Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv státu na rodinu

Vliv státu na rodinu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Jankovič
Šetření:13. 11. 2018 - 19. 11. 2018
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):45 / 44.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku zaměřeného na zhodnocení vlivu státu v oblasti rodiny a výchovy dětí, a to i v kontextu probíhajících diskusí ohledně manželství osob stejného pohlaví, adopce dětí těmito páry, Istanbulské úmluvě ad.

Cílem je, zjistit (ne)soulad veřejného názoru a současné politiky ČR, potažmou EU, v dané oblasti.

Dotazník je určen všem dospělým osobám a navazuje na předvýzkum stejného názvu.

Předem vám děkuji za váš čas a ochotu!

 

Marek Jankovič

Odpovědi respondentů

1. Jak moc je pro vás důležitá komplexní podpora státu rodinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to celospolečensky jeden z nejdůležitějších aspektů8361,48 %61,48 %  
jedná se o středně důležitý aspekt4634,07 %34,07 %  
je mi to jedno32,22 %2,22 %  
nejedná se o natolik zásadní věc, aby jí bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost32,22 %2,22 %  
Rodina je veledůležitá. Ale proč podpora státu?10,74 %0,74 %  

Graf

2. V čem by se tato podpora měla především zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve finanční oblasti (zejména bezúročné půjčky mladým, zvýšení rodičovských příspěvků a dávek, slevy na daních pro rodiče apod.)8663,7 %63,7 %  
v oblasti podpory vlastního bydlení7354,07 %54,07 %  
umožněním dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro matky4130,37 %30,37 %  
zjednodušení a navýšení rodičovského příspěvku, sociálních dávek64,44 %4,44 %  
Možná by stačilo přestat rodiny s dětmi znevýhodňovat.10,74 %0,74 %  
Proste komplexní řešení a právo volby lidem, co si zvolí 10,74 %0,74 %  
Nájemní bydlení, výstavba státních nebo obecních bytů za sociálně rozumné nájemné10,74 %0,74 %  
Podpora flexibility v zaměstnání pro rodiče s malými dětmi 10,74 %0,74 %  
Finanční oblast - hlavně slevy na daních a bezúročné půjčky, nikoli zvyšování přímých dávek. Veřejný sektor - kvalitní a dostupné školky, Soukromý sektor - Motivace zaměstnavatelů zaměstnávat matky a dávat zkrácené úvazky (snížení administrativní a daňové zátěže pro takové firmy)10,74 %0,74 %  
V ničem10,74 %0,74 %  
Spíše tlak na zaměstnavatele, aby byly částečné úvazky a samozřejmě dost zařízení pro předškolní děti.10,74 %0,74 %  
místo dávek systém slev na dani, podpora finanční gramotnosti dětí, podpora návratu pečujícího rodiče do práce (polodenní školky, jesle, podpora soukromým subjektům v této sféře, tak aby se staly cenově přijatelné pro širší veřejnost).10,74 %0,74 %  
podpora zaměstnanosti matek10,74 %0,74 %  
Zejména by se stát měl zaměřit na páry, které již pracovaly před dítětem a ty zvýhodnit. Protože u nich je reálná šance, že se do pracovního procesu po dětech vrátí. Jsem si jistá, že by se i porodnost zvýšila. 10,74 %0,74 %  
výrazně nižší finanční podpora rodinám/osobám "sociálně slabších" a nezaměstnaných. V dnešní době, "kdo má zdravé ruce" a CHCE, tak zaměstnání najde.10,74 %0,74 %  
více dovolené pro rodiče se školou povinnými dětmi10,74 %0,74 %  
Zlepšení v právní oblasti ochrany dětí,ale i dalších členů v případě nefunkční nebo problémové rodiny 10,74 %0,74 %  
ve finanční oblasti, ale podporovat hlavně pracující rodiče (oproti třeba porodnému, na které nelze dosáhnout pokud oba rodiče pracují), navýšení/prodloužení PPM, omezené redukčních hranic u PPm atp.10,74 %0,74 %  
Umozneni zkracenych uvazku a drivejsiho návratu matek do prace, tj. státní jesle, dotace soukromych skolek apod.10,74 %0,74 %  
kombinace výše uvedeného10,74 %0,74 %  
nijak10,74 %0,74 %  
Nastavit atmosferu ve společnosti k preferenci rodiny a dětí. 10,74 %0,74 %  
Edukační programy10,74 %0,74 %  
snížení daní a povinných odvodů státu, snížení byrokracie pro předškolní a školská zařízení, změny na poli územního plánování pro umožnění výstavby soukromých bytových a rodinných domů10,74 %0,74 %  
omezení např. přídavku na dítě na počet dětí, navýšení rodičovského příspěvku, ale opět jen do cca třetího dítěte, mít více dětí je rozhodnutí rodiny samotné a mají děti jen některé kategorie, u kterých to není žádoucí, protože nejsou ekonomicky příností (obvykle)10,74 %0,74 %  
snížit/zrušit daně10,74 %0,74 %  
finanční a morální aspekt, důraz na svobodu a zodpovědnost10,74 %0,74 %  

Graf

3. Stávající právní úprava ČR stanoví minimální věk pro vstup do manželství na 18 let, výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím se stávající úpravou9368,89 %68,89 %  
nesouhlasím se sňatky osob mladších 18 let2518,52 %18,52 %  
nevím, nedokážu posoudit1511,11 %11,11 %  
Nezajímá mě10,74 %0,74 %  
Není to tak, že bych vyloženě nesouhlasila, ale v dnešním světě, kdy není handicap nemanželské dítě ani před zákonem a už ani před společností, mi to přijde zbytečné.10,74 %0,74 %  

Graf

4. Jaký je váš názor na stávající institut/definici manželství, coby výhradního společenství jednoho muže a jedné ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela s ním souhlasím, měl by být zachován6346,67 %46,67 %  
jsem pro zákonnou změnu, aby manželství bylo umožněno i osobám stejného pohlaví5641,48 %41,48 %  
nevím, nedokážu posoudit96,67 %6,67 %  
není důležitý papír, ale vztah rodičů k budoucím dětem42,96 %2,96 %  
manželství je přežitek32,22 %2,22 %  
Jsem pro zachování pojmu manželství pro svazek muže a ženy a zároveň zákonnou změnu, tak aby registrované partnerství mělo stejné právní postavení10,74 %0,74 %  
Definice manželství může být stejná, ale z institutu registrovaného partnerství by měl být stát schopen zajistit stejné zacházení (viz třeba možnost adopce druhým nebio partnerem vs. rodičkovská na nejmladší dítě v rodině)10,74 %0,74 %  
Manželství a registrované partnerství by dle mého názoru mělo být na stejné úrovni (legislativně - právo na informace, pobírání důchodu v případě úmrtí atd.) Nicméně s výjimkou toho, že v registrovaném partnerství nesouhlasím s dětmi. 10,74 %0,74 %  
osoby stejného pohlaví mají mít stejná práva jako lidé v klasickém manželství10,74 %0,74 %  
stávající snahy legalizovat homo svazky je cestou do pekel!10,74 %0,74 %  

Graf

5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně souhlasím4331,85 %31,85 %  
zcela nesouhlasím3122,96 %22,96 %  
spíše nesouhlasím2820,74 %20,74 %  
nevím1511,11 %11,11 %  
spíše souhlasím1410,37 %10,37 %  
Zbytečné téma10,74 %0,74 %  
Viz výše: Manželství a registrované partnerství na legislativní úrovni stejné možnosti a pravidla. Ale s dětmi u registrovaných párů nesouhlasím. 10,74 %0,74 %  
vymýšlejí kraviny10,74 %0,74 %  
hrdinové to jsou!10,74 %0,74 %  
myslím, že máme podstatnější problémy k řešení než toto dávat do ústavy10,74 %0,74 %  

Graf

6. Jak moc je pro vás důležité, aby rodiče dítěte byli sezdaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to důležité spíše jen kvůli společnému příjmení s dětmi aj. administrativním záležitostem4835,56 %35,56 %  
není to pro mě nijak podstatné3828,15 %28,15 %  
velmi důležité, patří to k dobrým mravům3727,41 %27,41 %  
Je to velmi důležité, protože jde o ochranu a vývoj společných dětí.10,74 %0,74 %  
Z praktického hlediska, ale právo volby je na rodičích. 10,74 %0,74 %  
Je to důležité z hlediska zajištění rodiny10,74 %0,74 %  
Pro mě samotnou to důležité je, u ostatních je mi to jedno10,74 %0,74 %  
Podstatné to pro mě není, ale vnímám výrazné ekonomické výhody manželství (dědictví, vdovský důchod, sleva na manželku), ale zároveň i rizika (dluhy jednoho z manželů - nedostatečná ochrana v podobě odděleného jmění nebo předmanželské smlouvy)10,74 %0,74 %  
je to důležité v symbolické rovině10,74 %0,74 %  
Manželství je dle mého názoru důležité, protože člověk přijímá slibem manželským zodpovědnost za druhé. 10,74 %0,74 %  
Pro mě osobně to důležité je, zároveň ale pro mne není podstatné, jak žijí jiní. Je ale pravda, že mi dětí z nesezdanych partnerství přijde vždy nějak"líto". Tedy u hetero párů, homo jaksi tyto možnosti moc nemají.10,74 %0,74 %  
Dobré mravy mohou fungovat i mimo manželství10,74 %0,74 %  
Pro mě to důležité je, nehodnotím, když to má někdo jinak.10,74 %0,74 %  
Je to o pocitu sounáležitosti. Slibu. A také společné příjmení.10,74 %0,74 %  
Je to především projev zodpovědnosti, který dává rodině právní jistoty a chrání děti zejména při úmrtí jednoho z rodičů či ztrátě vůle se o rodinu starat10,74 %0,74 %  
Velmi důležité, ne jen kvůli mravům, ale ovlivňuje to hodně "neviditelných" důležitých věcí ve vývoji dítěte10,74 %0,74 %  
pro mne je to důležité ve vlastním vztahu, ale pokud jiným rodičům nesezdanost vyhovuje, nijak mne to nepohoršuje10,74 %0,74 %  
velmi důležité, potvrzené praxí10,74 %0,74 %  
Je to jednodušší v právních záležitostech. 10,74 %0,74 %  

