Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv výstavby Vysočina arény na rozvoj Nového Města na Moravě

Vliv výstavby Vysočina arény na rozvoj Nového Města na Moravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Zelená
Šetření:07. 03. 2016 - 21. 03. 2016
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás touto cestou požádala o účast v dotazníkovém šetření, které zjišťuje vliv výstavby Vysočina arény na rozvoj Nového Města na Moravě, která byla rozšířena v roce 2011.

Předkládaný dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podpůrný materiál ke zpracování mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku nezabere více než 5 minut. 

Děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na výzkumu. 

Martina Zelená

Odpovědi respondentů

1. V Novém Městě na Moravě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji od narození10949,55 %49,55 %  
žiji déle než pět let7132,27 %32,27 %  
jiné167,27 %7,27 %  
žiji méně než pět let156,82 %6,82 %  
jsem návštěvník/turista94,09 %4,09 %  

Graf

2. Vysočina arénu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [navštěvuji aktivně (sport, turistika)otázka č. 3, navštěvuji pasivně (účastním se jako divák soutěží)otázka č. 3, navštěvuji aktivně i pasivněotázka č. 3, nenavštěvujiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštěvuji aktivně i pasivně10145,91 %45,91 %  
navštěvuji pasivně (účastním se jako divák soutěží)6127,73 %27,73 %  
navštěvuji aktivně (sport, turistika)3616,36 %16,36 %  
nenavštěvuji2210 %10 %  

Graf

3. Jak často AKTIVNĚ navštěvujete Vysočina arénu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka9145,96 %41,36 %  
Párkrát do měsíce5226,26 %23,64 %  
Nenavštěvuji2512,63 %11,36 %  
1x týdně178,59 %7,73 %  
Více než 1x týdně136,57 %5,91 %  

Graf

4. Jak často PASIVNĚ (z pohledu diváka) navštěvujete Vysočina arénu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně11156,06 %50,45 %  
Pouze při mezinárodních soutěžích4522,73 %20,45 %  
Při každém závodu (místní i mezinárodní soutěže)2713,64 %12,27 %  
Nenavštěvuji115,56 %5 %  
Pouze při místních soutěžích42,02 %1,82 %  

Graf

5. Ve kterém období nejčastěji navštěvujete Vysočina arénu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zima15879,8 %71,82 %  
Léto12060,61 %54,55 %  
Jaro5628,28 %25,45 %  
Podzim4321,72 %19,55 %  

Graf

6. Navštěvujete Vysočina arénu po výstavbě častěji než před její výstavbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8743,94 %39,55 %  
Navštěvuji ji stejně jako před výstavbou7035,35 %31,82 %  
Ne4120,71 %18,64 %  

Graf

7. Považujete výstavbu Vysočina arény za přínosnou pro rozvoj Města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 12, Nedovedu posouditotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18885,45 %85,45 %  
Nedovedu posoudit2210 %10 %  
Ne104,55 %4,55 %  

Graf

8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

++ došlo k výraznému zlepšení, + došlo k částečnému zlepšení, 0 nedošlo ke zlepšení, - došlo ke zhoršení, -- nedovedu posoudit

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kulturní nabídka0.6861.054
Sportovní možnosti1.5670.427
Další nabídka služeb pro volný čas0.8290.961
Úroveň sociálních služeb0.2861.233
Bezpečnost0.3381.319
Úroveň hromadné dopravy0.6141.161
Stav silnic pro vlastní dopravu0.70.962
Nákupní možnosti0.1710.904
Čistota obce0.4761.116
Celkový vzhled obce0.9240.88
Příroda v okolí0.2811.678
Zvýšená atraktivita města a přísun turistů1.3620.755
Ostatní0.090.901

Graf

9. Jak byste ve Vysočina aréně ohodnotili zajištění a průběh všech soutěží?

++ výborné, + chvalitebné, 0 dobré, - dostatečné, -- nedostatečné

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Stravovací služby0.8190.777
Hygienické služby0.4810.821
Zdravotní zázemmí0.7860.806
Doprovodný program1.1240.613
Bezpečnost0.9330.662
Parkovací plochy0.9711.037
Zvuková hlučnost0.5951.184

