Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv světla na fyziologické pochody v těle rostlin

Vliv světla na fyziologické pochody v těle rostlin

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bílková
Šetření:21. 01. 2015 - 26. 01. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplňění dotazníku pro mou seminární práci.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3364,71 %64,71 %  
Muž1835,29 %35,29 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-19 let2141,18 %41,18 %  
20-35 let2141,18 %41,18 %  
36-50 let815,69 %15,69 %  
51-70 let11,96 %1,96 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní2039,22 %39,22 %  
Vysokoškolské1631,37 %31,37 %  
Středoškolské s maturitou1325,49 %25,49 %  
Středoškolské s výučním listem23,92 %3,92 %  

Graf

4. Baví Vás biologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2752,94 %52,94 %  
Ano1325,49 %25,49 %  
Spíše ne815,69 %15,69 %  
Ne35,88 %5,88 %  

Graf

5. Jak se nazývá nejdůležitější biochemický proces, který v rostlině probíhá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotosyntéza4792,16 %92,16 %  
kura...to nevím Lenko! :D :D Ale asi fotosyntéza ne? :D 11,96 %1,96 %  
Fotosyntéza?11,96 %1,96 %  
fotosyntetická asimilace CO211,96 %1,96 %  
fatosyntéza11,96 %1,96 %  

Graf

6. Co podle Vás znamená Absorpce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohlcení51100 %100 %  

Graf

7. Které z následujících rostlinných pigmentů jsou známy zelenou barvou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlorofyly4894,12 %94,12 %  
Xantofyly35,88 %5,88 %  

Graf

8. Vyjmenujte dvě fáze na které se dělí fotosyntéza:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím718,42 %13,73 %  
Světelná, temnostní615,79 %11,76 %  
světelná a temnostní615,79 %11,76 %  
denní a noční25,26 %3,92 %  
oxidativní fosforylace a druhou si nemůžu vzpomenout (světlá a temná fáze)12,63 %1,96 %  
Světelná fáze a temnostní fáze?12,63 %1,96 %  
světelná12,63 %1,96 %  
denní a noční cyklus?12,63 %1,96 %  
denní a temnostní12,63 %1,96 %  
( denní ) a ( noční ) , ( cyklická a acyklická fosforilace ) + ( temnostní fáze )12,63 %1,96 %  
ostatní odpovědi na denní, která může probíhat pouze za světla a pak noční, k níž není potřeba přímé sluneční záření
dýchání, fotosyntéza
zapomněla jsem :D
denní, noční
svetla, tmava
netuším
Temnostní a světelná
světelná a temnostní fáze
Dýchání oxidu uhličitého ve dne a v noci kyslík.
Světelná a temností
Světlo
1128,95 %21,57 % 

Graf

9. Fototropismus je pohyb za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světlem5098,04 %98,04 %  
Vodou11,96 %1,96 %  

Graf

10. Které produkty vznikají při fotosyntéze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O24588,24 %88,24 %  
C6H12O63568,63 %68,63 %  
H2O3364,71 %64,71 %  
CO2917,65 %17,65 %  
C2H5OH59,8 %9,8 %  
CO23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 0-19 let:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

  • odpověď Základní:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-19 let na otázku 2. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Baví Vás biologie?

5. Jak se nazývá nejdůležitější biochemický proces, který v rostlině probíhá?

6. Co podle Vás znamená Absorpce?

7. Které z následujících rostlinných pigmentů jsou známy zelenou barvou?

9. Fototropismus je pohyb za:

10. Které produkty vznikají při fotosyntéze?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Baví Vás biologie?

5. Jak se nazývá nejdůležitější biochemický proces, který v rostlině probíhá?

6. Co podle Vás znamená Absorpce?

7. Které z následujících rostlinných pigmentů jsou známy zelenou barvou?

9. Fototropismus je pohyb za:

10. Které produkty vznikají při fotosyntéze?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílková, L.Vliv světla na fyziologické pochody v těle rostlin (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vliv-svetla-na-fyziologicke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.