Graf

7. Vnímáte nějaké zásadnější rozdíly v přístupu a podpoře státu rodinám s dětmi, kde jsou rodiče sezdaní, oproti rodinám s dětmi, kde rodiče sezdaní nejsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit5742,22 %42,22 %  
ano, lepší podporu státu mají rodiny sezdaných rodiče3223,7 %23,7 %  
ano, lepší podporu státu mají rodiny nesezdaných rodičů2518,52 %18,52 %  
ne, v podpoře není zásadnějšího rozdílu1813,33 %13,33 %  
V podpoře je rozdíl pouze v případě, že se s tím nesezdaný pár snaží -lidově řečeno- vyjebat. :)10,74 %0,74 %  
nevím, nikdy jsme podporu státu nepotřebovali10,74 %0,74 %  
naopak je výhodné být fiktivní "samoživitelka"10,74 %0,74 %  

Graf

8. Považujete pomoc státu osobám, které vychovávají dítě samy (např. „matky – samoživitelky“), za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4533,33 %33,33 %  
určitě ne, stát tuto kategorii opomíjí3626,67 %26,67 %  
nevím, nedokážu posoudit3022,22 %22,22 %  
spíše ano128,89 %8,89 %  
určitě ano53,7 %3,7 %  
Je taková, že pomáhá rozbíjet rodiny a tím škodí dětem.10,74 %0,74 %  
Pomoc je dle mého dostatečná, avšak byrokracie a přístup úřadu a jejich nadřazené chování je peklo.10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím vůbec s tím, že ženy plánují mateřství bez muže, nechají se prostě vošukat od nějakého vyfetla10,74 %0,74 %  
Pokud si osoba v insolvenci, na rodičovské dovolené díky příspěvkům může dovolit 1+1 ve velkém drahém městě, tak mi to přijde více než dostatečné. Mimochodem dotyčná si udělala dítě ve špatné finanční situaci plánovaně a s otcem dítěte nikdy neplánovala zůstat. Jen už chtěla dítě a nebyla ochotná čekat, až se její poměry vyřeší a najde vhodného partnera.10,74 %0,74 %  
pomoc pro samoživitelky by se neměla lišit od podpory pro rodiny, když bude dobře nastaven systém pro všechny, bude to mít pozitivní dopad i na samoživitelky (viz bod 2)10,74 %0,74 %  
Ne. Ale nesouhlasím se zálohovaným výživným. Více si došlápnout na neplatiče alimentů 10,74 %0,74 %  
Za příliš velkou 10,74 %0,74 %  
Je to dvojsečné, pro skutečné samoživitelky není dostatečná, přitom je zneužívána nesezdanými páry, které tak nemusí uvádět příjmy otce a dostanou se k podpoře, kterou řádná rodina nedostane.10,74 %0,74 %  
mělo by být lépe ošetřeno, aby matky nebyly samy jen na papíru...10,74 %0,74 %  
naopak, často je tato "pomoc" zneužívána10,74 %0,74 %  
vysoká podpora státu nezodpovědným osobám je všeobecně známá10,74 %0,74 %  

Graf

9. Jak hodnotíte působení státu v oblasti péče o zdraví rodin (např. povinná očkování dětí, povinné zdravotní prohlídky dětí či řidičů od určitého věku aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně5742,22 %42,22 %  
neutrálně3525,93 %25,93 %  
velmi pozitivně2921,48 %21,48 %  
spíše negativně128,89 %8,89 %  
velmi negativně21,48 %1,48 %  
dítě mělo po očkování závažné zdravotní problémy a dodnes drobné psychycké narušení (je bojácné)10,74 %0,74 %  

Graf

10. Jak hodnotíte působení státu v oblasti zajištění bezpečnosti rodin (policií, armádou a dalšími bezpečnostními složkami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně5339,26 %39,26 %  
spíše pozitivně5137,78 %37,78 %  
spíše negativně1511,11 %11,11 %  
velmi pozitivně128,89 %8,89 %  
velmi negativně32,22 %2,22 %  
Tak policie nevím, jak by přesně měla chránit rodinu, snad jen v případě, že se v domácnosti děje domácí násilí ať už na partnerce/partnerovi či dětech. A armáda či bezpečností složky na ochranu rodin dle mého mínění vliv nemají. Snad v případě válečného konfliktu, ale to je otázka, že - jestli by dokázali někoho ochránit. :o))10,74 %0,74 %  

Graf

11. Jak hodnotíte působení státu v oblasti školství, socializace a výchovy dětí (např. sexuální výchova již od mateřské školy, výchova k multikulturalismu, povinná inkluze, jednotné maturity aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativně5238,52 %38,52 %  
velmi negativně3122,96 %22,96 %  
spíše pozitivně2216,3 %16,3 %  
neutrálně2115,56 %15,56 %  
velmi pozitivně32,22 %2,22 %  
Stát nemá občany vychovávat. Škola je má učit, rodiče vychovávat.10,74 %0,74 %  
Inkluze je zlo - zkušenost od vlastní maminky, která v takových školách učí. Děti jsou stejně nenávidění a nezapadají do kolektivu, i před veškerou snahu. Lépe by jim bylo pouze se sobě rovnými. Multikulturalismus nefunguje, byla jsem kolikrát ocitym svědkem a my bychom to mohli jako Češi vědět, máme vlastní cikány. Jednotné maturity OK, sexuální výchova nejsem proti 10,74 %0,74 %  
sexuální výchovu beru, multikulti do určitého bodu taky, jednotné maturity vyloženě vítám, ale inkluze je pro mě hnus10,74 %0,74 %  
výše uvedené příklady jsou úplně okrajové, není řešeno školství systémově jako celek, způsob vzdělávání, možnost výběru školy, podpora nově vznikajících projektů. 10,74 %0,74 %  
Vše jen komplikují a bohužel na vedoucích pozicích jsou lidé, kteří školství absolutně nerozumí. Smutné. 10,74 %0,74 %  
Nedostačující, zkostnatělé10,74 %0,74 %  
jednotná maturita a inkluze nefungují, s ostatním nemám problém10,74 %0,74 %  
Otázku byste měla rozdělit, něco bych dal velmi pozivivně, něco velmi negativně10,74 %0,74 %  
proč chtějí děti učit onanovat nebo si vybrat pohlaví?!10,74 %0,74 %  
Jak co.10,74 %0,74 %  
Je to rozporuplné, na jedné straně pomáhá u málo vzdělaných sociálně vyloučených skupin, na druhé straně je zneužíváno k podsouvání vadných názorů různými nátlakovými skupinami10,74 %0,74 %  
Zrovna uvedené věci hodnotím velmi negativně, ale zbytek pozitivně, a ten zbytek je větší, byť ne tak snadno "vypíchnutelný"10,74 %0,74 %  

Graf

12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadně souhlasím, stávající možnost registrovaného partnerství je nedostačující4029,63 %29,63 %  
zásadně nesouhlasím, stávající možnost registrovaného partnerství je dostačující3727,41 %27,41 %  
spíše souhlasím2820,74 %20,74 %  
nevím, je mi to jedno139,63 %9,63 %  
spíše nesouhlasím128,89 %8,89 %  
zásadně nesouhlasím, a to ani s registrovaným partnerstvím10,74 %0,74 %  
jsem pro zrovnoprávnění registrovaného partnerství a manželství, ale se zachováním rozdílu v pojmech10,74 %0,74 %  
Souhlasím. A viz výše: Stejná legislativní pravidla pro manželství i registrované partnerství (nárok na informace, nárok na důchod, nárok na dědictví). Ale děti do registrovaného partnerství - nesouhlas. 10,74 %0,74 %  
jde o samotný institut manželství, který je tradičně chápán jako svazek muže a ženy - nic nemám proti tomu, aby byl manželstvím nazýván svazek jakýchkoliv dvou osob, avšak nesměl by mít důsledky do práv dětí ve smyslu oprávněnosti adopce s tím, že to bude vedeno v rodném listě jako matka-matka nebo otec-otec, navrhovala bych zrušit kolonky otec-matka a nechala bych kolonky s označením rodič10,74 %0,74 %  
manželství zanechat muži a ženě, registrované partnerství stejným pohlavím, ale s tím, že práva a povinnosti by byly stejné pro obě skupiny.10,74 %0,74 %  
neouhlasím bytostně, a to ani s reg. partnerstvím10,74 %0,74 %  
To z podstaty nemůže být sňatek, dvojici osob stejného pohlaví chybí zákaldní reprodukční podmínky.10,74 %0,74 %  

Graf

13. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil společně si osvojit jiné dítě, jehož nejsou ani jeden biologickým rodičem. Souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zásadně proti3626,67 %26,67 %  
jsem zásadně pro3525,93 %25,93 %  
jsem spíše pro3122,96 %22,96 %  
jsem spíše proti1611,85 %11,85 %  
nevím, neumím posoudit139,63 %9,63 %  
Souhlasím s tím. Lepší dva milující rodiče, než třeba dva nefunkční. A je jedno co mají mezi nohama.10,74 %0,74 %  
jsem pro, aby se adoptivními rodiči mohli stát oba registrovaní partneři, ale zároveň by pořád měl mít určitou výhodu při adopci manželé oproti jednotlivcům a registrovaným partnerům s ohledem na to, že pro dítě je nejlepší mít v rodičích mužský i ženský vzor10,74 %0,74 %  
Souhlasím za předpokladu, že půjde o jinak těžko umístitelné děti. Např. starší děti, děti jiných etnik či děti se zdravotním hendikepem. U adopčních řízení "bílých" zdravých dětí by měli mít nadále přednost manželské páry.10,74 %0,74 %  
jsem pro, jde o jistoty nezletilého dítěte (výživné, sirotčí důchod), avšak za splnění podmínky popsané v odpovědi na otázku č.12 tj. změna označení v rodném listu10,74 %0,74 %  
Souhlasím s výhradami, dítě by muselo být schopné celou věc zhodnotit a souhlasit s ní. To jest. adopce by pro mne byla přijatelná v případě starších dětí od cca 6 let věku, případně děti mladších, ale dlouhodobě neumistitelnych do běžných rodin. 10,74 %0,74 %  
nikdy a za žádných okolností, sprzní výchovu dalšího človka, kam ho mohou takoí lidé dovést?10,74 %0,74 %  
Zájem dítěte vyrůstat ve fyziologickém prostředí musí převážit nad zájmem uspokojit menšiny mezi dospělými.10,74 %0,74 %  

