Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv temperamentu na vkus člověka

Vliv temperamentu na vkus člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Janíčková
Šetření:29. 11. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda je zástupcům jednotlivých skupin temperamentu společný stejný či alespoň podobný vkus, konkrétně půjde o oblast výtvarného umění.

Odpovědi respondentů

1. Jak bys sám sebe obecně charakterizoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vášnivý, vnímavý, se silnými citovými prožitky a reakcemi, snadno podrážděný, nespokojený, výbušný 5636,6 %36,6 %  
Optimistický, pohotový, vnímavý, iniciativní, lehkomyslný, nestálý, nesoustředěný 4026,14 %26,14 %  
Vyrovnaný, klidný, trpělivý, vytrvalý, lhostejný, nevšímavý, pohodlný, váhavý 3019,61 %19,61 %  
Vážný, s hlubokými stálými city, až přecitlivělý, pesimistický, tichý, úzkostný, nevýrazný 2717,65 %17,65 %  

Graf

2. Jaká/jaký jsi v oblasti vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukázněný, oddaný, věrný, nejistý, samotář, nedůvěřivý 5334,64 %34,64 %  
Sdílný, otevřený, smířlivý, společenský, ovlivnitelný, málo sebekritický, teatrální 4227,45 %27,45 %  
Snášenlivý, neovlivnitelný, přátelský, dobromyslný, uzavřený, málo přizpůsobivý 4227,45 %27,45 %  
Nepoddajný, tvrdohlavý, panovačný, nestálý, agresivní 1610,46 %10,46 %  

Graf

3. Pokud jde o vykonávání různých činností, nejvíce se na tebe hodí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Máš rychlé pracovní tempo, snadný přechod k jiné činnosti, iniciativní, podnikavý, s nerovnoměrnou výkonností závisející na bezprostřední stimulaci 5535,95 %35,95 %  
Jsi svědomitý, zodpovědný, důkladný, starostlivý, pomalý, unavitelný, nepružný, pedant4126,8 %26,8 %  
Jsi aktivní, schopný vykonávat více věcí najednou, s pestrými zájmy, rozhodný, nedůkladný, nestálý, bezmyšlenkovitý 3220,92 %20,92 %  
Jsi vytrvalý, s rovnoměrnou výkonností, bez nadšení, stereotypní, se sklonem zanedbávat povinnosti 2516,34 %16,34 %  

Graf

4. Jak bys popsal(a) způsob, kterým píšeš:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravoběžně a rychle7649,67 %49,67 %  
nepravidelně, rychle až chvatně5032,68 %32,68 %  
kolmě a pomalu1912,42 %12,42 %  
levoběžně a pomalu85,23 %5,23 %  

Graf

5. Líbí se ti obraz Guernica od P. Picassa? http://frantisekreka.files.wordpress.com/2010/03/picasso_guernica19371.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8454,9 %54,9 %  
ano6945,1 %45,1 %  

Graf

6. Líbí se ti da Vinciho obraz Poslední večeře? http://nd03.jxs.cz/391/817/268052f247_56161587_o2.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9360,78 %60,78 %  
ne6039,22 %39,22 %  

Graf

7. Líbí se ti obraz Pokoj v Arles od V. van Gogha? http://www.puzzle-prodej.cz/gallery/zf4501049.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8354,25 %54,25 %  
ne7045,75 %45,75 %  

Graf

8. Líbí se ti obraz Imprese- východ slunce od C. Moneta? http://i.postcard.cz/katalog/umeni/af-00165.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11877,12 %77,12 %  
ne3522,88 %22,88 %  

Graf

9. Líbí se ti obraz Jaro od A. Muchy? http://nd01.jxs.cz/592/001/9824fa3515_42937424_o2.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9260,13 %60,13 %  
ne6139,87 %39,87 %  

Graf

10. Líbí se ti dílo A. Warhola Campbell's Soup Can? http://www.studio-international.co.uk/studio-images/Warhol-Hayward09/Warhol-Soup_can_b.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7750,33 %50,33 %  
ano7649,67 %49,67 %  

Graf

11. Líbí se ti obraz Fuga od V. Kandinského? http://30.media.tumblr.com/tumblr_kv41l4085z1qa5ve9o1_500.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8756,86 %56,86 %  
ne6643,14 %43,14 %  

Graf

12. Líbí se ti obraz Red, Orange, Tan, and Purple od Marka Rothka? http://www.abstract-art.com/abstraction/l2_grnfthrs_fldr/g0000_gr_inf_images/g051_rothko_vbkoy-wr.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9763,4 %63,4 %  
ano5636,6 %36,6 %  

Graf

13. Líbí se ti obraz Dream City od P. Klee? http://www.artandculture.com/uploads/images/0017/1662/Dream_City_by_Paul_Klee__1921__lightbox.jpg?1256787779

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8052,29 %52,29 %  
ano7347,71 %47,71 %  

Graf

14. Líbí se ti obraz Black Square od K. Maleviche? http://russianavantgard.com/Artists/malevich/malevich_black_square_tg.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11273,2 %73,2 %  
ano4126,8 %26,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak bys sám sebe obecně charakterizoval(a)?

