Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv státu na rodinu

Vliv státu na rodinu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Jankovič
Šetření:12. 11. 2018 - 13. 11. 2018
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):41 / 40.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku zaměřeného na zhodnocení vlivu státu v oblasti rodiny a výchovy dětí, a to i v kontextu probíhajících diskusí ohledně manželství osob stejného pohlaví, adopce dětí těmito páry, Istanbulské úmluvě ad.

Cílem je, zjistit (ne)soulad veřejného názoru a současné politiky ČR, potažmou EU, v dané oblasti.

Dotazník je určen všem dospělým osobám.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš názor na stávající institut/definici manželství, coby výhradního společenství jednoho muže a jedné ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela s ním souhlasím, měl by být zachován1550 %50 %  
jsem pro zákonnou změnu, aby manželství bylo umožněno i osobám stejného pohlaví1136,67 %36,67 %  
nevím, nedokážu posoudit310 %10 %  
manželství je přežitek13,33 %3,33 %  

Graf

2. Stávající právní úprava ČR stanoví minimální věk pro vstup do manželství na 18 let, výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím se stávající úpravou2066,67 %66,67 %  
nesouhlasím se sňatky osob mladších 18 let723,33 %23,33 %  
nevím, nedokážu posoudit26,67 %6,67 %  
nesouhlasím13,33 %3,33 %  

Graf

3. Na jaře 2018 skupina 37 českých poslanců navrhla doplnit do ústavy ochranu manželství jakožto svazku, který platí pouze pro muže a ženy, jaký je váš postoj k této iniciativě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně souhlasím1033,33 %33,33 %  
spíše souhlasím723,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím620 %20 %  
zcela nesouhlasím413,33 %13,33 %  
nevím310 %10 %  

Graf

4. Jak moc je pro vás důležité, aby rodiče dítěte byli sezdaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to důležité spíše jen kvůli společnému příjmení s dětmi aj. administrativním záležitostem1343,33 %43,33 %  
velmi důležité, patří to k dobrým mravům1033,33 %33,33 %  
není to pro mě nijak podstatné516,67 %16,67 %  
je to důležité pro všechny a to nejen pro dobré mravy13,33 %3,33 %  
Je to pro mě spíše důležité, ale ne kvůli administrativě. Spíše vzhledem k výchově a vlivu na dítě. 13,33 %3,33 %  

Graf

5. Jak moc je pro vás důležitá komplexní podpora státu rodinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to celospolečensky jeden z nejdůležitějších aspektů2273,33 %73,33 %  
jedná se o středně důležitý aspekt620 %20 %  
nejedná se o natolik zásadní věc, aby jí bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost26,67 %6,67 %  

Graf

6. V čem by se tato pomoc měla zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- viz odpověď k ot. 35.

?

dostatečné finanční zajištění

Finance

Finance, úlevy na daních, více dovolené/volna v práci pro rodiče, firemní školky

finanční podpora rodin bezúroč. půjčkami, zvýšení rodičovského příspěvku, podpora bydlení rodin, výchova dětí k vlastenectví a tradičním hodnotám

Měli by si snížit svoje platy a přidat rodinám

Méně lidem brát peněz.

Mladým rodinám by měl být ulehčen start do vlastního bydlení.

Motivační program - více dětí do rodiny

nemám dostatek informací pro posouzení

Nevim

Nevím

Nevím

Nevim

Podpora castecnych uvazku, sdilenych pracovnich mist apod.

Podpora matek, co si po materske dovolene hledaji praci.

podpora rodin - vyšší příspěvky, úlevy na daních, zvýhodněné půjčky

podpora rodin s dětmi,finanční apod.

Podpora všech rodin, nejenom socialně slabých. Pokud oba rodiče poctivě pracuji nedostanou od státu žádnou podporu pro děti.

Podporovat rodiny s dětmi jakožto základní stavební jednotku státu. Příspěvky na děti, dřívější odchod matky do důchodu podle počtu dětí, atd.

poskytnutí hypoték či jiných půjček atd. mladým zaměstnaným, aby mladé rodiny mohli mít vlastní bydlení

Pracujícím rodičům ulevit na daních, podporovat rodinné slevy, zajistit předškolní i školní vzdělávání, které si rodiče vyberou, ne kam dítě z kapacitních důvodů vezmou, více polovičních úvazků pro matky...

slevy na dani pro pracující, tak aby tom mělo smysl a ne pro nemakačenka příspěvky na děti, když vůbec nepracují

To nedokážu posoudit

V lecčems.

