Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Vojtovy metody na pozdější psychický stav dětí

Vliv Vojtovy metody na pozdější psychický stav dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Škach
Šetření:04. 05. 2012 - 11. 05. 2012
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):17 / 6.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník si klade za cíl zjistit psychický vývoj dětí, které v ranném dětství cvičili Vojtovu metodu z důvodu lehkých zdravotních potíží typu pozdní lezení, preferování jedné strany těla, apod. Průzkum se nezabývá dětmi trpícimi vážnou nemocí nebo poruchami, jako např. dětská mozková obrna, apod.

 

Cílem je zjistit, zda cvičení vojtovy metody má vliv na vyšší hyperaktivitu dětí, problémy se sociálním začlenením, apod.

Odpovědi respondentů

1. Kdo jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1583,33 %83,33 %  
Muž316,67 %16,67 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21316,67 %16,67 %  
33211,11 %11,11 %  
28211,11 %11,11 %  
3115,56 %5,56 %  
1415,56 %5,56 %  
2015,56 %5,56 %  
1115,56 %5,56 %  
3715,56 %5,56 %  
3615,56 %5,56 %  
2315,56 %5,56 %  
3015,56 %5,56 %  
4515,56 %5,56 %  
4915,56 %5,56 %  
2415,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.81
Minimum:14
Maximum:45
Variační rozpětí:31
Rozptyl:62.96
Směrodatná odchylka:7.93
Medián:28
Modus:21

Graf

3. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1055,56 %55,56 %  
Ano844,44 %44,44 %  

Graf

4. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2562,5 %27,78 %  
1337,5 %16,67 %  

Graf

5. Cvičili jste s některým dítětem Vojtovu metodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano450 %22,22 %  
Ne450 %22,22 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste cvičili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Závažná porucha, např. dětská mozková obrna, ochrnutí, apod. → konec dotazníku, Méně závažný problém, např. preferování jedné strany těla, opožděný vývoj lezení/chůze, o pár týdnů apod.otázka č. 7, Vůbec nevím, proč jsme cvičiliotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně závažný problém, např. preferování jedné strany těla, opožděný vývoj lezení/chůze, o pár týdnů apod.4100 %22,22 %  

Graf

7. V kolika měsících věku jste začali s dítětem cvičit?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6250 %11,11 %  
5125 %5,56 %  
3125 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:3
Maximum:6
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:5.5
Modus:6

Graf

8. V kolika měsících věku dítete jste se cvičením přestali?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11125 %5,56 %  
12125 %5,56 %  
14125 %5,56 %  
24125 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:15.25
Minimum:11
Maximum:24
Variační rozpětí:13
Rozptyl:35.58
Směrodatná odchylka:5.97
Medián:13
Modus:11

Graf

9. Kolikrát denně jste cvičili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3125 %5,56 %  
4125 %5,56 %  
dvakrat 125 %5,56 %  
jednou125 %5,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že jste cvičili poctivě a správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím250 %11,11 %  
Ne125 %5,56 %  
Ano125 %5,56 %  

Graf

11. Kolik let je nyní dítěti, se kterým jste cvičili Vojtovu metodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3125 %5,56 %  
6125 %5,56 %  
2125 %5,56 %  
5125 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:3.33
Směrodatná odchylka:1.83
Medián:4
Modus:3

Graf

12. S odstupem času, považujete cvičení za přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano velmi250 %11,11 %  
Nevím125 %5,56 %  
Spíš ano125 %5,56 %  

Graf

13. Dá se o vašem dítěti říct, že je to klidné dítě, nebo spíše hyperaktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, naše dítě je dost neklidné, chvíli neposedí.250 %11,11 %  
Ne, naše dítě je velmi hyperaktivní, často až nezvladatelné.125 %5,56 %  
Ano, je to velmi klidné a poslušné dítě.125 %5,56 %  

Graf

14. Je vaše dítě mazlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není moc mazlivé, jen občas.250 %11,11 %  
Ano velmi.250 %11,11 %  

Graf

15. Máte pocit, že kvůli cvičení byl narušen citový vztah rodič/dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že ne.4100 %22,22 %  

Graf

16. Mělo vyše dítě potíže se spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, večer chodilo spát velmi pozdě a v noci se budilo.250 %11,11 %  
Ne, chodilo spát relativně brzy a se spaním nemělo problém.250 %11,11 %  

Graf

17. Spí vaše dítě během dne?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %16,67 %  
Ano125 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škach, M.Vliv Vojtovy metody na pozdější psychický stav dětí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-vojtovy-metody-na-pozde.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.