Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv výchovy

Vliv výchovy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Dvořáčková
Šetření:23. 03. 2015 - 27. 03. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

v průzkumu zjišťuji co česká populace považuje za morální a jak se staví k výchově dětí a jaké metody při ní považuje za nejúčinnější. Test není určen pouze pro rodiče, zajímají mně i názory bezdětných. Chtěla bych Vás ještě požádat, odpovídejte po pravdě. Většina z otázek ani nemá správnou či špatnou odpověď,

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3673,47 %73,47 %  
Muž1326,53 %26,53 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-241428,57 %28,57 %  
25-321224,49 %24,49 %  
41 a více918,37 %18,37 %  
33-40918,37 %18,37 %  
15-18510,2 %10,2 %  

Graf

3. Napište jak byste definoval morálku/morálního jedince:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

aby nikomu neubližoval a aby se choval jak se sluší a patří

Asi bych mluvila o respektu (k pravidlum a zakonum, k nadrizenym, ale i ke starsim lidem....). Jde o dodrzovani nejakych hodnot.

být čestný, spravedlivý

Cest, takt, ohleduplnost, ferovost

čest, spolehlivost - dodržování daného slova, respekt k okolí

čestný, spravodlivý, empatický

Člověk dodržující zažitá pravidla chování

člověk, který mluví pravdu, jedná pro dobro sebe ale i ostatních.

člověk, který žije v souladu s tím, co většina považuje za správné

Dokáže rozlišovat hranice slušnosti, kdy různé věci mohou být ostatním (jendinci, skupině) nepříjemné či nepřijatelné

Důstojností

Empatický, nepoužívá vulgarity, ví, kde je mez.

Charakterní, se smyslem pro spravedlnost, ne promiskuitní.

Chová se správně

chování

jako člověka, který je odpovědný, řídí se zásadami a pravidly

Je to soubor vnitřních principů jedince,které podle něj znamenají správné jednání nebo chování.

jedinec ktery rozeznava dobro/zlo v ramci dane kultury a chova se dle norem dobro/zlo

Jedinec,který je schopný rozumně jednat,své jednání promýšlet a cíleně jím neubližovat a neškodit svému okolí.

jedná tak, aby nepoškozoval druh= a jejich důstojnost

Katdy clovek je jiny jde o prostredi a vychovu jedince v rodine

má férové zásady, nedělá podrazy na druhého, je čestný a nelže

Morálka je celková představa určité společnosti o správném jednání. Morální jedinec je z mého pohledu člověk schopný dodržovat své kategorické imperativy zvolené tak, aby neškodil druhým, případně jim byl prospěšným.

Morálka je dána od Boha.

moralka je soubor pravidel ktera uznava vetsina spolecnosti ve ktere zijeme ale pochopitelne je moralka individualni

Morálka je soustava nějakých pravidel, podle kterých se jedinec řídí, aniž by byl k tomu někým nucen.

Morálka jedince se shoduje s morálkou společnosti, ve které se nachází

Morálka jsou základní hodnoty a pravidla, kterýmí se člověk řídí ( po tom,co si je stanovil). Morání jedinec se těchto pravidel drží i v situaci, kdy pro něj nemusí být výhodné.

morálka= vzorec chování, hodnoty, které společnost považuje za správné

morální jedinec je ten který se za každé okolnosti zastane jiného člověka a postavi se za svuj osobní názor. Dale se chova cestne a uctive jak k ženám nebo slabším nebo starym. A dbá na prospěch svého národa víc než na prospěch svuj ...

nepoškozuje druhé, nelže, nepodvádí - to je minimum

neubližuje ostatním

nevím

odpovědné jednání podpořené zdravým rozumem a ohleduplností

Osoba, která je nejenom tvrdě spravedlivá, ale nesnese provádění nespravedlivého chování na ostatních a snaží se aktivně pomoct. Zároveň nezavírá oči před děním okolo a uvědomuje si zodpovědnost k sobě, svému zdraví a osobnosti a také ke svému životu a k lidem okolo. Morální jedinec není ten, co slepě poslouchá každý rozkaz, ale ten co si uvědomuje vážnost situace i za cenu, že rozkaz neuposlechne.

Podivně

Schopnost vyhodnotit situaci a zásah do ní podle svědomí

Slusny clovek

Slušné chování, čestnost.

soubor etických pravidel

Stojí si za svým názorem, který je prospěšný společnosti

Škoda každé rány,která padne vedle.....

To, že si člověk uvědomuje co je správné a špatné a dokáže se podle toho chovat.

určitý soubor, či žebříček hodnot, chování, vnímánání dobra a zla....