Graf

14. Považujete za legitimní, aby stát (schválením příslušných právních norem) umožnil dětem volbu svého pohlaví, a jeho případnou následnou změnu, jak je již v některých zemích prosazováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zásadně proti5641,48 %41,48 %  
jsem spíše proti2820,74 %20,74 %  
nevím, neumím posoudit2115,56 %15,56 %  
jsem spíše pro1813,33 %13,33 %  
jsem zásadně pro85,93 %5,93 %  
Co je to za krávovinu10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím. O změně pohlaví by si měly rozhodovat dospělé osoby, ne děti. Já chtěla být taky dlouho kluk a k ničemu holčičímu jsem netíhla. Zlomilo se to až ve dvaceti.10,74 %0,74 %  
jsem proti u dětí mladších 15 let, u věku 15-18 nemám jasné stanovisko10,74 %0,74 %  
Osobně si myslím, že vše plyne z psychického rozpoložení. Pokud se dítě/teenager necítí dobře "ve svém pohlaví" měli by nejprve nastoupit odborníci - nejlépe psychiatři. A vše zkoumat komplexně - nejen dítě, ale celou rodinu - co je příčinou. A pokud usoudí, že je změna pohlaví na místě, proč ne. Ale komunikace je dle mého názoru základ a rozhodně bolí méně než mluvení. 10,74 %0,74 %  
pokud je opravdu potvrzeno, že jde psychicky o osobu opačného pohlaví, než je fyzické tělo, pak bych byla pro, aby bylo takovým dětem umožněno zahájit hormonální terapii co nejdříve a nenechat propuknout pubertu naplno10,74 %0,74 %  
úchylné10,74 %0,74 %  
Pohlaví má určovat lékař při porodu. Změna pohlaví se má řešit později individuálně.10,74 %0,74 %  

Graf

15. O následné péči o dítě, poté co jeden z jeho rodičů změnil pohlaví, rozhoduje soud, a to i bez jakéhokoli návrhu (viz § 29 Občanského zákoníku). Co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím, ale pouze pokud nedojde ke společné domluvě rodičů dítěte8059,26 %59,26 %  
nesouhlasím, péče je výhradně věcí jeho rodičů4231,11 %31,11 %  
souhlasím, stát by toto měl přísněji kontrolovat107,41 %7,41 %  
Změní-li jeden z rodičů vnější pohlavní znaky a sexuální chování (chromozom X ani Y změnit nemůže), má být dítě okamžitě předáno do péče druhého rodiče.10,74 %0,74 %  
toto bohužel souvisí s nedokonalostí systému v označení na rodném listě matka-otec a v dalších navazujících věcech, soud by se měl angažovat jen pokud nedojde k dohodě mezi rodiči10,74 %0,74 %  
Pokud se dohodnou, tak samozřejmě by to soud měl zkontrolovat, jestli nedojde k újmě toho dítěte. A až tam případně zasahovat.10,74 %0,74 %  
tomu, kdo si změnil Bohem danou identitu, dítě odebrat10,74 %0,74 %  
Změna pohlaví je pouze právní fikce, genetickou výbavu člověka nelze změnit.10,74 %0,74 %  
Nesouhlasem se "změnou pohlaví", pak by k dané situaci vůbec nedošlo, takhle víceméně nemám názor10,74 %0,74 %  
nemyslím si, že změna pohlaví jednoho z rodičů by měla být důvodem pro změnu jejich rodičovských práv. Pokud jsou rodiče schopni dohody, měla by mít jednoznačně přednost před státní vůlí10,74 %0,74 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením, že stát v současné době umožňuje rozvést se podstatně snadněji, než tomu bylo kdykoli v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6951,11 %51,11 %  
nevím5137,78 %37,78 %  
ne1410,37 %10,37 %  
Nezajímá mě10,74 %0,74 %  

Graf

17. Měl by podle vás stát nějakým způsobem regulovat problematiku opakovaných rozvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7959,4 %58,52 %  
nevím3123,31 %22,96 %  
ano2115,79 %15,56 %  
Opakovaný rozvod... vždyť je to směšné. Co s člověkem, který se rozvedl? Má snad stát takovému nezodpovědnému jedinci zakazovat další10,75 %0,74 %  
znám člověka co je čtyřikrát rozvedený, považuji to za jeho soukromou věc10,75 %0,74 %  

Graf

18. Považujete legálnost potratů za správnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím zcela s legalizací potratů6850,37 %50,37 %  
souhlasím s potraty pouze v některých případech4432,59 %32,59 %  
jsem zásadně proti potratům, měly by se zakázat139,63 %9,63 %  
nedokážu posoudit53,7 %3,7 %  
souhlasím se současnou úpravou, což není totéž jako "souhlasím zcela s legalizací potratů", existují omezení př. délkou těhotenství apod.10,74 %0,74 %  
Potrat schvaluji, interrupci v dnešní době antikoncepce a osvěty ne. 10,74 %0,74 %  
Souhlasím, ale pouze při dosavadním omezeni - do určitého týdne, poté jen ze zdravotních důvodů.10,74 %0,74 %  
Obecně jsem proti potratům, ale žena by měla mít možnost učinit vlastní volbu10,74 %0,74 %  
potrat z vlastní vůle je vždy vraždou!10,74 %0,74 %  
Potraty jako takové nikdy správné nejsou, je věcí společenské dohody, kdy je postavit mimo zákon.10,74 %0,74 %  
Jsem proti interrupci10,74 %0,74 %  

Graf

19. Předškolní vzdělávání (mateřská škola) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je pro dítě ze zákona povinné; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to žádoucí6951,11 %51,11 %  
ne, nemá to opodstatnění3928,89 %28,89 %  
nedokážu posoudit1813,33 %13,33 %  
Mé děti i má vnoučata chodí/chodily do školky už dávno před tím. Ovšem na vesnicích, kde děti musí do školy a i školky dojíždět, je to dost problém. Proto nesouhlasím.10,74 %0,74 %  
Absolutně ANO. Já do školky nechodila, do kolektivu dětí jsem se dostala až v první třídě a mojí schopnost zapadnout do kolektivu to značně narušilo.10,74 %0,74 %  
Nechala bych to na volbě rodičů10,74 %0,74 %  
nesouhlasím, většina rodičů dokáže zajistit přípravu na školu sama, špatná příprava regulace může za administrativní zmatky v této oblasti (přezkušování, omluvenky apod.), pro ty co to nezajistí stačí institut povinného nultého ročníku při základní škole, s rozhodnutím u zápisu10,74 %0,74 %  
ano, je to žádoucí, ale v současná úprava nedává smysl (kupř. není jasně daný postup omlouvání absence, není jasné, co se stane, když rodiče povinnost posílat dítě do předškolního zařízení vůbec neplní, není dobře upraveno postavení lesních školek, dětských skupin apod.)10,74 %0,74 %  
Nelibi se mi povinnost 4 hodin denne, radeji zvolit tydenni ci mesicni limit hodin. 10,74 %0,74 %  
Opodstatnění to má, ale pokud je rodina či alespoň jeden rodič funkční, tak je předškolní vzdělávání zbytečné a pro některé rodiny i zatěžující. 10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím. Opodstatnění by se mělo projevit pouze na bezplatnosti této docházky a nároku na umístění dítěte.10,74 %0,74 %  
Nesouhlasem, přestože to může být v několika případech opodstatněné a přínosné.10,74 %0,74 %  

Graf

20. Vzdělávání ve veřejné (nesoukromé) mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně až po dovršení jeho pěti let věku; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, stát by měl umožnit bezplatné předškolní vzdělávání již dětem od 3-4 let věku6346,67 %46,67 %  
ano, je to dostačující5540,74 %40,74 %  
nedokážu posoudit1410,37 %10,37 %  
Stat by mel vice podporovat soukrome skolkx a detske skupiny10,74 %0,74 %  
Kromě patologických rodin je dítěti lépe s rodiči, není vhodné podporovat jejich odlučování.10,74 %0,74 %  
do školky, stejně jako do školy, jsme často posílali jak peníze tak pomůcky, toaletní potřeby apod. nemyslím si, že ta částka, o kterou jsme v jednom ze tří školních let zůstali "bohatší" se v našem rodinném rozpočtu nějak zásadně projevila10,74 %0,74 %  
ne, protože bezplatné = drahé (skrze daně)10,74 %0,74 %  

Graf

21. Jaký je váš postoj k inkluzi ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím s ní (brzdí to např. „nadanější“ děti)6749,63 %49,63 %  
nedokážu posoudit3122,96 %22,96 %  
souhlasím s ní (pomáhá to např. „méně nadaným“ dětem)1914,07 %14,07 %  
Nesouhlasím. Díky Bohu jeden z mých synů, který to potřeboval, mohl chodit do speciální základní školy. Dnes má díky tomu dvě maturity a absolutorium na konservatoři. Byl-li by donucen k inklusivnímu vzdělávání, byl by dnes zcela nezvdělaný a nezaměstnantelný chudák. Jsem proti, protože mám zkušenost.10,74 %0,74 %  
Inkluze pro tělesně postižené děti je v pořádku. Děti mentálně postižené by měly mít specializovanou péči. Myslím, že i děti nevidomé a hluché potřebují specializovanou školu. 10,74 %0,74 %  
Nechápu10,74 %0,74 %  
absolutně s ní NESOUHLASÍM. Sama jsem již na základce chodila do výběrové třídy, kde nejhorší známka na vysvědčení byla 3 a tu měli jen dva žáci z 32 dětí. Dobrovolně jsme si brali hodiny výuky navíc a celkově nás společnost chytrých spolužáků motivovala k lepším výkonům. Chci to stejné pro své dítě.10,74 %0,74 %  
souhlasím se začleňováním dětí s lehčími problémy, které překonají s pomocí asistenta pedagoga, ale nesouhlasím se současnou podobou inkluze, která je podle mě nadměrná a brzdí nejen nadanější děti, ale všechny10,74 %0,74 %  
Myslím si, že v oblasti školství se více hodí integrace než inkluze-a pokud inkluze, tak rozhodně ne povinná.10,74 %0,74 %  
nesouhlasím, trpí průměrné děti, nadanější to více nutí k odchodu, průměr to zpomaluje10,74 %0,74 %  
nesouhlasím, škodí téměř všem zúčastněným10,74 %0,74 %  
Inkluze v naší zemi fungovala vždy. Jen ji naši lídři nedokázali obhájit v EU. Takže teď je z toho paskvil. A nevyhovuje nikomu - rodičům, učitelům a už vůbec ne dětem - ať už postiženým, průměrným či nadaným. 10,74 %0,74 %  
Pouze za určitých podmínek. Souhlasím s inkluzí dětí s tělesným hendikepem bez poškození intelektu. Pro děti s lehčím mentálním postižením je podle mě inkluze nevhodná.10,74 %0,74 %  
chudáci učitelé a chudáci děti - všechny10,74 %0,74 %  
je to složité, ne vždy inkluze pomůže, chápu argumenty pro i proti a vždy si vybavím, jak slepý soused chodil na obyčejnou základku i střední a stejně mu ta škola nepomohla se začlenit, nenašel si práci a byl nucen si dodělat kurz maséra, aby se uplatnil na trhu práce 10,74 %0,74 %  
nesouhlasím, je to komplikace jak pro učitele, tak pro dané děti10,74 %0,74 %  
V některych případech souhlasím, v jiných to může být problém. Mělo by být posuzováno individuálně. 10,74 %0,74 %  
souhlasím do určité míry10,74 %0,74 %  
můžou běžné populaci pomoci (mají často vyšší IQ)10,74 %0,74 %  
je velký rozdíl mezi inlkluzí tělesně postižených (naprostý souhlas) nebo dětí s pomalejším vývojem a zaostáváním ve výuce10,74 %0,74 %  
Záleží na postižení jedince. Někdy je to plus, někdy mínus a to pro něj i okolí.10,74 %0,74 %  
To je módní slovo, pod kterým se skrývají správné i chybné konání10,74 %0,74 %  
Plošně nesouhlasem, je to trápení pro všechny zúčastněné, v jednotlivých případech a pokud je zajištěná intenzivní péče rodičů o vzdělání a výchovu, souhlasím. Něco ve stylu Forresta Gumpa10,74 %0,74 %  
souhlasila bych tam, kde je k tomu dostatečná personální podpora (asistent daného žáka), tak aby to skutečně bylo ku prospěchu. Inkluze za každou cenu nemá smysl. Ve "zvláštní škole" může být dítě daleko šťastnější, když je ve skupině s dětmi, které mají srovnatelné schopnosti.10,74 %0,74 %  

