Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv technologií 21. století na pohybovou aktivitu dětí

Vliv technologií 21. století na pohybovou aktivitu dětí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:K. V.
Šetření:24. 10. 2023 - 07. 11. 2023
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží jako praktická část bakalářské práce na téma Vliv technologií 21. století na pohybovou aktivitu dětí. Dotazník je určen pro děti a dospívající ve věku 11 – 15 let bez ohledu na pohlaví. Dotazník je zcela anonymní.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, zda se děti dostatečně věnují nějaké pohybové aktivitě, nebo tráví více času používáním moderních technologií. Vyplněním dotazníku potvrzujete, že jste srozuměni s cíli dotazníkového šetření a souhlasíte s anonymním zpracováním získaných informací.

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je tvé pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2172,41 %72,41 %  
muž827,59 %27,59 %  

Graf

2. Jaký je tvůj věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
131137,93 %37,93 %  
14827,59 %27,59 %  
15620,69 %20,69 %  
12310,34 %10,34 %  
1113,45 %3,45 %  

Graf

3. Jakým způsobem nejčastěji trávíš svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně (sport, procházky, příroda)1965,52 %65,52 %  
pasivně (sledování TV, kino, poslech hudby, čtení)1034,48 %34,48 %  

Graf

4. Kolikrát týdně (v průměru) ve svém volném čase provozuješ následují druhy cvičení po dobu alespoň 15 minut. Na každý řádek doplň příslušné číslo.

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Namáhavá aktivita (vysoká srdeční frekvence) – běh, jogging, fotbal, hokej, squash, basketbal, judo, bruslení, intenzivní plavání3.75911.011
Středně namáhavá aktivita – rychlá chůze, baseball, tenis, lehká cyklistika, badminton, volejbal, lidový tanec3.55210.109
Lehká aktivita – jóga, bowling, jízda na koni, golf, lehká chůze, lukostřelba, rybaření4.72425.855

5. Kolik hodin denně průměrně (v rámci všedního dne) věnuješ sezení (patří sem veškerý čas strávený ve škole, na kurzech, kroužcích, čtením, sledováním televize apod.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7620,69 %20,69 %  
10620,69 %20,69 %  
8413,79 %13,79 %  
9413,79 %13,79 %  
12310,34 %10,34 %  
1126,9 %6,9 %  
626,9 %6,9 %  
513,45 %3,45 %  
013,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.63
Minimum:5
Maximum:12
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.47
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:9
Modus:7

Graf

6. Věnuješ průměrně více času pohybové aktivitě nebo používání moderních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
napůl1344,83 %44,83 %  
pohybové aktivitě931,03 %31,03 %  
moderním technologiím724,14 %24,14 %  

Graf

7. Jaké pohybové aktivitě se nejčastěji věnuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnéotázka č. 10, cvičím domaotázka č. 8, cvičím venku (běh, brusle, kolo)otázka č. 8, cvičím v tělocvičně/fitnessotázka č. 8, chodím na organizované lekceotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cvičím venku (běh, brusle, kolo)1034,48 %34,48 %  
chodím na organizované lekce724,14 %24,14 %  
cvičím v tělocvičně/fitness517,24 %17,24 %  
cvičím doma517,24 %17,24 %  
žádné26,9 %6,9 %  

Graf

8. Jakou konkrétní pohybovou aktivitu provozuješ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fotbal933,33 %31,03 %  
trampolíny13,7 %3,45 %  
Rychlá chůze, kolo13,7 %3,45 %  
Jízda na koni13,7 %3,45 %  
cvičení podle videii13,7 %3,45 %  
Basketball 13,7 %3,45 %  
Ježdění na koni13,7 %3,45 %  
Bruslení13,7 %3,45 %  
Cvičení, badminton 13,7 %3,45 %  
Plavání,cyklistika 13,7 %3,45 %  
ostatní odpovědi Plavání
Hraju fotbal
Chodím běhat a hraju fotbal
Fotbal, běh
Tanec, kynologie
Speciální fyzioterapeutická cvičení proti skolióze
Běh, fotbal, fitness
bojové sporty
běh, kolo
933,33 %31,03 % 