Ve vetsi podpore bydleni mladych rodin a vyssi rodicovsky prispevek

ve všem

Více peněz matkám na rodičovské dovolené

Vyhodnejsi pujcky na bydleni pro rodiny

7. Jak hodnotíte působení státu v oblasti péče o zdraví rodin (např. povinná očkování dětí, povinné zdravotní prohlídky dětí či řidičů od určitého věku aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1136,67 %36,67 %  
velmi pozitivně930 %30 %  
neutrálně516,67 %16,67 %  
spíše negativně413,33 %13,33 %  
velmi negativně13,33 %3,33 %  

Graf

8. Jak hodnotíte působení státu v oblasti zajištění bezpečnosti rodin (policií, armádou a dalšími bezpečnostními složkami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1343,33 %43,33 %  
neutrálně1136,67 %36,67 %  
spíše negativně413,33 %13,33 %  
velmi pozitivně13,33 %3,33 %  
velmi negativně13,33 %3,33 %  

Graf

9. Jak hodnotíte působení státu v oblasti školství, socializace a výchovy dětí (např. sexuální výchova již od mateřské školy, výchova k multikulturalismu, povinná inkluze, jednotné maturity aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativně1446,67 %46,67 %  
spíše pozitivně826,67 %26,67 %  
velmi negativně413,33 %13,33 %  
neutrálně413,33 %13,33 %  

Graf

10. Jaký je váš názor na registrované partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno826,67 %26,67 %  
zásadně souhlasím826,67 %26,67 %  
spíše souhlasím723,33 %23,33 %  
zásadně nesouhlasím310 %10 %  
spíše nesouhlasím310 %10 %  
souhlasím s tím, aby homosexuální partneři měli možnost oficiálně být uznaní za partnery, ale nesouhlasím s tím, aby se jejich práva dál rozšiřovala např. na adopci dětí.13,33 %3,33 %  

Graf

11. Jaký je váš názor na případné uzákonění sňatku osob stejného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím826,67 %26,67 %  
spíše souhlasím826,67 %26,67 %  
zásadně nesouhlasím620 %20 %  
zásadně souhlasím516,67 %16,67 %  
je mi to jedno310 %10 %  

Graf

12. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil společně si osvojit jiné dítě, jehož nejsou ani jeden biologickým rodičem. Souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spíše pro1446,67 %46,67 %  
jsem zásadně proti826,67 %26,67 %  
jsem spíše proti413,33 %13,33 %  
nevím, neumím posoudit26,67 %6,67 %  
Jsem zásadně pro! 13,33 %3,33 %  
jsem zásadně pro13,33 %3,33 %  

Graf

13. Právní úprava ČR neumožňuje registrovaným partnerům osvojit si dítě, přesto Ústavní soud již minimálně v jednom takovém případu rozhodl opačně (viz jeho Nález z 29. 6. 2017, I.ÚS 3226/16). Je podle vás takový zásah soudu do základů rodinného práva přípustný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1446,67 %46,67 %  
ne826,67 %26,67 %  
nevím620 %20 %  
absolutně nesouhlasím, jde o bezprecedentní intervenci soudu13,33 %3,33 %  
právně zřejmě ano, eticky ne.13,33 %3,33 %  

Graf

14. Návrh na uzákonění sňatků osob stejného pohlaví by umožnil jejich společné jmění, právo na vdovecký důchod, osvojeným dětem právo na případný sirotčí důchod. Souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spíše pro1446,67 %46,67 %  
jsem zásadně proti620 %20 %  
nevím, neumím posoudit516,67 %16,67 %  
at to umožní registrované partnerství13,33 %3,33 %  
jsem spíše proti13,33 %3,33 %  
jsem pro uzákonění podobné instituce jako společné jmění, případně možnost dědit. Ale nejsem pro, aby se toto uskutečnilo skrze uzákonění sňatku. Spíše by mohly vzniknout nové instituce navázané přímo na registrované partnerství, nikoliv na manželství.13,33 %3,33 %  
jsem zásadně pro!13,33 %3,33 %  
jsem zásadně pro13,33 %3,33 %  

Graf

15. Považujete za legitimní, aby stát (schválením příslušných právních norem) umožnil dětem volbu svého pohlaví, a jeho případnou následnou změnu, jak je již v některých zemích prosazováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zásadně proti1343,33 %43,33 %  
nevím, neumím posoudit516,67 %16,67 %  
jsem spíše pro516,67 %16,67 %  
jsem spíše proti516,67 %16,67 %  
Dětem rozhodně ne, dospělím ano.13,33 %3,33 %  
jsem zásadně pro13,33 %3,33 %  

