Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv ubytování na studijní výsledky studentů ekonomických fakult

Vliv ubytování na studijní výsledky studentů ekonomických fakult

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Smržová
Šetření:07. 04. 2011 - 08. 04. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):13 / 8.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplňění dotazníku do semestrální práce..

Odpovědi respondentů

1. Jste student ekonomické fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4497,78 %97,78 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

2. V jakém městě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2659,09 %57,78 %  
Karviná1125 %24,44 %  
Brno36,82 %6,67 %  
Pardubice24,55 %4,44 %  
Zlín12,27 %2,22 %  
Karvinná12,27 %2,22 %  

Graf

3. Jaký typ bydlení během škol. roku používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kolejotázka č. 4, Privátotázka č. 5, U rodičůotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolej2147,73 %46,67 %  
U rodičů1227,27 %26,67 %  
Privát1125 %24,44 %  

Graf

4. Jakou dostáváte nejčastěji známku během semestru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 7, 2otázka č. 7, 3 a horšíotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21571,43 %33,33 %  
3 a horší523,81 %11,11 %  
114,76 %2,22 %  

Graf

5. Jakou dostáváte nejčastěji známku během semestru??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 8, 2otázka č. 8, 3 a horšíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2763,64 %15,56 %  
3 a horší327,27 %6,67 %  
119,09 %2,22 %  

Graf

6. Jakou dostáváte nejčastěji známku během semestru???

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 9, 2otázka č. 9, 3 a horšíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2758,33 %15,56 %  
3 a horší325 %6,67 %  
1216,67 %4,44 %  

Graf

7. Jaký byl váš průměr známek za min. zkouškové období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1,0-1,5otázka č. 10, 1,6-1,9otázka č. 10, 2,0-2,5otázka č. 10, 2,6-2,9otázka č. 10, 3-horšíotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2,0-2,51676,19 %35,56 %  
1,6-1,929,52 %4,44 %  
2,6-2,929,52 %4,44 %  
3-horší14,76 %2,22 %  

Graf

8. Jaký byl váš průměr známek za min. zkouškové období??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1,0-1,5otázka č. 10, 1,6-1,9otázka č. 10, 2,0-2,5otázka č. 10, 2,6-2,9otázka č. 10, 3-horšíotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2,0-2,5654,55 %13,33 %  
3-horší218,18 %4,44 %  
1,6-1,9218,18 %4,44 %  
2,6-2,919,09 %2,22 %  

Graf

9. Jaký byl váš průměr známek za min. zkouškové období???

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1,0-1,5otázka č. 10, 1,6-1,9otázka č. 10, 2,0-2,5otázka č. 10, 2,6-2,9otázka č. 10, 3-horšíotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2,0-2,5541,67 %11,11 %  
1,0-1,5325 %6,67 %  
2,6-2,9216,67 %4,44 %  
3-horší18,33 %2,22 %  
1,6-1,918,33 %2,22 %  

Graf

10. Chystáte se příští semestr změnit typ ubytování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3681,82 %80 %  
nevím715,91 %15,56 %  
ano12,27 %2,22 %  

Graf

11. Kde a jak se učíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doma

doma

doma

doma

doma

doma

Doma

doma

doma

doma

doma

doma a nudim se

Doma ležím na gauči nebo na koleji v posteli či sedím u stolu...

doma nebo na koleji moc se mi ale nechce

doma, během týdne

Doma, čtením, opisováním

doma, na koleji

Doma, ve škole, cestou do školy, čtu zápisky a konzultuji s přítelem - studentem toho samého (máme i stejný rozvrh). Nedá se říct, že po každé hodině, spíš nepravidelně a podle toho, jestli se píše/potřebuju znalosti na aktivitu v hodině atd.

Doma, večer

doma, výpisky

Doma. Cca 3dny před testem.

jak kdy, čtením

jen na kolejích ze skript a notebooku.

kolej

na koleji

na koleji a doma

na koleji a TĚŽCE

na koleji nebo doma, sama, v co největším klidu a tichu

na koleji, doma. ču si to, dělám výpisky

Na koleji, testové otázky a semináře.

Na koleji, večer z učebnic a notebooku.

Na NF, dobře.

na pokoji

na privátě u počítače z elektronických skript

nejčastěji se učím doma nebo na koleji, učím se tak, že si pročítám prostě poznámky

Neučiním

nikde...

Před testama většinou na koleji, co se týče zkoušek tak doma.

spíše doma, na kolejích je zřídka..

U rodičů

Učím se, kdy se mi chce xD a hlavně před zkouškama, jinak ne:)

V škole a na koleji. Čítaním materiálov.

většinou o víkendu doma den před zkouškou nebo písemkou v noci na koleji snažím se učit nahlas, ale to je na koleji bohužel nemožné

VLAK , DOMA A MÁLO.....

12. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3375 %73,33 %  
muž1125 %24,44 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-203784,09 %82,22 %  
21-23715,91 %15,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smržová, K.Vliv ubytování na studijní výsledky studentů ekonomických fakult (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-ubytovani-na-studijni-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.