Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv větrných parků na vnímání krajiny

Vliv větrných parků na vnímání krajiny

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Klímová
Šetření:24. 08. 2010 - 15. 09. 2010
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník si klade za cíl získat co nejvíce respondentů k vyjádření se k tématu výstavby větrných parků. Výsledek bude posouzen z hlediska subjektivního dojmu respondentů, zda vnímají změnu krajinného rázu dotčeného výstavbou větrných parků či nikoli.

Odpovědi respondentů

1. Jsou větrné parky ve Vašem okolí umístěny tak, že je denně vidíte? (např. z okna, cestou do zaměstnání apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4191,11 %91,11 %  
ano48,89 %8,89 %  

Graf

2. Jak dlouhou dobu je větrný park ve Vašem okolí v provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 rok a méně než 5 let375 %6,67 %  
více než 5 let125 %2,22 %  

Graf

3. Považujete výstavbu větrných elektráren za přínosnou v rámci nutnosti využívání zdrojů alternativní energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2657,78 %57,78 %  
ne1533,33 %33,33 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

4. Jste příznivcem výstavby větrných elektráren?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2555,56 %55,56 %  
ne1635,56 %35,56 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

5. Považujete větrné parky vyskytující se v blízkosti silnic nebo obytných zón za objekty poutající pozornost? (např. z pohledu řidičů dopravních prostředků)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3271,11 %71,11 %  
ne817,78 %17,78 %  
nevím511,11 %11,11 %  

Graf

6. Považujete větrné parky za výhodný ekonomický nástroj v oblasti životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1840 %40 %  
ne1737,78 %37,78 %  
nevím1022,22 %22,22 %  

Graf

7. Myslíte, že výstavba větrných parků ovlivňuje historické, přírodní a kulturní hodnoty krajinného rázu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2862,22 %62,22 %  
nevím920 %20 %  
ne817,78 %17,78 %  

Graf

8. Považujete výstavbu větrných parků za zájem investora nebo za zájem široké veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za zájem investora2453,33 %53,33 %  
nemohu posoudit, prospěšné je to jistě pro obě strany1840 %40 %  
za zájem široké veřejnosti36,67 %6,67 %  

Graf

9. Je podle Vás důležitá ochrana krajinného rázu a jeho zachování pro budoucí generace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
nevím36,67 %6,67 %  
ne24,44 %4,44 %  

Graf

10. Byl jste nebo jste zaměstnancem některé energetické společnosti nebo společnosti provozující větrné parky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne45100 %100 %  

Graf

11. Z jaké oblasti České republiky pocházíte, případně v jaké části České republiky se nejčastěji pohybujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1431,11 %31,11 %  
Středočeský kraj511,11 %11,11 %  
Moravskoslezský kraj511,11 %11,11 %  
Jihomoravský kraj511,11 %11,11 %  
Ústecký kraj48,89 %8,89 %  
Pardubický24,44 %4,44 %  
Vysočina24,44 %4,44 %  
Olomoucký kraj24,44 %4,44 %  
Karlovarský kraj12,22 %2,22 %  
Zlínský kraj12,22 %2,22 %  
Jihočeský kraj12,22 %2,22 %  
Liberecký kraj12,22 %2,22 %  
Královéhradecký kraj12,22 %2,22 %  
Plzeňský kraj12,22 %2,22 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 do 35 let3168,89 %68,89 %  
od 35 do 50 let715,56 %15,56 %  
do 20 let48,89 %8,89 %  
od 50 do 65 let36,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Klímová, P.Vliv větrných parků na vnímání krajiny (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-vetrnych-parku-na-vnimani-krajiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.