Uznávajícího obecně ustálené zvyklosti - slušnost, poctivost.

vodítko jak se chovat

Vysoce vyvinuté superego,charakterní člověk

Zodpovědný, slušný, chytrý , vždy řeší věci s chladnou hlavou.

4. Kde se podle vás v člověku bere morálka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od každého trochu3163,27 %63,27 %  
Výchova1122,45 %22,45 %  
Prostředí612,24 %12,24 %  
Nevím12,04 %2,04 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3163,27 %63,27 %  
Ano1836,73 %36,73 %  

Graf

6. Připisujete výchově spíše větší význam, nebo to příliš nehrotíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, výchova je důležitá4081,63 %81,63 %  
Nepřemýšlím nad tím510,2 %10,2 %  
Nehrotím to, dávam tomu volný průběh48,16 %8,16 %  

Graf

7. Jaký styl výchovy preferujete/byste preferoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický - na všem se můžeme nějak domluvit4081,63 %81,63 %  
Autoritativní - dokud bude bydlet pod mojí střechou...!612,24 %12,24 %  
Liberální - dítětem je přece jen jednou36,12 %6,12 %  

Graf

8. Napište alespoň 2 zásady, kterými je podle vás nutné se řídit pokud chceme vychovat morálního jedince:

například činnost...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
číst pohádky, odměny a tresty12,04 %2,04 %  
budovani ucty a moralnich hodnot12,04 %2,04 %  
Buď sám dobrým příkladem, zvol si konzistentní a pro sebe žitelný systém morálních zásad, abys jej mohl dodržovat a vštípit jej dětem. 12,04 %2,04 %  
je nutné sám se chovat morálně12,04 %2,04 %  
Nedělat druhým, co nechceme, aby dělali oni nám. Nedělat věci stylem "o nás bez nás", ale naopak, zapojovat dítě do rozhodování a naučit ho převzít odpovědnost za svá rozhodnutí.12,04 %2,04 %  
uprimnost, ohleduplnost12,04 %2,04 %  
podporovat jego rozvoj, nedovolit jít za pevně nastavenou nepřekročitelnou hranici12,04 %2,04 %  
poctivost, odpovědnost, ohleduplnost, láska12,04 %2,04 %  
být přísný ale spravedlivý, výchovou ( usměrněním chováním ) nikoho neponižovat12,04 %2,04 %  
učit čestnosti a pravdomluvnosti12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi ukazat, jak to delat spravne misto zakazu bez presmerovani, byt dobrym prikladem
1) Jak se chovám k dítěti, tak se dítě bude chovat ke mně a k ostatním. 2) Nezasahovat do dětských rozepří.
tolerance, trpělivost, samostatnost...
diskuse, komunikace, pravidla
Škoda každé rány, která padne vedle. Svatá anna chladno z rána.
vštípit principy - dodržet slib, vracet peníze,..
důslednost, spravedlivost,
důvěra, činnost
Komunikace a vysvětlování, proč a jak věci jsou a fungují
Neschvalovat nesprávné věci, učit některé zásady
nezískávat si lásku dítěte penězi nebo dary, zapojovat ho/jí do běžných domácích prací
být mu příkladem, věnovat mu dostatek pozornosti
poslouchani rodicu a prostredi kde vyrusta
nedelej druhým to co nechves aby dělali tobě,jdi příkladem
Láska a přísnost
dodržování pravidel, úcta k rodičům
Nikdy nelhat, to je nejdůležitější zásada. Nikomu úmyslně neubližovat.
jít příkladem a o morálních otázkách diskutovat
slušné chování, respektování autority
být sám/sama slušným příkladem; dát dítěi možnost utvořit si vlastní názor
nedělat před dětmi nezákonné věci, nelhat
pomáhat druhým, nelhat
neústupnost,
Dávat mu najevo lásku, všechno mu vysvětlit
čestnost a poctivost
slušnost, pracovitost , zodpovědnost
.
spravodlivosť, čestnosť, pravdovravnosť
Dobrý příklad a důslednost.
-
nevim
dobrý příklad, vhodná zpětná vazba
dávat mu dobrý příklad; upozorňovat ho ve chvílích,kdy se nechová správně
sám se chovat morálně, neobdivovat druhé za nemorální chování
osobni vzor
důslednost, jít mu příkladem (dobrým samozřejmě)
vysvětlovat možné následky chování, trávení společného času rodiče - děti, prarodiče - děti, učení tolerance k různým věkovým skupinám
duslednost, mantinely a pozitivni motivace
Být sám sobě vzorem. Nekázat vodu a přitom pít víno. Učit ho věřit v ostatní, ale také ve svůj vlastní instinkt. A nechat dítě samotného něco zkazit, aby se poučilo z vlasních chyb.
3979,59 %79,59 % 

