Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv vzdělání na užívání alkoholu

Vliv vzdělání na užívání alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hrubá
Šetření:09. 06. 2013 - 09. 06. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na vliv dosaženého vzdělání na užívání alkoholu.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2862,22 %62,22 %  
muž1737,78 %37,78 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let2555,56 %55,56 %  
26 - 35 let1635,56 %35,56 %  
18 let a méně24,44 %4,44 %  
46 let a více24,44 %4,44 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou1942,22 %42,22 %  
vysokoškolské1635,56 %35,56 %  
vyšší odborné48,89 %8,89 %  
s výučním listem48,89 %8,89 %  
základní24,44 %4,44 %  

Graf

4. V kolika letech jste poprvé pil/a tvrdý alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 14ti - 15ti letech1737,78 %37,78 %  
v 16ti - 17ti letech1533,33 %33,33 %  
ve 13ti letech nebo dřív613,33 %13,33 %  
v 18ti letech nebo později511,11 %11,11 %  
nikdy (abstinent)24,44 %4,44 %  

Graf

5. Kde jste poprvé pil tvrdý alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády/partou3271,11 %71,11 %  
nevzpomínám si511,11 %11,11 %  
doma48,89 %8,89 %  
jinde24,44 %4,44 %  
nikde (abstinent)24,44 %4,44 %  

Graf

malý panák = 0,02 l

6. Kolik tvrdého alkoholu vypijete obvykle za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný2146,67 %46,67 %  
1 - 5 malých panáků1431,11 %31,11 %  
6 - 10 malých panáků817,78 %17,78 %  
11 - 15 malých panáků12,22 %2,22 %  
16 a více malých panáků12,22 %2,22 %  

Graf

7. Jaký alkohol preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo nebo víno2964,44 %64,44 %  
nemám preference613,33 %13,33 %  
tvrdý alkohol511,11 %11,11 %  
žádný (abstinent)511,11 %11,11 %  

Graf

8. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně nebo méně2453,33 %53,33 %  
vůbec (abstinent)715,56 %15,56 %  
2x týdně715,56 %15,56 %  
3x - 4x týdně511,11 %11,11 %  
1x - 2x týdně12,22 %2,22 %  
každý den12,22 %2,22 %  

Graf

9. Pijete alkohol i v případě, že nejste ve společnosti, např. když jste sám/sama doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2044,44 %44,44 %  
nikdy nepiji sám920 %20 %  
občas817,78 %17,78 %  
nepiji vůbec (abstinent)613,33 %13,33 %  
často24,44 %4,44 %  

Graf

10. Míváte doma běžně alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy2657,78 %57,78 %  
občas817,78 %17,78 %  
výjimečně715,56 %15,56 %  
nikdy48,89 %8,89 %  

Graf

11. Dostáváte alkohol jako dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2146,67 %46,67 %  
nikdy1124,44 %24,44 %  
výjimečně1022,22 %22,22 %  
často36,67 %6,67 %  

Graf

12. Dáváte alkohol jako dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2555,56 %55,56 %  
zřídka817,78 %17,78 %  
často715,56 %15,56 %  
nikdy511,11 %11,11 %  

Graf

13. Pil/a jste více alkoholu během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1840 %40 %  
ano1533,33 %33,33 %  
nevím817,78 %17,78 %  
nepiji (abstinent)48,89 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kolika letech jste poprvé pil/a tvrdý alkohol?

5. Kde jste poprvé pil tvrdý alkohol?

6. Kolik tvrdého alkoholu vypijete obvykle za měsíc?

7. Jaký alkohol preferujete?

8. Jak často pijete alkohol?

9. Pijete alkohol i v případě, že nejste ve společnosti, např. když jste sám/sama doma?

10. Míváte doma běžně alkohol?

11. Dostáváte alkohol jako dárek?

12. Dáváte alkohol jako dárek?

13. Pil/a jste více alkoholu během studia?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kolika letech jste poprvé pil/a tvrdý alkohol?

5. Kde jste poprvé pil tvrdý alkohol?

6. Kolik tvrdého alkoholu vypijete obvykle za měsíc?

7. Jaký alkohol preferujete?

8. Jak často pijete alkohol?

9. Pijete alkohol i v případě, že nejste ve společnosti, např. když jste sám/sama doma?

10. Míváte doma běžně alkohol?

11. Dostáváte alkohol jako dárek?

12. Dáváte alkohol jako dárek?

13. Pil/a jste více alkoholu během studia?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, V.Vliv vzdělání na užívání alkoholu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-vzdelani-na-uzivani-alk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.