Graf

22. Rodičovský příspěvek je již 6 let ve stejné výši, a to 220 tisíc Kč na jedno dítě. Považujete tuto výši za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to zcela nedostačující4936,3 %36,3 %  
spíše ne3022,22 %22,22 %  
nedokážu posoudit2014,81 %14,81 %  
spíše ano1813,33 %13,33 %  
ano, je to zcela dostačující107,41 %7,41 %  
plnou výši příspěvku nelze vyčerpat (v případě více dětí)53,7 %3,7 %  
Má se zvýšit na 300.000 od roku 202010,74 %0,74 %  
Domnívám se, že rodičovský příspěvek by se měl ROVNAT průměrnému platu matky za poslední roky před nástupem na rodičovskou dovolenou. Mateřství je mnohem těžší práce neý zaměstnání a kvalita života rodiny stejně s investicí do dítěte poklesne.10,74 %0,74 %  
Příspěvek by měl být 0,- Kč10,74 %0,74 %  
je to na dnešní poměry málo, na druhou stranu dítě by měli živit rodiče a ne stát a pokud na to nemám, tak si dítě nepořizuji10,74 %0,74 %  
za současné situace, kdy jsou špatně dostupná (kapacitně nebo finančně) zařízení pro děti do 3 let a rodiče tak musí příspěvek rozkládat nejméně do těch 3 let, považuji částku za nedostatečnou. Při zlepšení dostupnosti zařízení by mi částka připadala dostatečná.10,74 %0,74 %  
příspěvek není dostačující, ale na druhou stranu stát není povinen finančně obstarávat dítě, které je přeci rodičů. Ti mají za něho zodpovědnost a tudíž ti jsou povinni mu obstarat adekvátní finanční zázemí. 10,74 %0,74 %  
tato castka je prehnane vysoka10,74 %0,74 %  

Graf

23. Výše rodičovského příspěvku se u dvojčat a vícerčat zvyšuje o 1,5 násobku vzhledem k výši příspěvku na jedno dítě, tj. na 330 tisíc Kč. Považujete tuto výši za dostatečnou a spravedlivou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to zcela nedostačující3525,93 %25,93 %  
spíše ne3525,93 %25,93 %  
nedokážu posoudit3324,44 %24,44 %  
spíše ano2216,3 %16,3 %  
ano, je to zcela dostačující75,19 %5,19 %  
Příspěvek by měl být 0 Kč10,74 %0,74 %  
Příspěvek by měl zejména zvýhodnit pracující rodiče. Prodloužila bych PPM a rodičovský příspěvek zkrátila na minimum. 10,74 %0,74 %  
rodičovský příspěvek má nahrazovat příjem, proto by měl být stejný i pro vícečetné, je to nespravedlivé a diskriminační, měl by být zaveden speciální příspěvek pro dvojčata a vícerčata a ten by měl zohledňovat specifické potřeby takových rodin/dětí10,74 %0,74 %  
U dvojčat spíše ano, u vicercat je nedostačující. 10,74 %0,74 %  
Matka je mimo pracovní proces jen jednou, ale práce i spotřeba u dětí je v něčem sice méně než dvojnásobná, v jiném zase více.10,74 %0,74 %  

Graf

24. Za posledních 25 let klesla v ČR porodnost pod hranici takzvané prosté reprodukce (v současné době se jedné ženě narodí průměrně 1,6 dítěte), v čem spatřujete hlavní důvody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna ve vnímání priorit9066,67 %66,67 %  
nemožnost zkrácení pracovní doby rodičům6447,41 %47,41 %  
nedostatečná finanční podpora státu6346,67 %46,67 %  
konzumní způsob života6245,93 %45,93 %  
špatná dostupnost adekvátního bydlení6145,19 %45,19 %  
odklon společnosti od „tradičních hodnot“/náboženství4533,33 %33,33 %  
celkový úpadek mravů společnosti2518,52 %18,52 %  
feminismus a genderismus při rozbití tradiční rodiny, způsobující mimo jiné nedostatečný kontakt mládeže s prarodiči a praprarodiči. 10,74 %0,74 %  
propaganda10,74 %0,74 %  
nedostatek financí mladých rodin10,74 %0,74 %  
Vše dohromady10,74 %0,74 %  
Osobně vidím problém spíš v tom, že si více dětí pořizují spíše lidi s nižším vzděláním. Problém je, že spoustu lidí si nemůže dovolit odejít na několik let z lepšího zaměstnání, málokde mladá žena dostane smlouvu na dobu neurčitou aby se měla kam vrátit. Místo na kase v Kauflandu se ale najde vždy. Druhý velký problém je bydlení, přemrštěné hypotéky a nechuť bydlet v podnájmu. Současně strach z vypadnutí jednoho příjmu, když má rodina hypotéku.10,74 %0,74 %  
Komplikované kombinovani role matky a práce. 10,74 %0,74 %  
Pozn.: Nepoužívá se spíše pojem plodnost místo porodnost?10,74 %0,74 %  
neplodnost, celkovy stav spolecnosti a zivotni trendy10,74 %0,74 %  
Nedospělost dnešních mladých dospělých. chybějící snaha se osamostatnit a starat se sám o sebe. Velký vliv přisuzuji moderní společnosti a rozvoji moderních technologií. Lidé tím lenivý.10,74 %0,74 %  
stejně je tu přelidněno10,74 %0,74 %  
cestování, vzdělávání, ..., a hlavně pocit mladých lidí, že se jim nic nemůže stát a že budou plodní i po třicítce10,74 %0,74 %  
hlavně nevidím dramatický problém ve snížení počtu lidí na této přelidněné planetě10,74 %0,74 %  
sobectví lidí10,74 %0,74 %  
Špatná politika státu. Primárně ukazováno, že je lepší pracovat a užívat si, jak pečovat o děti. 10,74 %0,74 %  
příliš vysoké zdanění, stát chčije mladým rodinám na hlavu (nesmyslné územní plány a omezená možnost vlastní výstavby bydlení, kumulace nepřizpůsobivých a bezpečnostní rizika, zrůdné veřejné školství indoktrinované levicovou propagandou10,74 %0,74 %  

Graf

25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit6447,41 %47,41 %  
jsem spíše pro2014,81 %14,81 %  
jsem pro1813,33 %13,33 %  
jsem zásadně proti1611,85 %11,85 %  
jsem spíše proti1410,37 %10,37 %  
obsahuje pozitivní diskriminaci, takže proti10,74 %0,74 %  
Zákony, které máme jsou dostatečné, stačilo by dbát na jejich dodržování. Úmluva je předstírání, že se problémy vyřeší podpisem papíru.10,74 %0,74 %  
text úmluvy neznám, v obecné rovině jsou proklamace o zákazu diskriminace chválihodné, bohužel bude záležet na tom, v co se to aplikací v praxi vyvine... aby to nebyl hon na čarodějnice10,74 %0,74 %  
Nepřináší nic nového, stávající úprava v ČR je na stejné, ne-li vyšší úrovni10,74 %0,74 %  
svinstvo a zlo to je10,74 %0,74 %  
Na první přečtení vypadá rozumně, ale porovnání různých ustanovení s tím, co různé skupiny již dnes zneužívají, je varující. Přitom v našich zemích k jevům, před kterými má úmluva chránit, dnes běžně nedochází a stávající právní úprava chrání dostatečně.10,74 %0,74 %  

Graf

26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím5037,04 %37,04 %  
nevím, nedokážu posoudit2317,04 %17,04 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu1712,59 %12,59 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc1611,85 %11,85 %  
ano, je to zásadně potřeba1611,85 %11,85 %  
My už to přeci dávno máme v zákonech zakotveno. Už od první republiky.10,74 %0,74 %  
Poškodí to především “chráněné“ ženy stejně jako všechna ochranářská opatření se většinou obrátí právě proti oné chráněné skupině lidí10,74 %0,74 %  
Zbytečné, je již v našem právním řádu zakotveno10,74 %0,74 %  
Zcela nesmyslné10,74 %0,74 %  
Jsem skepticka, zda to pomůže.10,74 %0,74 %  
princip rovnosti mezi ženami a muži se dá zakotvit pouze v lidech výchovou, zákonná úprava nepomůže10,74 %0,74 %  
Mělo by být přirozené 10,74 %0,74 %  
stačilo by dbát na dodržování již schválených zákonů. 10,74 %0,74 %  
viz odpověď na otázku 25, obecně rovnost mezi ženou a mužem je chválihodná10,74 %0,74 %  
Záleží na definici oné rovnosti. Pokud jde o práva a povinnosti, pak ano, ale jako žena trvám na tom, ze ženy JSOU slabší a potřebují ochranu. Kolik jich pracuje třeba v dolech, ze ano.10,74 %0,74 %  
Není třeba, je to v Listině.10,74 %0,74 %  
Nepřináší nic nového, stávající úprava v ČR je na stejné, ne-li vyšší úrovni10,74 %0,74 %  
V zásadě dobrá vec, ale rovnost není stejnost, a není dostatečně přesně definována.10,74 %0,74 %  
Jsem pro rovnost společenskou, např.před zákonem, ale zcela proti narovnání rolí10,74 %0,74 %  
nejde o to, mít něco napsané v zákoně nebo ústavě, jde o to, aby se to v praktickém životě realizovalo. Základem je vychovat další generaci k tomu, aby to vnímala jako priority. Lidé si tito hodnoty přinášejí z domova, z vlastních rodin, ze základní školy... zákonem se to nařídit nedá10,74 %0,74 %  
rovní si všichni můžeme být maximálně před zákonem, v praxi nikoliv10,74 %0,74 %  