Graf

16. O následné péči o dítě, poté co jeden z jeho rodičů změnil pohlaví, rozhoduje soud, a to i bez jakéhokoli návrhu (viz § 29 Občanského zákoníku). Co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím, ale pouze pokud nedojde ke společné domluvě rodičů dítěte1860 %60 %  
nesouhlasím, péče je výhradně věcí jeho rodičů1033,33 %33,33 %  
souhlasím, stát by toto měl přísněji kontrolovat13,33 %3,33 %  
To je hodně individuální. Samotná změna pohlaví by ale neměla mít vliv.13,33 %3,33 %  

Graf

17. Souhlasíte s tvrzením, že stát v současné době umožňuje rozvést se podstatně snadněji, než tomu bylo kdykoli v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1550 %50 %  
nevím1240 %40 %  
ne310 %10 %  

Graf

18. Měl by podle vás stát nějakým způsobem regulovat problematiku opakovaných rozvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1860 %60 %  
ano826,67 %26,67 %  
nevím413,33 %13,33 %  

Graf

19. Považujete legálnost potratů za správnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím zcela s legalizací potratů1343,33 %43,33 %  
souhlasím s potraty pouze v některých případech930 %30 %  
jsem zásadně proti potratům, měly by se zakázat723,33 %23,33 %  
souhlasím, protože pokud matka dítě nechce, je to nejlepší řešení13,33 %3,33 %  

Graf

20. Předškolní vzdělávání (mateřská škola) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je pro dítě ze zákona povinné; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to žádoucí1756,67 %56,67 %  
ne, nemá to opodstatnění826,67 %26,67 %  
nedokážu posoudit413,33 %13,33 %  
Pokud je povoleno domácí vzdělávání, přijde mi to zbytečné. Ty děti, které by to nejspíš potřebovaly nejvíc, tam totiž stejně nakonec nechodí. 13,33 %3,33 %  

Graf

21. Vzdělávání ve veřejné (nesoukromé) mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně až po dovršení jeho pěti let věku; souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, stát by měl umožnit bezplatné předškolní vzdělávání již dětem od 3-4 let věku1550 %50 %  
ano, je to dostačující930 %30 %  
nedokážu posoudit413,33 %13,33 %  
měl by umožnit bezplatné předškolní vzdělávání od 4 let věku dítěte, kdy matka musí nastoupit do práce po uplynutí nejdelší rodičovské.13,33 %3,33 %  
ne13,33 %3,33 %  

Graf

22. Jaký je váš postoj k inkluzi ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím s ní (brzdí to např. „nadanější“ děti)1446,67 %46,67 %  
souhlasím s ní (pomáhá to např. „méně nadaným“ dětem)723,33 %23,33 %  
nedokážu posoudit516,67 %16,67 %  
Uspěchaný zákon a nepřipravené školství inkluzi otočilo proti dětem. Jinak je to dobrá myšlenka, jen ne zcela dotažená a uspěchaná v přípravě a kooperaci se školami.13,33 %3,33 %  
Děti s ADHD jsou většinou extrémně nadané a múzou táhnout ostatní, IQ bežně 150 a vic13,33 %3,33 %  
je to klasický projev socialistického školství13,33 %3,33 %  
Soucasna pravni uprava jednostranne uprednostnuje spolecne vzdelavani. Rodice by meli mit pro sve deti na vyber - inkluze nebo vzdelani ve specialni skole se specialnim vzdelavacim programu 13,33 %3,33 %  

Graf

23. Rodičovský příspěvek je již 6 let ve stejné výši, a to 220 tisíc Kč na jedno dítě. Považujete tuto výši za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to zcela nedostačující1240 %40 %  
spíše ne1033,33 %33,33 %  
nedokážu posoudit310 %10 %  
ano, je to zcela dostačující310 %10 %  
spíše ano26,67 %6,67 %  

Graf

24. Výše rodičovského příspěvku se u dvojčat a vícerčat zvyšuje o 1,5 násobku vzhledem k výši příspěvku na jedno dítě, tj. na 330 tisíc Kč. Považujete tuto výši za dostatečnou a spravedlivou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to zcela nedostačující1136,67 %36,67 %  
spíše ne1033,33 %33,33 %  
nedokážu posoudit310 %10 %  
ano, je to zcela dostačující310 %10 %  
spíše ano26,67 %6,67 %  
nechápu proč by to měl být jen 1,5 násobek - ty děti jsou přeci dvě a ne jen půlka jednoho 13,33 %3,33 %  

