Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv volnočasových aktivit na výběr povolání

Vliv volnočasových aktivit na výběr povolání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kalina
Šetření:08. 10. 2013 - 15. 10. 2013
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem posledního ročníku Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT a dovoluji si Vás požádat o účast na výzkumu výběru střední školy v souvislosti s volnočasovými aktivitami.

Dotazník je určen primárně žákům základních a studentům středních škol, kteří navštěvují technicky zaměřené kroužky.

Děkuji, M. Kalina

 

Odpovědi respondentů

1. Přihlášku pro 1. Kolo přijímacího řízení jsem podal na školu, kterou lze zařadit do kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné všeobecné středoškolské vzdělání – gymnázium666,67 %66,67 %  
úplné odborné středoškolské vzdělání – průmyslové školy111,11 %11,11 %  
střední odborné učiliště – 4leté (maturita)111,11 %11,11 %  
odborné učiliště – 3leté (výuční list)111,11 %11,11 %  

Graf

2. Přihlášku pro 2. Kolo přijímacího řízení jsem podal na školu, kterou lze zařadit do kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné všeobecné středoškolské vzdělání – gymnázium444,44 %44,44 %  
nedávala jsem 2. přihlášku111,11 %11,11 %  
nikam111,11 %11,11 %  
nepodala111,11 %11,11 %  
odborné učiliště – 3leté (výuční list)111,11 %11,11 %  
už žádné111,11 %11,11 %  

Graf

3. Než jsem začal docházet do kroužku, přemýšlel o jiném směru/oboru středoškolského studia, než nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne333,33 %33,33 %  
Před docházkou do kroužku jsem o střední škole téměř neuvažoval222,22 %22,22 %  
Ke změně došlo, ale určitě ne díky provozovaným zálibám222,22 %22,22 %  
Spíše ne111,11 %11,11 %  
Ano111,11 %11,11 %  

Graf

4. Při výběru směru/oboru středoškolského studia jsem zohlednil i nově nabyté znalosti a dovednosti ze svých volnočasových aktivit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne555,56 %55,56 %  
Spíše ne333,33 %33,33 %  
Spíše ano111,11 %11,11 %  

Graf

5. Hlavním důvodem při výběru směru/oboru středoškolského studia BYLO:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic z uvedeného444,44 %44,44 %  
Obecně lehké přijímací řízení222,22 %22,22 %  
Souvislost s mými zálibami111,11 %11,11 %  
Zkušenosti starších kamarádů111,11 %11,11 %  
Možnost snadného uplatnění111,11 %11,11 %  

Graf

6. Do jaké míry – podle Vás, souvisí aktivity, kterým se věnujete v rámci svých kroužků s HLAVNÍM zaměření preferovaného středoškolského studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouvisí333,33 %33,33 %  
Souvisí částečně333,33 %33,33 %  
Mnoho nesouvisí222,22 %22,22 %  
Souvisí zcela111,11 %11,11 %  

Graf

7. Do jaké míry – podle Vás, souvisí aktivity, kterým se věnujete v rámci svých kroužků s PODRUŽNÝM zaměřením preferovaného středoškolského studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souvisí částečně555,56 %55,56 %  
Spíše nesouvisí222,22 %22,22 %  
Zcela nesouvisí222,22 %22,22 %  

Graf

8. Předpokládám, že během studia budu těžit a mít tedy náskok nad spolužáky, kteří nemají stejně orientované koníčky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne444,44 %44,44 %  
Spíše ne333,33 %33,33 %  
Ano222,22 %22,22 %  

Graf

9. Mělo/má při výběru směru středoškolského studia na Vás nějaký dopad, pokud se v kroužku pohybovali lidé s určitým vystudovaným oborem? (Pokud to o nich víte. Je lhostejné, zda je o kamarády nebo vedoucí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne333,33 %33,33 %  
O vzdělání ostatních se nezajímám333,33 %33,33 %  
Ne222,22 %22,22 %  
Spíše ano111,11 %11,11 %  

Graf

10. Vyberte jednu možnost, která je Vám nejbližší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl bych v budoucn udělat práci, která mě bude bavit.555,56 %55,56 %  
Chtěl bych v budoucnu dělat dobře placenou prácí, bez ohledu na to, oč půjde.222,22 %22,22 %  
Ani jedna z předchozích možností mě neoslovila.222,22 %22,22 %  

Graf

11. Ovlivnilo by Váš výběr směru/oboru středoškolského studia i zjištění, že některé školy přímo a aktivně podporují Vaši volnočasovou aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou důležitější kritéria555,56 %55,56 %  
Ano, určitě222,22 %22,22 %  
Ne222,22 %22,22 %  

Graf

12. O kroužku, kam docházím, jsem se dozvěděl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhodně666,67 %66,67 %  
Ve škole111,11 %11,11 %  
V médiích111,11 %11,11 %  
Pouze jsem se přidal ke kamarádům111,11 %11,11 %  

Graf

13. V rámci studia střední školy budu mít možnost rozvíjet získané dovednosti ze svých kroužků v HLAVNÍCH činnostech/předmětech školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne888,89 %88,89 %  
Spíše ano111,11 %11,11 %  

Graf

14. V rámci studia střední školy budu mít možnost rozvíjet získané dovednosti ze svých kroužků v DOPLŇKOVÝCH činnostech/předmětech oboru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne444,44 %44,44 %  
Ne444,44 %44,44 %  
Ano111,11 %11,11 %  

Graf

15. Zvažuji/zvažoval jsem výběr směru středoškolského studia absolutně nesouvisejícího s mými koníčky, neboť se obávám, že by se mi z radosti mohla stát POUZE povinnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne555,56 %55,56 %  
Spíše ne222,22 %22,22 %  
Ano222,22 %22,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalina, M.Vliv volnočasových aktivit na výběr povolání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-volnocasovych-aktivit-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.