Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Stripbaru Pamela Plzeň na okolí

Vliv Stripbaru Pamela Plzeň na okolí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Brumovská
Šetření:07. 03. 2022 - 21. 04. 2022
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o krátkou pomoc se získáním podkladů pro svou absolventskou práci ve třetím ročníku oboru marketing na VOŠ a SPŠE Plzeň. Ve své práci se zabývám známím nočním podnikem Pamela.  Pro potřeby své absolventské práce jsem vytvořila dotazník zabývajíci se vlivem Stripklubu Pamela na okolí, který bude výchozí pro další marketingové kampaně a rozhodování navrhované v mé práci. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5351,96 %51,96 %  
Muž4948,04 %48,04 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let3736,27 %36,27 %  
31 - 40 let2423,53 %23,53 %  
18 - 20 let1413,73 %13,73 %  
41 - 50 let1211,76 %11,76 %  
51 - 60 let1110,78 %10,78 %  
61 + let43,92 %3,92 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeň6159,8 %59,8 %  
Do 10 km od Plzně1514,71 %14,71 %  
Do 30 km od Plzně1413,73 %13,73 %  
Do 20 km od PLzně1211,76 %11,76 %  

Graf

4. 4. Myslíte si, že má Strip klub ve městě jako je Plzeň své místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7876,47 %76,47 %  
Ne2423,53 %23,53 %  

Graf

5. Jaký je podle Vás ideální počet klubů?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22633,33 %25,49 %  
31823,08 %17,65 %  
11114,1 %10,78 %  
5911,54 %8,82 %  
4810,26 %7,84 %  
6933,85 %2,94 %  
1022,56 %1,96 %  
1000002000011,28 %0,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.89
Minimum:1
Maximum:69
Variační rozpětí:68
Rozptyl:63.37
Směrodatná odchylka:7.96
Medián:3
Modus:2

Graf

6. Znáte Stripbar Pamela?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8987,25 %87,25 %  
Ne1312,75 %12,75 %  

Graf

7. Víte kde se Stripbar Pamela nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8494,38 %82,35 %  
Ne55,62 %4,9 %  

Graf

8. Působí na Vás budova klubu výrazně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnik je rozeznatelný pouze v noci dle světelného poutače3946,43 %38,24 %  
Budova zapadá do celkového vizuálu ulice3339,29 %32,35 %  
Budova klubu mě pohoršuje1214,29 %11,76 %  

Graf

9. Navštívil/a jste někdy podnik

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano v současné doběotázka č. 10, Ano v minulostiotázka č. 10, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4958,33 %48,04 %  
Ano v minulosti2428,57 %23,53 %  
Ano v současné době1113,1 %10,78 %  

Graf

10. Pokud ano, opakovaně ? (časové období od roku 2021)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze 1x2057,14 %19,61 %  
Více než 5x925,71 %8,82 %  
Méně než 5x617,14 %5,88 %  

Graf

11. Jak na Vás klub působí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31440 %13,73 %  
2617,14 %5,88 %  
4617,14 %5,88 %  
1514,29 %4,9 %  
5411,43 %3,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Pokud ne, plánujete návštěvu klubu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4387,76 %42,16 %  
Ano v budoucnu48,16 %3,92 %  
Ano v blízké době24,08 %1,96 %  

Graf

13. Znáte nějaký jiný Stripbar v Plzni

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7068,63 %68,63 %  
Ano3231,37 %31,37 %  

Graf

14. Jaký ? Znáte jméno ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gallardo721,88 %6,86 %  
Galardo412,5 %3,92 %  
Steffi39,38 %2,94 %  
Gallardo Club39,38 %2,94 %  
Night Club 8813,13 %0,98 %  
Steffi, Night club 88, 1213,13 %0,98 %  
Gallardo, Night club 88 (ten na Americké U Práce)13,13 %0,98 %  
Night club U Práce 13,13 %0,98 %  
Jméno neznám 13,13 %0,98 %  
Nepamatuji si13,13 %0,98 %  
ostatní odpovědi nevim
vedle Zacha...? nevim jmeno...
Štefanie
69 klub
LOTUS
negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr negr
Ne
sdfg
Galardo club
928,13 %8,82 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Bydliště

 • odpověď Plzeň:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budova klubu mě pohoršuje na otázku 8. Působí na Vás budova klubu výrazně?

5. Jaký je podle Vás ideální počet klubů?

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. 4. Myslíte si, že má Strip klub ve městě jako je Plzeň své místo?

9. Navštívil/a jste někdy podnik

 • odpověď Ano v minulosti:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze 1x na otázku 10. Pokud ano, opakovaně ? (časové období od roku 2021)
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pokud ne, plánujete návštěvu klubu ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. 4. Myslíte si, že má Strip klub ve městě jako je Plzeň své místo?

5. Jaký je podle Vás ideální počet klubů?

6. Znáte Stripbar Pamela?

7. Víte kde se Stripbar Pamela nachází?

8. Působí na Vás budova klubu výrazně?

9. Navštívil/a jste někdy podnik

10. Pokud ano, opakovaně ? (časové období od roku 2021)

11. Jak na Vás klub působí ?

12. Pokud ne, plánujete návštěvu klubu ?

13. Znáte nějaký jiný Stripbar v Plzni

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. 4. Myslíte si, že má Strip klub ve městě jako je Plzeň své místo?

5. Jaký je podle Vás ideální počet klubů?

6. Znáte Stripbar Pamela?

7. Víte kde se Stripbar Pamela nachází?

8. Působí na Vás budova klubu výrazně?

9. Navštívil/a jste někdy podnik

10. Pokud ano, opakovaně ? (časové období od roku 2021)

11. Jak na Vás klub působí ?

12. Pokud ne, plánujete návštěvu klubu ?

13. Znáte nějaký jiný Stripbar v Plzni

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brumovská, K.Vliv Stripbaru Pamela Plzeň na okolí (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vliv-stripbaru-pamela-plzen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.