Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv terorismu na společnost

Vliv terorismu na společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek červenka
Šetření:30. 12. 2011 - 02. 01. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den

tento dotazník týkající se terorismu jsem mi má posloužit zejména jako materiál pro mou seminární práci do společenských věd. Tento dotazník má za cíl zjistit jaké jsou dopady terorismu na současnou společnost.Děkuji za vyplnění. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2862,22 %62,22 %  
Muž1737,78 %37,78 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252044,44 %44,44 %  
15-181840 %40 %  
25-3548,89 %8,89 %  
35-4524,44 %4,44 %  
10-1512,22 %2,22 %  

Graf

3. Terorismus chápu jako hrozbu (1-malou,5-největší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41942,22 %42,22 %  
3920 %20 %  
5613,33 %13,33 %  
2613,33 %13,33 %  
1511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.37
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:4
Modus:4

Graf

4. Mám osobní zkušenost s terorismem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4497,78 %97,78 %  
ANO12,22 %2,22 %  

Graf

5. Jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Terorismus ze strany státu - za teroristický útok považuji např. zásah těžkooděnců proti účastníkům Czechtekku, policisty převlečené za anarchisty a ničící výlohy a auta během alterglobalizačních protestů, policisté brutálně napadající poklidně protestující lidi. Největší teror přichází od nadnárodních korporací a politických figur, které tyto korporace používají jako své loutky. Jeden z největších teroristických kriminálních čínů lidské historice je americký válečný intervencionismus. Chtělo by to pořádně zvážit, co vlastně tvůrce dotazníku považuje za terorismus. Má snad o terorismu představu zkreslenou veřejnorprávními médii a ideologickou manipulací mocných?

6. Největší váhu měl.....

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11. září 2001 USA3170,45 %68,89 %  
žádný z teroristických utoku se mne nedotkl920,45 %20 %  
útoky na dopravní prostředky ,Londýn 7.července 200524,55 %4,44 %  
útoky na vlaky v Madridu 11.března 200412,27 %2,22 %  
Beslanský masakr12,27 %2,22 %  

Graf

7. Byl bych ochoten přehodnotit dovolenou do destinace ,kde potencionálně hrozí teroristický utok

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1534,09 %33,33 %  
spíše souhlasím1329,55 %28,89 %  
spíše nesouhlasím715,91 %15,56 %  
nevím715,91 %15,56 %  
nesouhlasím24,55 %4,44 %  

Graf

8. Myslíte si ,že je Islám přímo spojen s terorismem

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1433,33 %31,11 %  
nevím1126,19 %24,44 %  
spíše nesouhlasím819,05 %17,78 %  
souhlasím511,9 %11,11 %  
nesouhlasím49,52 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Terorismus chápu jako hrozbu (1-malou,5-největší)

4. Mám osobní zkušenost s terorismem

6. Největší váhu měl.....

7. Byl bych ochoten přehodnotit dovolenou do destinace ,kde potencionálně hrozí teroristický utok

8. Myslíte si ,že je Islám přímo spojen s terorismem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Terorismus chápu jako hrozbu (1-malou,5-největší)

4. Mám osobní zkušenost s terorismem

6. Největší váhu měl.....

7. Byl bych ochoten přehodnotit dovolenou do destinace ,kde potencionálně hrozí teroristický utok

8. Myslíte si ,že je Islám přímo spojen s terorismem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

červenka, M.Vliv terorismu na společnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-terorismu-na-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.