Graf

10. Shledáváte vykácení části lesa za odpovídající cenu pro vytvoření nových lyžařských a cyklistických stezek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale další kácení bych již nepodpořil/a10349,05 %46,82 %  
Ano, zcela4822,86 %21,82 %  
Ne4119,52 %18,64 %  
Nedovedu posoudit188,57 %8,18 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na vytvoření zásobníku sněhu, který vyžaduje 1ha orné půdy a náklady převyšující 27 miliónů korun?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že bude v budoucnu řádně využíván7937,62 %35,91 %  
Obávám se nevyužitelnosti zařízení v budoucnu5325,24 %24,09 %  
Nedovedu posoudit3918,57 %17,73 %  
Nesouhlasím s vytvořením3416,19 %15,45 %  
Doufám, že z toho bude mít něco i vwřejnost10,48 %0,45 %  
je nezbytný pro pořádání velkých akcí10,48 %0,45 %  
vyhozené peníze10,48 %0,45 %  
další popularita NMNM, byl to les a louka, ne orná půda, ne?10,48 %0,45 %  
už je to jedno byl vytvořen 10,48 %0,45 %  

Graf

12. Ocenil/a byste vytvoření či rozšíření nových komunikací pro přístup do Vysočina arény?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12255,45 %55,45 %  
Ano6127,73 %27,73 %  
Nedovedu posoudit3114,09 %14,09 %  
Není to potřeba.10,45 %0,45 %  
Je jich už asi dost10,45 %0,45 %  
cyklostezku navíc10,45 %0,45 %  
uz stacilo jsme v chko10,45 %0,45 %  
pouze zpevněnou cestu od viaduktu k Černému rybníku 10,45 %0,45 %  
stávající stav považuji za vyhovující10,45 %0,45 %  

Graf

13. Ocenil/a byste přesun koncertů z centra města do Vysočina arény?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10447,27 %47,27 %  
Ano6127,73 %27,73 %  
Je mi to jedno2812,73 %12,73 %  
Nedovedu posoudit2210 %10 %  
vadil by mi hluk v lese.10,45 %0,45 %  
ještě jsem ve VA na žádném nebyl10,45 %0,45 %  
centrum, koupaliště nebo Vysočina aréna10,45 %0,45 %  
jak jdy, pořádný fesťák by se hodil10,45 %0,45 %  
každé má své pro a proti spíše Ano10,45 %0,45 %  

Graf

14. Uvítali byste rozšíření služeb ve Vysočina aréně v rámci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gastronomických služeb - trvale6027,27 %27,27 %  
Rozšíření není nutné5826,36 %26,36 %  
Nedovedu posoudit4520,45 %20,45 %  
Gastronomických služeb - při soutěžích4018,18 %18,18 %  
Wellness služeb3415,45 %15,45 %  
Ubytovacích služeb3315 %15 %  
kdekoliv bych zavedl pořádnou posilovnu!10,45 %0,45 %  
skříňky na převlékání a úschovu věcí, sprchy10,45 %0,45 %  
Nabídka dalších sportovních aktivit10,45 %0,45 %  
wc10,45 %0,45 %  
hygienické podmínky10,45 %0,45 %  
půjčovna sportovního vybavení vč. lyží,koloběžek aj.10,45 %0,45 %  
stojací hodiny10,45 %0,45 %  

Graf

15. Uvítali byste výstavbu některého dalšího sportovního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní hala13963,18 %63,18 %  
Horolezecká stěna6429,09 %29,09 %  
Rychlobruslařská dráha5022,73 %22,73 %  
Zimní stadion4319,55 %19,55 %  
Střelnice156,82 %6,82 %  
Hala pro olympijské sporty156,82 %6,82 %  
Lyžařský tunel31,36 %1,36 %  
nic20,91 %0,91 %  
Ne.10,45 %0,45 %  
Pořádná posilovna10,45 %0,45 %  
nutno financovat i ostatní sporty a oddíly10,45 %0,45 %  
zlepšení atletického stadionu10,45 %0,45 %  
Lyžařský tunel, atletická hala, ostatní jsou nesmysly10,45 %0,45 %  
lyž. trasy pro veřejnost10,45 %0,45 %  
víceúčelový stadion - fotbal, atletika10,45 %0,45 %  
je mi to jedno10,45 %0,45 %  
kynologické hřiště 10,45 %0,45 %  
hlavně NE stěna10,45 %0,45 %  
oprava chodníků, ulic10,45 %0,45 %  
už proboha žádnou výstavbu!!!10,45 %0,45 %  
hřiště na rugby a další sporty10,45 %0,45 %  
raději už nic10,45 %0,45 %  
atletickou halu prospesna pro vsechny sporty10,45 %0,45 %  
Počítačová Herna 10,45 %0,45 %  
Reataurace10,45 %0,45 %  
bobova draha10,45 %0,45 %  
lepší podmínky ke koupání na koupališti,Černý rybník - vybudování CAMPU10,45 %0,45 %  
není potřeba nových staveb10,45 %0,45 %  
stáje pro koně10,45 %0,45 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12456,36 %56,36 %  
Muž9643,64 %43,64 %  