Graf

9. Jak byste reagoval/a, kdybyste zjistil/a, že vaše dospívající dítě užívá drogy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím510,2 %10,2 %  
komunikace12,04 %2,04 %  
pokusila bych se s nim o tom promluvit, treba i ukazat odstrasujici priklady, pujcila bych knizky filmy.....12,04 %2,04 %  
Okamžitým řešením situace za pomocí specialistů, netolerancí vůči drogové závislosti. 12,04 %2,04 %  
záleželo by na věku a míře, určitě bych nereagoval zkratově, spíš by následoval nějaký dialog12,04 %2,04 %  
snažila bych se zjistit proč a zapůsobit na něj v tom směru, aby mělo zájem toho nechat. Pokud by nechtělo spolupracovat, asi by nezbylo než ho v tom nechat vykoupat.12,04 %2,04 %  
resila bych proc a jak k tomu to decko prislo a pak bych vyhledala odbornou pomoc12,04 %2,04 %  
pokecal bych s ním o tom12,04 %2,04 %  
snažil bych se mu vysvětlit, jak je to škodlivé a v případě vzniku závislosti trval na léčbě12,04 %2,04 %  
asi by bylo nutné ihned razantní řešení - izolace od zdroje drog a léčba12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi vůbec nevím
asi bych byla nastvana a snazila se situaci resit aby dite prestalo
Promluvila bych si s ním o tom. Jinak nevím, mám ještě malé dítě.
zašla bych s ním/ní ke specialistovi a nechala si poradit
snažila bych se s ním probrat všechny důsledky užívání drog a zjistit příčinu užívání
Radostně.
Snažila bych se zjistit, jaké problémy k tomu vedly, byla s dítětem pořád, snažila se mu všemožně pomoct.
nedokážu odhadnout, jak bych se zachovala...
snažila se mu pomoci
Vzal bych ho na výlet do přírody
Snažila bych se zjistit, zda v užívání drog chce nebo nechce pokračovat. Pomoci se dá jen když chtějí obě strany.
Hovořila bych s ním o tom, snažila se zjistit co ho k tomu vede.
dala bych udelat testy a popripade ho ihned dala do lecebny
zamknout a nepustit z domu
Lekla bych se,promluvila s ním...
snažila bych se mu pomoc
Vzala bych jej k psychologovi, následně odvykací kúra (pokud by šlo o závislost). Pokud o příležitostné experimenty, pak důkladná promluva + několik výmluvných filmů (Katka atd.)
Myslím, že párkrát ogu vyzkoušet je v tomtověku normální,zdůraznila bych mu úskalí (čistota drogy, možné nechtěné/tresné chování pod vivem, hrozící závislost)
společná diskuze
Promluvila bych si s ním a podle výsledků provedla další opatření.
neodsuzovala bych...snažila bych se býti tím, kdo v ho bude z toho se snažit dostat
Promluvila bych si s ní/m o tom.
zákazy nemají v tomto případe smysl většinou takže spíše promluvit a ukázat jak to většinou dopadá
okamžitě bych to začala řešit
.
rozhovor
To by se mi opravdu stát nemohlo (nestalo se s žádným z dětí).
Vyhodil z domu
probral bych to s ním - proč, jak dlouho, jak často, s kým dalším a tak
Snažil bych se mu pomoct s tím, aby přestal
velmi negativme
určitě bych to začala řešit, mluvit s tím dítětem, snažit se pochopit proč a vyhledala bych pomoc odborníka. Záleželo by na tom, jaké drogy, jak často, jak dlouho apod.
vyhledala bych odbornou psychologickou/psychiatrickou pomoc
nevim, ale urcite bych vyhledala odbornou pomoc
Snažila bych se prvotně zjistit, proč je začal užívat, poté bych začala s dítětem řešit kořen problému. A až by se vyřešil důvod, proč dítě vůbec fetuje, tak bych se vrhla do nějaké řešení případné závislosti.
3571,43 %71,43 % 

Graf

10. V případě, že byste se stal/a obětí domácího násilí, byly by děti důvodem v takovém vztahu zůstat?

např. kvůli zachování rodiny, kladnému vztahu partnera a dětmi...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4081,63 %81,63 %  
Nevím510,2 %10,2 %  
Ano48,16 %8,16 %  