Graf

9. Jaká je tvoje motivace k provozování pohybové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to zábava2074,07 %68,97 %  
trávení času s kamarády1451,85 %48,28 %  
kvůli zdraví933,33 %31,03 %  
kvůli vzhledu725,93 %24,14 %  
musím (například rodiče mě nutí)27,41 %6,9 %  
jen tak13,7 %3,45 %  
Chci13,7 %3,45 %  
Chci se někam dostat 13,7 %3,45 %  
S rodinou13,7 %3,45 %  
Nevím 13,7 %3,45 %  

Graf

10. Používáš moderní technologie na úkor pohybové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2068,97 %68,97 %  
ano931,03 %31,03 %  

Graf

11. Při jakých činnostech a jak často používáš moderní technologie?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Jak jsi na tom s používáním moderních technologií? Doplň do tabulky (1=rozhodně nesouhlasím, 2=nesouhlasím, 3=nejsem si jist/a, 4= souhlasím, 5=rozhodně souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Baví mě používání moderních technologií3.7591.08
Když můžu, vyhýbám se používání technologií2.6210.925
Používání technologií zabírá moc času3.2761.648
Vím, že mi technologie pomáhají naučit se mnoho nových věcí3.7930.992
Technologie mě obtěžují2.2071.13
Děti ve školách by měly znát, jak používat technologie3.6551.398
Používání moderních technologií je nezbytné pro výuku cizích jazyků3.5171.146
Věřím, že si můžu zlepšit jazykové dovednosti používám internetu3.8971.196
Chci se naučit více o používání technologií ve škole nebo doma3.2070.992

Graf

13. Jak často používáš internet?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Jaká rizika podle tebe představuje internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vznik závislosti2275,86 %75,86 %  
kyberšikana2275,86 %75,86 %  
rozptylování od učení apod.2068,97 %68,97 %  
podvody1551,72 %51,72 %  
sledování pornografie1344,83 %44,83 %  
sledování násilnického obsahu1241,38 %41,38 %  
predátoři1241,38 %41,38 %  
ztráta zájmů a přátel v offline prostředí1034,48 %34,48 %  
ztráta morálky724,14 %24,14 %  
příliš vysoké očekávání620,69 %20,69 %  
Špatná socializace, kazí to oči, získávání i dezinformací13,45 %3,45 %  
Nevim, pouzivam, kdyz potrebuju13,45 %3,45 %  

Graf

15. Zajímají se rodiče o to, kolik času strávíš používáním moderních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2172,41 %72,41 %  
ano, mám vyhrazený čas827,59 %27,59 %  

Graf

16. Zajímají se rodiče o to, jaké aktivity provozuješ používáním moderních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1655,17 %55,17 %  
ne1344,83 %44,83 %  

Graf

17. Zanedbáváš své školní nebo domácí povinnosti kvůli používání moderních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1551,72 %51,72 %  
nikdy1344,83 %44,83 %  
často13,45 %3,45 %  

Graf

18. Jaké mají podle tebe moderní technologie přínosy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 413,79 %13,79 %  
Vzdělávání 26,9 %6,9 %  
šetří čas13,45 %3,45 %  
Snadnější přístup k informacím, můžeme se učit něco nového, ve škole nám zadávají i úkoly takže usnadní to práci 13,45 %3,45 %  
můžu je používat všude13,45 %3,45 %  
dobré13,45 %3,45 %  
Více se dozvím 13,45 %3,45 %  
můžeme si vyhledat věci které bysme nevědeli bez internetu13,45 %3,45 %  
Zabití času13,45 %3,45 %  
zdokonalování jazyků, přehled o okolí 13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi Můžu všechno najít rychleji, můžu se vzdělávat (nové jazyky, porozumění videum v anglictine)
Dozvědět se nové informace
Dost mi pomáhají při psaní prezentací, úkolů do školy atd.
Jsou dobré k zjištování nových informací , k přeložení textu v jiném jazyce a kontaktu s přáteli
Špatné aji dobré
mají některé dobre ale některé i špatné např závislost
Ma to vyhody i nevyhody, obcas je sranda a nekdy nuda
Rychlé vyhledávání informací, komunikace, nakupovaní
Vzdělávací, poznávac, informační
Informace
Komunikace
Zjednodušuje to dost věcí
Dobré, když to umíte omezit
dozvím se všechno hned
obrovský. Díky internetu mám přístup k obrovskému množství informací. To co se za rok naučím pomocí internetu mě nenaučí za 9 let základní školy.
1551,72 %51,72 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

V. , K.Vliv technologií 21. století na pohybovou aktivitu dětí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vliv-technologii-21-stoleti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.