Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Světové hospodářské krize na drogově závislé

Vliv Světové hospodářské krize na drogově závislé

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mičaníková
Šetření:19. 03. 2010 - 26. 03. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,


dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží pouze pro účely bakalářské práce v rámci studia na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Sleduje vliv Světové hospodářské krize. Tento dotazník je zcela anonymní, nemusíte se obávat odpovídat pravdivě. Cením si Vašeho názoru a děkuji za Váš čas.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zvolené odpovědi kroužkujte

Odpovědi respondentů

1. V posledním roce a půl se hovoří o Světové hospodářské krizi, která způsobuje nárůst nezaměstnanosti, zvyšování cen zboží, bankroty podniků aj. Myslíte si, že ovlivnila také kvalitu a čistotu prodávaných drog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %60 %  
nevím120 %20 %  
ano120 %20 %  

Graf

2. Slyšel (a) jste už o Světové hospodářské krizi, před vyplňováním tohoto dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %60 %  
ne125 %20 %  

Graf

3. Ovlivnila Vás Světová hospodářská krize? Pokud odpovíte ano. Uveďte jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

neovlivnila

Neovlivnila

4. Myslíte si, že je v současné době obtížnější sehnat drogu v souvislosti se Světovou hospodářskou krizí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %80 %  

Graf

5. Myslíte si, že je v současné době obtížnější sehnat peníze pro zakoupení drogy v souvislosti se Světovou hospodářskou krizí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %60 %  
ano125 %20 %  

Graf

6. Jak získáváte finanční prostředky pro zakoupení drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Legální cestou (zaměstnáním, brigádami, darem,sociální dávky)4100 %80 %  
Nelegální cestou (výroba drogy, krádeže, dealerství)125 %20 %  
Legální i nelegální cestou125 %20 %  

Graf

7. Pokud jste u předchozí otázky zvolili v odpovědi nelegální cestu. Odpovězte na tuto otázku. Jinak pokračujte otázkou číslo 8.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %20 %  
ne150 %20 %  

Graf

8. Jak dlouho získáváte tímto způsobem prostředky na zakoupení drogy? U Vámi zvolených způsobů zakroužkujte dobu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle než 2 roky4100 %80 %  

Graf

9. Máte pocit, že ve Vašem okolí vzrostl počet dealerů drog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %60 %  
ano125 %20 %  

Graf

10. Proč jste začali s drogou? Uveďte libovolné množství odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod375 %60 %  
Z nudy250 %40 %  
Ze zvědavosti125 %20 %  
Ztráta zaměstnání125 %20 %  
Problémy v rodině (nepochopení ze strany rodičů, nezájem partnera,)125 %20 %  

Graf

11. Jak dlouho užíváte drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle než dva roky4100 %80 %  

Graf

12. Když nemáte peníze, kupujete si méně nákladné drogy (levnější)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %80 %  

Graf

13. V případě, že byste neměli peníze na zakoupení drogy, byli byste schopni páchat trestnou činnost pro její získání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %60 %  
ano125 %20 %  

Graf

14. Pozorujete ve svém okolí, že vlivem Světové hospodářské krize a důsledků s ní spojených (např. nezaměstnanost) začalo více lidí vyhledávat drogu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %80 %  

Graf

15. Myslíte si, že Světová hospodářská krize vedla k tomu, že více lidí začalo prodávat drogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %40 %  
ne250 %40 %  

Graf

16. Byl(a) jste vlivem Světové hospodářské krize nucen(a) páchat trestnou činnost (krádeže, dealerství atd) pro získání finančních prostředků na drogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %80 %  

Graf

17. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28125 %20 %  
49125 %20 %  
23125 %20 %  
20125 %20 %  

Graf

18. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž.4100 %80 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mičaníková, L.Vliv Světové hospodářské krize na drogově závislé (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-svetove-hospodarske-krize-na-drogove-zavisle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.