Graf

11. Jaký trest je podle vás nejúčinnější pro malé dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákaz oblíbené činnosti36,12 %6,12 %  
Nevím36,12 %6,12 %  
žádný24,08 %4,08 %  
na zadek24,08 %4,08 %  
vzít mu lízátko12,04 %2,04 %  
spise nez tresty preferuji domluvu - aby si dite uvedomovalo nasledky svych cinu.... pokud nedochazi nasledek jako takovy (kdyz ho mlatis boli ho to..) tak se domluvime na trestu (pokud budes nadale mlatit deti, tak si s nimi nebudes moct hrat..)12,04 %2,04 %  
Jak pro které - důsledky jednání (zlobíš, nestihneme to, po čem toužíš), vyloučení ze společnosti (pokud někomu ubližuje), odejmutí toho, co ničí, plácnutí přes zadeček, pokud dělá něco akutně a vážně nebezpečného.12,04 %2,04 %  
zřejmě nějaká násilná exekuce12,04 %2,04 %  
to zalezi na veku ditete a na zavaznosti prohresku... ale asi lehci fyzicky trest, nejake domaci prace, zakaz televize apod12,04 %2,04 %  
odepření si nějaké radosti (sladkost, televize, počítač apod.)12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi nedostane čokoládu
jak kdy, nekdy dobre mirena na holou je lepsi nez tisickrat slovne rict ne, asi nedovolit delat preferovanou cinnost
Tresty nejsou vhodné. Nejlepší je přirozený důsledek. Např. dítě něco rozbije, je potřeba se podílet na opravě, nebo přispět z vlastních peněz.
zakázat mu činnost, kterou chce právě dělat
vynadat, říct,proč je to špatně, proč se to nedělá
Pár přez hubu
zabavení oblíbené hračky, dokud se neomluví, nenapraví
fyzický
Pokud je dítě inteligentní, tresty nepomůžou
Zákazy
nevěnování pozornosti
zakazat mu neco co ma rad
psychologický
dostat na zadek,po puse a pod
pár na zadek;)
Vidět, že zklamal rodiče.
odnětí privilegii
jak pro které
Jedna! na zadek
zákaz počítače
zákaz něčeho oblíbeného, plácnutí po zadku
Nevím.
.
vylúčenie z hry
Je to individuální, nejvíce platí odejmutí něčeho na čem mu záleží (hračka, zákaz činnosti), než se dá do normy.
odmítnutí
tělesný,nebo odeslat do pokoje s tím,ať se stydí,a že ho teď nechci vidět
Odebrání nějaké výhody, plácnutí přes zadek
mirny telesny
lehké plesknutí, pokud to poněkolikáté nepochopí po dobrém
dát najevo emoce a smutek nad tím, co provedlo - a pořádně vysvětlit
trestat neni treba, staci duslednost
Jak v čem. V mé době, když jsem zlobila, prostě jsem dostala po prdeli. Lepší, než po díteti řvát nějaká složitá souvětí, ono si často neuvědomí, co se po něm chce.
3367,35 %67,35 % 

Graf

12. Jaký trest je podle vás nejúčinnější pro dospívajícího?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím48,16 %8,16 %  
zákaz počítače24,08 %4,08 %  
domácí vězení12,04 %2,04 %  
chtela bych aby o svych cinech premyslel, kdz by to neslo po dobrem - zakazy (pocitac televize...)12,04 %2,04 %  
Pocítění důsledků jeho jednání, odebrání výhod (kapesné, privilegia), nutnost nahradit nějakým způsobem škodu, ztráta důvěry. 12,04 %2,04 %  
tam už je podle mě na trestání pozdě a míjí se to účinkem12,04 %2,04 %  
maximalne domluva ale dospivajiciho uz asi nema smysl moc trestat (pokud teda nejde o neco hodne zavazneho)12,04 %2,04 %  
žádný12,04 %2,04 %  
brzký termín příchodu domů ve volném čase12,04 %2,04 %  
nebude mít k dispozici mobil ani počítač12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi domluva
nedovolit delat preferovanou cinnost, aktivne ji omezit
Viz výše. Věk nerozhoduje.
zapřáhnout ho do domácích prací
nechat dospívajícího si uvědomit důsledky a "platit" za ně
Seberu mu drogy
snížit kapesné
pro mě to byla tzv. "tichá domácnost"
slovní trest
Návštěva tetičky na vesnici
Musí si odpracovat
nic me nenapada
zákazy,psychogický
nervím,takového ještě doma nemám
zatrhnout internet
Vidět, že si s ním rodič neví rady a bere to jako svoje selhání.
odnětí privilegii
zákaz oblíbené činnosti
nejsem si jistá, zda má ještě smysl dospívajícího trestat
Zákaz počítače, mobilu, akcí...
Ne moc přehnané zákazy
Promluva do duše.
zákaz tv nebo pc
odebrání (pc,notebook,jiné elektronické věci kromě mobilu )
.
zákaz pobytu vonku
Žádné kapesné, zároveň rozumný rozhovor s vysvětlením stanoviska (v rámci možností).
to nevím, snad taky odmítnutí
zákazy
Odebrání nějaké výhody, napracování vzniklé škody
prace
je to individuální. Každé dítě je jiné. Záleží na zájmech dítěte. Takže pravděpodobně omezení jeho zájmů.
aby nesl následky svého problému - něco rozbije? vydělá si na novou věc.. ale týdenní mlčení mé matky mělo také něco do sebe:D
tresty jsou k nicemu, staci duslednost
Dospívající si málokdy uvědomí, že dělá chyby. Podle něj je dokonalá a nesmrtelná osobnost. Prostě nenechat ho dělat si co chce a zfackovat ho, když přijde domů opilý jak zákon káže.
3571,43 %71,43 % 