Graf

27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím5137,78 %37,78 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc3022,22 %22,22 %  
nevím, nedokážu posoudit2115,56 %15,56 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu1712,59 %12,59 %  
ano, je to zásadně potřeba118,15 %8,15 %  
Je to ptákovina, protože muži a ženy žádné pravomoci nemají. Pojem pravomoc se vztahuje pouze k výkonu veřejné moci.10,74 %0,74 %  
Zcela nesmyslné10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím, česká společnost se pozvolna proměňuje směrem k rovnoprávnější dělbě rolí a není potřeba žádná intervence10,74 %0,74 %  
princip rovnosti mezi ženami a muži se dá zakotvit pouze v lidech výchovou, zákonná úprava nepomůže10,74 %0,74 %  
Mělo by být přirozené 10,74 %0,74 %  
viz odpověď na otázku 25, obecně rovnost a dělba pravomocí mezi obě pohlaví je chválihodná10,74 %0,74 %  
Nepřináší nic nového, stávající úprava v ČR je na stejné, ne-li vyšší úrovni10,74 %0,74 %  

Graf

28. Istanbulská úmluva požaduje „vymýcení předsudků, zvyků, tradic založených na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“ (Článek 12, bod 1); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím4533,33 %33,33 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu2417,78 %17,78 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc2317,04 %17,04 %  
nevím, nedokážu posoudit2014,81 %14,81 %  
ano, je to zásadně potřeba1511,11 %11,11 %  
Jsem zásadně proti, protože je to násilná likvidace lidové kultury a tradic. Museli bychom zakázat lidová rčení, přísloví, pohádky, spoustu písniček, velikonoční zvyky atd. atp.10,74 %0,74 %  
Toto je otázka výchovný obecně, nesouhlasím se zakotvením ve spojitosti s donucovacimi prostředky 10,74 %0,74 %  
Zcela nesmyslné10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím, česká společnost se pozvolna proměňuje směrem k rovnoprávnější dělbě rolí a není potřeba žádná intervence10,74 %0,74 %  
zákon nevymýtí předsudky, zvyky a tradice10,74 %0,74 %  
viz odpověď na otázku 25, pokud nám tím nebude vnucováno, že máme zapomenout na Popelku, tak v obecné rovině ano10,74 %0,74 %  
Návrh hezký ale jak to chtějí provést?10,74 %0,74 %  
Nepřináší nic nového, stávající úprava v ČR je na stejné ne-li vyšší úrovni10,74 %0,74 %  
To je právě jedna ze zneužitelných formulací. Aby to vypadalo přijatelně, dají se do věty předsudky a podřízenost ženy, ale pod heslem vymýcení zvyků a tradic založených na stereotypním pojímání rolí se už dnes mnohé skupiny snaží popírat biologická pravidla a zdravý rozum a zavádět různé zvrácenosti. 10,74 %0,74 %  

Graf

29. Istanbulská úmluva stanoví „povinnost zavést do osnov všech škol výuku mj. o rovnoprávnosti žen a mužů či o nestereotypních genderových rolích“ (Článek 14, bod 1); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, je to zbytečná věc3626,67 %26,67 %  
nevím, nedokážu posoudit3223,7 %23,7 %  
ano, souhlasím3122,96 %22,96 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu2216,3 %16,3 %  
ano, je to zásadně potřeba96,67 %6,67 %  
Zásadně nesouhlasím. Škola má vzdělávat, nikoli vychovávat. A hlavně nesmí jít škola proti rodičům.10,74 %0,74 %  
Zvrácenost10,74 %0,74 %  
Z. N.10,74 %0,74 %  
Nesouhlasím, česká společnost se pozvolna proměňuje směrem k rovnoprávnější dělbě rolí a není potřeba žádná intervence10,74 %0,74 %  
žádná povinnost k osvětě nevede, nefunkční10,74 %0,74 %  
viz odpověď na otázku 25, obecně rovnoprávnost ano, ale nelze zrušit, že kluci mají penis a holky vagínu :)10,74 %0,74 %  
To je také jeden z bodů, které úmluvu činí nebezpečnou a nepřijatelnou, na základě podobných ideologických frází např. v Norsku odebírají děti z fungujících rodin a dávají do prostředí, které z pohledu civilizovaného světa představuje spodinu společnosti.10,74 %0,74 %  

Graf

30. Co soudíte o státem určené věkové hranici trestní odpovědnosti na 15 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být snížena (stávající hranice je již nedostatečná)7656,3 %56,3 %  
měla by být zachována5238,52 %38,52 %  
U úmyslné trestné činnosti by asi měla být nižší, nicméně i tak bude část pachatelů pod ní, je třeba spíše řešit, jak postupovat v těchto případech10,74 %0,74 %  
Nezajímá mě10,74 %0,74 %  
Souhlasím se snížením na 14 let, ale se zachováním hranice 15 let pro některé sexuální činy (obdobně jako to je na Slovensku)10,74 %0,74 %  
Měla by být zachována hranice 15 let, ale pro opravdu závažné činy - vražda, pokus o vraždu, mučení apod. by měli platit zvláštní opatření a to nejen pro pachatele, ale i jejich rodiče.10,74 %0,74 %  
bohužel u některých etnik na našem území by se měla snížit, avšak to bychom tato etnika diskriminovali... :(10,74 %0,74 %  
měla by být snížena pouze u závažných činů, kde se bude řešit snížení věkové hranice individuálně10,74 %0,74 %  
nevím10,74 %0,74 %  

Graf

31. Souhlasíte s oprávněním policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (rodiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zcela souhlasím, je to prospěšná věc10174,81 %74,81 %  
spíše souhlasím2518,52 %18,52 %  
nevím, nedokážu posoudit75,19 %5,19 %  
Nesouhlasím. Došlo-li k trestnému činu, má být stíhán. Krást někomu domov stát a ani jeho ozbrojené složky nesmějí.10,74 %0,74 %  
Většinou je to jen oddálení řešení problému.10,74 %0,74 %  
spíše nesouhlasím10,74 %0,74 %  
Je to užitečné, ale už dnes je i zneužívána násilníky k vykázání oběti, tedy proti původnímu smyslu. Musí být rychle přezkoumatelné.10,74 %0,74 %  

Graf

32. Listina základních práv a svobod obsahuje zásadu, že nikdo nesmí být zbaven života (Článek 6, odst. 2), což je v rozporu s institutem eutanázie, tedy usmrcení člověka na jeho žádost, která je v ČR nepřípustná; co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
eutanázie by měla být povolena, stát nemá právo ji zakazovat6749,63 %49,63 %  
eutanázie by neměla být povolena, mj. i dle zmíněné zásady zakotvené v Listině základních práv a svobod3425,19 %25,19 %  
nevím, nedokážu posoudit2014,81 %14,81 %  
Eutanázie je vražda, tedy úmyslné usmrcení jiného. Nikdo nemá právo brát jinému člověku život. 10,74 %0,74 %  
eutanázie pouze ve výjimených případech10,74 %0,74 %  
Povolte ji, lidé stejně najdou cestu jak to obejít 10,74 %0,74 %  
Souhlasím se zavedením eutanazie se současným zavedením pravidel proti zneužití 10,74 %0,74 %  
Institut eutanázie může být zneužitelný - např. nátlak na staré lidi10,74 %0,74 %  
Zakázat10,74 %0,74 %  
Eutanazie by mohla být povolena. ALE Nikdo by tohoto neměl doktory nutit, přísahali chránit život. Jde to vlastně proti samotné podstatě jejich povolání.10,74 %0,74 %  
eutanázie by měla být povolena za přísně stanovených a kontrolovaných podmínek10,74 %0,74 %  
Mela by byt povolena, ale jen tezce nemocnym bez nemoznosti zlepseni zdravotniho stavu. 10,74 %0,74 %  
Eutanázie by neměla být zavrhována, ale individuálně zvažována. 10,74 %0,74 %  
Jsem ve výjimečných případech pro možnost asistované sebevraždy. Jsem zdravotník, utrpení lidí vídám poměrně často. Slyším i steaky, že už na světě nechtějí být. Nicméně bych si nechtěla hrát na "Boha" a někomu vzít život. 10,74 %0,74 %  
Myslím, že na toto by se potom aplikoval odst. 4 článku 610,74 %0,74 %  
Měla by být povolena,ale pouze v i individuálních případech. Ne plošně. 10,74 %0,74 %  
Člověk se dokáže života zbavit bez problému sám. Souhlasím s eutanázií, ale aby to bylo na rozhodnutí daného člověka.10,74 %0,74 %  
V určitých případech by být povolena mohla, např. při těžké nemoci (kterou mohou doprovázet velké bolesti a končit smrtí)10,74 %0,74 %  

Graf

33. Jak byste celkově ohodnotil(a) stávající rodinnou politiku ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující5742,22 %42,22 %  
dostačující3425,19 %25,19 %  
nevím, nedokážu posoudit2720 %20 %  
zcela nedostačující1410,37 %10,37 %  
v základu je velmi dobrá, ale finanční podpora je slabá10,74 %0,74 %  
Stávající politika státu vůči rodinám je hanebná, extrémně protirodinná.10,74 %0,74 %  
Zcela nesmyslná10,74 %0,74 %  
V některych oblastech dostačující, v jiných je hodně co zlepšovat. 10,74 %0,74 %  
Má značné mezery, ale za nedostačující bych ji neoznačil.10,74 %0,74 %  

Graf

34. V jakých oblastech by, podle vašeho názoru, mělo dojít k největším změnám v oblasti rodinné politiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Větší finanční a jiná podpora matek samoživitelek.

