Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sociálního prostředí na kriminalitu mladistvých.

Vliv sociálního prostředí na kriminalitu mladistvých.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Luzar
Šetření:11. 01. 2009 - 13. 01. 2009
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 16.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého výzkumu je zjistit jak velký vliv má sociální prostředí na kriminalitu mládeže. Cílouvou slupinou je mládež v věku od 15 -17 let.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17866,67 %72,73 %  
15325 %27,27 %  
1618,33 %9,09 %  

Graf

2. Počet sourozenců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1650 %54,55 %  
žádný433,33 %36,36 %  
více18,33 %9,09 %  
2-318,33 %9,09 %  

Graf

3. Kolik osob žije v jedné domácnosti včetně tebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 -5650 %54,55 %  
3433,33 %36,36 %  
6 více18,33 %9,09 %  
218,33 %9,09 %  

Graf

4. S kým bydlíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S oběma rodiči758,33 %63,64 %  
S matkou541,67 %45,45 %  

Graf

5. Kolik osob mimo dětí ve společné domácnosti je nezaměstnaných

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná1191,67 %100 %  
118,33 %9,09 %  

Graf

6. Kolikrát jsi byl na policii vyslýchán jako podezřelý z trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy975 %81,82 %  
1325 %27,27 %  

Graf

7. Jak většinou trávíš volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinak1083,33 %90,91 %  
Venku s kamarády975 %81,82 %  
U televize866,67 %72,73 %  
čtení758,33 %63,64 %  
hry325 %27,27 %  
Sportem216,67 %18,18 %  

Graf

8. Kolik dostáváš kapesného celkem za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic541,67 %45,45 %  
do 500,-Kč325 %27,27 %  
1000- 2000,-Kč325 %27,27 %  
500 - 1000,-Kč18,33 %9,09 %  

Graf

9. Piješ alkohol, jestli ano jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepiju433,33 %36,36 %  
jednou týdně433,33 %36,36 %  
Vyjímečně 216,67 %18,18 %  
2 - 6 týdně216,67 %18,18 %  

Graf

10. Kouříš cigarety, jestli ano, tak kolik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím758,33 %63,64 %  
denně 1 - 20433,33 %36,36 %  
Párkrát týdně18,33 %9,09 %  

Graf

11. Bereš drogy jestli ano, tak jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nebral758,33 %63,64 %  
Marihuanu 325 %27,27 %  
Zkusil jsem to, ale neberu325 %27,27 %  
jiné18,33 %9,09 %  

Graf

12. Jak často bereš drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neberu1083,33 %90,91 %  
Vyjímečně216,67 %18,18 %  

Graf

13. Jak se učíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměr známek 2-3541,67 %45,45 %  
Průměr známek 1-2433,33 %36,36 %  
Průměr známek 3-418,33 %9,09 %  
Do školy nechodím18,33 %9,09 %  
Propadám18,33 %9,09 %  

Graf

14. Máš rád svou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano975 %81,82 %  
jak kdy216,67 %18,18 %  
Ne18,33 %9,09 %  

Graf

15. Jak získáváš peníze

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kapesné866,67 %72,73 %  
Jiné758,33 %63,64 %  
Brigáda433,33 %36,36 %  
kriminalitou18,33 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Luzar, K.Vliv sociálního prostředí na kriminalitu mladistvých. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vliv-socialniho-prostredi-na-kriminalitu-mladistvych-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.