Graf

13. Víte o alespoň 3 následcích týrání či zanedbávání dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3061,22 %61,22 %  
Nevím1530,61 %30,61 %  
Vím o méně než 348,16 %8,16 %  

Graf

14. Pokud víte, můžete uvést aspoň 1?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v dospelosti si muze vybrat partnera ktery ho bude tyrat, nebo sam tyrat - partnerku, dite...naopak muze zavadet naprosto liberarni styl vychovy vlastnich deti...13,13 %2,04 %  
Rozvoj deprivantství, porušené vzorce jednání v rodině a mnohé další. 13,13 %2,04 %  
psychické problémy, vztahové problémy, nízké sebevědomí13,13 %2,04 %  
porucha vyvoje osobnosti, problemy se vztahy, zdravotni problemy fyzickeho razu13,13 %2,04 %  
psychická újma13,13 %2,04 %  
je hladové, špinavé, s modřinami po těle, je uzavřené do sebe13,13 %2,04 %  
Díte je asociální13,13 %2,04 %  
Ewa Farna13,13 %2,04 %  
psychická traumata, problémy se vztahy, nedůvěra, podobné chování dítěte samotného v dospělosti13,13 %2,04 %  
psychické následky, většinou celoživotní13,13 %2,04 %  
ostatní odpovědi Asociální chování
Kuřimská kauza
Neschopnost navazovat vztahy, chybějící sebedůvěra
pokovování,poruchy vztahu,opakující tyrani
dítě se bojí
agresivita, opakování chování rodičů v dospělosti
vznich psychických poruch, kriminalita, přenos vzorců týrání na další generace
Problémy ve škole
nízké sebevědomí, opakování týrání v další generaci, zneužívání alkoholu
Plachost, zločinnost, zdravotní problémy
Sociálka, vězení...
prostituce braní drog uteky z domova kriminalita
.
Psychické poruchy, možnost násilného nebo naopak strachového jednání i v dospělosti, možnost sebevraždy, šikany ostatních, psychosomatické poruchy, někdy i neschopnost navazovat mezilidské vztahy, vybíjení frustrace týráním zvířat atd.
ne
snad leda ta Michaláková v Norsku
agrese, sklon k drogové závislosti, sklony k sebepoškozování
horší navazováni vztahu. citova oplostělost..
matka alkoholička, o děti se starala převážně babička
ztracená sebedůvěra, touha získat nad někým moc a tím si zlepšit své sebevědomí
neurozy, sebedestrukce, nizke sebevedomi, emocni problemy, spolecenske problemy s uplatnenim a zdrav sebeprosazenim..
syndrom CAN
2268,75 %44,9 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Kde se podle vás v člověku bere morálka?

5. Máte děti?

6. Připisujete výchově spíše větší význam, nebo to příliš nehrotíte?

7. Jaký styl výchovy preferujete/byste preferoval?

10. V případě, že byste se stal/a obětí domácího násilí, byly by děti důvodem v takovém vztahu zůstat?

13. Víte o alespoň 3 následcích týrání či zanedbávání dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Kde se podle vás v člověku bere morálka?

5. Máte děti?

6. Připisujete výchově spíše větší význam, nebo to příliš nehrotíte?

7. Jaký styl výchovy preferujete/byste preferoval?

10. V případě, že byste se stal/a obětí domácího násilí, byly by děti důvodem v takovém vztahu zůstat?

13. Víte o alespoň 3 následcích týrání či zanedbávání dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáčková, A.Vliv výchovy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vliv-vychovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.