-

- celkové klima ve veřejném životě státu , více vyzdvihovat tradiční hodnoty jakoé jsou rodina

.

.

.

...

Bydlení, finance

Bydlení, finanční výpomoc, zkrácené úvazky

bydlení, podpora mladých rodin, odchod do důchodu

bydlení, skloubení pracovního a rodinného života

Celková liberalizace a větší pochopení pro situaci, že mnozí lidé už nechtějí žít ve starých šablonách.

danova zvyhodneni, moznost zkracenych uvazku idealne zkraceni pracovni doby

dostupné bydlení pro mladé rodiny

Dostupné bydlení pro rodiny, čerpání výše a délky rodičovského příspěvku, zajištění předškolního vzdělávání dětem od 2 let

dostupnější bydlení pro mladé a zkrácené úvazky pro matky. Je mi 28 let a většina vrstevníků včetně mě nemá děti proto, že od nástupu do práce léta šetří, aby si mohli dovolit buď hypotéku nebo předražené nájmy, se kterými ale na důchod skončí na ulici, protože už to nezvládnou platit....

ekonomických

Ekonomických- např. příspěvky pro rodiny se 3 a více dětmi.

Finance

Finance

Financni podpora rodin... prispevky na deti, porodne pro vsechny, vyssi prispevky postizenym detem, kdy se stara plne rodic, podpora rodicu pri hledani zamestnani (znevyhodneny hlavne matky). Pravni ochrana rodice v jeho zamestnani ( pri nutnosti osetrovani casto nemocneho nebo postizeneho ditete)... Moznost adoptovat deti nejen heterosexualnimi pary...

Financni pomoc samozivitelkam a chudsim rodinam

finanční a nefinanční zvýhodnění / dávky, rozhodovací praxe soudů při rozvodech, rovnovst před zákonem

Finanční podpora a dostupnější bydleni

finanční podpora rodin a svobodných matek

finanční zvýhodnění rodin s dětmi, možnost odmítnout vzdělávání k multikulturalismu, zrušit potraty, zkrátit odchod do důchodu všem rodičům

Inkluze-zrusit, zvýšit kapacitu MŠ, více zkrácených úvazků, zvýšit rodičovský příspěvek, bezúročné půjčky pro novomanžele

interrupce

Jakákoliv účinná motivace mladých lidí k založení rodiny.

Jednodušší získání bydlení pro mladé páry. V současnosti jsou často nuceni bydlet u rodičů, šance na získání vlastního bydlení je skoro nulová.

Kvalitnější školství

Manželství pro všechny, vyšší úroveň finanční podpory rodin

Matky samoživitelky

Mene podporovat nesezdane rodice

mladé rodiny samoživitelky a samoživitelé partneři stejného pohlaví

Myslím si, že podpora rodin je zde bohužel mizivá. Je jednodušší žít "na hromadce". Jak už bylo v otázce někde výše - finanční podpora (půjčky manželům), podpora bydlení, podpora rodičů v zaměstnání (aktuálně jde spíše o diskriminaci rodin s dětmi).

n/a

Nastavení mechanismu, kdy budou upřednostněny prvky právních výhod pro manžele s dětmi (společné zdanění s výhodnými pravidly, např. podle příjmu připadajícího na jednoho člena rodiny), omezit zneužívání nepracujícími či načerno pracujícími, či nesezdanými páry čerpajícími výhody určené pro skutečně osamělé matky (otce) s dětmi - vdovy, či reálně opuštěné. U opuštěných matek posílit pomoc státu ve vymáhání výživného od skutečných otců dětí.

navyseni rodicovskeho prispevku pomoc matkam samozivitelkam bezurocne pujcky pro mlade zacinajici rodiny

Nechat lidem více svobody

nepovolit uzavření svazku manželského a osvojení dětí lidem stejného pohlaví

nevim

Nevim

Nevím

Nevím

Nevím co si mám představit pod pojmem rodinná politika

Nevím jak tu oblast nazvat. Edukace? Pomoci rodinám vidět dál než za zdi své nespokojenosti, vést rodiny k tvorbě zdravého prostředí bez ohledu na finance a okolnosti...

nevím, nedokážu posoudit

Nevím.

Oblast financí

Ošetřit zneužívání dávek minoritou, zrušit porodné.

Pěstounská péče (nedořešená práva pěstounů), podpora umisťování dětí z koejenckých ústavů, zjednodušení adopce, ukotvení institutu náhradního mateřství v zákoně

podpora - finance, a to i přes daňové zvýhodnění bydlení

Podpora bydlení

Podpora bydlení, opatrně s dávakami pro lidi, kteří nepracují ani se nechystají.

podpora mladých rodin-manželství, bydlení, rodičovský příspěvek, dostupnost školek/jeslí

Podpora mladých rodin, dostupnější bydlení. Motivace adolescentů k větší samostatnosti a odpovědnosti za své jednání.

Podpora pro děti

Podpora pro maldr rodiny- vlastní bydlení.

podpora produktivních osob, které jsou inteligencí - ne, že děti mají ve velkém lidé, kteří nepracují a žijí s dávek a jejich péče o děti je na nižší úrovni a je o ně pečováno zase státními institucemi jako OSPOD, terénní sociální pracovníci apod.

podpora především samoživitelek/samoživitelů, rychlejší soudy, důslednější vymáhání (předávání dítěte druhému rodiči, alimenty). Dále výraznější podpora rodin s postiženým dítětem - doplatky na léky a další potřeby, zajištění rozumného příjmu pečující osobě.

Podpora rodin např. Pokud jsou rodiči manželé podpořit.

Podpora rodin s dětmi s postižením, samozivitelky - rodiče neplatiči alimentu, podpora částečných úvazků.

podpora rodin s dětmi, postižených a podpora seniorů

Podpora rodin s postiženými detmi

podpora rodin v otázce bydlení, usnadnění k získání hypotéky, či snížení cen bydlení. Větší podpora matek/otců samoživitelek/živitelů, vdov/vdovců, vyšší trestní sazba za neplnění vyživovací povinnosti.

Podpora rodinám s dětmi.

podpora tradiční rodiny

Podpora ve vytváření pracovních míst pro pracující rodiče (částečné úvazky, sdílená pracovní místa). Větší daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

Podpora veřejného mínění o rodičovství jako váženné činnosti, snížení daňového zatížení rodičů, podpora zkrácených úvazků ve firmách, zkvalitnění a zvýšení dostupnosti školek, dostupné podporované státní bydlení pro mladé pracující lidi a rodiny s dětmi.

Podpora vlastního bydlení

Podpora zaměstnanosti matek s dětmi do šesti let. Zavedení povinnosti u větších zaměstnavatelů vytvořit pracovní místa se zkráceným úvazkem a dopolední pracovní dobou. Zpřísnění trestů pro neplatiče výživného, zavedení prospěšných prací nad rámec vlastního zaměstnání dotyčného, z jejichž výdělku bude výživné hrazeno.

Podpora zkracenych uvazku pro rodice, státní jesle, podpora soukromych skolek

Podpora žen na rodičovské dovolené

podporoda rodiny

podporování samoživitelek, zajištění zkrácených úvazků po návratu do zaměstnání

Podporovat PRACUJÍCÍ rodiny s dětmi - hlavně jim odlehčovat na daních.

pomoc samoživitelkám/samoživitelům a rodinám s postiženými dětmi

Povolit manzelstvi a adopci stejnopohlavnim parum,vice podporovat matky samozivitelky

Povolit mít děti jen rodinám s příjmem vyšším než 250 000,- Kč měsíčně.

pracující rodiče = větší úlevy, nárok na dávky

Půjčky mladym rodinam

Snížení daňové zátěže a zaměstnavatelských odvodů, zjednodušení stavební legislativy, odluka školství od státu na všech stupních.

snížení pracovní doby všem

Sociální podpora státu.

Stát by měl přestat znevýhodňovat rodiny a manžele. V jejich zvýhodnění vůbec nedoufám, ale hlavně aby přestal manžele a jejich rodiny pronásledovat a ekonomicky sankcionovat.

Třeba ty rodiny s postiženými dětmi. Tam je potřeba největší pomoci.

Umoznit zkracene uvazky pro matky. ..

Určitě ve školství (směrem k zavedení povinného vzdělávání místo školní docházky, domácímu vyučování, zrušení státních maturit, jednotných přijímaček, zavedení přijímaček na SŠ na principu OSP, slovní hodnocení), dále v politice zaměstnanosti (motivace zaměstnavatelů v zavádění alternativních pracovních úvazků), informování o důležitosti práce v domácnosti a péče o děti (žena doma není "nepracující"), úprava dávkových systémů

Urychlení soudních případů týkajících se péče o děti, v nekterych sociálně slabých rodinách vyssi kontrola a hlavne pomoc ze strany socialky, podpora rodin pečující o postižené dítě, bylo by potřeba vytvořit dostatek zařízení, do kterých je možné a vhodné umistit dospělé postižené osoby a ve kterých by měly důstojné bydlení.

V oblasti pracovniho prava

Ve všech

ve všem

větší finanční podpora rodin (vyšší rodičovský příspěvek, daňové slevy), podpora zkrácených úvazků (lepší sladění rodinného a pracovního života), dostupnější a flexibilnější předškolní zařízení (např. pro dvouleté děti na několik hodin týdně)

Větší kontrola dávek, komu jsou dávány. Taktéž by mohl stát přispět na věci pro děti.. ne příspěvky jako takové, ale finanční podpora by v tomto ohledu mohla pomoct nižší porodnosti.