Graf

17. Ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 50 let4520,45 %20,45 %  
19 - 30 let4118,64 %18,64 %  
31 - 40 let3917,73 %17,73 %  
51 - 60 let3917,73 %17,73 %  
61 a více let3114,09 %14,09 %  
do 18 let2511,36 %11,36 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou9342,27 %42,27 %  
Vysokoškolské7935,91 %35,91 %  
Střední bez maturity2511,36 %11,36 %  
Základní2310,45 %10,45 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á12858,18 %58,18 %  
Student/ka4620,91 %20,91 %  
Důchodce/kyně2712,27 %12,27 %  
Podnikatel/ka115 %5 %  
Na mateřské dovolené41,82 %1,82 %  
Nezaměstnaný/ná41,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vysočina arénu:

 • odpověď navštěvuji aktivně (sport, turistika):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji na otázku 4. Jak často PASIVNĚ (z pohledu diváka) navštěvujete Vysočina arénu?
 • odpověď navštěvuji pasivně (účastním se jako divák soutěží):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji na otázku 3. Jak často AKTIVNĚ navštěvujete Vysočina arénu?

8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

 • odpověď Sportovní možnosti=2:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní=2 na otázku 8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?
 • odpověď Zvýšená atraktivita města a přísun turistů=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní=2 na otázku 8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

17. Ve věku:

 • odpověď 61 a více let:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důchodce/kyně na otázku 19. Jste:
 • odpověď do 18 let:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jste:

 • odpověď Zaměstnaný/á:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úroveň hromadné dopravy=-2 na otázku 8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V Novém Městě na Moravě:

2. Vysočina arénu:

3. Jak často AKTIVNĚ navštěvujete Vysočina arénu?

4. Jak často PASIVNĚ (z pohledu diváka) navštěvujete Vysočina arénu?

5. Ve kterém období nejčastěji navštěvujete Vysočina arénu?

6. Navštěvujete Vysočina arénu po výstavbě častěji než před její výstavbou?

7. Považujete výstavbu Vysočina arény za přínosnou pro rozvoj Města?

8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

9. Jak byste ve Vysočina aréně ohodnotili zajištění a průběh všech soutěží?

10. Shledáváte vykácení části lesa za odpovídající cenu pro vytvoření nových lyžařských a cyklistických stezek?

11. Jaký je Váš názor na vytvoření zásobníku sněhu, který vyžaduje 1ha orné půdy a náklady převyšující 27 miliónů korun?

12. Ocenil/a byste vytvoření či rozšíření nových komunikací pro přístup do Vysočina arény?

13. Ocenil/a byste přesun koncertů z centra města do Vysočina arény?

14. Uvítali byste rozšíření služeb ve Vysočina aréně v rámci:

15. Uvítali byste výstavbu některého dalšího sportovního zařízení?

16. Jste:

17. Ve věku:

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V Novém Městě na Moravě:

2. Vysočina arénu:

3. Jak často AKTIVNĚ navštěvujete Vysočina arénu?

4. Jak často PASIVNĚ (z pohledu diváka) navštěvujete Vysočina arénu?

5. Ve kterém období nejčastěji navštěvujete Vysočina arénu?

6. Navštěvujete Vysočina arénu po výstavbě častěji než před její výstavbou?

7. Považujete výstavbu Vysočina arény za přínosnou pro rozvoj Města?

8. Ve kterých oblastech si myslíte, že došlo ke zlepšení oproti stavu před výstavbou arény?

9. Jak byste ve Vysočina aréně ohodnotili zajištění a průběh všech soutěží?

10. Shledáváte vykácení části lesa za odpovídající cenu pro vytvoření nových lyžařských a cyklistických stezek?

11. Jaký je Váš názor na vytvoření zásobníku sněhu, který vyžaduje 1ha orné půdy a náklady převyšující 27 miliónů korun?

12. Ocenil/a byste vytvoření či rozšíření nových komunikací pro přístup do Vysočina arény?

13. Ocenil/a byste přesun koncertů z centra města do Vysočina arény?

14. Uvítali byste rozšíření služeb ve Vysočina aréně v rámci:

15. Uvítali byste výstavbu některého dalšího sportovního zařízení?

16. Jste:

17. Ve věku:

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelená, M.Vliv výstavby Vysočina arény na rozvoj Nového Města na Moravě (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-vystavby-vysocina-areny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.