Graf

25. Za posledních 25 let klesla v ČR porodnost pod hranici takzvané prosté reprodukce (v současné době se jedné ženě narodí průměrně 1,6 dítěte), v čem spatřujete hlavní důvody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzumní způsob života826,67 %26,67 %  
nedostatečná finanční podpora státu723,33 %23,33 %  
špatná dostupnost adekvátního bydlení310 %10 %  
odklon společnosti od tradičních hodnot/náboženství26,67 %6,67 %  
nemožnost zkrácení pracovní doby rodičům26,67 %6,67 %  
celkový úpadek mravů společnosti26,67 %6,67 %  
Všechny odpovedi13,33 %3,33 %  
Finanční náročnost bydlení, lidem dlouho trvá, než nešetří na hypotéku a pak nešetří na to, aby si mohli dovolit výpadek jedné mzdy13,33 %3,33 %  
Finance, bydleni, pracovni podminky13,33 %3,33 %  
Všichni se honí za kariérou 13,33 %3,33 %  
nevím13,33 %3,33 %  
Zmena priorit nekterych lidi13,33 %3,33 %  

Graf

26. Jaký je váš postoj vůči Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit1550 %50 %  
jsem pro516,67 %16,67 %  
jsem zásadně proti413,33 %13,33 %  
jsem spíše pro310 %10 %  
Nikdy jsem o tom neslyšela.13,33 %3,33 %  
jsem spíše proti13,33 %3,33 %  
neznám tuto úmluvu13,33 %3,33 %  

Graf

27. Istanbulská úmluva požaduje po zúčastněných státech zakotvit do jejich ústav „princip rovnosti mezi ženami a muži“ (Článek 4, bod 2); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím930 %30 %  
nevím, nedokážu posoudit826,67 %26,67 %  
ano, je to zásadně potřeba620 %20 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc310 %10 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu13,33 %3,33 %  
Nikdy jsem o tom neslyšela.13,33 %3,33 %  
V čem přesně spočívá tento "princip rovnosti?" Bez dalších informací nedokážu posoudit.13,33 %3,33 %  
opravdový princip rovnosti by byl, kdyby stát nesměl zjišťovat pohlaví občanů13,33 %3,33 %  

Graf

28. Istanbulská úmluva požaduje „prosazování politiky rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži“ (Článek 6); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit1136,67 %36,67 %  
ano, souhlasím723,33 %23,33 %  
ano, je to zásadně potřeba516,67 %16,67 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu310 %10 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc310 %10 %  
kravina13,33 %3,33 %  

Graf

29. Istanbulská úmluva požaduje „vymýcení předsudků, zvyků, tradic založených na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“ (Článek 12, bod 1); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím1033,33 %33,33 %  
nevím, nedokážu posoudit723,33 %23,33 %  
ano, je to zásadně potřeba413,33 %13,33 %  
nesouhlasím, je to zbytečná věc413,33 %13,33 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu310 %10 %  
nemyslím si, že je to zbytečné, ale přesto spíše nesouhlasím.13,33 %3,33 %  
vymýcení předsudků a tradic by narušilo naší etiketu, takže spíše nesouhlasím 13,33 %3,33 %  

Graf

30. Istanbulská úmluva stanoví „povinnost zavést do osnov všech škol výuku mj. o rovnoprávnosti žen a mužů či o nestereotypních genderových rolích“ (Článek 14, bod 1); co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, je to zbytečná věc826,67 %26,67 %  
ano, souhlasím826,67 %26,67 %  
nevím, nedokážu posoudit620 %20 %  
jsem zásadně proti, jedná se o nepřípustnou intervenci do vnitřní politiky daného státu516,67 %16,67 %  
ano, je to zásadně potřeba310 %10 %  

Graf

31. Co soudíte o státem určené věkové hranici trestní odpovědnosti na 15 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být snížena (stávající hranice je již nedostatečná)1860 %60 %  
měla by být zachována1136,67 %36,67 %  
měla by být zrušena13,33 %3,33 %  

Graf

32. Souhlasíte s oprávněním policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (rodiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zcela souhlasím, je to prospěšná věc2273,33 %73,33 %  
spíše souhlasím723,33 %23,33 %  
nevím, nedokážu posoudit13,33 %3,33 %  