Větší podpora rodin s dětmi a podpora právě manželství (muže a ženy)

Větší podpora vzděláváni s ohledem na současné potřeby

Větší úlevy na daních pro vícečetne rodiny. Oba rodiče při více dětech ( 3 a víc) nemohou pracovat oba na plný úvazek a vést uspokojivý rodinný život. Zdá se mi, že více dětí se " vyplatí" chudým, díky sociálních dávkám.

viz výše uvedené

Vnímat rodinu jako základ státu a tak se chovat. Jenže naši polici nejsou státníci, jsou to vyžírkové, kterým je jedno kam tento stát spěje, hlavně, že z něj vytřískají co můžou.

všech

všude

Vyssi podpora rodin s vice detmi

Začít řešit romskou problematiku v tom smyslu, že romské ženy mají tendenci již od útlého věku rodit děti a nepracovat a využívat podpory statu. Pro stát to v ničem není výhodou, ale naopak.

zejména v oblasti skloubení pracovního a rodinného života

zkracene uvazky pro rodice

zkrácené úvazky, práce z domu

zodpovědnost rodičů za děti.

zvýšení rodičovského příspěvku, držení pracovní pozice pro ženy na RD delší dobu, než 3 roky, větší finanční podpora pro ženy samoživitelky.

zvýšení rp

Zvyšování daňových úlev a naopak snižování a zpřísnění dávek. Větší podpora dlouhodobě pečujících osob, obecně podpora péče o staré lidi a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí. Podpora dřívějšího návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené zvyšováním dostupnosti zařízení péče o nejmenší děti. Zvýšení flexibility u rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené, tak aby se rodiče například mohli o péči více dělit - možnost čerpání rodičovské dovolené ve dnech pro oba rodiče, kdy např. jeden 2 dny pracuje a 3 dny čerpá rodičovskou dovolenou a druhý rodič naopak, s tím, že rodičovský příspěvek kompenzuje dny na rodičovské dovolené.

35. Kterou z níže uvedených skupin považujete za, z hlediska rodinné politiky státu, nejvíce opomíjenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiny s postiženými dětmi8563,43 %62,96 %  
samoživitelé6347,01 %46,67 %  
rodiny s páry osob stejného pohlaví2820,9 %20,74 %  
rodiny se sezdanými rodiči2115,67 %15,56 %  
rodiny s nesezdanými rodiči118,21 %8,15 %  
České občany10,75 %0,74 %  
nevidím rozdíl10,75 %0,74 %  
Pracující rodiny s dětmi 10,75 %0,74 %  
Nevím. 10,75 %0,74 %  
Nedokážu posoudit10,75 %0,74 %  
rodiny s dětmi10,75 %0,74 %  
senioři v dd10,75 %0,74 %  
že je skupina opomíjená je dobře nebo špatně?10,75 %0,74 %  

Graf

36. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10678,52 %78,52 %  
muž2921,48 %21,48 %  

Graf

37. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 353022,22 %22,22 %  
21 - 252820,74 %20,74 %  
26 – 302518,52 %18,52 %  
36 – 401813,33 %13,33 %  
41 – 45139,63 %9,63 %  
18 – 2064,44 %4,44 %  
51 – 5542,96 %2,96 %  
46 – 5032,22 %2,22 %  
56 – 6032,22 %2,22 %  
61 - 6532,22 %2,22 %  
66 a více10,74 %0,74 %  
1710,74 %0,74 %  

Graf

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7354,07 %54,07 %  
středoškolské4936,3 %36,3 %  
vyšší odborné85,93 %5,93 %  
základní53,7 %3,7 %  

Graf

39. Jaký je celkový průměrný čistý měsíční příjem vaší rodiny v Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35001 – 400002115,56 %15,56 %  
nad 500002014,81 %14,81 %  
25001 – 300001712,59 %12,59 %  
méně než 150001410,37 %10,37 %  
45001 – 50000139,63 %9,63 %  
20001 – 25000139,63 %9,63 %  
30001 – 35000128,89 %8,89 %  
40001 – 4500096,67 %6,67 %  
50001 – 6000064,44 %4,44 %  
15001 – 2000042,96 %2,96 %  
60001 – 7000032,22 %2,22 %  
xxx10,74 %0,74 %  
neúčastním se10,74 %0,74 %  
Studuji10,74 %0,74 %  

Graf

40. Do jaké profesní skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na mateřské/rodičovské dovolené4533,33 %33,33 %  
zaměstnanec3425,19 %25,19 %  
student1712,59 %12,59 %  
OSVČ/soukromý podnikatel118,15 %8,15 %  
zaměstnanec státní správa107,41 %7,41 %  
zaměstnanec soukromá firma64,44 %4,44 %  
starobní důchodce21,48 %1,48 %  
nezaměstnaný21,48 %1,48 %  
na rodičovské dovolené a zároveň OSVČ10,74 %0,74 %  
na rodičovské dovolené s výkonem svobodného povolání, bohužel - jinak by člověk nevyžil 10,74 %0,74 %  
RD + zaměstnanec (částečný úvazek) + pěstoun10,74 %0,74 %  
zaměstnanec nadnárodní korporace10,74 %0,74 %  
Student a zaměstnanec státní správa10,74 %0,74 %  
invalidní důchodce10,74 %0,74 %  
studen + zaměstnaný na částečný úvazek10,74 %0,74 %  
zaměstnanec veřejné sféry mimo státní správu10,74 %0,74 %  

Graf

41. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý7051,85 %51,85 %  
svobodná/svobodný5842,96 %42,96 %  
rozvedená/rozvedený64,44 %4,44 %  
vdova/vdovec10,74 %0,74 %  

Graf

42. Jaké je místo vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2720 %20 %  
Moravskoslezský kraj1712,59 %12,59 %  
Středočeský kraj1611,85 %11,85 %  
Jihomoravský kraj1511,11 %11,11 %  
Královéhradecký kraj107,41 %7,41 %  
Plzeňský kraj96,67 %6,67 %  
Ústecký kraj85,93 %5,93 %  
Pardubický kraj75,19 %5,19 %  
Jihočeský kraj75,19 %5,19 %  
Zlínský kraj53,7 %3,7 %  
Olomoucký kraj42,96 %2,96 %  
Kraj Vysočina32,22 %2,22 %  
Karlovarský kraj32,22 %2,22 %  
Liberecký kraj21,48 %1,48 %  
Zahraničí21,48 %1,48 %  

Graf

43. Kolik obyvatel má obec/město, v němž trvale žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 3000004231,11 %31,11 %  
50001 – 1000001712,59 %12,59 %  
1001 – 3000139,63 %9,63 %  
10001 – 25000139,63 %9,63 %  
do 500128,89 %8,89 %  
25001 – 50000107,41 %7,41 %  
100001 – 30000096,67 %6,67 %  
3001 – 500085,93 %5,93 %  
5001 – 1000075,19 %5,19 %  
501 – 100053,7 %3,7 %  

Graf

44. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13928,89 %28,89 %  
23626,67 %26,67 %  
03324,44 %24,44 %  
3118,15 %8,15 %  
0, ale již „čekáme miminko“32,22 %2,22 %  
421,48 %1,48 %  
žádné21,48 %1,48 %  
„čekáme miminko“21,48 %1,48 %  
Žádné, ani "nečekám"10,74 %0,74 %  
1 které žije u rodičů, s manželem společné žádné 10,74 %0,74 %  
Žádný10,74 %0,74 %  
6 a brzo 710,74 %0,74 %  
1 vlastní, 2 v pěstounské péči (své sourozence, kteří byli umístěni do DD)10,74 %0,74 %  
nemám10,74 %0,74 %  
Žádné.10,74 %0,74 %  
Nemám děti 10,74 %0,74 %  
tři, dospělé10,74 %0,74 %  
žijí samostatně10,74 %0,74 %  

Graf

45. Kolik dětí byste si přál/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26145,19 %45,19 %  
33223,7 %23,7 %  
1118,15 %8,15 %  
0107,41 %7,41 %  
485,93 %5,93 %  
542,96 %2,96 %  
2-310,74 %0,74 %  
vzhleem k věku už žádné...10,74 %0,74 %  
tolik, abychom je zvládli uživit, osatit, dopřáli jim vzdělání atp10,74 %0,74 %  
610,74 %0,74 %  
Tolik kolik jich mám10,74 %0,74 %  
mám dva kluky, chtěla bych holčičku, tím ale neříkám, že to budu zkoušet, než se podaří holčička, o Klapzubovu jedenáctku nestojím :)10,74 %0,74 %  
co nejvíci, minimálně 3-410,74 %0,74 %  
Neplánuji tak daleko napřed.10,74 %0,74 %  
nevím, záleží, jak to přijde10,74 %0,74 %  
mám, co jsem chtěla.10,74 %0,74 %  
Podlé Vůlé Boží10,74 %0,74 %  
kolem 3, na což už je pozdě10,74 %0,74 %  
Jsem katolický kněz10,74 %0,74 %  
nevím10,74 %0,74 %  
mám dvě děti, a to je přesně tolik, kolik jsem jich vždycky chtěla mít, žádné další už nechci :)10,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak moc je pro vás důležitá komplexní podpora státu rodinám?

 • odpověď je to celospolečensky jeden z nejdůležitějších aspektů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nedostačující na otázku 33. Jak byste celkově ohodnotil(a) stávající rodinnou politiku ČR?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti potratům, měly by se zakázat na otázku 18. Považujete legálnost potratů za správnou?

4. Jaký je váš názor na stávající institut/definici manželství, coby výhradního společenství jednoho muže a jedné ženy?

 • odpověď jsem pro zákonnou změnu, aby manželství bylo umožněno i osobám stejného pohlaví:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiny s páry osob stejného pohlaví na otázku 35. Kterou z níže uvedených skupin považujete za, z hlediska rodinné politiky státu, nejvíce opomíjenou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, je to zásadně potřeba na otázku 27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nesouhlasím na otázku 5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zásadně souhlasím, stávající možnost registrovaného partnerství je nedostačující na otázku 12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?
 • odpověď zcela s ním souhlasím, měl by být zachován:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně souhlasím na otázku 5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zásadně nesouhlasím, stávající možnost registrovaného partnerství je dostačující na otázku 12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti na otázku 25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti na otázku 13. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil společně si osvojit jiné dítě, jehož nejsou ani jeden biologickým rodičem. Souhlasíte s tím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti potratům, měly by se zakázat na otázku 18. Považujete legálnost potratů za správnou?

5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?

 • odpověď plně souhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti na otázku 25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

14. Považujete za legitimní, aby stát (schválením příslušných právních norem) umožnil dětem volbu svého pohlaví, a jeho případnou následnou změnu, jak je již v některých zemích prosazováno?

 • odpověď jsem zásadně proti:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím, stát by toto měl přísněji kontrolovat na otázku 15. O následné péči o dítě, poté co jeden z jeho rodičů změnil pohlaví, rozhoduje soud, a to i bez jakéhokoli návrhu (viz § 29 Občanského zákoníku). Co o tom soudíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti potratům, měly by se zakázat na otázku 18. Považujete legálnost potratů za správnou?

