Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv televizní reklamy na člověka

Vliv televizní reklamy na člověka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Nováková
Šetření:17. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zjistit míru ovlivnění spotřebitelů reklamou v televizi a jejich zájem o reklamní spoty. Zjištěné údaje budou použity jako praktický podklad pro seminární práci. Dotazník obsahuje pouze několik stručných otázek. Děkuji předem za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Vadí Vám televizní reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obtěžuje mne při sledování oblíbeného pořadu3349,25 %49,25 %  
nevadí2131,34 %31,34 %  
je mi to jedno1319,4 %19,4 %  

Graf

2. Při nástupu reklamních spotů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [okamžitě přepínám na jiný kanál, odcházím od TV, začnu se věnovat jiné činnostiotázka č. 6, pokračuji ve sledování programu, reklamy přiliš nevnímámotázka č. 3, se zájmem reklamy sledujiotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okamžitě přepínám na jiný kanál, odcházím od TV, začnu se věnovat jiné činnosti3552,24 %52,24 %  
pokračuji ve sledování programu, reklamy přiliš nevnímám2435,82 %35,82 %  
se zájmem reklamy sleduji811,94 %11,94 %  

Graf

3. Stalo se Vám někdy, že jste po shlédnutí reklamy měli silné nutnání vyzkoušet daný produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, možná1340,63 %19,4 %  
ne, nikdy1237,5 %17,91 %  
ano.721,88 %10,45 %  

Graf

4. Myslíte někdy na reklamní spoty, které Vás v minulosti zaujaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, možná, nikdy jsem na tím nepřemýšlelotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %28,36 %  
možná, nikdy jsem na tím nepřemýšlel928,13 %13,43 %  
ne412,5 %5,97 %  

Graf

5. Hovoříte s přáteli o reklamách či o výrocích, které jste v nich slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas, některé reklamy jsou vtipné a zajímavé1864,29 %26,87 %  
ano932,14 %13,43 %  
ne13,57 %1,49 %  

Graf

6. Důvěřujete informacím, které reklama sděluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano, záleží jakým způsobem jsou informace podané, o jaký produkt se jedná3856,72 %56,72 %  
rozhodně ne2841,79 %41,79 %  
ano, určitě11,49 %1,49 %  

Graf

7. Stalo se Vám někdy při nakupování, že jste se vědomě rozhodli pro produkt, který jste zahlédli předtím v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nejméně jednou3856,72 %56,72 %  
ne nikdy1319,4 %19,4 %  
nevím1116,42 %16,42 %  
ano často57,46 %7,46 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 9, ženaotázka č. 9, odmítám odpovědět → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4871,64 %71,64 %  
muž1928,36 %28,36 %  

Graf

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 25 letotázka č. 10, 26 - 35 letotázka č. 10, 36 - 50 letotázka č. 10, 51 a výšeotázka č. 10, odmítám odpovědět → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4364,18 %64,18 %  
26 - 35 let1522,39 %22,39 %  
36 - 50 let811,94 %11,94 %  
51 a výše11,49 %1,49 %  

Graf

10. Vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3451,52 %50,75 %  
vysoké1928,79 %28,36 %  
základní812,12 %11,94 %  
střední s vyučením46,06 %5,97 %  
odmítám odpovědět11,52 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

  • odpověď do 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Stalo se Vám někdy při nakupování, že jste se vědomě rozhodli pro produkt, který jste zahlédli předtím v reklamě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vadí Vám televizní reklama?

2. Při nástupu reklamních spotů:

3. Stalo se Vám někdy, že jste po shlédnutí reklamy měli silné nutnání vyzkoušet daný produkt?

4. Myslíte někdy na reklamní spoty, které Vás v minulosti zaujaly?

5. Hovoříte s přáteli o reklamách či o výrocích, které jste v nich slyšeli?

6. Důvěřujete informacím, které reklama sděluje?

7. Stalo se Vám někdy při nakupování, že jste se vědomě rozhodli pro produkt, který jste zahlédli předtím v reklamě?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

10. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vadí Vám televizní reklama?

2. Při nástupu reklamních spotů:

3. Stalo se Vám někdy, že jste po shlédnutí reklamy měli silné nutnání vyzkoušet daný produkt?

4. Myslíte někdy na reklamní spoty, které Vás v minulosti zaujaly?

5. Hovoříte s přáteli o reklamách či o výrocích, které jste v nich slyšeli?

6. Důvěřujete informacím, které reklama sděluje?

7. Stalo se Vám někdy při nakupování, že jste se vědomě rozhodli pro produkt, který jste zahlédli předtím v reklamě?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

10. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, M.Vliv televizní reklamy na člověka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-televizni-reklamy-na-cloveka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.