Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sportu na člověka

Vliv sportu na člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Vávra
Šetření:01. 05. 2014 - 04. 05. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych vás požádal o vyplnění mého dotazníku k psaní seminární práce, ve které se budu zabývat působením aktivního sportování na psychiku člověka. 

Předem děkuji za váš čas.

S pozdravem

Patrik Vávra

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4671,88 %71,88 %  
muž1828,13 %28,13 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304062,5 %62,5 %  
16-201726,56 %26,56 %  
41 a více34,69 %4,69 %  
10-1523,13 %3,13 %  
31-4023,13 %3,13 %  

Graf

3. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 2x týdně2437,5 %37,5 %  
1x týdně1523,44 %23,44 %  
2x týdně1320,31 %20,31 %  
1x za 14 dní1218,75 %18,75 %  

Graf

4. Jak dlouho sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9 a více let2945,31 %45,31 %  
2-4 roky1828,13 %28,13 %  
0-1 rok914,06 %14,06 %  
5-8 let812,5 %12,5 %  

Graf

5. Jaký sport provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální (tenis, box, plavání...)3453,13 %53,13 %  
obojí1828,13 %28,13 %  
kolektivní (fotbal, hokej, basketbal...)1218,75 %18,75 %  

Graf

6. Získal/a jste díky sportování nové přátele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4367,19 %67,19 %  
ne2132,81 %32,81 %  

Graf

7. Proč sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli zdraví5585,94 %85,94 %  
kvůli odreagování4570,31 %70,31 %  
kvůli zábavě4265,63 %65,63 %  
kvůli vzhledu3554,69 %54,69 %  
kvůli kamarádům1625 %25 %  
abych poznal/a nové lidi812,5 %12,5 %  
kvůli penězům11,56 %1,56 %  

Graf

8. Pomáhá vám sportování v boji proti stresu, vzteku atp.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %89,06 %  
nevím57,81 %7,81 %  
ne23,13 %3,13 %  

Graf

9. Připadá vám, že jste psychicky odolnější díky sportování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3656,25 %56,25 %  
nevím1828,13 %28,13 %  
ne1015,63 %15,63 %  

Graf

10. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3250 %50 %  
ano, občas2539,06 %39,06 %  
ano, vždy710,94 %10,94 %  

Graf

11. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy2945,31 %45,31 %  
ne2539,06 %39,06 %  
ano, občas1015,63 %15,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jak často sportujete?

4. Jak dlouho sportujete?

5. Jaký sport provozujete?

6. Získal/a jste díky sportování nové přátele?

7. Proč sportujete?

8. Pomáhá vám sportování v boji proti stresu, vzteku atp.?

9. Připadá vám, že jste psychicky odolnější díky sportování?

10. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

11. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jak často sportujete?

4. Jak dlouho sportujete?

5. Jaký sport provozujete?

6. Získal/a jste díky sportování nové přátele?

7. Proč sportujete?

8. Pomáhá vám sportování v boji proti stresu, vzteku atp.?

9. Připadá vám, že jste psychicky odolnější díky sportování?

10. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

11. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávra, P.Vliv sportu na člověka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-sportu-na-psychicky-vyv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.