2. Jaká/jaký jsi v oblasti vztahů?

3. Pokud jde o vykonávání různých činností, nejvíce se na tebe hodí:

4. Jak bys popsal(a) způsob, kterým píšeš:

5. Líbí se ti obraz Guernica od P. Picassa? http://frantisekreka.files.wordpress.com/2010/03/picasso_guernica19371.jpg

6. Líbí se ti da Vinciho obraz Poslední večeře? http://nd03.jxs.cz/391/817/268052f247_56161587_o2.jpg

7. Líbí se ti obraz Pokoj v Arles od V. van Gogha? http://www.puzzle-prodej.cz/gallery/zf4501049.jpg

8. Líbí se ti obraz Imprese- východ slunce od C. Moneta? http://i.postcard.cz/katalog/umeni/af-00165.jpg

9. Líbí se ti obraz Jaro od A. Muchy? http://nd01.jxs.cz/592/001/9824fa3515_42937424_o2.jpg

10. Líbí se ti dílo A. Warhola Campbell's Soup Can? http://www.studio-international.co.uk/studio-images/Warhol-Hayward09/Warhol-Soup_can_b.jpg

11. Líbí se ti obraz Fuga od V. Kandinského? http://30.media.tumblr.com/tumblr_kv41l4085z1qa5ve9o1_500.jpg

12. Líbí se ti obraz Red, Orange, Tan, and Purple od Marka Rothka? http://www.abstract-art.com/abstraction/l2_grnfthrs_fldr/g0000_gr_inf_images/g051_rothko_vbkoy-wr.jpg

13. Líbí se ti obraz Dream City od P. Klee? http://www.artandculture.com/uploads/images/0017/1662/Dream_City_by_Paul_Klee__1921__lightbox.jpg?1256787779

14. Líbí se ti obraz Black Square od K. Maleviche? http://russianavantgard.com/Artists/malevich/malevich_black_square_tg.jpg

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak bys sám sebe obecně charakterizoval(a)?

2. Jaká/jaký jsi v oblasti vztahů?

3. Pokud jde o vykonávání různých činností, nejvíce se na tebe hodí:

4. Jak bys popsal(a) způsob, kterým píšeš:

5. Líbí se ti obraz Guernica od P. Picassa? http://frantisekreka.files.wordpress.com/2010/03/picasso_guernica19371.jpg

6. Líbí se ti da Vinciho obraz Poslední večeře? http://nd03.jxs.cz/391/817/268052f247_56161587_o2.jpg

7. Líbí se ti obraz Pokoj v Arles od V. van Gogha? http://www.puzzle-prodej.cz/gallery/zf4501049.jpg

8. Líbí se ti obraz Imprese- východ slunce od C. Moneta? http://i.postcard.cz/katalog/umeni/af-00165.jpg

9. Líbí se ti obraz Jaro od A. Muchy? http://nd01.jxs.cz/592/001/9824fa3515_42937424_o2.jpg

10. Líbí se ti dílo A. Warhola Campbell's Soup Can? http://www.studio-international.co.uk/studio-images/Warhol-Hayward09/Warhol-Soup_can_b.jpg

11. Líbí se ti obraz Fuga od V. Kandinského? http://30.media.tumblr.com/tumblr_kv41l4085z1qa5ve9o1_500.jpg

12. Líbí se ti obraz Red, Orange, Tan, and Purple od Marka Rothka? http://www.abstract-art.com/abstraction/l2_grnfthrs_fldr/g0000_gr_inf_images/g051_rothko_vbkoy-wr.jpg

13. Líbí se ti obraz Dream City od P. Klee? http://www.artandculture.com/uploads/images/0017/1662/Dream_City_by_Paul_Klee__1921__lightbox.jpg?1256787779

14. Líbí se ti obraz Black Square od K. Maleviche? http://russianavantgard.com/Artists/malevich/malevich_black_square_tg.jpg

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janíčková, K.Vliv temperamentu na vkus člověka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-temperamentu-na-vkus-cl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.