Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv studia na Váš pracovní život

Vliv studia na Váš pracovní život

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Gromešová
Šetření:14. 05. 2016 - 22. 05. 2016
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vážení respondenti, vážené respondentky,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na souvislost mezi Vaším studiem a současnou spokojeností s životem, který žijete. Výsledky průzkumu budou využity pro moji práci, nutnou k dokončení 6. ročníku víceletého gymnázia.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské2827,45 %27,45 %  
úplné střední odborné (s maturitou)2423,53 %23,53 %  
bakalářské2019,61 %19,61 %  
úplné střední všeobecné (s maturitou)1312,75 %12,75 %  
základní vzdělání76,86 %6,86 %  
střední vč. vyučení (bez maturity)32,94 %2,94 %  
doktorské32,94 %2,94 %  
vyšší odborné vzdělání (absolutorium)32,94 %2,94 %  
nástavbové studium (vč. pomaturitního studia)10,98 %0,98 %  

Graf

2. Jaké byly Vaše studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné4948,04 %48,04 %  
nadprůměrné4443,14 %43,14 %  
podprůměrné54,9 %4,9 %  
vysoce nadprůměrné32,94 %2,94 %  
vysoce podprůměrné10,98 %0,98 %  

Graf

3. Jste v současné době ekonomicky činný(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7775,49 %75,49 %  
ne2524,51 %24,51 %  

Graf

4. Jste v současné době zaměstnán(a) v oboru, který jste vystudoval(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4051,95 %39,22 %  
ne3748,05 %36,27 %  

Graf

5. Jste spokojeni se svojí prací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6179,22 %59,8 %  
nevím911,69 %8,82 %  
ne79,09 %6,86 %  

Graf

6. Uvažujete o změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4355,84 %42,16 %  
ano2025,97 %19,61 %  
nevím1418,18 %13,73 %  

Graf

7. Pracujete v soukromém nebo veřejném sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém4659,74 %45,1 %  
veřejném3140,26 %30,39 %  

Graf

8. Cítíte se svým okolím být respektováni za práci, kterou vykonáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4355,84 %42,16 %  
nevím1823,38 %17,65 %  
ne1620,78 %15,69 %  

Graf

9. Jak byste na stupnici od jedné do deseti ohodnotili přínos studia pro Vaši kariéru? (1-nejmenší přínos, 10-největší přínos)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82019,61 %19,61 %  
71918,63 %18,63 %  
61110,78 %10,78 %  
41110,78 %10,78 %  
298,82 %8,82 %  
587,84 %7,84 %  
387,84 %7,84 %  
965,88 %5,88 %  
154,9 %4,9 %  
1054,9 %4,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.86
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.61
Směrodatná odchylka:2.15
Medián:6
Modus:8

Graf

10. Kdybyste měli možnost, volili byste jinou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4544,12 %44,12 %  
ano3534,31 %34,31 %  
nevím2221,57 %21,57 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304948,04 %48,04 %  
31-401918,63 %18,63 %  
41-501716,67 %16,67 %  
20 a méně1413,73 %13,73 %  
51-6032,94 %2,94 %  

Graf

12. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7573,53 %73,53 %  
muž2726,47 %26,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jste spokojeni se svojí prací?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Uvažujete o změně zaměstnání?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Cítíte se svým okolím být respektováni za práci, kterou vykonáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaké byly Vaše studijní výsledky?

3. Jste v současné době ekonomicky činný(á)?

4. Jste v současné době zaměstnán(a) v oboru, který jste vystudoval(a)?

5. Jste spokojeni se svojí prací?

6. Uvažujete o změně zaměstnání?

7. Pracujete v soukromém nebo veřejném sektoru?

8. Cítíte se svým okolím být respektováni za práci, kterou vykonáváte?

9. Jak byste na stupnici od jedné do deseti ohodnotili přínos studia pro Vaši kariéru? (1-nejmenší přínos, 10-největší přínos)

10. Kdybyste měli možnost, volili byste jinou školu?

11. Kolik Vám je let?

12. Jste muž či žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaké byly Vaše studijní výsledky?

3. Jste v současné době ekonomicky činný(á)?

4. Jste v současné době zaměstnán(a) v oboru, který jste vystudoval(a)?

5. Jste spokojeni se svojí prací?

6. Uvažujete o změně zaměstnání?

7. Pracujete v soukromém nebo veřejném sektoru?

8. Cítíte se svým okolím být respektováni za práci, kterou vykonáváte?

9. Jak byste na stupnici od jedné do deseti ohodnotili přínos studia pro Vaši kariéru? (1-nejmenší přínos, 10-největší přínos)

10. Kdybyste měli možnost, volili byste jinou školu?

11. Kolik Vám je let?

12. Jste muž či žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gromešová, T.Vliv studia na Váš pracovní život (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-studia-na-vas-pracovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.