17. Měl by podle vás stát nějakým způsobem regulovat problematiku opakovaných rozvodů?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ/soukromý podnikatel na otázku 40. Do jaké profesní skupiny se řadíte?

21. Jaký je váš postoj k inkluzi ve školství?

 • odpověď nesouhlasím s ní (brzdí to např. „nadanější“ děti):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu na otázku 26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

 • odpověď nevím, nedokážu posoudit:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nedokážu posoudit na otázku 27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

 • odpověď ano, je to zásadně potřeba:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, je to zásadně potřeba na otázku 27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

 • odpověď nesouhlasím, je to zbytečná věc:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, je to zbytečná věc na otázku 26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

28. Istanbulská úmluva požaduje „vymýcení předsudků, zvyků, tradic založených na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“ (Článek 12, bod 1); co o tom soudíte?

 • odpověď ano, je to zásadně potřeba:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, je to zásadně potřeba na otázku 27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec státní správa na otázku 40. Do jaké profesní skupiny se řadíte?

43. Kolik obyvatel má obec/město, v němž trvale žijete?

 • odpověď nad 300000:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 42. Jaké je místo vašeho bydliště?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak moc je pro vás důležitá komplexní podpora státu rodinám?

2. V čem by se tato podpora měla především zlepšit?

3. Stávající právní úprava ČR stanoví minimální věk pro vstup do manželství na 18 let, výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let; souhlasíte s tím?

4. Jaký je váš názor na stávající institut/definici manželství, coby výhradního společenství jednoho muže a jedné ženy?

5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?

6. Jak moc je pro vás důležité, aby rodiče dítěte byli sezdaní?

7. Vnímáte nějaké zásadnější rozdíly v přístupu a podpoře státu rodinám s dětmi, kde jsou rodiče sezdaní, oproti rodinám s dětmi, kde rodiče sezdaní nejsou?

8. Považujete pomoc státu osobám, které vychovávají dítě samy (např. „matky – samoživitelky“), za dostatečnou?

9. Jak hodnotíte působení státu v oblasti péče o zdraví rodin (např. povinná očkování dětí, povinné zdravotní prohlídky dětí či řidičů od určitého věku aj.)?

10. Jak hodnotíte působení státu v oblasti zajištění bezpečnosti rodin (policií, armádou a dalšími bezpečnostními složkami)?

11. Jak hodnotíte působení státu v oblasti školství, socializace a výchovy dětí (např. sexuální výchova již od mateřské školy, výchova k multikulturalismu, povinná inkluze, jednotné maturity aj.)?

12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?

13. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil společně si osvojit jiné dítě, jehož nejsou ani jeden biologickým rodičem. Souhlasíte s tím?

14. Považujete za legitimní, aby stát (schválením příslušných právních norem) umožnil dětem volbu svého pohlaví, a jeho případnou následnou změnu, jak je již v některých zemích prosazováno?

15. O následné péči o dítě, poté co jeden z jeho rodičů změnil pohlaví, rozhoduje soud, a to i bez jakéhokoli návrhu (viz § 29 Občanského zákoníku). Co o tom soudíte?

16. Souhlasíte s tvrzením, že stát v současné době umožňuje rozvést se podstatně snadněji, než tomu bylo kdykoli v minulosti?

17. Měl by podle vás stát nějakým způsobem regulovat problematiku opakovaných rozvodů?

18. Považujete legálnost potratů za správnou?

19. Předškolní vzdělávání (mateřská škola) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je pro dítě ze zákona povinné; souhlasíte s tím?

20. Vzdělávání ve veřejné (nesoukromé) mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně až po dovršení jeho pěti let věku; souhlasíte s tím?

21. Jaký je váš postoj k inkluzi ve školství?

22. Rodičovský příspěvek je již 6 let ve stejné výši, a to 220 tisíc Kč na jedno dítě. Považujete tuto výši za dostatečnou?

23. Výše rodičovského příspěvku se u dvojčat a vícerčat zvyšuje o 1,5 násobku vzhledem k výši příspěvku na jedno dítě, tj. na 330 tisíc Kč. Považujete tuto výši za dostatečnou a spravedlivou?

24. Za posledních 25 let klesla v ČR porodnost pod hranici takzvané prosté reprodukce (v současné době se jedné ženě narodí průměrně 1,6 dítěte), v čem spatřujete hlavní důvody?

25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

28. Istanbulská úmluva požaduje „vymýcení předsudků, zvyků, tradic založených na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“ (Článek 12, bod 1); co o tom soudíte?

29. Istanbulská úmluva stanoví „povinnost zavést do osnov všech škol výuku mj. o rovnoprávnosti žen a mužů či o nestereotypních genderových rolích“ (Článek 14, bod 1); co o tom soudíte?

30. Co soudíte o státem určené věkové hranici trestní odpovědnosti na 15 let?

31. Souhlasíte s oprávněním policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (rodiny)?

32. Listina základních práv a svobod obsahuje zásadu, že nikdo nesmí být zbaven života (Článek 6, odst. 2), což je v rozporu s institutem eutanázie, tedy usmrcení člověka na jeho žádost, která je v ČR nepřípustná; co o tom soudíte?

33. Jak byste celkově ohodnotil(a) stávající rodinnou politiku ČR?

35. Kterou z níže uvedených skupin považujete za, z hlediska rodinné politiky státu, nejvíce opomíjenou?

36. Jakého jste pohlaví?

37. Kolik je vám let?

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

39. Jaký je celkový průměrný čistý měsíční příjem vaší rodiny v Kč?

40. Do jaké profesní skupiny se řadíte?

41. Jaký je váš rodinný stav?

42. Jaké je místo vašeho bydliště?

43. Kolik obyvatel má obec/město, v němž trvale žijete?

44. Kolik máte dětí?

45. Kolik dětí byste si přál/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak moc je pro vás důležitá komplexní podpora státu rodinám?

2. V čem by se tato podpora měla především zlepšit?

3. Stávající právní úprava ČR stanoví minimální věk pro vstup do manželství na 18 let, výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let; souhlasíte s tím?

4. Jaký je váš názor na stávající institut/definici manželství, coby výhradního společenství jednoho muže a jedné ženy?

5. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?

6. Jak moc je pro vás důležité, aby rodiče dítěte byli sezdaní?

7. Vnímáte nějaké zásadnější rozdíly v přístupu a podpoře státu rodinám s dětmi, kde jsou rodiče sezdaní, oproti rodinám s dětmi, kde rodiče sezdaní nejsou?

8. Považujete pomoc státu osobám, které vychovávají dítě samy (např. „matky – samoživitelky“), za dostatečnou?

9. Jak hodnotíte působení státu v oblasti péče o zdraví rodin (např. povinná očkování dětí, povinné zdravotní prohlídky dětí či řidičů od určitého věku aj.)?

10. Jak hodnotíte působení státu v oblasti zajištění bezpečnosti rodin (policií, armádou a dalšími bezpečnostními složkami)?

11. Jak hodnotíte působení státu v oblasti školství, socializace a výchovy dětí (např. sexuální výchova již od mateřské školy, výchova k multikulturalismu, povinná inkluze, jednotné maturity aj.)?

12. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?

13. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil společně si osvojit jiné dítě, jehož nejsou ani jeden biologickým rodičem. Souhlasíte s tím?

14. Považujete za legitimní, aby stát (schválením příslušných právních norem) umožnil dětem volbu svého pohlaví, a jeho případnou následnou změnu, jak je již v některých zemích prosazováno?

15. O následné péči o dítě, poté co jeden z jeho rodičů změnil pohlaví, rozhoduje soud, a to i bez jakéhokoli návrhu (viz § 29 Občanského zákoníku). Co o tom soudíte?

16. Souhlasíte s tvrzením, že stát v současné době umožňuje rozvést se podstatně snadněji, než tomu bylo kdykoli v minulosti?

17. Měl by podle vás stát nějakým způsobem regulovat problematiku opakovaných rozvodů?

18. Považujete legálnost potratů za správnou?

19. Předškolní vzdělávání (mateřská škola) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je pro dítě ze zákona povinné; souhlasíte s tím?

20. Vzdělávání ve veřejné (nesoukromé) mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně až po dovršení jeho pěti let věku; souhlasíte s tím?

21. Jaký je váš postoj k inkluzi ve školství?

22. Rodičovský příspěvek je již 6 let ve stejné výši, a to 220 tisíc Kč na jedno dítě. Považujete tuto výši za dostatečnou?

23. Výše rodičovského příspěvku se u dvojčat a vícerčat zvyšuje o 1,5 násobku vzhledem k výši příspěvku na jedno dítě, tj. na 330 tisíc Kč. Považujete tuto výši za dostatečnou a spravedlivou?

24. Za posledních 25 let klesla v ČR porodnost pod hranici takzvané prosté reprodukce (v současné době se jedné ženě narodí průměrně 1,6 dítěte), v čem spatřujete hlavní důvody?

25. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

26. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

27. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

28. Istanbulská úmluva požaduje „vymýcení předsudků, zvyků, tradic založených na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“ (Článek 12, bod 1); co o tom soudíte?

29. Istanbulská úmluva stanoví „povinnost zavést do osnov všech škol výuku mj. o rovnoprávnosti žen a mužů či o nestereotypních genderových rolích“ (Článek 14, bod 1); co o tom soudíte?

30. Co soudíte o státem určené věkové hranici trestní odpovědnosti na 15 let?

31. Souhlasíte s oprávněním policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (rodiny)?

32. Listina základních práv a svobod obsahuje zásadu, že nikdo nesmí být zbaven života (Článek 6, odst. 2), což je v rozporu s institutem eutanázie, tedy usmrcení člověka na jeho žádost, která je v ČR nepřípustná; co o tom soudíte?

33. Jak byste celkově ohodnotil(a) stávající rodinnou politiku ČR?

35. Kterou z níže uvedených skupin považujete za, z hlediska rodinné politiky státu, nejvíce opomíjenou?

36. Jakého jste pohlaví?

37. Kolik je vám let?

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

39. Jaký je celkový průměrný čistý měsíční příjem vaší rodiny v Kč?

40. Do jaké profesní skupiny se řadíte?

41. Jaký je váš rodinný stav?

42. Jaké je místo vašeho bydliště?

43. Kolik obyvatel má obec/město, v němž trvale žijete?

44. Kolik máte dětí?

45. Kolik dětí byste si přál/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jankovič, M.Vliv státu na rodinu (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vliv-statu-na-rodinu-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.