

15. Proč využíváte sociální sítě?

16. Jak velkou část ze svých přátel na sociálních sítích znáš osobně?

17. CO máte na své síti zveřejněno?

18. Napsal/a jste někdy osobní nebo intimní informace o sobě nebo své rodině někomu koho znáte jen přes sociální sítě?

19. Měl/a byste strach sejít se s někým, koho znáte jen ze sociálních sítí?

20. Poslal/a byste intimní fotografii (například ve spodním prádle) někomu koho znáte jen ze sociální sítě?

21. Jaký mají podle Vašeho názoru sociální sítě vliv na lidi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste ženatý, vdaná nebo svobodný/á?

4. Kde bydlíte?

5. Jaké máte nejvíce dosažené vzdělání?

6. Kolik využíváte sociálních sítí?

9. Jak často jste na sociálních sítích?

10. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

11. Kde se nejčastěji připojujete na sociální sítě?

12. Vyplňují váš volný čas hlavně sociální sítě?

13. Dokázal byste si představit, že byste najednou už neměl/a možnost se přihlásit na sociální sítě?

14. Dokázal/a byste si představit, že svůj profil na sociální síti sám/sama zrušíte?

15. Proč využíváte sociální sítě?

16. Jak velkou část ze svých přátel na sociálních sítích znáš osobně?

17. CO máte na své síti zveřejněno?

18. Napsal/a jste někdy osobní nebo intimní informace o sobě nebo své rodině někomu koho znáte jen přes sociální sítě?

19. Měl/a byste strach sejít se s někým, koho znáte jen ze sociálních sítí?

20. Poslal/a byste intimní fotografii (například ve spodním prádle) někomu koho znáte jen ze sociální sítě?

21. Jaký mají podle Vašeho názoru sociální sítě vliv na lidi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Součková, D.Vliv sociálních sítí na život člověka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vliv-socialnich-siti-na-zivo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.