Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Turecka na kulturu Evropské unie a vice versa

Vliv Turecka na kulturu Evropské unie a vice versa

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:kamila zieglerova
Šetření:25. 10. 2009 - 11. 12. 2009
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento průzkum je stěžejní analýzou k mé bakalářské práci na téma Obchodní jednání a kulturní zvyklosti Turecka a jejich vliv na integraci do Evropské unie.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy v Turecku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6070,59 %70,59 %  
ano2529,41 %29,41 %  

Graf

2. Za jakým účelem jste do Turecka cestoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená2184 %24,71 %  
Studijní pobyt416 %4,71 %  
Pracovní cesta28 %2,35 %  

Graf

3. Jste pro další rozšíření EU ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3946,99 %45,88 %  
ne2428,92 %28,24 %  
nevím2024,1 %23,53 %  

Graf

4. Jste pro vstup Turecka do EU ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5160 %60 %  
ano1720 %20 %  
nevím1720 %20 %  

Graf

5. Z jakého důvodu jste pro vstup Turecka do EU ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost dialogu s Blízkým východem1058,82 %11,76 %  
rozšíření hranic unie952,94 %10,59 %  
vznik nových pracovních možností529,41 %5,88 %  
jný důvod423,53 %4,71 %  
rozšíření islámu211,76 %2,35 %  
rožšíření turecké kultury211,76 %2,35 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
migrace do EU2956,86 %34,12 %  
šíření islámu2956,86 %34,12 %  
geografická poloha Turecka 2650,98 %30,59 %  
Turecko je islámskou zemí2447,06 %28,24 %  
nízké HDP,špatná ekonomická situace2345,1 %27,06 %  
obava z terorismu1121,57 %12,94 %  
jiný důvod815,69 %9,41 %  
nechci už žádné nové členy ( obecně)611,76 %7,06 %  

Graf

7. Existuje nějaký jiný důvod ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absolutně odlišný historický, kulturní a duchovní vývoj země. Není myšleno negativně! Jde o to, že jde o zemi uznávající zcela jiné hodnoty (má jiný hodnotový žebříček) než evropské země (nikoli horší či lepší, prostě jen odlišný).

absolutní kulturní odlišnost, EVROPSKÁ unie znamená sdružení EVROPSKÝCH států, což Turecko rozhodně není, islámská nesnášenlivost vůči Evropanům (jsme kříženci opic a prasat), Evropská benevolence a ohleduplnost i k těm, kteří nás nesnáší. Aby bylo vůbec Turecko konkurenceschopné a byla možná nějaká návratnost našich investic, je nutné investovat nepředstavitelné sumy do rozvoje. Než se taková investice vrátí (a jestli vůbec), bude už dávno existovat jiný útvar než EU. Jaký dopad na život v EU by měl vstup Turecka se můžeme dovědět na příkladu Německa.....jiných důvodů proč NE je nekonečno, nevidím jediný důvod PRO.

jako nový člen by mělo velkou sílu v EP a ER

jsem proti EU jako takové

jsou to hňupi

Lepsi moznost Tureckych lidi pro cestovani a poznani jinych kultur...

ne

Ne.

nedodrzovani lidskych prav

nejdříve Rusko a pak můžeme debatovat i o Turecku

Nevidím důvod, proč by zrovna Turecko nemělo být do EU přijato.

nezapadají do Evropy ani geograficky, ani (a to hlavně) mentálně

postavení žen

Přeběhlíci z jiných nestabilniích zemí do Tur a pak dále do EU

Rozklad EU zevnitř a tím pádem znovunabytí státní suverenity a svobody.

Státy v EU jsou v podstatě zárukou bezproblémovosti. Na druhou stranu jsem proti současnému směřování EU, takže za současných okolností bych byl proti, ale obecně jsem pro.

Turecko je státem orientovaným na západ a snaha na splnění evropských hodnot je obdivuhodná už od dob Mustafy Kemala Atatürka.

Turecko nezapadá do kulturního prostoru Evropské unie (není to jen otázka islámu a geografická poloha, je to celkový způsob existence této země)

Veliká váha hlasů kvůli počtu obyvatel, v případě přijetí Lisabonské smlouvy je riziko až příliš velké.

Velký počet hlasů z v Evropském parlamentu kvůli vysokému počtu obyvatel, možnost blokovat věci, které by mnohé evr. státy přijaly, prosazovat si vlastní věci. Neplnění požadavků EU, omezování lidských práv v Turecku, neevropská mentalita.

Z historických důvodů prostě Trurecko do Evropy nepatří.

8. Jsou kritéria EU pro vstup Turecka dostačující ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9, nevím,neznám jeotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím,neznám je 5868,24 %68,24 %  
ne1517,65 %17,65 %  
ano1214,12 %14,12 %  

Graf

9. Doplnili byste nějakou oblast, které se kritéria podle Vás nevěnují ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nějaké co? špatně položená otázka, podmínky se nedají doplnit

vůbec bych o přidružení neuvažoval

10. Jaký je Váš názor na uznávání genocidy Arménů (r. 1915-1918),kterou Turecko neuznává ? Mělo by ji uznávat tak jako Evropské země?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4453,01 %51,76 %  
nevím3542,17 %41,18 %  
ne44,82 %4,71 %  

Graf

11. Jste pro uznání Turecké republiky Severního Kypru jako samostatného státu ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3340,24 %38,82 %  
ne2631,71 %30,59 %  
ano2328,05 %27,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste někdy v Turecku ?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovolená na otázku 2. Za jakým účelem jste do Turecka cestoval/a?

3. Jste pro další rozšíření EU ?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Jste pro vstup Turecka do EU ?

4. Jste pro vstup Turecka do EU ?

 • odpověď ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost dialogu s Blízkým východem na otázku 5. Z jakého důvodu jste pro vstup Turecka do EU ?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi geografická poloha Turecka na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi migrace do EU na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízké HDP,špatná ekonomická situace na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obava z terorismu na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi šíření islámu na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Turecko je islámskou zemí na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Jste pro další rozšíření EU ?

6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?

 • odpověď šíření islámu:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obava z terorismu na otázku 6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy v Turecku ?

2. Za jakým účelem jste do Turecka cestoval/a?

3. Jste pro další rozšíření EU ?

4. Jste pro vstup Turecka do EU ?

5. Z jakého důvodu jste pro vstup Turecka do EU ?

6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?

8. Jsou kritéria EU pro vstup Turecka dostačující ?

10. Jaký je Váš názor na uznávání genocidy Arménů (r. 1915-1918),kterou Turecko neuznává ? Mělo by ji uznávat tak jako Evropské země?

11. Jste pro uznání Turecké republiky Severního Kypru jako samostatného státu ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy v Turecku ?

2. Za jakým účelem jste do Turecka cestoval/a?

3. Jste pro další rozšíření EU ?

4. Jste pro vstup Turecka do EU ?

5. Z jakého důvodu jste pro vstup Turecka do EU ?

6. Z jakého důvodu jste proti vstupu Turecka do EU ?

8. Jsou kritéria EU pro vstup Turecka dostačující ?

10. Jaký je Váš názor na uznávání genocidy Arménů (r. 1915-1918),kterou Turecko neuznává ? Mělo by ji uznávat tak jako Evropské země?

11. Jste pro uznání Turecké republiky Severního Kypru jako samostatného státu ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

zieglerova, k.Vliv Turecka na kulturu Evropské unie a vice versa (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vliv-turecka-na-kulturu-evrops.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.