Graf

33. Listina základních práv a svobod obsahuje zásadu, že nikdo nesmí být zbaven života (Článek 6, odst. 2), což je v rozporu s institutem eutanázie, tedy usmrcení člověka na jeho žádost, která je v ČR nepřípustná; co o tom soudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
eutanázie by měla být povolena, stát nemá právo ji zakazovat1653,33 %53,33 %  
eutanázie by neměla být povolena, mj. i dle zmíněné zásady zakotvené v Listině základních práv a svobod826,67 %26,67 %  
ano, člověk by měl mít možnost rozhodnout sám.13,33 %3,33 %  
Pokud jsou povoleny potraty, proč ne i eutanazie? 13,33 %3,33 %  
povolit výjimky13,33 %3,33 %  
Povolena, ale musí to být pouze lékařem a prokázáno, že ten člověk to opravdu dobrovolně chce13,33 %3,33 %  
o svém životě bych měla rozhodovat sama, ale u eutanázie je velký potenciál zneužití13,33 %3,33 %  
Nevim13,33 %3,33 %  

Graf

34. Jak byste celkově ohodnotil(a) stávající rodinnou politiku ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující1240 %40 %  
dostačující930 %30 %  
nevím, nedokážu posoudit723,33 %23,33 %  
Mnoho je uděláno dobrého, ale na mnoha věcech se může ještě zapracovat. Tedy neutrální.13,33 %3,33 %  
zcela nedostačující13,33 %3,33 %  

Graf

35. V jakých oblastech by, podle vašeho názoru, mělo dojít k největším změnám v oblasti rodinné politiky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- dostupnější bydlení - větší nabídka práce s kratší pracovní dobou

?

Daňové úlevy pro pracující rodiče více dětí

Finance a zlikvidovat byrokracii. Proč do 4 dnu musí dítě po porodu k doktorce, když mu nic není.

finanční podpora

Finanční podpora pracujících rodin.

Nevim

Nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím, nic se mě zatím nijak výrazně nedotklo

Ocenil bych kdyby se stát do mé rodiny přestal vtírat.

Podpora bydleni mladych rodin

Podpora viacdetných rodín.

Porodnost, rozvodovost

poskytování třeba bezúročných nebo jinak výhodných novomanželských půjček

Přestat zvýhodňovat pouze určité etnikum a začít pomáhat rodinám s dětmi, rodinám s dětmi, které je tělesně či mentálně postižené a rodič o tom předem nevěděl, financovaná kompenzačních pomůcek pro individuální péči.

sleva na dani nebo příspěvek vázaný na to, že člověk vydělává

Školství - rozvoj, finanční podpora/úleva, začlenění matky zpět do pracovního procesu

V oblastech sociální podpory.

v praxi používat zodpovědnost rodičů za děti.

Vice mluvit o dulezitosti rodiny, manzelstvi

všude

Vyšší rodičovské příspěvky na děti.

zakázat výchovu k multikulturalismu, podporovat mladé rodiny finančně i jinak, podporovat porodnost, odmítnout Istanbulskou smlouvu, zrušit inkluzi

Zkraceni pracovni doby, vyssi rodicovsky prispevek, podpora v bydleni rodin

36. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2480 %80 %  
muž620 %20 %  

Graf

37. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 351756,67 %56,67 %  
36 – 50930 %30 %  
18 – 2526,67 %6,67 %  
61 a více13,33 %3,33 %  
51 – 6013,33 %3,33 %  

Graf

38. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2066,67 %66,67 %  
středoškolské723,33 %23,33 %  
vyšší odborné310 %10 %  

Graf

39. Jaký je váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý1860 %60 %  
svobodná/svobodný1033,33 %33,33 %  
rozvedená/rozvedený26,67 %6,67 %  

Graf

40. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1826,67 %26,67 %  
0723,33 %23,33 %  
2723,33 %23,33 %  
3310 %10 %  
tři26,67 %6,67 %  
Čekáme.13,33 %3,33 %  
Jedno13,33 %3,33 %  
Dvě13,33 %3,33 %  

Graf

41. Kolik dětí byste si přál/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31033,33 %33,33 %  
21033,33 %33,33 %  
tři26,67 %6,67 %  
Tři, ale finance nám umožní dvě.13,33 %3,33 %  
Dvě 13,33 %3,33 %  
413,33 %3,33 %  
3-413,33 %3,33 %  
513,33 %3,33 %  
013,33 %3,33 %  
Kdyby byly finance a hlídání, tak ještě jedno13,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi 2-3 13,33 %3,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jankovič, M.Vliv státu na rodinu (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vliv-statu-na-rodinu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.